• Oznam pre rodičov detí MŠ

     • Vážení rodičia detí materskej školy,

      oznamujem vám, že materská škola je zatvorená aj dňa 2. 11. 2020. Od dňa 3. 11. 2020 bude materská škola opätovne v prevádzke.

      Na základe usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zdvorilo žiadame rodičov, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

      Za porozumenie ďakujem.                                                                   

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Október v Materskej škole
     • Október v Materskej škole

     • Spoznávali sme ročné obdobie jeseň. Pozorovali sme zmeny počasia a aj prírody. Naučili sme sa, že zvieratká sa na jeseň pripravujú na dlhé zimné obdobie. Využívali sme pestrofarebné prírodniny, ktoré sa nájdu na jeseň v lese alebo na školskom dvore. Vyrábali sme ozdoby a skrášľovali sme si priestory našej škôlky. Nezabudli sme ani na prípravu do školy: počítali sme, určovali prvú hlásku, precvičovali logické myslenie. Ďalšou témou bolo ovocie a zelenina. Spoznali sme rôzne zaujímavé druhy. Naučili sme sa, že vitamíny, ktoré obsahujú sú dôležité pre naše zdravie. Patria sem aj tekvice a tak sme vytvorili tekvicové strašidlá vyrezávaním. Nezabudli sme ani na medzinárodný deň jablka. Mali sme jablkovú ochutnávku: sušené jablká, jablková nutela, čerstvé jablká a jablkový koláč. Každému chutilo niečo iné. Všetky aktivity sa niesli v znamení jabĺk – maľovanie, jablkové pracovné listy, príprava jablkovej torty, aktivity na IT, jablkový tanec. Celý mesiac sme sa spolu s rodičmi mohli zapojiť do šarkaniády. Úlohou bolo vyrobiť šarkana a porozprávať ostatným deťom o jeho výrobe. Každý, kto sa zapojil do šarkaniády získal diplom a malú odmenu. Okrem toho šarkany vyzdobili celé naše schodište a my sme tak spolu s rodičmi doplnili jesennú výzdobu škôlky. Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V tejto situácii si ich však nemôžeme uctiť programom a pohostením ako to býva zvyčajne. My sme sa však nenechali zahanbiť a pripravili si pre nich malé prekvapenie. Myslíme na vás a prajeme pevné zdravie.

      deti z MŠ a pani učiteľky

     • Dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia žiakov 5. – 9. ročníka,

      od 24. októbra 2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník) na dištančné vzdelávanie s predpokladanou dĺžkou do 27. 11. 2020. Prezenčné školské vyučovanie by sa malo obnoviť 30. 11. 2020.

      Žiaci dostali rozvrh s časovou dotáciou hodín, na základe ktorého sa budú vzdelávať. Ak nevlastníte počítač alebo notebook a máte pripojenie na internet, môžeme vám notebook so sieťovým adaptérom, prípadne aj slúchadlá zapožičať po vyplnení a podpísaní čestného prehlásenia o zapožičaní IKT (stiahnuť si ho môžete nižšie). Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj v priestoroch školy. Ak máte záujem, volajte na číslo: 045/686 61 30 alebo píšte na email: admin@zszupkov.sk. Pre IKT pomôcky môže prísť len zákonný zástupca žiaka do, najskôr však v pondelok, t. j. 26. 10. 2020 od 8:00 hod. Tašku/batoh k notebooku škola neposkytuje.

      CESTNE__PREHLaSENIE_O_ZAPOZICANI_IKT.pdf

      alebo

      CESTNE__PREHLaSENIE_O_ZAPOZICANI_IKT.rtf

      Stručný návod k dištančnému vzdelávaniu (Office 365 + Teams) nájdete na našom webovom sídle školy v časti Dokumenty/Návody/Microsoft Office 365.

      Zdvorilo vás žiadame, aby ste kontrolovali, či sa vaše deti zapájajú do dištančného vzdelávania a plnia si povinnosti, ktoré im z neho vyplynú.

      Žiaci budú priebežne klasifikovaní. Ak sa vaše dieťa nezapojí do vzdelávania a nebude možné zistiť príčinu nezapojenia sa (napr. nekomunikuje s daným vyučujúcim, nedvíhate mobilný telefón, nereagujete na opakované výzvy vyučujúceho,...), vaše dieťa bude mať neospravedlnené hodiny.

