• Cestovné

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vám oznamujem, že cestovné žiakom od septembra – decembra 2020 bude vyplatené do júna 2021.

      Zdvorilo vás žiadam o sledovanie webového sídla školy, kde vás budem informovať o konkrétnom dni a čase.

       

      Za porozumenie ďakujem.                                                                    

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Návrat detí do základnej školy a harmonogram pretestovania

     • Vážení rodičia,

      8. februára 2021 obnovujeme vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania.

      Podmienkou návratu žiakov je vyplnenie a prinesenie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (do 5. 2. 2021 zverejníme aktuálne tlačivo, bude však k dispozícii aj pri testovaní), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti.

      Pretestovania sa môžete zúčastniť v našich priestoroch školy v sobotu dňa 6. 2. 2021. Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test na koronavírus, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

      Ak vaše dieťa od 8. 2. 2021 nastúpi do školy, vo vlastnom záujme si skontrolujte výšku kreditu vášho dieťaťa na stravovanie, v prípade, že žiak nepríde do školy, nezabudnite ho odhlásiť zo stravy.

       

      Harmonogram testovania v priestoroch školy dňa 6. 2. 2021:

      1) 7.00 – 7.45 hod.                 pretestovanie členov odberného tímu

      2) 8.00 – 9.00 hod.                 pretestovanie zamestnancov školy

      3) 9.00 – 9.30 hod.                 pretestovanie zamestnancov ObÚ Župkov

      4) 9.30 – 10.15 hod.               pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka

      5) 10.15 – 10.45 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 2. ročníka

      6) 10.45 – 11.15 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 3. ročníka

      7) 11.15 – 11.45 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov žiakov 4. ročníka

      8) 11.45 – 12.30 hod.             pretestovanie zákonných zástupcov detí materskej školy

      9) 12.30 – 12.45 hod.             pretestovanie žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania a ich zákonných zástupcov

       

      Milí rodičia, zamestnanci, milé kolegyne, milí kolegovia,

      pri testovaní vás zdvorilo žiadam o dochvíľnosť, rešpektovanie určeného času, pokynov organizátorov testovania, trpezlivosť a toleranciu.

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Návrat detí do materskej školy

     • Vážení rodičia,

      8. februára 2021 je materská škola otvorená aj pre ostatné zapísané deti. Podmienkou návratu detí do MŠ je vyplnenie a prinesenie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (do 7. 2. 2021 zverejníme aktuálne tlačivo), ktorého prílohu tvorí kópia negatívneho testu na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti.

      Pretestovania sa môžete zúčastniť aj v našich priestoroch školy v sobotu dňa 6. 2. 2021. Konkrétnejšie informácie o čase vášho testovania budú zverejnené na webovom sídle školy do 5. 2. 2021 (vrátane).

      Ak v súčasnosti vlastníte negatívny test, dávam vám do pozornosti, že má platnosť 7 dní od dátumu pretestovania.

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Mesiac január v materskej škole
     • Mesiac január v materskej škole

     • Januárové témy nášho vzdelávacieho programu sú zamerané na aktivity, ktoré súvisia s poznávaním života zvierat a so starostlivosťou o ne, hlavne v zimnom období. Aj keď sme začali mesiac január za prísnejších okolností, učili sme sa veľa nových poznatkov. Z detí sa na chvíľu stali malí pozorovatelia a skúmali, zapisovali, pozorovali ľad, sneh, robili pokus so soľou a vodou. Vyskúšali si ako pracuje sopka za pomoci pokusu s colou. Keďže nám napadol konečne sneh a zima sa rozbehla, chodili sme sa sánkovať, lopárovať, dokonca sa nám podarilo postaviť pár snehuliakov. Hľadali sme v snehu stopy vtáčikov, či iných lesných zvieratiek. V záhrade materskej školy sú rozvešané kŕmidlá pre vtáčiky,  aby v tomto čase neboli hladné. Prikrmovali sme ich do našej vtáčej búdky na školskom dvore. Hoci je to len malá pomoc zvieratám, ale takýmito aktivitami vštepujeme deťom lásku a kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu.

    • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka
     • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

     • 20. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Katka Gáborová z VIII. A a Lucka Boháčová z IX. A. Obidve boli úspešné riešiteľky, obsadili 1. a 2. miesto, takže nás budú reprezentovať aj v krajskom kole. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole. 

      Mgr. Miroslava Plechlová

     • Oznam - dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga zo dňa 8. 1. 2021 pod číslom 2021/9418:2-A1810 žiaci 1. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní aj od 18. 1. 2021.

      Z uvedeného dôvodu ruším testovanie zákonných zástupcov žiakov 1. – 4. ročníka a zamestnancov školy, ktoré bolo naplánované na deň 16. 1. 2021 v priestoroch školy.

      Situáciu bude opätovne prehodnocovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na budúci týždeň. V týždni od 18. 1. 2021 vás budem informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od pondelka, 25. januára 2021.

