• Február v materskej škole
     • Február v materskej škole

     •      Február sme v škôlke odštartovali pokusmi a experimentami s vodou a magnetizmom. Skúšali sme, ktoré predmety vo vode plávajú a ktoré sa potopia. Predpoklady sme zapisovali do záznamových hárkov. Navštívili nás pani Siekelová a pani učiteľka Považanová, ktoré nám predviedli ako sa v minulosti páralo perie. Zatancovali sme si s tetami a pochutili na koláčiku.

           Ďalší týždeň sa niesol v znamení hudby. Rozprávali sme sa o hudobných nástrojoch. Naučili sme sa do akých skupín sa delia a ako jednotlivé nástroje vyzerajú. Svoje umenie hry na hudobnom nástroji nám predviedli pán Tabernaus a pán Šipikal. Ukázali deťom husle a harmoniku. Zaspievali sme si s nimi pesničky a skúsili hru na tieto náročné hudobné nástroje. Sviatok svätého Valentína neobišiel ani nás v škôlke. Deti si mohli pripraviť malý darček pre svojho kamaráta a v piatok sme si darčeky odovzdali valentínskou poštou. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorým sme pripravili malý darček z lásky.      

           Prišiel vytúžený čas karnevalu. Okrem poznávania karnevalových a fašiangových zvykov, sme sa oboznámili aj s karnevalom vo svete a videli Benátske masky a karneval v Rio de Janeiro. Pripravili sme si tradičnú fašiangovú pochúťku fánky. Nakoniec sme sa zabavili spolu s rodičmi na karnevale. Súťažili sme, tancovali a hrali hry. Každý si odniesol okrem radosti z pekného dňa tašku plnú odmien.

           Posledný februárový týždeň sme sa učili o povolaniach. V pondelok sme zavítali do reštaurácie Koliba, kde sme poznávali povolanie kuchára a čašníka v praxi. Sami sme si pripravili chutnú pizzu a roznášali sme jedlo ako čašníci. Pán Tohauser nám pripravil aj polievku a obedovali sme v reštaurácii ako veľkáči. Učili sme sa o poštárke a pani Schubertová nám dovolila nazrieť do poštárskej tašky plnej listov a balíkov. Prezradila nám koľko kilometrov denne nachodí a aká dôležitá je práca poštárky aby doručila všetky zásielky včas. Nakoniec nás navštívila krajčírka pani Danková. Ukázala nám šijací stroj a predviedla rôzne stehy. Spolu s ňou sme vyrobili jarné ozdoby do našej triedy. Preto už netrpezlivo očakávame jar a teplé lúče slniečka.

           Osobitne by sme chceli poďakovať pani Siekelovej, Považanovej, Dankovej, Schubertovej a pánovi Tabernausovi, Šipikalovi a Tonhauserovi. Venovali nám svoj drahocenný čas, odovzdali skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky. Okrem nich patrí vďaka aj všetkým rodičom, ktorí prispeli akoukoľvek formou na karneval.

    • Karneval
     • Karneval

     •  

      Dňa 12.02.2020 sa uskutočnil v telocvični školy karneval pre žiakov 1. stupňa. Pre žiakov mali pripravené súťaže, diskotéku, tombolu, súťaž o "naj" masky žiaci 8. a 9. ročníka, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

    • Vyberanie stravy - marec 2020
     • Vyberanie stravy - marec 2020

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že platby za stravu sa budú vyberať v nasledovných dňoch:

      20. - 21. februára od 7:00 - 7:30 hod. a od 8:00 - 14:30 hod.

      24. - 26. februára od 14:00 - 16:00 hod.

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2. 2020 sa uskutočnilo v  Novej Bani okresné kolo biologickej olympiády, kategória C. Našu školu v teoreticko-praktickej časti reprezentovali Liliana Kapráliková a Lukáš Meliš, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti sa Patrik Ondrušek s prácou „Spánok“ umiestnil na druhom mieste a Vanessa Adamcová s prácou „Ochorenia obličiek“ obsadila štvrté miesto. 

      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a Patrikovi , ktorý postúpil na krajské kolo želáme veľa šťastia.