      Žiaci 5. – 9. ročníka boli triednymi učiteľmi oboznámení s pravidlami dištančného vzdelávania. S individuálnymi otázkami na formu a spôsob dištančného vzdelávania sa obráťte na triednych učiteľov, prípadne na vyučujúcich daných predmetov.

      Verím, že spoločne zvládneme dištančné vzdelávanie v prospech vašich detí.

      O aktuálnych informáciách vás budem priebežne informovať prostredníctvom EduPage a triednych učiteľov.


      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Ukončenie domácej izolácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe komunikácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom ukončujem domácu izoláciu detí v materskej škole, žiakov a zamestnancov v základnej škole, ktorú sme podstúpili v dňoch 16. 10. – 19. 10. 2020.

      Výchovno-vzdelávací proces pokračuje dňa 20. 10. 2020 a bude sa riadiť platným rozvrhom.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na to, že jeden pedagóg bol pozitívne testovaný, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom nariaďuje všetkým zamestnancom a žiakom školy domácu izoláciu v dňoch 16. 10. 2020 až 19. 10. 2020 (žiaci musia byť len doma). Rodinných príslušníkov sa domáca izolácia netýka. Ak by Vaše dieťa malo príznaky choroby COVID-19, telefonicky kontaktujte detského lekára a triedneho učiteľa. Aktuálne informácie sledujte na webe školy. 

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • V zdravom tele zdravý duch
     • V zdravom tele zdravý duch

     • Asi všetci poznáme túto vetu, nabitú energiou a zdravím. V tomto duchu sa niesol 30. september v našej škole, kedy sme si pripomenuli Deň zdravého životného štýlu. Každá trieda si ho urobila „po svojom“.  Prváci si kreslili ovocie, ochutnali vitamíny; druháci si spoločne pripravili ovocný šalát a hneď sme si na ňom aj pochutnali.  Zo šťavy z citrónov, z lístkov šalvie a mäty urobili osviežujúci nápoj. Aktivitu zavŕšili tancom v rytme banana cha-cha; tretiaci si v tento deň pozreli najprv prezentáciu, ktorú vytvoril ich spolužiak na túto tému a potom so zaviazanými očami ochutnávali rôzne druhy zeleniny, ovocia a iné druhy potravín a hádali, čo sa im ocitlo v ústach. Takíto najedení si po „koštovke“ zatancovali na piesne Mira Jaroša. Štvrtákov inšpirovalo nútené voľno, kedy museli ostať doma. Prišli na to, že pobyt vonku, v prírode, je najlepší liek. Zistili, že stromy dokážu liečiť, vtáky sú lepšie ako rádio, lesné plody sú veľmi chutné a stopy zvierat v zemi nám ukážu, kto tu bol pred nami. Vytvorili pekné plagáty, ktoré teraz zdobia ich triedu. Piataci tento deň poňali športovo a najskôr si rozhýbali kosti tancom, aby nabrali pozitívnu energiu. Vyhladnutí si spolu pripravili ovocné misy a špízy. Nakoniec si vypočítali BMI index a so spokojným bruškom pokračovali vo vyučovaní. Šiestaci porovnávali život dvoch chlapcov Zdravka a Hamka, rozmýšľali, akávia voľný čas, čo radi jedia, navrhovali im jedálniček a Hamkovi poradili, čo má vo svojom životnom štýle zmeniť. Čítali o účinkoch jednotlivých druhov ovocia a zeleniny, vyrobili misu ovocia a vymýšľali básne o ovocí a zelenine. Siedmaci si na začiatku tohto dňa  vypočítali svoj BMI index a pozreli si video o škodlivosti cukru. Potom si v skupinkách vytvárali zdravé a oku lahodiace ovocné misy a šaláty. Ôsmaci vyrobili smoothie, tanier z ovocia a pozreli si film Cukor – jed. Aj deviataci si popripravovali vitamínové „bomby“ v podobe mís a rôznych druhov nápojov... Mnohí z nás možno zistili, že v týchto pandemických dňoch je veta V zdravom tele zdravý duch „šitá“ nielen na jeden deň, ale by sa mala niesť celým naším štýlom života, aby sme si zachovali nielen naše zdravie fyzické, ale predovšetkým psychickú pohodu našich dní.

