• Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

    • Hviezdoslavov Kubín, najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese, sa tradične konala aj v našej škole. V pondelok 30. januára 2023 sa 13 žiakov z 1. a 2. stupňa zúčastnilo školského kola. Všetci recitátori súťažili v prednese poézie.

     Výsledky

     1. kategória                   

     1. miesto –  Matúš Tomáš (2. B), postup do okresného kola

     2. miesto – Timea Michalčová (4. A)

     3. miesto –  Lara Šebeňová (3. A)

     3. kategória - porota neudelila žiadne miesto.

      

     Všetci žiaci, ktorí sa zapojili, dostali diplom a sladkú odmenu a všetkým patrí pochvala za ich zodpovedný prístup.

    • Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok

    • Prospech

     • prospel/a s vyznamenaním - 124 žiakov
     • prospel/a veľmi dobre - 40 žiakov
     • prospel/a - 23 žiakov
     • neprospel/a - 9 žiakov
     • neklasifikovaný/á z predmetu/predmetov - 7 žiakov

     Správanie

     • napomenutie triednym učiteľom - 19 žiakov
     • pokarhanie triednym učiteľom - 11 žiakov
     • pokarhanie riaditeľom školy - 6 žiakov
     • znížená známka zo správania na stupeň 2 - 3 žiaci
     • znížená známka zo správania na stupeň 3 - 2 žiaci
     • znížená známka zo správania na stupeň 4 - 2 žiaci

     Dochádzka

     • ospravedlnené hodiny - 18 422
     • neospravedlnené hodiny - 26

     41 žiakov dostalo POCHVALU triednym učiteľom.

     1. A - Barbora Barborová, Zuzana Žilková, Michaela Tökölyová

     2. A - Jakub Herko, Tomáš Škopec, Zdenka Repiská

     2. B - Matúš Tomáš, Nina Chladná, Hana Šurianska, Dominika Maslenová

     3. A - Lucas Karpluk, Lara Šebeňová, Aleš Rajnoha, Jakub Škvarka, Zuzana Šlosiariková

     4. A - Tomáš Adamov, Emily Copp, Patrik Debnár, Timea Michalčová

     5. A - David Kokles, Klára Mesiariková

     6. A - Vladimír Daniš, Simona Gregová, Ivana Marušková, Ema Mišková, Simona Repiská, Simona Šurianska

     7. A - Ema Adamíková, Lilien Ludvigová, Damián Struhár, Jeremiáš Jablonka

     8. A - Katarína Šurianska, Adam Barroso, Tomáš Slaný, Tobias Marek Müller

     9. A - Lukáš Miškov, Patrik Sivok, Denisa Marušková, Laura Mišková, Lucia Jonášová, Hana Danišová

      

     6 žiakov dostalo POCHVALU riaditeľkou školy.

     4. A - Martina Melišová

     5. A - Júlia Kapráliková

     6. A - Lukáš Kopernický

     8. A - Marek Grega, Ronald Repiský

     9. A - Simona Marušková

      

     Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, zúčastnili sa súťaží, vystupovali na kultúrnych podujatiach, pomáhali pri organizácii školských akcií, pomáhali svojim učiteľom alebo spolužiakom, svedomito si plnili svoje školské povinnosti, dodržiavali dohodnuté pravidlá, ĎAKUJEME a SME NA NICH HRDÍ. 

     Veríme, že žiaci, ktorým sa v 1. polroku nepodarilo správať podľa dohodnutých pravidiel, sa v 2. polroku v správaní a v prístupe k školským povinnostiam ZLEPŠIA. DRŽÍME IM PALCE!

    • Január v škôlke

    • Deti počas januára sledovali zmeny v prírode, pozorovali charakteristické znaky. Na vychádzkach otužovali, oboznamovali sa so životom voľne žijúcich zvierat počas zimného obdobia. Vyhľadávali pri Kľakovskom potoku stopy zvierat v snehu. Skúmali a opisovali vznik snehu, vytvorili si umelý sneh. Robili pokusy s rozpúšťaním, ponorením telesa do vody. Rozvíjali si environmentálne cítenie starostlivosťou o vtáčiky počas zimného obdobia - pripravili im dobroty zo semienok. Na krátku chvíľku sme si užili aj stavanie snehuliaka, rozvíjali sme detské priateľstvá, kooperatívne správanie. Záver mesiaca patril karnevalu. Do MŠ zavítali princezné, spidermani, šašovia a iné rozprávkové bytosti.

     Človek bez smiechu  je ako strom bez kvetov.

    • Výsledky volieb do Rady školy - zástupcovia rodičov

    • V ZŠ je 151 oprávnených voličov, hlas odovzdalo 98.