    • Január v materskej škole
     • Január v materskej škole

     • Po dlhých vianočných prázdninách sme sa vrátili do škôlky s nadšením a radosťou. Tešili sme sa na kamarátov a pani učiteľky. Spomínali sme na oslavu Silvestra a ohňostroje. Rozprávali sme sa o novom roku a o sviatku Traja králi. Vyrábali sme z papiera a tvorili ozdoby. Ďalší týždeň sme sa venovali vode. Naučili sme sa o skupenstvách, v ktorých sa voda nachádza. Robili sme pokusy s rozpustnosťou látok a predmetov vo vode. Experimentovali sme aj s ľadom a snehom, rozpúšťali sme ho, farbili. Skontrolovať sme boli aj Kľakovský potok. V jeho okolí sme hľadali stopy zvierat a pozorovali sme prírodu. Aj keď nám zima veľmi nepriala a sneh sme si užili iba párkrát, bolo to naplno. Sánkovali a lopárovali sme sa, stavali snehuliakov, guľovali sa a užili si chvíle so snehom. Nezabudli sme ani na vtáčiky, ktorým sme pripravili pohostenie so semiačkami. Na záver mesiaca sme sa učili o zimných športoch. Vieme, že k športu neodmysliteľne patrí poriadna zimná výbava a preto nezabúdame na čiapky, rukavice a oteplovačky. Rozprávali sme sa o korčuľovaní, hokeji, lyžovaní, sánkovaní. Obzreli a vyskúšali sme si korčule na ľad. Zahrali sme sa na hokejistov a triafali puk do brány. Naši predškoláci navštívili prvú triedu a vyskúšali si úlohy z matematiky, slovenčiny. Ukázali, že poznajú aj rozprávky a vedeli čo sa stalo v príbehu Ťahal dedko repku. Pani učiteľka ich pochválila a povedala, že sú pripravení na nástup do školy. Za odmenu dostali cukrík a malú myšku z rozprávky.

    • Objavili sme EXPERTOV geniality show
     • Objavili sme EXPERTOV geniality show

     • Do celoslovenskej súťaže, ktorá ponúkla šancu prejaviť svoje kvality, sa z našej školy zapojilo 25 žiakov 5. – 9. ročníka.

      Nasledovní žiaci získali titul EXPERT geniality show:

      Michaela Ivaničová - 5. A - EXPERT na tému Päť jazykov kultúry

      Katarína Šurianska - 5. A - EXPERT na tému Päť jazykov kultúry

      Viliam Majerčík - 5. A - EXPERT na tému Ako funguje svet a EXPERT na tému Päť  jazykov kultúry

      Simona Marušková - 6. B - EXPERT na tému Päť jazykov kultúry

      Pavel Kamody - 7. A - EXPERT na tému Od Dunaja k Tatrám

      Katarína Gáborová - 7. A - EXPERT na tému Svetobežník a  EXPERT na tému Od Dunaja k Tatrám

      Liliana Kapráliková - 8. A - EXPERT na tému Tajomstvá prírody

      Lucia Boháčová - 8. A - EXPERT na tému Mozgolamy

      Nikola Mrenicová - 9. A - EXPERT na tému Tajomstvá prírody

      Nikolas Baniari - 9. A - EXPERT na tému Od Dunaja k Tatrám

       

      Žiak Viliam Majerčík v tejto súťaži získal titul TOP EXPERT.

       

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

      Mgr. Jaroslava Žabková
      koordinátorka súťaže

    • Matematika trochu inak
     • Matematika trochu inak

     • cŽiaci si na hodinách matematiky zopakovali učivo netradične. Prostredníctvom skupinovej práce si deviataci utvrdili vedomosti z Pytagorovej vety, siedmaci učivo o zlomkoch, šiestaci obsah štvorca a obdĺžnika.

      V rámci aktivít si žiaci mali možnosť rozvíjať predstavivosť, tvorivé a abstraktné myslenie. Žiaci si zahrali pexeso, prostredníctvom ktorého si zopakovali pojmy o geometrických útvaroch, rozvíjali si pamäť a predstavivosť. Svoje kombinačné schopnosti si rozvíjali v matematickej skladačke Tangram, pri riešení Sudoku a Domina. Zaujali ich hry s číslami - magické štvorce a hlavolamy, ale aj očné klamy. Žiaci si podľa návodu nakreslili 3D obrázky. Prostredníctvom návodu vo videu sa naučili vynásobiť väčšie čísla pomocou čiar.

       

      Mgr. Jaroslava Žabková
      učiteľka matematiky

       

    • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín
     • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín

     • V tomto školskom roku sa v súťaži predstavilo 14 žiakov našej školy. Súťažilo sa od 2. – 9. ročník v prednese poézie a prózy. Naši recitátori boli:

      Júlia Kapráliková,  Lilien Ludvigová,  Diana Barroso,  Ema Adamíková,  Nikola Hercegová, Lukáš Fusatý, Emília Sýkorová,  Adriana Balážová, Frederika Oslancová, Lucia Jonášová, Katarína Gáborová,  Lucia Boháčová,  Jaroslava Adamská,  Lukáš Meliš.

      A ako boli žiaci ohodnotení trojčlennou porotou?

