• Náučná vychádzka na vrch Buchlov
     • Náučná vychádzka na vrch Buchlov

     • 23. 11. 2019 o 8:00 sme sa stretli v obci Ostrý Grúň. Tu sme si dali krátku rozcvičku a vybrali sme sa na cestu na vrch s názvom Buchlov. Cesta nám trvala približne 8 hodín aj s prestávkami. Cestou lesom sme zazreli aj salamandru škvrnitú. Šli sme po žltej značke, zastavili sme sa na vrchu s názvom Rúbaný vrch. Na Rúbanom vrchu sme stretli turistov, ktorí išli na Vtáčnik. Po malej prestávke sme pokračovali ďalej. Počasie bolo veľmi zaujímavé, slnko sa striedalo s hmlou a malými krúpami. Ako nadmorská výška stúpala, počasie bolo lepšie a lepšie. Cesta po rebríkoch bola veľmi zaujímavá a dobrodružná. Na vrchole sme si hovorili o sopečnom pôvode Buchlova, urobili sme si fotografie výhľadov. Cestou späť sme išli zablatenou cestou, v blate sme videli aj stopy lesných zvierat (jeleňa, diviaka a jazveca). Do Ostrého Grúňa sme sa vrátili  unavení, ale s krásnymi zážitkami.

      Mgr. Anton Buchel a klub cestovateľov

    • Šaliansky Maťko v našej škole
     • Šaliansky Maťko v našej škole

     • Aj tento rok sa konalo školské kolo v prednese povesti. Zúčastnili sa ho 4 žiaci z druhého a štvrtého ročníka.

      Umiestnenie -  I. kategória: 2. miesto – Lucas Pukan – 2. ročník

                                                       3. miesto – Eliška Laurová – 2. ročník

                              II. kategória:  2. miesto – Lilien Ludvigová – 4. ročník

                                                        3. miesto – Ema Adamíková – 4. ročník

      Tento rok nebolo udelené žiadne 1. miesto v kategóriách, ale aj tak patrí týmto štyrom žiakom poďakovanie za ochotu naučiť sa a predniesť svoju povesť.

      Mgr. Lenka Jančoková

    • PYTAGORIÁDA – školské kolo
     • PYTAGORIÁDA – školské kolo

     • Žiaci 3. až 8. ročníka sa zapojili do matematickej súťaže – Pytagoriády. Cieľom súťaže bolo podchytiť u žiakov záujem o matematiku, rozširovať a  prehlbovať ich vedomosti. Súťaž pozostávala z riešenia 15 matematických úloh v obmedzenom časovom limite.

      Do súťaže sa zapojilo 41 žiakov.

      Do okresného kola postupujú Ivana Marušková – 3. A, Lukáš Kopernický – 3. A, Lukáš Hafera – 3. A, Viliam Majerčík – 5. A, Samuel Laurov – 6. A, Michaela Ivaničová – 6. A, Simona Marušková – 6. B, Frederika Oslancová – 6. A.

          

      Mgr. Jaroslava Žabková

      učiteľka matematiky

    • Stredoškolák
     • Stredoškolák

     • Pod heslom: „Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne“ sa 19. novembra 2019 konal druhý ročník prezentácie stredných škôl okresu Žarnovica.  V priestoroch vestibulu  SOŠ Žarnovica sa prezentovalo 5 stredných škôl z okresu, ktoré si naši deviataci prezreli. Niektorí si odniesli  darček – tričko s potlačou.     

      26. 11. 2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili aj tradičnej burzy stredných škôl v Žiari nad Hronom – Stredoškolák.  Tu sa  informovali o možnostiach štúdia, voľnočasových aktivitách, odbornom výcviku, duálnom vzdelávaní, možnosti uplatnenia sa v praxi a podobne.  Veríme, že burza stredných škôl pomohla niektorým pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

      V tento deň navštívili aj aktuálnu výstavu z obdobia stredoveku a čipkárske umenie v regióne.
                                                           Mgr. Jarmila Bištuťová, výchovná poradkyňa

       