    • Začiatok školského roka v materskej škole
     • Začiatok školského roka v materskej škole

     • Slniečko už vstáva, dobré ránko dáva.

      Poďte deti do škôlky, takto nás voláva..

      Po lete sme sa opäť vrátili do materskej školy. Zvítali sme sa s kamarátmi, pani učiteľkami aj obľúbenými hračkami. Predškoláci odišli do veľkej školy a nám poslali malých kamarátov. Zvykajú si na nové prostredie plné nových ľudí. Občas im tečú slzy za maminkou a ockom, ale v škôlke sa im aj tak páči. Naučili sme ich, že každý má svoju značku na skrinke a dodržujeme pravidlá v škôlke. Nie vždy sa nám to darí. Občas sa stane nehoda a my sa pocikáme alebo sa nám nechce ísť do škôlky pretože s mamkou je tak dobre. Nebojte sa rodičia, my sa to všetko naučíme. Precvičujeme si pršteky pri výtvarných aktivitách a pracovných listoch. Najväčšia zábava je na školskom dvore. Beháme, skáčeme, hráme sa v piesku a vymýšľame hry. September v záhrade nám doprial černice, maliny aj jablká. Tak si na nich pochutnávame každý deň. Prvý mesiac ubehol ako voda a my sa tešíme na všetko čo nás ešte čaká.

      Mgr. Patrícia Kosťová, Anna Šipikalová

       

    • Akcie koordinátora protidrogovej prevencie v septembri
     • Akcie koordinátora protidrogovej prevencie v septembri

     •  

      1. Zber odpadu od budovy školy až po obec Horné Hámre – brod.
      2. Osadenie plagátu „Každý odpad má svoj domov“ – za sponzorské vytlačenie plagátu ďakujeme p. Ing. Milanovi Štefankovi z obce Horné Hámre  a za jeho osadenie p. Valentovi, pracovníkovi Obecného úradu Župkov.
      3. Beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva p. Malatincovou k aktuálnej téme COVID-19.
      4. Výlet ôsmakov  na Kollárovú – fotky z výletu dronom vyhotovil Martin Adamík.
      5. Návšteva Zberného dvoru v Žarnovici žiakmi siedmeho ročníka.
    • Voľné pracovné miesta
     • Voľné pracovné miesta

     • Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov oznamuje, že od 1. 10. 2020 má voľné pracovné miesta na pracovné pozície:

      • asistent učiteľa (na úväzok 1,00),
      • asistent učiteľa (na úväzok 1,00),
      • školský psychológ (na úväzok 1,00),
      • školský špeciálny pedagóg, prípadne sociálny pedagóg (na úväzok 0,5)

       

      Na uvedené pracovné pozície musia potenciálni uchádzači spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon práce v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

       

      Požadované dokumenty posielajte do 21. 9. 2020 (vrátane) na email školy: skola@zszupkov.sk, prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov alebo osobne do kancelárie školy p. Baniariovej – ekonomicko-mzdovému a hospodárskemu pracovníkovi školy s označením – Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta – asistent učiteľa/školský psychológ/ školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg (vybrať podľa toho, o akú pracovnú pozíciu máte záujem).

       

      Dokumenty:

      • žiadosť o prijatie do   zamestnania,
      • štruktúrovaný životopis,
      • motivačný list,
      • doklady o ukončenom vzdelaní (v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
       zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
      • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
      • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
    • COVID-19 (pokyny)
     • COVID-19 (pokyny)

     • Vážení rodičia, milí žiaci

                  Oznamujeme Vám pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania v základnej škole od 02. 09. 2020 do 20. 09. 2020.

      Začiatok povinnej školskej dochádzky začína 02. 09. 2020. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v primeraných rozostupoch pred budovou školy o 8,00 hod., rúška sú povinné pre každého. Po ukončení slávnosti pred školou pôjdu deti hneď domov. Prváci s rodičmi sa odoberú zoznámiť so svojou triedou do budovy školy.