      I. kategóriapróza:   2. m.: Ema Adamíková         

                            poézia:  1. m.: Lilien Ludvigová                                

                                            2. m.: neudelené                                                       

                                            3. m.: Júlia Kapráliková                                             

                                                        Diana Barroso 

      II. kategória: próza:  3. m.: Lucia Jonášová

                            poézia: 1. m.: Adriana Balážová 

                                         2. m.: Nikola Hercegová

                                         3. m.: Ema Sýkorová

      III. kategória: próza: 1. m.: Katarína Gáborová

                            poézia: 1. m.: Lucia Boháčová

                                          2. m.: Lukáš Meliš

                                          3. m.: Jaroslava Adamská

      Ďakujeme recitátorom, že sa zapojili do tejto umeleckej súťaže a víťazom držíme palce v obvodnom kole v Žarnovici.

      Mgr. Lenka Jančoková

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Prijmeme do zamestnania zamestnankyňu na pozíciu upratovačka. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 045/686 6130 alebo skola@zszupkov.sk. V prípade záujmu sa môžete u nás v škole zastaviť.

    • Predškoláci v škole
     • Predškoláci v škole

     • Dňa 27. 1. 2020 navštívili predškoláci z Hrabičova a zo Župkova triedu prvákov, aby sa bližšie zoznámili so školským prostredím a s prácou na vyučovaní.

      Privítali ich malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Prváci im ukázali, ako už vedia písať.

      Predškoláci nám zase spoločne zarecitovali peknú básničku. Vyskúšali si aj prácu na interaktívnej tabuli, kde riešili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka. V rozprávke Ako dedko ťahal repku vytvorili obrázkovú osnovu a obrázky usporiadali podľa postupnosti. Pripomenuli sme si, že aj malá myška môže byť užitočná a dôležitá. Predškoláci ako darček dostali malú papierovú myšku, aby ani oni nezabudli byť nápomocní.

      Na záver si deti vymenili sladkú odmenu.

      Po tomto milom stretnutí bude pre predškolákov ich zápis do školy určite jednoduchší.

      Triedna učiteľka 1. A

    • Obnovenie autobusových spojov
     • Obnovenie autobusových spojov

     • Vážení rodičia,

      na základe dohody medzi Združením miest a obcí žiarskeho regiónu a SAD Zvolen Vám oznamujeme, že autobusy budú od 27. 1. 2020 premávať podľa pôvodného platného grafikonu bez akéhokoľvek obmedzenia.

      Tomášová, rš.

    • POHRONSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE v našej škole
     • POHRONSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE v našej škole

     • Dnes navštívili našu školu POHRONSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE. Majka Čerťaská a Adam Bernát sú členmi žiarskeho klubu otužilcov. Žiakom porozprávali o svojich skúsenostiach s ľadovou vodou, ako sa správať a čo nepodceniť pri vstupe do ľadovej vody. Žiakov veľmi zaujali zaujímavé zážitky, ktoré „ľadové medvede“ zažili v ľadových jazerách a riekach.

      Mgr. Jaroslava Žabková

    • Výtvarné súťaže
     • Výtvarné súťaže

     • V jesennom období sme sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaží.

      Október – celoslovenská výtvarná súťaž „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet“, zapojili sa Lucia Michňová, 9.r.; Zuzana Drážilová, 9.r.; Ema Adamíková, 4.r.;

      November – celoslovenská výtvarná súťaž „Povedz drogám nie, zvoľ si umenie“, zapojili sa Jaroslava Adamská, 8.r.; Lucia Boháčová, 8.r.; Lucia Michňová, 9.r., Zuzana Drážilová,9.r.;

      Regionálna výtvarná súťaž – „Polícia známa – neznáma“, do tejto súťaže sa zapojilo viac žiakov, zo školského kola postúpili žiaci Lucia Michňová, 9.r.; Jarosalava Adamská, 8.r.; Radka Supuková, 4.r.; Diana Barroso, 4.r.; Ema Adamíková, 4.r.; Mária Žiaková, 4.r.; Juraj Michňa, 4.r.;

      Regionálna výtvarná súťaž – „Ochranárik očami detí“ zaslané práce – Alexandra Angletová, 5.r.; Jaroslava Adamská, 8.r.; Lucia Michňová, 9.r.; Ema Adamíková, 4.r.; Juraj Michňa, 4.r.; Lucia Michňová, 8.r.;

      Vyhodnotenie

      Vo výtvarnej súťaži „Ochranárik očami detí“ – Lucia Michňová, 9.r. – 2. miesto a práca Jaroslavy Adamskej postúpila do celoslovenského kola.

      Vo výtvarnej súťaži „Polícia známa – neznáma“ získala Diana Barroso, 4.r. – 2. miesto, Ema Adamíková, 4. r. – 3. miesto, Lucia Michňová, 9.r.  – 2. miesto, Jaroslava Adamská, 8.r. – 1. miesto;

      4. 12. 2019 sme sa zúčastnili aj slávnostného odovzdávania cien v Žiari nad Hronom, kde pre žiakov bol pripravený aj bohatý program.