    • November v materskej škole
     • November v materskej škole

     • Začiatok mesiaca sa niesol v znamení poznávania ľudského tela. Naučili sme sa ako naše telo vyzerá zvnútra a aké orgány sa skrývajú v tele. Poznáme význam a funkciu najdôležitejších orgánov v tele. Dozvedeli sme sa niečo nové o úrazoch a chorobách, aj to ako im predchádzať. Prvú pomoc nás prišli naučiť školáčky Jarka, Maťka, Lilka a Lucka. Predviedli nám ako sa poskytuje prvá pomoc a sami sme si vyskúšali zachraňovanie životov. Aby sme predišli chorobám ochutnali sme výborné bylinkové čajíky. Týždeň sme si spestrili divadelným predstavením O zlatej rybke. Aby z nás vyrástli zdraví školáci, naučili sme sa čo je a čo nie je zdravé pre naše telo. Pripravili sme si banánový kokteil aby sme zistili, že aj sladká maškrta môže byť zdravá. Ochranu a zdravie nepotrebuje len naše telo, ale aj príroda. Preto sme sa rozprávali o dôležitosti separovania. Už nás nezaskočí žiadna farba koša a sme experti na triedenie odpadu. Aj tento týždeň sme si spríjemnili divadielkom. Tentokrát sme sa vybrali na návštevu do materskej školy v Hrabičove na divadielko Pyšná Dorotka. Úrazy, o ktorých sme sa učili na začiatku mesiaca, sa často stávajú na ceste. Preto sme sa venovali aj bezpečnosti na cestách. Poznáme dopravné značky, pravidlá pre chodcov, ale aj pre autá. Okrem toho, že sme sa naučili nové veci a potrápili hlavičky nad pracovnými listami, vyrobili sme veľa zaujímavých vecí. Trénovali sme tak naše ruky a pršteky. Poslednou a pre nás veľmi významnou vecou bolo písanie listu pre Ježiška. Každý z nás nakreslil čo by chcel dostať pod stromček a spolu s pani učiteľkami sme listy poslali Ježiškovi. Tešíme sa na ďalší mesiac v našej škôlke.

      Pani učiteľky Paťka a Anka

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • Vážení stravníci,

      stravné na mesiac január 2020 sa bude vyberať v dňoch od 9. 12. - 13. 12. 2019, v čase od 7:00 - 7:30 hod. a 9:00 - 15:00 hod.

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Vyhodnotenie súťaže iBobor
     • Vyhodnotenie súťaže iBobor

     • V dňoch 11. - 15. novembra 2019 sa v našej škole uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBobor. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 69 detí, ktoré súťažili v 4 kategóriách. Tentokrát sa najviac darilo najmenším súťažiacim. Traja súťažiaci dosiahli maximálny počet bodov a umiestnili sa tak na delenom prvom mieste v rámci všetkých súťažiacich z viac ako 50 krajín.

      Všetci úspešní riešitelia budú odmenení diplomom. Zapojeným súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      Výsledky žiakov našej školy:

      Kategória DROBCI (2. a 3. ročník)
      Spolu súťažiacich na Slovensku: 15 420
      Súťažiaci z našej školy: 13
      Úspešní riešitelia z našej školy: 8
      Maximálny počet bodov: 72
      Naši najlepší súťažiaci:
      1. Mišková Ema a Repiská Simona – 72 bodov
      2. Debnár Šimon – 64 bodov
      3. Kopernický Lukáš, Gregová Simona a Marušková Ivana – 60 bodov

      Kategória BOBRÍCI (4. a 5. ročník)
      Spolu súťažiacich na Slovensku: 23 023
      Súťažiaci z našej školy: 14
      Úspešní riešitelia z našej školy: 8
      Maximálny počet bodov: 96
      Naši najlepší súťažiaci:
      1. Ivaničová Michaela – 96 bodov
      2. Barroso Diana a Káčerová Michaela – 84 bodov
      3. Majerčík Viliam – 80 bodov

      Kategória BENJAMÍNI (6. a 7. ročník)
      Spolu súťažiacich na Slovensku: 21 456
      Súťažiaci z našej školy: 23
      Úspešní riešitelia z našej školy: 12
      Maximálny počet bodov: 80
      Naši najlepší súťažiaci:
      1. Gáborová Katarína – 74,67 bodu
      2. Fusatá Vanesa – 70,67 bodu
      3. Bilik Matúš – 62,68  bodu

      Kategória KADETI (8. a 9. ročník)
      Spolu súťažiacich na Slovensku: 17 530
      Súťažiaci z našej školy: 19
      Úspešní riešitelia z našej školy: 4
      Maximálny počet bodov: 80
      Naši najlepší súťažiaci:
      1. Balážová Bianka – 60,02 bodu
      2. Valenta Tomáš – 54,69 bodu
      3. Ondrušek Patrik – 50,69  bodu

       

       

    • Vstúp s EXPERTOM na olymp slávy
     • Vstúp s EXPERTOM na olymp slávy

     • 25 žiakov 5. – 9. ročníka našej školy malo možnosť zasúťažiť si v celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci sa na túto súťaž tešia, zvedavosť a túžba po poznaní im pomáha v inteligenčnom rozvoji. Piataci a šiestaci mali zodpovedať na otázky z oblasti Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si spomedzi ponúkaných tém mali vybrať dve. Svoje vedomosti mohli využiť v témach Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English; Góly, body sekundy.

