• Január v škôlke
    • Január v škôlke

    • Jedna lyža, druhá lyža, sneh je biely ako ryža...

     V tomto mesiaci sa deti oboznamovali so zimnými športami, lesnými zvieratkami. Skúšali  rôzne pokusy so snehom a ľadom,  vytvorili  falošný sneh, z ktorého sa im podarilo postaviť malých snehuliakov,  pripravili pre vtáčiky malé dobroty.  Keďže nám aj trošku napadol sneh, deti s radosťou vytiahli boby, lopáre a vyšantili sa. Na vychádzke nás cestička zaviedla ku Kľakovskému potoku, kde deti sledovali stopy rôznych zvierat.

   • Týždeň netradičných farieb
    • Týždeň netradičných farieb

    • Aký by bol asi svet bez farieb? Smutný, jednotvárny, pochmúrny,...

     Posledný januárový týždeň sa v našej škole niesol v znamení netradičných farieb. Každý deň sme sa obliekli do inej farby. Alebo sme zvolili doplnky v danej farbe či vo vzore. V pondelok sa rozsvietili chodby školy pestrými neónovými farbami, v utorok sme vytiahli zo šatníkov kárované oblečenie, v stredu ožila naša škola tyrkysovou farbou, vo štvrtok sme sa cítili ako v prírode v maskáčových outfitoch a piatok bol najpestrejší, pretože každý si obliekol farbu, ktorú má najradšej.

     Všetkým, ktorí sa zapojili do našej farebnej aktivity, ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník. 

      

     členovia a koordinátor Žiackeho parlamentu

   • BEH MIERU
    • BEH MIERU

    • Dňa 21. 1. 2022 sme si Behom mieru pripomenuli tragické udalosti krvavej nedele v roku 1945, ktoré sa odohrali v obciach Kľak a Ostrý Grúň. Pamiatku vyvraždenia a vypálenia týchto obcí sme si uctili aj pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníkoch v obciach Kľak, Ostrý Grúň a Horné Hámre - Brod. Sme vďační, že svojou účasťou nás podporili aj starostovia obcí Kľakovskej doliny a niekoľkí rekreační bežci.

   • Nástup do školy po vianočných prázdninách
    • Nástup do školy po vianočných prázdninách

    • Vážení rodičia,

     dňa 10. januára 2022 nastupujú všetci žiaci do školy. Z uvedeného dôvodu mi dovoľte pripomenúť Vám pár dôležitých informácií:

     1. Deti od 3 - 6 rokov, ktoré navštevujú materskú školu, nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

     2. Žiaci základnej školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty, a to respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

     3. Žiaci základnej školy sa budú vzdelávať podľa rozvrhu platného od začiatku školského roka.

     4. Ak sa Vaše dieťa stravuje v školskej jedálni, nezabudnite uhradiť stravné na január 2022.

     5. Zdvorilo Vás žiadam otestovať Vaše dieťa antigénovým testom (9. 1. 2022 alebo ráno 10. 1. 2022) a poslať Oznámenie o použití antigénového testu cez EduPage alebo, ak nemáte EduPage, vykonanie samotestovania nahlásiť triednemu učiteľovi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča vykonávať antigénové testovanie žiakov dvakrát do týždňa - vždy je potrebné poslať aj oznámenie o použití antigénového testu.

     6. Na základe dát z MŠVVaŠ SR naša škola plní použitie antigénových testov na 17%. Pokiaľ neprekročíme 50% použitia už Vám odovzdaných antigénových testov, nemôžeme sa uchádzať o ďalšie.

     7. Dávam Vám do pozornosti povinnosť poslať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Vášho dieťaťa cez EduPage alebo iným spôsobom, ktorý už máte zaužívaný s triednym učiteľom. Bez neho žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy.

     8. V prípade doplňujúcich otázok ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

     Milí žiaci,

     okrem učebníc, zošitov, písacích potrieb, desiaty, úborov, rúšok a iných dôležitých vecí, si do školy prineste aj dobrú náladu a najmä chuť do učenia. Využite ešte týchto pár dní na oddych a v pondelok 10. januára 2022 sa uvidíme. Tešíme sa na Vás. :-)

     Mgr. Iveta Tomášová, rš 

   • Vianočné prianie
    • Vianočné prianie

    • Vianoce krásne a čisté ako sneh,

     na stole nech vám nechýba oblátka a med.

     Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

     všetkých vás nech láska a dobro naplní.

     Nielen na Vianoce a Nový rok,

     ale počas všetkých dní želáme vám úspešný a šťastný nový rok.

     Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

   • Pracovná ponuka
    • Pracovná ponuka

    • Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka ZŠ s MŠ, Župkov 18, 966 71 Župkov, prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta/pedagogickú asistentku s nástupom od 7. januára 2022.

     Kvalifikačné predpoklady

     Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – učiteľstvo a pedagogické vedy alebo úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo a vychovávateľstvo - podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov – príloha č. 6.

     Požadované doklady

     Fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o voľné pracovné miesto, potvrdenie o duševnej spôsobilosti a telesnej spôsobilosti pre prácu pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, potvrdenie o zamestnaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov.

     Nástup do práce 07. 01. 2022. Žiadosť so životopisom a dokladmi posielať na adresu školy, príp. na mail školy - skola@zszupkov.sk do 30.12. 2021.

   • December v škôlke
    • December v škôlke

    • Deti v materskej škole sa usilovne pripravovali na príchod Mikuláša a Ježiška. Na školský dvor k nám do materskej školy zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Deti mu povedali krátke básničky, pesničky a on ich zato obdaroval pekným darčekom. Vyzdobovali sme si triedu, piekli medovníčky, linecké koláčiky,  písali list Ježiškovi. Už tretí rok sme potešili vianočnou poštou  dôchodcov v domovoch – tentokrát nám pridelili Domov dôchodcov Dolné Saliby. Naša materská škola sa už druhýkrát zapojila do výzvy Krabica plná lásky, spolu s nami sa zapojili aj tety predavačky v Župkove a tety upratovačky. Nazbierali sme 20 krabíc a veríme, že sme urobili radosť, potešili našich dôchodcov v tomto vianočnom čase.

      

     Veselé Vianoce a šťastný nový rok prichádzame priať, aby človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to stál. Prajú deti a pani učiteľky z materskej školy.

      

      

   • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu
    • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

    • V mesiaci december prebiehala v našej škole súťaž žiackeho parlamentu „Najkrajšie vianočne vyzdobená trieda“. Žiaci si počas jej trvania zútulňovali svoje triedy a nasávali atmosféru blížiacich sa sviatkov. Prejavili svojho kolektívneho ducha a spolupracovali. Všetci sa veľmi snažili a každá trieda mala svoje čaro, preto bolo pre nás ťažké vybrať len jednu víťaznú. A tak sme sa rozhodli, že kupóny na neskúšanie a sladkú odmenu získavajú:

     1. A za najkrajšiu snehuliakovskú výzdobu

     1. B za najkrajšiu cencúľovú výzdobu

     2. A za najkrajšie ručne vyrobené ozdoby

     3. A za najkrajší betlehem

     4. A za najkrajšiu vianočnú nástenku

     5. A za najkrajšiu vianočnú ikebanu

     6. A za najkrajší adventný veniec

     7. A za najkrajší stromček

     8. A za najkrajší adventný kalendár

     9. A za najkrajšiu prírodnú výzdobu

     a pani učiteľka Matejová za nádhernú nástenku pani Zimy na dolnej chodbe.

      

     Víťazom blahoželáme, odmeny odovzdajú triedni učitelia (2. stupeň po návrate do školy).

     Žiacky parlament vám všetkým praje krásne sviatky plné rodinnej pohody.

   • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    • Opätovne upozorňujeme všetkých stravníkov a ich rodičov, že stravné na mesiac január 2022 uhrádzajte až od 1. januára 2022.

     V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na telefónnych číslach 0903 019 660 alebo 0911 793 607, poprípade mailom jedalen@zszupkov.sk

     Ďakujeme za porozumenie

   • Školské kolo Dejepisnej olympiády
    • Školské kolo Dejepisnej olympiády

    • V piatok 10. 12. sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Keďže 2. stupeň sa vzdelával dištančne, školské kolo sa konalo online. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa ročníkov. 

