• Školský rok 2021/2022 sa začal
     • Školský rok 2021/2022 sa začal

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 sa konalo 2. septembra 2021. Na začiatku sme si minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého rodáka z obce Ostrý Grúň, čestného občana obce Župkov a dlhoročného predsedu Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Miroslava Bielika, ktorý nás po krátkej a ťažkej chorobe opustil dňa 22. júla vo veku 72 rokov.

      Hlavný príhovor mala riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová, ktorá privítala nielen nových prváčikov, ale aj všetkých ostatných žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a tradične aj starostov obcí kľakovskej doliny, ktorí prišli podporiť žiakov našej školy.

      Všetkým žiakom našej školy prajeme v novom školskom roku veľa úspechov, výborný prospech, úspešné reprezentovanie našej školy a hlavne pevné zdravie, aby sme čo najväčšiu časť roka strávili v školských triedach a laviciach.

       

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      dovoľte mi podať vám dôležité informácie:

      1. Otvorenie nového školského roka sa uskutoční 2. 9. 2021 o 8.00 hod. pred budovou školy.

      2. Žiaci 2. – 9. ročníka si 2. 9. 2021 nemusia priniesť školskú tašku, po príhovore a krátkych pokynoch od triednych učiteľov, pôjdu domov.

      3. Všetci žiaci 1. – 9. ročníka musia 2. 9. 2021 priniesť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vyplnené a podpísané zákonnými zástupcami – odovzdajú ho svojim triednym učiteľom. Ak využívate EduPage, môžete ho poslať aj elektronicky.

      4. Odbor školstva  OÚ v Banskej Bystrici nemá dostatok antigénových testov na samotestovanie žiakov (v našej škole prejavilo záujem o testy 167 žiakov). To však neznamená, že žiaci nemôžu prísť 2. 9. 2021 do školy. Keď testy budú k dispozícii, budem vás informovať o ich prevzatí v škole a až potom budete svoje deti testovať v domácom prostredí vždy v pondelok a štvrtok.

      5. Budúci prváčikovia pôjdu po slávnostnom príhovore do svojich tried so svojimi rodičmi.

      6. Hygienické a epidemiologické opatrenia sú stále v platnosti, to znamená, že žiaci, rodičia, zamestnanci školy prichádzajú 2. 9. 2021 s prekrytými hornými dýchacím cestami, a to rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou.

      Ďakujem za pochopenie. V prípade otázok ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      S úctou

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Platba za stravu na september 2021
     • Platba za stravu na september 2021

     • Platbu za stravu na september môžete prísť uhradiť od 25. 8. 2021 - 27. 8. 2021 od 8:00 - 18:00 hod. do ŠJ pri dodržiavaní hygienických a epidemiologických požiadaviek (rúško, odstup).

      Ďakujem

      vedúca ŠJ

       

    • Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?
     • Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      3. júla 2021 vyšla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1. 8. 2021, ktorá ovplyvní i dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Jej presné znenie si môžete prečítať v znení zákona, tu sa Vám to pokúsim zrozumiteľnejšie vysvetliť.

      Dôležité ale je, že sa musíte Vy – zákonní zástupcovia – k danej problematike vyjadriť do 5. augusta 2021, keďže zriaďovateľ školy musí do 10. augusta 2021 vyjadrenia všetkých zákonných zástupcov spracovať.

      Zmena, ktorú novela prináša, sa týka tzv. „obedov zadarmo“. Podľa nových pravidiel sa zákonný zástupca môže rozhodnúť, či

      • si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa (toto môže len za predpokladu, že si môže uplatniť aj „základný daňový bonus“)
      • bude poberať dotáciu na stravu pre svoje dieťa
       • tá je vo výške 1,30 €/deň
       • pri 20-dňovom mesiaci (20 pracovných dní) je „zisk“ 26 € mesačne

      Zvýšený daňový bonus si môžete uplatniť len na dieťa, ktoré už má aspoň 6 rokov a ešte nemá 15 rokov (a je predškolákom v materskej škole alebo žiakom základnej školy).

       

      A čo treba teraz urobiť?