       

      Mgr Jaroslava Žabková

      koordinátorka súťaže

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Štvrtok 21. 11. 2019 bol pre prvákov nevšedný. Do školy zavítali rodičia i starí rodičia, aby im žiaci ukázali, čo sa od septembra stihli naučiť. V úlohách zo slovenského jazyka, matematiky i anglického jazyka preukázali svoju pozornosť, šikovnosť a um. Malí herci sa predviedli aj divadielkom o jabĺčku. V príbehu sa zvieratá najprv hádali o jedno jediné jabĺčko, ale nakoniec, vďaka medveďovi, si ho spravodlivo rozdelili. V duchu príbehu si aj prváci pripravili papierové jablká a podelili sa s nimi so svojimi rodičmi. Po sľube boli p. zástupkyňou slávnostne pasovaní za prvákov. Každý dostal pasovací dekrét. Pasovačku žiaci zavŕšili pri sladkostiach, ktoré pre nich pripravili rodičia, za čo im patrí veľké ďakujem. Prvákom prajem chuť, odhodlanie a vytrvalosť do ďalšej práce.  

      Mgr. Emília Boháčová 

    • Turistická vychádzka na vrch Ostrovica
     • Turistická vychádzka na vrch Ostrovica

     • V piatok 8. 11. 2019 sme sa rozhodli spríjemniť si popoludnie v ŠKD turistickou vychádzkou na bralnatý vrch Ostrovica. Keďže počasie nám prialo, konečne nepršalo a občas vykuklo aj slniečko, rozhodli sme sa zísť z vrchu priamo do obce Kľak, odkiaľ sme pešo prešli až do Ostrého Grúňa. Počas vychádzky si žiaci vďaka pani učiteľkeám Strihovskej a Boháčovej mohli precvičiť základné vedomosti z prírodovedy, napr. aký rozdiel je medzi smrekom a jedľou, na čo slúžia vtáčie búdky, prečo sa v lese vyskytuje feromónový lapač. Veľa nových informácii podali mladším žiakom aj deviataci. Všetkých zúčastneným ďakujeme a snáď sa stretneme opäť pri zaujímavej turistike.                         

                                                                                         Mgr. Katarína Maslenová

    • Október v materskej škole
     • Október v materskej škole

     • Ubehol ďalší mesiac a jeseň sa naplno prejavila aj u nás v škôlke. Šikovnosť a tvorivosť sme využili v jesenných výtvoroch z papiera a iných materiálov, ktorými sme si skrášlili prostredie škôlky. Nezabudli sme ani na našu školskú záhradu a dôkladne sme ju pripravili na zimu. Prechádzkami po okolí sme si naplno vychutnali farebnú jeseň. Zbierali sme listy, žalude a gaštany, z ktorých sme tvorili jesennú výzdobu. Október je mesiac úcty k starším a ani my nezabúdame na starých rodičov. Nacvičovali sme pre nich program a pripravovali darčeky. Jeseň priniesla aj poriadnu úrodu tekvíc a tak sme mohli pár strašiakov vyrezať aj my. Ďalší týždeň sa niesol v znamení poznávania ovocia a zeleniny. Okrem toho, že sme napiekli dobroty, pripravili cviklovú nátierku, ochutnali sme rôzne exotické druhy ovocia. 21.10. bol medzinárodný deň jablka a my sme si tento deň užili ako sa patrí. Piekli sme jablkové koláče a jablkové hranolky. Tvorili jablko z papiera a súťažili s jablkom. Vyhodnotili sme aj súťaž o najkrajšie jablko v ktorej sme boli všetci víťazmi. Diplom s malým darčekom nám boli odmenou za tvorivosť. Mali sme aj vzácnu návštevu bývalú pani učiteľku Anku Považanovú. Priniesla lis na hrozno a spolu s ňou sme vylisovali hroznovú šťavu, ktorá nám veľmi chutila. Prebehla u nás aj depistáž logopedičky. Skontrolovala aký šikovný máme jazyk a správnu výslovnosť. Mesiac sme ukončili veľkou slávnosťou pre našich starých rodičov. Snažili sme sa ich potešiť básničkami, pesničkami a tancami. Dúfame, že sme im urobili radosť.