      Zákonný zástupca:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré si odloží do svojej skrinky v šatni) a papierové jednorazové vreckovky (1 velké balenie),
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (Priloha_1_-_Aktualne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx) a dotazník (Priloha2-Zdravotny-dotaznik-dieta.docxtaznik-dieta.docx). Toto musí predložiť aj vtedy, ak žiak chýba 3 po sebe nasledujúce dni,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bolo dieťaťu nariadené lekárom všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Odporúčame, aby malo dieťa vlastný toaletný papier.

      Žiak:

      • pri vchode si vydezinfikuje ruky, prezuje sa a hneď odchádza do svojej triedy,
      • nezdržiava sa v šatni ani v iných priestoroch školy, nevytvára skupinky,
      • po príchode do triedy si umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami,
      • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy (platí len pre 1. stupeň), kde prebieha výchovno–vzdelávací proces,
      • počas prestávok sa zdržiava výlučne v triede,
      • nesmie používať plátený uterák (vo WC sú zabezpečené papierové utierky).

      Stravovanie:

      • do školskej jedálne vstupuje žiak s rúškom, skladá si ho len počas konzumácie jedla,
      • tanier a príbor si žiak neberie sám,
      • v rade na obed musia žiaci medzi sebou dodržiavať odstup,
      • v jedálni sa zbytočne žiaci nezdržiavajú,
      • polievku a nápoje si žiak nenaberá sám.

      Výchovno–vzdelávací proces:

      • žiaci majú nariadenú povinnú školskú dochádzku,
      • výchovnovzdelávací proces bude prebiehať v nezmenej forme, okrem TV – do

      20. 09. sa nesmie používať telocvičňa,

      • aktivity sa budú organizovať tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok,
      • vyučovanie bude prebiehať v ucelených triedach,
      • prestávky medzi hodinami sa budú tráviť v daných triedach pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri,
      • počas hodín budú triedy podľa hygienickoepidemiologických podmienok vetrané.

      Pri podozrení na ochorenie:

      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí,
      • ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektoré z možných príznakov COVID19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si bezodkladne dieťa vyzdvihnú.

      Ďakujeme Vám, že sa budete riadiť týmito opatreniami a nevystavovať seba ani svoje okolie zbytočnému šíreniu ochorenia.

    • Oznamy: ŠJ, MŠ a ZŠ
     • Oznamy: ŠJ, MŠ a ZŠ

     • Školská jedáleň

      Oznamujeme rodičom, že platiť za stravné na mesiac september môžete od 24. augusta, v čase od 7:00 - 15:00 hod. Platbu je potrebné uskutočniť osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne (pani Žiakovej). Platiť môžu už aj rodičia budúcich škôlkárov a prvákov.

      AKTUALIZOVANÉ: Platiť sa bude cez okienko zvonku, nebude sa chodiť do budovy jedálne. Upozorňujeme, že každý žiak musí na začiatku školského roka odovzdať vedúcej školskej jedálne Zápisný lístok stravníka, bez neho nebude môcť odoberať stravu. Bližšie informácie:

      Zápisné hárky stravníkov

      Materská škola

      Materská škola sa otvára 24. augusta 2020. Nastúpiť do materskej školy môžu všetky deti, ktoré ju navštevovali v školskom roku 2019/2020, pričom sa netreba nikde prihlasovať. Pre novo prijaté deti je dňom nástupu do materskej školy 2. september. Za deti nastupujúce do materskej školy v auguste je potrebné zaplatiť stravné aj na mesiac august.

      Dôležité upozornenie ohľadom COVIDU pre rodičov MŠ

      Rodičia detí MŠ musia prísť s vypísanými nasledovnými dvoma tlačivami pri prvom nástupe detí do MŠ:

      Priloha_1_-_Aktualne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

      Priloha2-Zdravotny-dotaznik-dieta.docx

      Ak bude dieťa choré viac ako 3 dni, opäť budete musieť vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a priniesť pri nástupe do MŠ.