      Vzhľadom na vyššie uvedené sumy pristúpime k danej problematike nasledovne:

      • Vaše dieťa bude chodiť na obedy
       • neuplatníte si zvýšený daňový bonus
       • vytlačíte, vypíšete, podpíšete a do 5. 8. 2021 doručíte poštou na adresu školy (ZŠ s MŠ, Župkov 18, 966 71 Župkov) čestné vyhlásenie (ak má dieťa jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije v jednej domácnosti, tak Cestne_vyhlasenie_jedneho_ZZ.docx, ak dvoch, tak Cestne_vyhlasenie_dvoch_ZZ.docx o tom, že si zvýšený daňový bonus neuplatňujete (vyžaduje to zákon)
       • nemusíte nás o tom informovať mailom, stačí doručiť čestné vyhlásenie
       • čestné vyhlásenie môžete doručiť aj osobne, a to 5. 8. 2021 v čase medzi 8,00 – 15,00 hod. (prosíme, ak nemôžete v uvedenom termíne, pošlite vyhlásenie poštou)
      • Vaše dieťa nebude chodiť na obedy
       • uplatníte si zvýšený daňový bonus (cez svojho zamestnávateľa)

      Nárok na príspevok na obedy máte aj v prípade, ak Vaše dieťa žije v domácnosti,

      • ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
      • ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      Ak patríte do jednej z týchto skupín, prosíme Vás, aby ste nám o tom do 28. 7. 2021 (vrátane) doručili potvrdenie (v takom prípade totiž máte nárok aj na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa – teda na školské potreby).

      Prosíme Vás o čo najrýchlejšiu reakciu, ak Vaše dieťa bude chodiť na obedy, nenechávajte si doručenie čestného vyhlásenia na poslednú chvíľu, pošlite ho ešte dnes.

      Ďakujeme za spoluprácu!                                                                

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Školský rok 2020/2021 je už minulosťou. Rozlúčili sme sa s ním v stredu, 30. júna 2021 pred našou župkovskou školou. Slávnostného ukončenia sa zúčstinili aj starostovia obcí kľakovskej doliny a mnohí rodičia. Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová predniesla slávnostný príhovor, v ktorom sa poďakovala všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamesntancom školy, žiakom, starostom, rodičom a zriadovateľovi školy - obci Župkov, zastúpenej starostom Ing. Jánom Tomášom. Šikovnejší a snaživejší žiaci si domov odniesli knihu od rodičovského združenia, spoločenskú hru alebo finančnú odmenu. Tradične sa s nami rozlúčili naši deviataci so svojím programom. Na záver sme si zaspievali hymnu našej školy.

      Všetkým prajeme príjemné a slnečné letné prázdniny. Oddýchnite si a v septembri sa vidíme opäť.

    • Koniec školského roka v V. A
     • Koniec školského roka v V. A

     • Koniec školského roka sme zavŕšili výletmi do Atlantis centra v Leviciach a do prírody v našej obci.

      V zábavnom centre sa žiaci oboznámili s vynálezmi 21. storočia, vyskúšali si hoverboard, merač sily zvuku, elektrometer a najväčší zážitok mali z 9D simulátora. Vybláznili sa v bublinkovej a logickej miestnosti a odniesli si kopec zážitkov.

      Posledné dni sme strávili v naše škole a obci, vyšli sme si na prechádzku do prírody a zahrali sa.

      Po odovzdaní vysvedčení sa žiaci rozutekali na prázdniny a mne už neostáva nič iné, len im popriať krásne leto plné zážitkov.

      Mgr. Miroslava Plechlová 

    • Rozlúčka predškolákov
     • Rozlúčka predškolákov

     • Dňa 22. júna 2021 sa v MŠ Župkov uskutočnila rozlúčka predškolákov. Všetkým deťom prajeme veľa úspechov pri vzdelávaní v základnej škole.