     Výsledky:

     p. Silvia Maslenová - 31 hlasov

     p. Anna Jágerská - 9 hlasov

     Ing. Monika Melišová - 64 hlasov

     p. Lenka Sitárová - 43 hlasov

     Mgr. Mária Repiská - 73 hlasov

     Mgr. Stanislava Uramová - 29 hlasov

      

     Zástupcami do Rady školy pri ZŠ s MŠ Miroslava Bielika za rodičov ZŠ sa stali Mgr. Mária Repiská, Ing. Monika Melišová a p. Lenka Sitárová.

     Zástupcom do Rady školy pri ZŠ s MŠ Miroslava Bielika za rodičov MŠ sa stala p. Erika Tabernausová.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

    • Žiačka IX. A Simona Marušková reprezentovala dňa 18. 1. 2023 našu školu v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Žiačka sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

     Simonke gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Ďalšia výzva Žiackeho parlamentu – Deň dvojčiat

    • Ďalšia výzva Žiackeho parlamentu bola úspešná. Štvrtok 19. 1. 2023 bol v našej škole vyhlásený za Deň dvojčiat. Takto sme si odľahčili atmosféru blížiaceho sa polroku a spestrili naše dni v škole. Všetkým, ktorí sa zapojili do našej výzvy, ďakujeme.

     členovia Žiackeho parlamentu

    • Biologická olympiáda - školské kolo

    • 12. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C, žiaci 8. a 9. ročníka.

     Výsledky:

     1. miesto - Marek Grega, VIII. A - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

     2. miesto - Sofia Košíková, IX. A - úspešná riešiteľka - postup do okresného kola 

     3. miesto - Sebastian Kučera, IX. A - úspešný riešiteľ

     4. miesto - Patrik Sivok, IX. A - úspešný riešiteľ

     Ostatní riešitelia: Simona Marušková, Hana Danišová, Lukáš Miškov, Emília Sýkorová, Lucia Jonášová (všetci IX. A)

     Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ostatným ďakujeme za účasť.

     Ing. Iveta Miziová

    • Beh mieru 2023

    • 20. januára sa uskutočnil 13. ročník Behu mieru, ktorého organizátorom je naša škola. Touto športovou akciou si pripomíname 148 nevinných obetí Krvavej nedele, najtragickejšej udalosti v histórii Kľakovskej doliny a podporujeme zachovanie mieru. Beh je nesúťažný. V tomto roku sa na trať vydalo cca 105 bežcov. Boli medzi nimi nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj žiaci a učitelia ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici, ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, ZŠ Hodruša Hámre, SOŠ Žarnovica a dospelí nadšenci behu. Svojou účasťou bežcov podporili starostovia obcí Kľak, Ostrý Grúň, Horné Hámre a Župkov. Súčasťou behu je zapálenie sviečky a položenie venca pri všetkých troch pamätníkoch, ktoré sú venované obetiam vojnového besnenia. Finančné náklady spojené s akciou uhradilo OZ Vtáčnik pri našej ZŠ s MŠ. Ďakujeme všetkým športovcom aj organizátorom za bezpečný priebeh celej akcie. 

    • Pasovačka prvákov

    • Štvrtok 12. 1. 2023 sa uskutočnila pasovačka prvákov. Do triedy zavítali rodičia, súrodenci a deti im predviedli, čo všetko sa už od septembra naučili. Plnili úlohy zo slovenského jazyka, matematiky, telesnej i výtvarnej výchovy. Rodičom zaspievali aj zarecitovali. Po splnení úloh ich poverená pani riaditeľka slávnostne pasovala za prvákov. Žiaci dostali pasovací dekrét a malý darček či sladkosť. Za sponzorstvo chcem poďakovať rodičom. Prváčikom prajem veľa síl a chuti do učenia aj v ďalších mesiacoch.

     Mgr. Lenka Staňová

    • Voľby do Rady školy - zástupcovia rodičov

    • Uverejnenie kandidátov na zástupcov rodičov v Rade školy

     • za ZŠ:

     1. p. Silvia Maslenová

     2. p. Anna Jágerská

     3. Ing. Monika Melišová

     4. p. Lenka Sitárová

     5. Mgr. Mária Repiská

     6. Mgr. Stanislava Uramová

     • za MŠ:

     1. p. Erika Tabernausová

      

     V Rade školy rodičov zastupujú štyria členovia, z toho traja za ZŠ a jeden za MŠ. Rodičia ZŠ si budú svojich zástupcov voliť dňa 17. 1. 2023 formou hlasovania cez edupage. Rodičia MŠ si zvolia svojho zástupcu na stretnutí rodičov. Ak sa prvého kola voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, voľby sa musia opakovať. V druhom kole už nadpolovičná väčšina voličov nie je potrebná. 