      Informácie pre rodičov a deti ZŠ

      Informácie ohľadom nástupu detí do základnej školy (covid, tlačivá a podobne) Vám cez systém Edupage rozošlú triedni učitelia, poprípade sledujte webové sídlo školy, kde zverejníme aktuálne informácie. V prípade, že nemáte rodičovský prístup do systému Edupage, píšte mi na: admin@zszupkov.sk. Pre novú registráciu alebo vygenerovanie hesla do systému je potrebné do mailu uviesť:

      • emailovú adresu rodiča/rodičov (obaja môžete mať svoj vlastný prístup, ak napríklad nežijete v spoločnej domácnosti alebo pracujete v zahraničí a môžete mať prehľad o výsledkoch dieťaťa)
      • meno, priezvisko a triedu všetkých vašich detí, ktoré navštevujú našu školu (pod vašim kontom si ich potom budete môcť prepínať)

      Taktiež budete potrebovať smartfón so systémom Android/iOS - treba si z Obchodu nainštalovať aplikáciu Edupage.

      Noví prváci dostanú svoje prístupy na začiatku školského roka. Je ale potrebné, aby sa aj rodičia nových prvákov zaregistrovali, pretože len tak môžu podpisovať žiacke knižky, odhlasovať dieťa z obeda, prijímať správy od triednych učiteľov a podobne.

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na školský rok 2020/2021

    • Voľné pracovné miesta
     • Voľné pracovné miesta

     • 1. Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia slovenský jazyk – nemecký jazyk .   

      Kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s požadovanou aprobáciou.

      2. Vychovávateľ/Vychovávateľka ŠKD.

      Kvalifikačné predpoklady – úplné stredné odborné vzdelanie/vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

      Nástup do zamestnania 1. 9. 2020.

      Žiadosti o prijatie do zamestnania s dokladmi o získanom vzdelaní posielajte do 17. 8. 2020 na email: skola@zszupkov.sk, alebo na adresu: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov, alebo osobne v pracovných dňoch od 7.00 – 15.00 hod.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019-2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019-2020

     • O slávnostný príhovor, zhodnotenie a ukončenie školského roka sa už tradične postarala naša pani riaditeľka, Mgr. Iveta Tomášová. Pozvanie prijali aj starostovia obcí Kľakovskej doliny.

      Od marca sme spoločne bojovali s nástrahami, ktoré nikto z nás nedokázal predpovedať. Vyučovanie a spôsob hodnotenia žiakov sa podstatne zmenil. Niektorí žiaci to zvládli bravúrne, iní s problémami.

      Posledný deň školského roka žiaci netrpezlivo očakávajú prekvapenia na vysvedčeniach. Tento rok si ich z rúk triednych učiteliek a učiteľov prevzali netradične, pred bránami našej školy.

      Naši deviataci si pripravili program, aby sa so žiakmi, pedagógmi a ostatnými zamestnanacami školy rozlúčili. Bol to pre nich zvláštny školský rok. Bez monitoru, prijímacích skúšok a tanečného kurzu.

      Rozlúčili sme sa s pani učiteľkou Mgr. Veronikou Lehotskou, ktorej sa končí zastupovanie na našej škole. Na dôchodok po dlhých rokoch odučených na našej škole odchádza pani učiteľka Mgr. Jarmila Bištuťová. Obidvom ďakujeme za úspešné pôsobenie na našej škole a za všetky vedomosti odovzdané našim žiakom.

      Na záver perajeme všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom krásne a slnečné prázdniny.

    • Koniec školského roka v MŠ
     • Koniec školského roka v MŠ

     • Ani sme sa nenazdali a je tu posledný školský deň. Poslednýkrát sme sa zahrali s hračkami, oddýchli si vo svojej postieľke a rozlúčili sa s kamarátmi. Aby sme si dnešný deň pamätali, spravili sme si ho výnimočný. Na školskom dvore sme si opiekli špekačky. Pochutili sme si na dobrotách. Hrali sme sa v piesku a na trampolíne. Užili sme si tento deň ako sa patrí.

      Prajeme vám pekné prázdniny plné zážitkov a veríme, že sa všetci v zdraví stretneme v septembri.

      Vaše pani učiteľky

     • Preplatky za stravu

     • Preplatky za stravné sa budú vyplácať v rovankom termíne ako aj cestovné, t. j. 7. júla 2020 od 7:00 - 16:00 hod. Vyplácané budú v kancelárii u ekonómky školy, kde bude na rodičov čakať aj vedúca školskej jedálne.