     VÝSLEDKY

     Kategória F (6. ročník) - 7 súťažiacich

     1. miesto - D. Struhár - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

     2. miesto - J. Jablonka - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

     3. miesto - S. V. Števková - úspešná riešiteľka

     Ďalší úspešní riešitelia - J. Kamody, E. Adamíková, L. Ludvigová

     Riešiteľka - V. Adamíková

     Kategória E (7. ročník) - 7 súťažiacich

     1. miesto - M. Grega - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

     2. miesto - R. Repiský - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

     3. miesto - M. Káčerová - úspešná riešiteľka

     Ďalší úspešní riešitelia - T. Slaný, T. M. Müller, K. Šurianska

     Riešiteľka - N. Hercegová

     Kategória D (8. ročník) - 4 súťažiaci

     1. miesto - S. Marušková - úspešná riešiteľka - postup do okresného kola

     2. miesto - F. Oslancová - úspešná riešiteľka - postup do okresného kola

     3. miesto - L. Miškov - úspešný riešiteľ

     Riešiteľka - L. Jonášová

     Kategória C (9. ročník) - 7 súťažiacich

     1. miesto - L. Valigurská - úspešná riešiteľka - postup do okresného kola

     2. miesto - M. Adamík - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

     3. miesto - K. Gáborová - úspešná riešiteľka

     Ďalší úspešní riešitelia - V. Fusatá, P. Kamody, M. Martinec, L. Barborová

      

     Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcim prajeme, nech sa im darí v ďalšom kole.

      

   • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

    • V piatok 26. 11. 2021 sa žiaci našej školy zapojili do školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili v kategórii 1B. Najskôr absolvovali písomný online test a následne potom ústnu časť.

     Výsledky súťaže:

     1. miesto - Katarína Gáborová, 9. A, 69 bodov – postup do okresného kola

     2. miesto - Lea Valigurská, 9. A, 59 bodov – postup do okresného kola

     3. miesto - Samuel Laurov , 8. A, 58 bodov

     4. miesto - Hana Danišová, 8. A, 46 bodov

     5. miesto - Frederika Oslancová, 8. A, 44 bodov

     6. miesto - Martin Adamík, 9. A, 40 bodov

      

     Ďakujeme všetkým žiakom za ich účasť a postupujúcim držíme palce v okresnom kole.

   • Mikuláš
    • Mikuláš

    • Svätý Mikuláš na nás ani tento rok nezabudol. Aj napriek pandemickým opatreniam a zatvoreným triedam navštívil žiakov v prvom a treťom ročníku. Spoločnosť mu robili čert s anjelikom. Za zaspievanie pesničky alebo zarecitovanie básničky boli deti odmenené balíčkom.

     Svätý Mikuláš, čert a anjelik - ďakujeme za návštevu!

   • Aktualizácia Microsoft Teams
    • Aktualizácia Microsoft Teams

    • Milí žiaci, učitelia a rodičia,
     vzhľadom na to, že väčšina žiakov našej školy sa bude od zajtra učiť dištančne, odporúčam všetkým používateľom aktualizovať desktopovú aplikáciu Microsoft Teams. Ak používate webový prehliadač pre prácu s Teams-om, nič aktualizovať nemusíte. Desktopová aplikácia je stabilnejšia, odporúčam ju používať.
     Jednoduchý návod nájdete na stránke školy: Aktualizácia Microsoft Teams (desktopová aplikácia)

     Taktiež si skontrolujte, či vám fungujú reproduktory/slúchadlá, mikrofón a webkamera. Ďalšie návody, ktoré vám môžu pomôcť nájdete na stránke školy v sekcii Dokumenty > Návody > Microsoft Office 365.

     V prípade nejasností píšte na admin@zszupkov.sk.
     Ďakujem za porozumenie a prajem všetkým pevné nervy.

     S pozdravom
     Admin
      

   • 2. stupeň dištančne
    • 2. stupeň dištančne

    • Vážení rodičia, 

     oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ Žiar nad Hronom, prechádzajú žiaci 5. - 9. ročníka na dištančnú výučbu s platnosťou od 6. 12. 2021 (pondelok). 

     Vaše deti boli o tejto skutočnosti informované počas dnešného dňa, 3. 12. 2021, dostali rozvrhy a pokyny. Zo svojich tried si zobrali učebnice, pracovné zošity, prípadne iné pomôcky potrebné na dištančné vzdelávanie. Zdvorilo vás žiadam, aby ste svoje deti kontrolovali, či sa online pripájajú na hodiny alebo, či sa zapájajú do dištančného vzdelávania. V prípade neúčasti žiaka na dištančnom vyučovaní alebo nepripojení sa na online hodiny, vopred informujte triedneho učiteľa o dôvode neúčasti.

     Milí žiaci,

     verím, že túto situáciu spoločne zvládneme, že nepoľavíte a budete sa pravidelne pripravovať na vyučovacie hodiny. Ak Vám vznikne problém, týkajúci sa vzdelávania, kontaktujte vyučujúcich cez EduPage, prípadne iným, možno už aj dohodnutým spôsobom (sms, mobil, telefón, messenger,...).                                   