   • Fašiangová zábava - posledné voľné vstupenky
    • Fašiangová zábava - posledné voľné vstupenky

    • Vážení rodičia a priatelia školy, je možnosť zakúpiť si posledné voľné vstupenky na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa bude konať 11. februára 2023 o 19. 00 hod. v Spoločenskom dome v Župkove. Cena vstupenky je 30 eur. Do tanca vám zahrá KL-BAND. 
     Vstupenky je možné zakúpiť do 31. 01. 2023 u pani Šipikalovej a pani Fusatej v MŠ alebo na tel. číslach 0907 170 536, 0902 338 782.        

   • Oznam vedúcej ŠJ
    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Od 1. 1. 2023 sa menia poplatky za stravu podľa VZN 4/2022 (pozri VZN_42022.pdf) nasledovne:

     deti MŠ: desiata - 0,50 €; obed - 1,20 €; olovrant - 0,40 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,40 €/deň

     žiak ZŠ vo veku 6 – 11 rokov: obed - 1,70 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,00 €/deň

     žiak ZŠ vo veku 11 – 15 rokov: obed - 1,90 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,20 €/deň

     zamestnanci školy a obce: obed - 2,40 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,70 €/deň

      

     Stravu za január 2023 prosím uhradiť od 3. 1. 2023 do 6. 1. 2023. Ďakujem.

   • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

    • V stredu 23. 11. 2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v dvoch kategóriách.

     Výsledky

     kategória 1A (4. - 7.ročník): 

                   1. miesto a postup do okresného kola - Lukáš Kopernický, VI. A

                    2. miesto - Júlia Kapráliková, V. A

                    3. miesto - Dávid Kokles, V. A 

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1A bez postupu:  Juraj Michňa, VII. A, Damián Struhár, VII. A.

     kategória 1B (8. - 9. ročník):

                   1. miesto a postup do okresného kola - Laura Mišková, IX. A

                   2. miesto - Sebastián Kučera, IX. A

                   3. miesto - Denisa Marušková, IX. A

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1B bez postupu: Marek Grega, VIII. A, Katarína Šurianska, VIII. A, Michaela Káčerová, VIII. A, Ronald Repiský, VIII. A, Lukáš Miškov, IX. A, Lucia Jonášová, IX. A.

     Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME a GRATULUJEME a víťazom držíme palce v okresnom kole!

                                                           PaedDr. Miroslava Mesiariková, Mgr. Jana Herková     

    • Relax v decembri

    • V decembri si deti z krúžku najskôr zašportovali v telocvični. Potom si v školskej kuchynke nacvičili pečenie lineckých koláčikov a neskôr aj jedenie. Zvládli obe činnosti na jednotku, tak pozor doma – máte hotových cukrárov, ale aj papkáčov. Navštívili sme knižnicu, kde si deti mohli popozerať knihy alebo si sadnúť za počítač a prejsť si rôznymi programami, no oni si radšej vybrali tie knihy a kreslenie – tiež dobrá voľba.

                                                                                                                                          Mgr. Lenka Jančoková

    • Školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko

    • Dňa 16. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti. Zapojilo sa 9 žiakov z 1. stupňa. V 1. kategórii súťažilo 7 žiakov 2. a 3. ročníka.

     1. miesto – Zdenka Repiská, 2. A (postup do okresného kola)
     2. miesto – Tamara Mesiariková, 2. A
     3. miesto – Hana Šurianska, 2. B

     V 2.kategórii súťažili 2 žiačky 4. ročníka.

     1. miesto – Martina Melišová, 4. A (postup do okresného kola)
     2. miesto – Emily Copp, 4. A

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a dievčatám, ktoré postupujú, držíme palce.

      

                                                                                                              Mgr. Miroslava Plechlová

    • December v škôlke

    • Kto nemá Vianoce vo svojom srdci, nikdy ich nenájde pod stromčekom.

     December v našej materskej škole bol plný očakávaní, radosti, žiarivých detských očiek a zážitkov. Do MŠ zavítal Mikuláš, ktorý deti obdaroval za pekné básničky a pesničky sladkou odmenou. Oboznamovali sme sa s pranostikami na Barboru, Luciu. Čítali sme si vianočné príbehy, z ktorých sa deti mohli dozvedieť, prečo oslavujeme Vianoce. Deti písali list Ježiškovi, na ktorý dostali aj  odpoveď. Postavili stromček v triede a vypekali sa dobroty ako linecké koláčiky či medovníčky. Celý mesiac sme tvorili na tému Vianoce. Keďže deti všetko pripravili v predstihu, do materskej školy zavítal Ježiško o čosi skôr. Spolu s deťmi sme si pripravili aj malé vianočné posedenie s opekancami a oblátkami.

     Vianoce čisté a krásne ako sneh,

     na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

     Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

     všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

     Nielen na Vianoce a Nový rok,

     ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.