       

      Za porozumenie ďakujem.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Oznam

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      dňa 8. 1. 2021 končia vianočné prázdniny. Verím, že ste si všetci oddýchli, avšak nastal čas rozširovať si svoje poznanie.

      Od 11. 1. 2021 sa všetci žiaci 1. – 9. ročníka budú vzdelávať dištančne. Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa rozvrhu, ktorý sme nastavili dňa 26. 10. 2020. Žiakov 1. – 4. ročníka triedni učitelia oboznámia s rozvrhom a budú sa podľa neho vzdelávať od 11. 1. – 15. 1. 2021. Ak sa podmienky návratu žiakov do škôl nezmenia, platí, že dňa 18. 1. 2021 sa prezenčne začnú vzdelávať žiaci 1. stupňa (1. – 4. ročník) a od 25. 1. 2021 aj žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník). O podmienkach nástupu žiakov do školy, ktoré určuje Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vás budem včas informovať prostredníctvom EduPage a triednych učiteľov.

      Milí žiaci, odporúčam vám pristupovať k dištančnému vzdelávaniu zodpovedne, ak disponujete kamerami, majte ich zapnuté, počas vyučovacích hodín neodchádzajte od počítača, notebooku, pokiaľ súrne nemusíte, komunikujte s vyučujúcimi, nepodvádzajte, pracujte na sebe.

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      verím, že táto mimoriadna situácia pomaly odznie a my sa budeme môcť osobne stretnúť, podať si ruky, zhodiť rúška. Zatiaľ však buďme, prosím, trpezliví, tolerantní a zodpovední.

      Prajem vám pevné zdravie a veľa úspechov.

       

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Zmena platieb za stravu

     • Vážení stravníci,

      oznamujeme vám, že na základe zákazu vychádzania sa ruší platenie za stravu, ktoré sa malo realizovať v dňoch:

      4. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      5. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      7. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      8. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

       

      Platba za stravu je naplánovaná na dni 11. 1. 2021 – 14. 1. 2021 od 7.00 – 15.00 hod. Ak by to epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu nedovolila, budeme vás informovať o nových termínoch platieb za stavu prostredníctvom webového sídla školy.

       

      Ďakujeme za pochopenie.                                                                     Jana Žiaková, vedúca ŠJ

                                        

       

    • December v materskej škole
     • December v materskej škole

     • V mesiaci december nás najviac potešil príchod Mikuláša, ktorý ku nám zavítal s čertom a anjelom. Trošku sme mali aj strach no Mikuláš bol zvedavý čo všetko vieme a aký sme šikovní. Za odmenu nám rozdal darčeky. V škôlke sme pripravili počas tvorivých dielní rôzne vianočné ikebany, darčeky a upiekli vianočné  koláčiky. Všetko sa potom predávalo v našej malej vianočnej tržnici. Prekvapenie a radosť si deti urobili aj navzájom, vlastnoručne pripravenými darčekmi pre svojich kamarátov. Prvýkrát sme sa zapojili do projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok,,. Projekt spočíval v tom aby sme pripravili vianočný darček pre seniora, žijúceho v domove dôchodcov a spríjemnili mu tak sviatky. Podarilo sa nám pripraviť 11 krabičiek, a odovzdať kontaktnej osobe. Ďakujeme každému kto prispel svojou troškou. Už tretí rok sa naša škôlka zapojila do projektu: Vianočná pošta pre seniorov a tento rok sme posielali 15 vianočných pozdravov do DSS v Detve a Malackách. Tento rok sme sa rozhodli pribaliť aj pozdravy pre personál v DSS, ktorí si tento rok zaslúžia ešte viac obdivu ako inokedy.

      Veľkú radosť  nám urobil Ježiško, ktorý nás navštívil trošku skôr v škôlke ako doma a nechal nám krásne hračky pod stromčekom. Dúfame, že budúci rok sa všetci opäť stretneme hlavne zdraví a odštartujeme nový rok lepšie ako tento.

      Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia ,

      rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.

      ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,

      Prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok. 

      Prajú deti a pani učiteľky z materskej školy .

    • Školské kolo Dejepisnej olympiády
     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • Školáci II. stupňa sa momentálne vzdelávajú dištančne, preto aj školské kolo Dejepisnej olympiády prebehlo online. Tento rok sa zúčastnilo 7 žiakov, 5 žiaci v kategórii C a 2 žiaci v kategórii D.

      Výsledky

      Kategória C  

      1. miesto - Vanessa Adamcová - úspešná riešiteľka, postup do okresného kola

      2. miesto - Alex Lupták - úspešný riešiteľ, postup do okresného kola

      3. miesto - Lucia Boháčová - úspešná riešiteľka

      Kategória D 

      1. miesto - Pavel Kamody - úspešný riešiteľ, postup do okresného kola

      2. miesto - Martin Adámik - úspešný riešiteľ, postup do okresného kola

       

      Víťazom blahoželáme, úspešným riešiteľom gratulujeme :-) a všetkým ďakujeme za účasť (teší nás, že deti doma nezleniveli).