    • Jún v škôlke
     • Jún v škôlke

     • V tomto mesiaca sa deti učili spoznávať ročné obdobie leto. Tvorili z rôzneho odpadového materiálu letné ovocie. Pre lepšie spoznávanie sme si spravili aj malú ochutnávku melóna či jahôd.  Cez vzdelávacie aktivity deti spoznávali aj zvieratká žijúce v Afrike alebo zoologickej záhrade.  Nastal však už aj čas rozlúčky s našimi predškolákmi, ktorí už v budúcom školskom roku budú navštevovať školu. Deti mali malú slávnosť v škôlke , kde ich slávnostne privítal aj pán starosta či pani riaditeľka. Prajeme našim budúcim školákom veľa úspechov v škole.

    • Vyplácanie dopravného
     • Vyplácanie dopravného

     • Vážení rodičia,

      vyplácanie dopravného pre Vaše deti za odbobie IX. - XII. /2020 a I. - IV./2021 bude 8. júla 2021 od 7:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.

      Žiadam dodržať určený deň a hodiny. Okrem rúška si prineste aj vlastné pero.

      Ďakujem

      Baniariová Alena

      EMaHP

    • Výlet ôsmakov na Sitno
     • Výlet ôsmakov na Sitno

     • Žiaci ôsmeho ročníka sa v utorok 22. 6. 2021 vybrali na najvyšší vrch Štiavnických vrchov Sitno. Do výšky 1009  m. n. m. vystúpili za krásneho, pre niekoho možno aj priveľmi horúceho slnečného počasia. Z vrcholu Sitna sa im odhalili prekrásne výhľady. Pri návrate sa zastavili na Počúvadle, poprechádzali sa okolo jazera a každý sa mohol osviežiť v jeho studenej vode. Strávili pekné dopoludnie a domov sa  vrátili príjemne unavení a plný krásnych zážitkov.

    • Tretiaci na výlete
     • Tretiaci na výlete

     • Dňa 24. júna sme navštívili s deťmi Banskú Štiavnicu. Naplánovali sme si prehliadku po Novom zámku a návštevu Banského múzea v prírode. Cesta tam ubehla bez ťažkostí, zákruty nikomu nepokrútili žalúdok. Pred prehliadkou zámku sme mali čas, aby sme si pozreli jeho okolie a občerstvili sa. Potom nás pán sprievodca povodil po štyroch poschodiach zámku, poukazoval exponáty z bojov s Turkami, videli sme staré pušky, zbrane, šable, figuríny dospelých Turkov, ktorí neboli vyšší ako 160 cm, z posledného poschodia sa nám naskytol nádherný výhľad na mesto... pri odchode sme si mohli kúpiť rôzne suveníry. Ďalšou zastávkou bolo Banské múzeum v prírode. Tu sme najskôr navštívili obchodík so suvenírmi, a potom nás pán sprievodca povodil po štôlni Bartolomej. Predtým  sme sa museli poobliekať do plášťov, založiť si prilby, vyfasovali sme baterky... v podzemí sme videli staré banícke náradie, vozíky, krompáče, prechádzali sme úzkymi a ešte užšími chodbičkami... dozvedeli sme sa, že dokonca v bani pomáhali aj kone – ťahali napr. vozíky. Po prehliadke si deti zašantili v detskom areáli a vyskúšali pevnosť hojdačiek, dreveného hradu, zahrali si Slepú babu. Potom sme sa takí vybehaní presunuli na parkovisko.

      Poslednou zastávkou bola škola Župkov. Myslím, že deti boli spokojné s prežitým dňom, vyjadrili sa, že by aj každý deň mohol byť takýto výlet. Správali sa ako deti, občas ich bolo treba napomenúť, ale vždy poslúchli, tak sa tešíme na spoločné výletovanie v budúcom školskom roku. :-)                                                        

                                                                                                                

      Mgr. Lenka Jančoková    

       