      Mgr. Patrícia Kosťová, Anna Šipikalová

    • Jesenné rašenie a súťaž o najkrajšieho šarkana v ŠKD
     • Jesenné rašenie a súťaž o najkrajšieho šarkana v ŠKD

     • Dňa 23. 9. 2019 sme si popoludnie v ŠKD spríjemnili JESENNÝM RAŠENÍM. Akcie sa zúčastnili najmä staré mamy, ktoré so svojimi vnúčatami vytvorili krásne dekorácie. Hornú chodbu zdobia rôzne ikebany, vence a tekvice. Občerstvili sme sa chutnými jednohubkami, ktoré pripravili žiaci na pracovnom vyučovaní. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

      Posledný októbrový týždeň sme venovali vyhodnoteniu súťaže o najkrajšieho šarkana. Žiaci vytvorili originálne diela, z ktorých sme formou hlasovacích lístkov vybrali tie najkrajšie. Víťazi dostali sladkú odmenu.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Zážitkové učenie na exkurzii
     • Zážitkové učenie na exkurzii

     • Víkend nám prešiel a prváci s druhákmi si troška voľna od učenia v škole predĺžili pondelňajšou exkurziou do Levíc do Atlantis Center. Niektorým už bolo dlho v autobuse a pýtali sa, kedy tam už budeme. Nakoniec pán šofér konečne zastavil a zážitok sa mohol začať. Po zaplatení vstupného si malí zvedavci odložili svoje veci do spoločnej miestnosti, ktorá bola tiež tajomná. Bolo tam prítmie. Potom si nás teta sprievodkyňa odviedla do miestnosti plnej zábavno – náučných predmetov, s ktorými si mohli deti vyskúšať svoju obratnosť, šikovné prsty, pozornosť a pohotovosť svojich reakcií. Prišla ďalšia pani, ktorá nás odviedla do izby Zelená misia. Tu nás sprievodkyňa oboznámila prostredníctvom interaktívneho programu so znečisťovaním planéty, porozprávala sa s deťmi, ako šetria napr. s vodou, s elektrinou, koľko rokov sa rozkladá rôzny odpad odhodený v prírode... Deti sa mohli napiť kyslého dažďa a veru, mnohí sa tvárili kyslo. Potom sme sa presunuli do bublinkovej miestnosti, neskôr sa niektorí preniesli do virtuálneho sveta prostredníctvom 9D simulátora... Celú exkurziu sme zakončili budovateľsky. Deti stavali z drevených tehál, prenášali ich na fúriku, skoro všetci sa vystriedali v kabíne žeriavnika aj s prilbou na hlave, síce narobili hluk, ale na stavbách to tak predsa býva...A zabudli sme na to najhlavnejšie....obchodík. V ňom mohli minúť posledné peniaze na rôzne drobnosti. Aj minuli a boli spokojní, že okrem nákupu si obohatili i svoje zážitky.

      Tr. uč.: Mgr. E. Boháčová, Mgr. L. Jančoková 

    • Exkurzia V. A, VI. A, VI. B a VII. A
     • Exkurzia V. A, VI. A, VI. B a VII. A

     • V pondelok 14. októbra sa piataci, šiestaci a siedmaci zúčastnili historicko-geografickej exkurzie. Počas cesty spoznávali krásy Slovenska. Zastavili sa na Donovaloch a pri Liptovskej Mare. Tu im pani učiteľky porozprávali o histórii týchto miest. S pánom učiteľom tieto miesta našli na mape, vypočítali koľko kilometrov prešli a koľko ich ešte čaká. Pomocou buzoly určili sever. Cieľom bolo Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. V skanzene sa naučili, ako žili naši predkovia. Zaujala ich aj expozícia lesnej železničky.

    • Deň sporenia
     • Deň sporenia

     • Pri príležitosti Svetového dňa sporenia sa v našej škole uskutočnili rôzne aktivity na podporu finančnej gramotnosti. Finančná poradkyňa VÚB Žiar nad Hronom, pani Denisa Prôčková, žiakom vysvetlila výhody ukladania svojich peňazí do banky, hovorila o výhodách platenia kartou, vysvetlila žiakom rozdiel medzi kreditnou a debetnou platobnou kartou.

      Deviataci si pre mladších žiakov pripravili zaujímavé prezentácie, skladačky a pracovné listy na tému sporenia.