     Mgr. Tomášová, rš

     Vyhláška RÚVZ Žiar nad Hronom

   • Čo sme robili v novembri
    • Čo sme robili v novembri

    • 1. Žiaci štvrtého až siedmeho ročníka si zahrali turnaj vo vybíjanej. Blahoželáme víťazom, žiakom siedmeho ročníka.

     2. Piataci a šiestaci besedovali s p. Malatincovou, pracovníčkou  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom  o škodlivosti fajčenia.

     3. Žiaci deviateho ročníka boli na Kečke, najvyššom vrchu prírodnej pamiatky Bralce, ktorá sa nachádza v katastri obce Hliník nad Hronom.

     4. Na hodinách chémie sme vyrábali sliz.

     5. V rámci projektu z fyziky Jeremiáš Jablonka, žiak 6. ročníka, s využitím lega skonštruoval funkčný hydraulický výťah.

     6. Varili sme šípkový lekvár.

     7. Boli sme na turistickej vychádzke v okolí Župkova, v časti Žiare.

      

   • November v škôlke
    • November v škôlke

    • Vitamíny to sú veci, ktoré máme radi všetci...

     V mesiaci november škôlkari spoznávali pravidlá cestnej premávky, ako správne chodiť po ceste, správanie v autobuse a na zastávke. Z našej bylinkovej záhrady si uvarili spoločne s pani učiteľkou  zdravý bylinkový čajík, v rámci zdravej výživy deti ochutnávali rôzne ovocie – tvorili si ovocné špízy, pripravili si chutnú nátierku a skúsili aj chuť pečeného hokaida. Deti sa oboznámili s ľudským telom v základných anatomických kategóriách, vnímali a pozorovali základné životné prejavy človeka - zmyslové vnímanie, identifikovali typické znaky ochorenia a zdravia. Školáci nás naučili, ako podať prvú pomoc pri malom poranení. Za to ďakujeme aj pani učiteľke Ing. Strihovskej. V rámci spoznávania si deti rozprávali o význame separovania odpadu. Tvorili z odpadového materiálu.

   • Deň digitálnej gramotnosti
    • Deň digitálnej gramotnosti

    • V pondelok 29. 11. sme tradičné vyučovanie vymenili za tematický deň. Cieľom bolo rozvíjať u našich žiakov digitálnu gramotnosť. Pripravených bolo množstvo aktivít (Napíš spolužiakovi sms; Čo sa stane s mojou fotografiou na internete; Ja som skvelá/skvelý; Čo deti vidia, to deti opakujú; Od koho som sa to naučil/a; Čo by sa dalo spraviť?; Dokonči príbeh), z ktorých si triedni učitelia zostavili program pre svoju triedu. Počas dňa si žiaci vyskúšali, ako sa môže cítiť niekto, komu príde zosmiešňujúca či urážajúca sms alebo niekto, komu iní zmenia, zničia obrázok. Hľadali v sebe svoju jedinečnosť, niečo pekné a cenné. Rozmýšľali, od koho sa učia, napr. dodržať slovo, nadávať, objavovať neznáme, pomáhať, kričať a pod. Mali si predstaviť, že v ich triede sa objavilo kyberšikanovanie, formou brainstormingu navrhovali riešenie alebo pomoc pre obeť, ale aj to, čo by bolo  potrebné urobiť s agresorom. 

     Okrem toho sme si k niektorým aktivitám pozreli filmy z www.kybersikanovanie.sk a www.ovce.sk

    • Školské kolo Anglickej olympiády

    • V piatok 19.11.2021 sa v našej škole konalo školské kolo Anglickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov v dvoch kategóriách.

     Výsledky

     kategória 1A (4. - 7.ročník):

     1. miesto a postup do okresného kola - Lukáš Kopernický, V. A
     2. miesto - Katarína Šurianska, VII.A
     3. miesto - Ronald Repiský, VII.A

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1A bez postupu: Michaela Káčerová, VII.A , Šimon Debnár, V.A , Lukáš Hafera, V.A.

     kategória 1B (8. - 9.ročník):

     1. miesto a postup do okresného kola - Sebastián Kučera, VIII.A
     2. miesto - Frederika Oslancová, VIII.A
     3. miesto - Matúš Martinec, IX.A

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1B bez postupu: Lea Valigurská, IX.A , Katarína Gáborová, IX.A , Pavel Kamody, IX.A , Laura Mišková, VIII.A.

     Všetkým ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole!

     Mgr. Jana Herková, uč. AJ