    • Tvorba absolventskej práce
     • Tvorba absolventskej práce

     • V stredu 16. 6. 2021 deviataci našej školy predstavili svoje absolventské práce. Pripravovali si ich celý školský rok v rámci predmetu tvorba absolventskej práce. Počas dištančnej výučby mali možnosť konzultovať svoje práce na online stretnutiach a prostredníctvom edupage. Žiaci boli na tento deň naozaj pripravení. Mnohí vecne a odborne rozprávali o vybranej téme. Súčasťou práce bola aj praktická časť, takže sme mali možnosť vidieť prípravu a ochutnávku kávy, hudobno-spevácke vystúpenia, prípravu mlieka z ovsených vločiek, výstroj pilčíka, vlastné fotografie, súčasť koľajníc železničky, poľovnícke trofeje a pod. Jednu časť svojej práce museli deviataci porozprávať vo vybratom cudzom jazyku. Všetci si zvolili angličtinu. Po prezentácii dostali doplňujúce otázky od členov hodnotiacej komisie. Táto na záver skonštatovala, že úroveň absolventských prác bola u väčšiny žiakov vysoká. 12 deviatakov obhájilo svoju prácu VÝBORNE, 4 žiaci CHVÁLITEBNE, 2 DOBRE, 1 DOSTATOČNE. V rámci proticovidových opatrení mohli len cez Teams prezentovanie prác sledovať aj naši ôsmaci, aby videli, čo ich budúci školský rok čaká. 

      Komisia: Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka ZŠ s MŠ; Mgr. Martina Gáborová, učiteľka tvorby absolventskej práce; Mgr. Jana Herková, učiteľka anglického jazyka; Mgr. Rudolf Vallo, školský špeciálny pedagóg.

      Témy absolventských prác: Baroková hudba, Tradície v obci môjho detstva, Ťažba dreva, Spojené štáty americké, Japonsko, Microsoft, Albert Einstein, Heligónka, Karl Lagerfeld, Vianočné zvyky na Slovensku, Vakcinácia psov, Káva, Lesná železnička, Poľovníctvo, Obec Hrabičov, Obec Veľké Pole, Americký bangog, Rastlinné náhrady živočíšnych produktov, Výcvik psov.

       

    • Tvorba tričiek na technike
     • Tvorba tričiek na technike

     • Na hodine techniky si siedmaci tvorili vlastné tričká. Využili techniku savovania. Najskôr si nakrčili tričko na zadnej strane, postriekali ho, takto vytvorili na látke "mramorovanie". Potom si vybrali šablónu, priložili ju na prednú stranu trička a znova postriekali. Boli veľmi šikovní a tvorivá práca ich bavila. Ich tričká sú naozaj originálne a vydarené.

      Mgr. Martina Gáborová

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      dňa 9. 6. 2021 (t. j. streda) udeľujem žiakom 1. - 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Žiaci 9. ročníka sú zapojení do testovania zo slovenského jazyka a matematiky v rámci monitoringu. Výchovno-vzdelávací proces bude opäť pokračovať dňa 10. 6. 2021.

      Za pochopenie ďakujem.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • MDD v materskej škole
     • MDD v materskej škole

     • Priblížil sa 1. jún a to je ten deň. kedy sa rozžiaria detské očká, lebo majú svoj sviatok - MDD. My v našej škôlke sme si namiesto jedného dňa spravili sviatočný celý týždeň. V pondelok sme sa rozprávali o tomto dni, ako tento sviatok vznikol a ako ho prežívajú deti. V utorok sme všetci spoločne opekali špekačky, hrali loptové hry a najviac sa deťom páčilo hľadanie skrytého pokladu. V stredu deti prejavili svoju fantáziu kreslením kriedou na cestičku. Vo štvrtok bol plný detských tanečných kreácií a odvážnejší sa nechali pomaľovať za rôzne rozprávkové postavy. Záver týždňa sa niesol v duchu kuchárskeho umenia. Deti si samy pripravili hot-dog, ktorý potom s chuťou zjedli.

      Iba na mieste, kde sú deti, je nejaká šanca na zábavu. (Mignon McLaughlin)

    • MDD
     • MDD

     • Napriek opatreniam súvisiacim s pandémiou si žiaci i učitelia našej školy tohtoročný Deň detí užili. Každá trieda ho prežila samostatne podľa scenára, ktorý pripravili triedni učitelia. Niektoré triedy sa premenili na improvizované kinosály, videli sme zaujímavé filmy. Potom si piataci i šiestaci zmerali svoje sily v rôznych súťažiach. Siedmaci si spoločne opekali, ôsmaci sa vybrali na turistiku na Biely vrch, deviataci športovali v telocvični. Prváci boli na peknej prechádzke, tancovali, tvorili a kreslili na asfalt, tretiaci súťažili a uvarili si chutný puding. Dôležité je, že všetci si užili príjemný slnečný deň so svojimi kamarátmi. 