       

      Mgr. Jaroslava Žabková, koordinátorka pre finančné vzdelávanie

       

    • Akcie v októbri
     • Akcie v októbri

     •             2. 10. 2019  sa školský dvor zmenil na malú kontaktnú ZOO. Žiaci si priniesli svoje domáce zvieratká – mačku, škrečky, andulky, zebričky, psíkov a navzájom si porozprávali čo dokážu, ako sa o ne starajú a čím ich kŕmia.                                                                                                                                    
                  11. 10. 2019  žiaci VI. A navštívili Farmu  sv. Františka v obci Horné Hámre, kde si zajazdili na koňoch a strávili krásne slnečné popoludnie v prírode.                                                                                   
                  16. 10. 2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si žiaci VI. A, IV. A a tanečná partia dievčat z druhého stupňa pripravili krátky kultúrny program, s ktorým potešili klientov Samaritánky v Žarnovici.                                                           
                  23. 10. 2019 žiaci VI.A triedy zorganizovali pre svojich starkých a starké triednu besiedku, na ktorej zaspievali, zarecitovali, zahrali na gitare. Svojich starých rodičov pohostili a obdarovali kvietkom.        

                  24. 10. 2019 sa 41 žiakov našej školy zúčastnilo futbalového zápasu  Slovan – Wolverhampton a spolu s ďalšími 19 300 zúčastnenými  deťmi z iných škôl a klubov sa stali  držiteľmi  slovenského rekordu v počte zúčastnených detí na jednom športovom podujatí na Slovensku.

                  V mesiaci október  sa ukončil aj zber papiera a šípok.  Najviac papiera doniesli Ema Beihofnerová a Katarína Gáborová. Najusilovnejší zberači šípok boli Viktória Michalová, Lucia Boháčová, Lucia Jonášová a Emília Sýkorová. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa do zberu zapojili.                                                                                                           

       

       

    • Spevácka súťaž POPHRONIE 2019
     • Spevácka súťaž POPHRONIE 2019

     • Vo štvrtok 17. 10. sa v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom konala súťaž POPHRONIE. Súťaže sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy. Katarína Gáborová sa s piesňami Izabel a Unikát umiestnila v striebornom pásme. Tímea Píšová zaspievala piesne Dancing on my own, Poslednýkrát a skončila v bronzovom pásme. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa speváckych úspechov.

    • Akcie počas mesiaca september
     • Akcie počas mesiaca september

     • Prvou akciou v tomto školskom roku bola ,,Kvapka krvi“. Uskutočnila sa v stredu 11. 9. 2019. Odberu sa zúčastnilo 25 ľudí. Týmto spôsobom prispeli k záchrane tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Medzi darcami sa objavili aj bývalí žiaci našej školy, čo nás veľmi teší.

      V rámci svetového týždňa športu sme dňa 13. 9. 2019 vymenili klasické vyučovanie za pobyt vonku. Počas dňa žiaci absolvovali cezpoľný beh, zacvičili si aerobik a vystriedali sa pri jednotlivých stanovištiach.

      Piatkové popoludnie 20. 9. 2019 sme si v ŠKD spríjemnili turistikou na hrad Gýmeš. Akcie sa zúčastnili aj žiaci druhého stupňa. V sprievode pani učiteľky Strihovskej a Matejovej sme vyrazili z dedinky Jelenec – Remitáž. Túra na hrad trvala 45 minút. Po príchode do cieľa žiakov čakala zaslúžená odmena – opekačka a krásny výhľad.

      Záver mesiaca september patril turistike. V nedeľu 29. 9. 2019 sa v spolupráci so ZŠ Žarnovica uskutočnil výstup na Chopok – tretí najvyšší vrch Nízkych Tatier (2023 m.n.m.). Túry sa zúčastnilo 43 osôb. Východiskový bod bola Jasná. Pokračovalo sa  smerom hore do Sedla Poľany – Dereše – Chopok. Výstup trval necelé 3 hodiny. Aj napriek premenlivému počasiu sme mali možnosť vidieť ďaleký panoramatický výhľad. Po náročnejšej túre bola možnosť občerstviť sa v Kamennej chate pod Chopkom. O návrate späť sa rozhodol každý sám, či pôjde lanovkou alebo sa odhodlá ,,po vlastných“.

       

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

     • Technická olympiáda je súťaž, prostredníctvom ktorej sú žiaci motivovaní k tvorivej činnosti, rozvíja u žiakov záujem o sebavzdelávanie, prispieva k uvedomelej voľbe povolania.

      V školskom kole sa do tejto súťaže v kategórii A zapojili 2 žiaci, v kategórii B 9 žiakov.

       

                                    Mgr. Jaroslava Žabková

    • Kultúrne vystúpenie našich žiačok
     • Kultúrne vystúpenie našich žiačok

     • 4. 10. naše žiačky Jaroslava Adamská, Lucia Boháčová a Katarína Gáborová vystúpili na 18. ročníku konferencie Žiarsky sesterský deň. Toto odborné a spoločenské podujatie obohatili básňou Človek v ľudoch, inštrumentálnou skladbou zahratou na akordeóne a piesňou Izabel.