      Preplatky sa budú vyplácať len pre terajších štvrtákov (triedna pani učiteľka Matejová) a deviatakov (triedna pani učiteľka Žabková). Ostatným deťom sa preplatky presunú do nového školského roka.

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Leto prišlo do škôlky
     • Leto prišlo do škôlky

     • Leta sme sa už nevedeli dočkať. Aj keď je počasie trochu bláznivé, my sme už pripravení na poriadne teplo. Aj v materskej škole sme tento týždeň tvorili z papiera letné nápoje, čerešne, zmrzlinu a spoločný plagát s loďkami. Veľa času sme trávili na školskom dvore, postavili sme z piesku hrady a pevnosti. Dievčatá piekli koláčiky a predávali pieskovú zmrzlinu. Precvičili sme aj naše hlávky pri pracovných listoch zameraných na počítanie, farby alebo tvary. Rozprávali sme sa o počasí v lete, ale aj o tom čo všetko môžeme robiť cez letné prázdniny. V piatok sme si pripravili letné pohostenie. Ovocie sme si nakrájali a napichovali na špajdle. Táto letná dobrota bola veľmi zdravá, ale aj chutná. Budúci týždeň nás čaká ešte jedno prekvapenie a tak sa už teraz nevieme dočkať.

     • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

     • Oznamujeme, že cestovné sa bude vyplácať 7. 7. 2020 od 7:00 do 16:00 hod. Žiadame, aby ste dodržali stanovený termín. So sebou si treba priniesť rúško a vlastné pero. 

      Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka školy

    • Limonádový týždeň v 4. skupine
     • Limonádový týždeň v 4. skupine

     • Tak, ako sme si naplánovali, z materinej dúšky sme si hneď v pondelok urobili osviežujúcu limonádu. A zrazu z jednej limonády bol limonádový týždeň. Vyskúšali sme mätu, medovku, bazu, jahody, pomaranče. A tiež sme si vyplnili čas mnohými zaujímavými aktivitami. Spoznávali sme liečivé byliny, nazreli sme do starovekého Grécka, túlali sme sa Vesmírom. Týždeň sme zavŕšili študovaním histórie pizze, receptu na tú najlepšiu domácu pizzu. Naplánovali sme si rozpočet, nakúpili sme a upiekli sme. Ktovie, či bol recept naozaj taký vynikajúci, alebo nám jednoducho najlepšie chutí to, čo si urobíme vlastnými rukami? Ktovie...

      Mgr. Ivana Betková

    • Rozlúčkový týždeň
     • Rozlúčkový týždeň

     • Nastal čas, kedy sa musíme rozlúčiť s našimi predškolákmi. Celý týždeň sme sa rozprávali o tom ako to v škole bude prebiehať. Dozvedeli sme sa o predmetoch, ktoré nás v škole čakajú. Najviac sa tešíme, že už nemusíme na obed oddychovať. Vyrábali sme z papiera a precvičovali prsty pri tvorivej činnosti. Potrápili sme aj naše hlávky, precvičovali sme počítanie a odpisovanie. Týždeň vyvrcholil vo štvrtok rozlúčkovou párty. Všetci sme prišli vyparádení ako sa na oslavu patrí. Predškoláci sa podpísali do kroniky a odovzdali sme im darčeky. Súťažili nielen v športových súťažiach, ale aj vedomostných. Prekvapením bola zmrzlina a chutná torta. Aj pani kuchárky nám pripravili slávnostný obed, na ktorom sme si pochutnali. Nielen my, sme dnes dostávali darčeky, ale darčeky sme aj odovzdávali našim pani učiteľkám, tetám kuchárkam a tete upratovačke. Celý deň bol skvelý, plný zábavy, dobrého jedla a smiechu. Užili sme si ho. Dnes si ešte neuvedomujeme, že škôlka je tu pre nás už len na pár dní. Potom si na plecia vyložíme školskú tašku a budú z nás školáci. Škôlka nám bude chýbať, nechávame tu kamarátov, naše pani učiteľky a veľa hračiek, ktoré sme mali tak radi. Keď nám však príde smutno, vieme, že môžeme prísť na návštevu, pozdraviť kamarátov aj pani učiteľky.

      Veľa nových kamarátov a radosti z učenia vám želajú vaše pani učiteľky