    • Máj v škôlke
     • Máj v škôlke

     • V mesiaci máj sme sa oboznamovali s hmyzom, spoznávali sme hmyz študovaním encyklopédií, riešili sme úlohyhy na interaktívnej tabuli. Na školskom dvore deti hľadali rôzne druhy hmyzu pomocou lupy. Aby niektoré časti hmyzu spoznali lepšie, skúmali ho cez mikroskop. Keďže bol aj sviatok mamičiek, vyrobili sme pre svoje mamičky darček na pamiatku. Spoznávali sme kvietky rastúce na lúke a v záhrade, učili sme sa starať o kvietky. Deti zbierali smrekové výhonky, z ktorých vyrábali sirup proti kašľu na zimu. Oboznámili sme sa aj s bylinkami, ktoré pestujeme v našej bylinkovej záhradke. Pripravili sme si aj mätovú vodičku s citrónom na uhasenie smädu. Naučili sme sa niečo o zvieratkách, ktoré žijú vo vode a pri vode, čo všetko potrebujú pre svoj život. Predškoláci si mali za domácu úlohu pripraviť krátke informácie o zvieratkách žijúcich vo vode a pri vode. Samostatne ich odprezentovali svojim mladším kamarátom.Tvorili sme z papiera aj z odpadového materiálu. Navštívili sme jazierko, kde chovajú rybky. V jazierku sme videli žubrienky, slimáčiky a pod. Pri Kľakovskom potoku sme hľadali kačičky. 

    • Prvouka trochu inak
     • Prvouka trochu inak

     • Počas prvých jarných dní si naši druháci v rámci hodiny prvouky so svojou pani učiteľkou a sociálnou pedagogičkou vysádzali kvietky, bylinky a rôzne rastlinky do kelimkov od jogurtov alebo iných nádob. Spoločne sme sa naučili postup sadby ako i dôležitosť a nenahraditeľnosť funkcie rastlín v našom živote. Vyučovaciu hodinu sme si spoločne veľmi užili, pretože sme sa všetci tešili na to, ako budú naše semienka klíčit a pomaly rásť. Uložili sme ich do triedy na parapet, kde im bude určite teplučko a slnko ich svojimi lúčmi tiež zahreje. Samozrejme, že sa nesmie zabudnúť ani na potrebnú a pravidelnú závlahu, o ktorú sa druháci zodpovedne starali. Na fotografii sme spoločne zachytili vychádzajúce priesady našich rastlín. Veľmi sa z nich tešíme. Niektoré zišli skôr, iné zídu neskôr. Už sa nevieme dočkať, kedy si ich donesieme domov do záhrad, aby nám robili radosť.

      Mgr. Emília Boháčová

      Mgr. Marianna Repiská, sociálny pedagóg

    • Deň matiek očami šiestačiek
     • Deň matiek očami šiestačiek

     • Milé mamičky!

      Druhá nedeľa v mesiaci máj patrí každoročne Vám. Tento rok pripadol Deň matiek na 9. mája. Naše žiačky zo 6. A,  Michaela Káčerová, Nikola Hercegová, Radka Hudecová, Lucia Repiská, Katarína Šurianska a Alexandra Angletová, nakreslili, ako vnímajú tento deň ony. Obrázky sú plné emócií, radosti a šťastia.

      Prajeme Vám, milé mamičky, za všetky deti krásny a šťastný Deň matiek. Ďakujeme Vám za lásku, starostlivosť i obetavosť, ktorú nám každodenne dávate. Užite si ho čo najkrajšie v spoločnosti tých, ktorých milujete.

      Mgr. Marianna Repiská, sociálny pedagóg