      Mgr. Martina Gáborová

     • ŠJ: Zmena platieb za stravu

     • Oznamujeme Vám, že stravné na mesiac január 2021 sa bude realizovať v nasledovných dňoch:

      4. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      5. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      7. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      8. január 2021 od 7.00 - 15.00 hod.

      v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Župkov.

       

      Platba stravného na mesiac február 2021 sa bude realizovať v dňoch:

      20. január - 25. január 2021 denne,

      v čase od 7.00 - 7.30 hod a od 9.30 - 15.00 hod.

       

      Zdvorilo Vás žiadame o dodržanie termínov a času.

      O prípadných zmenách budete včas informovaní na webovom sídle školy.

      Jana Žiaková
      vedúca ŠJ

       

     • Ukončenie karantény v MŠ

     • Oznamujeme rodičom detí materskej školy ZŠ s MŠ Župkov, že od 8. decembra 2020 bude v materskej škole obnovený výchovno-vzdelávací proces v plnom rozsahu. Povinnosťou rodiča je priniesť vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa (môžete ho vyplniť a podpísať aj priamo v MŠ), ktoré si môžete stiahnuť tu:

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_nove.pdf

    • November v MŠ
     • November v MŠ

     • Mesiac november nám nás poriadne zaskočil. Priniesol situácie, ktoré sme nečakali, ale aj tak sme toho v novembri stihli veľa. Učili sme sa ako sa má správať na ceste chodec, cyklista, spolujazdec v aute, ale aj ako sa máme správať v autobuse. Naučili sme sa kedy a ako volať na linku 112. Vieme, že najpodstatnejšie je poskytnúť prvú pomoc a preto pri ľahkých zraneniach sa už nezľakneme a ošetríme rany ako treba. Spoznávali sme cez aktivity ľudské telo: hrali sa na lekárov, používali po cvičení fonendoskop, digitálnym mikroskopom pozorovali časti tela, logico-primo, pracovali na interaktívnej tabule, skladali magnetické časti tela, kostry. Uvarili sme si bylinkový čajík z našej vlastnej bylinkovej záhradky, aby sme predchádzali chrípke. Už teraz sa nevieme dočkať príchodu Mikuláša a všetkého čo nám prinesie mesiac december.

     • OZNAM MŠ

     • Vážení rodičia,

      v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom č. L/2020/01969-1 zo dňa 27. 11. 2020 vám oznamujem, že v materskej škole je naďalej prerušený výchovno-vzdelávací proces od 27. 11. 2020 – 7. 12. 2020 z dôvodu kontaktu potvrdeného ochorenia na COVID-19 u štyroch detí.

      Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole by mal byť obnovený dňa 8. 12. 2020. O aktuálnej situácii vás budem informovať prostredníctvom webového sídla Základnej školy s materskou školou, Župkov 18.

       

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

       

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že  25. 11. 2020 (t. j. v stredu) udeľujeme žiakom 1. - 4. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (plánovaná odstávka elektrickej energie od 8:30 do 17:30).

      Za porozumenie ďakujeme.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

     • Karanténa v MŠ

     • Oznamujeme, že Materská škola Župkov bude v dňoch 23. 11. 2020 - 30. 11. 2020 zatvorená z dôvodu karantény.

      Deti nastúpia do materskej školy až 1. decembra 2020 (t. j. v utorok). Deti musia dodržať domácu izoláciu.

      Za porozumenie ďakujeme.

       

    • Delenie zdravo a chutne
     • Delenie zdravo a chutne

     • S tretiakmi sme sa začali učiť násobenie a delenie, a aby to nebolo len s fixkou pri tabuli a legovými dielikmi stavebnice, tak sme si podelili aj koláč. Ten sme si ukuchtili z piškót, pudingu a postrúhaných jabĺk, ktoré si niektoré deti podonášali z domu. Kuchynka je malá, tak som si zavolala pár detí z družiny, ktoré ochotne pomohli pri príprave sladkej nepečenej dobroty. Tú sme si na druhý deň rozdelili počas desiatovej prestávky, aby aj obed neostal ohrdnutý. Maškrtníci si pochutili a keďže z koláča nič neostalo, je to dôkaz, že sa kuchárom podaril.

                                                                                                                  Tr. uč.: Lenka Jančoková

                                                                                                                        

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom našej školy, že všetci žiaci prvého stupňa a materskej školy musia so sebou pri nástupe do školy (3. 11. 2020 alebo neskôr) priniesť vyplnené a rodičom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie treba odovzdať v deň nástupu dieťaťa do školy vždy, keď bolo doma viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (počas jesenných prázdnin boli deti doma spolu 4 dni). Ak si ho neviete doma vytlačiť, môžete ho vypísať aj pri vstupe do základnej/materskej školy.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_nove.pdf

      Za porozumenie ďakujeme.