                                                                                                                    Mgr. Eva Matejová

      Ochranárik

      Polícia známa - neznáma

      Vyhodnotenie súťaže Polícia známa - neznáma

    • BEH MIERU
     • BEH MIERU

     • Pozývame všetkých na 11. ročník BEHU MIERU, ktorý sa uskutoční dňa 17. januára 2020. Autobus odchádza do Kľaku spred budovy školy o 12:30 hod. Môžete sa pridať aj počas behu v jednotlivých obciach.

    • December v materskej škole
     • December v materskej škole

     • Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta a posielali vlastnoručne vyrobené pozdravy do domova dôchodcov v Ružomberku. Stali sme sa čestnými pisateľmi vianočnej pošty.

      Začiatok decembra sa niesol v očakávaní Mikuláša. Na jeho príchod sme sa poctivo pripravovali. Tvorili sme ozdoby z papiera, poslúchali o niečo viac ako inokedy. Sladké maškrty boli veľkou motiváciou. Dočkali sme sa. Mikuláš prišiel s celou družinou. Čerti nás vystrašili, ale našťastie prišli aj anjelikovia, ktorí nás povzbudili, keď sme zabudli časť básničky. Mikuláš nám odovzdal krásne balíčky a sľúbil, že o rok zase príde.

      V našej škôlke sa aj tento rok konali vianočné tvorivé dielne. Piekli sme medovníky, tvorili ikebany, šili ozdoby, piekli trubičky a tvorili ozdoby z papiera. Všetky naše výtvory sme potom predávali vo vianočnej tržnici. Vyzbierané peniažky použijeme na nové hračky, materiál na vyrábanie a divadielko. Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a tvorili s nami na tvorivých dielňach a všetkým, ktorí nám prispeli kúpou ozdôb.

      V obci sa konali vianočné trhy, ktorých súčasťou sme boli aj my s naším programom Vianočná tržnica. December sme si spríjemnili aj divadielkom Malí huncúti a Vianoce.

      Počas adventu sme sa učili o rôznych vianočných zvykoch na Ondreja, Barboru, Luciu a Štedrý deň. Pripravili sme si štedrú večeru – opekance s makom. Ani tento rok na nás Ježiško nezabudol. Odpísal nám na naše listy a do škôlky priniesol veľa nových hračiek.

      V novembri sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik a v tomto mesiaci sme sa dozvedeli, že úspech zožali naši kamaráti Miško a Aleško, ktorí získali sladkú odmenu za svoje diela.

      V škôlke sme mali aj adventný kalendár a každý deň si niekto z nás vybral odmenu z okienka. Posledný týždeň sme sa mohli potešiť medzi sebou malým darčekom, ktorý sme vyrobili alebo pripravili pre svojho kamaráta.

      Krásne Vianoce prežité v kruhu rodiny prajú pani učiteľky a deti z materskej školy

    • Exkurzia do najmodernejšieho infocentra - Energolandu v Mochovciach
     • Exkurzia do najmodernejšieho infocentra - Energolandu v Mochovciach

     • Interaktívnu hodinu fyziky zažili žiaci 8. ročníka 19. decembra v Energolande v Mochovciach.  Zábavnou formou sa naučili veľa nového o získavaní, používaní, ale aj o šetrení elektrickej energie. Z 33 stanovíšť zameraných na energiu ich zaujali termozrkadlo, hra na interaktívnej LED podlahe, jazda na supermotorke, 3D film „Odysea energie“ - od Veľkého tresku až po budúcnosť, stroj času, virtuálna prehliadka elektrárne,  či model štiepenia atómového jadra. Mohli si vybudovať mesto s vlastnými zdrojmi energie  a zažiť veľa iných aktivít.

      Cestou domov sme navštívili a prezreli si  druhý najstarší kláštor na území dnešného Slovenska – kláštor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.

      Obohatení o nové vedomosti a zážitky sa ôsmaci môžu tešiť na vianočné prázdniny.

                                                             Ing. Strihovská, Mgr. Bištuťová

    • Hodinárov učeň
     • Hodinárov učeň

     • Stalo sa už dobrým zvykom, že žiaci 5. až 9. ročníka odchádzajú na vianočné  prázdniny s darčekom v podobe kultúrneho  zážitku. Tento rok si v kine Cinemax v Banskej Bystrici pozreli rozprávku Hodinárov učeň. Rozprávanie o láske, chamtivosti, ľudskej malosti, ale tiež o šikovnosti a odvahe hodinárskeho učňa Urbana. Ten na ceste za zázračnými hodinkami, ktoré dokážu varovať pred Smrťou, vďaka svojmu dobrému srdcu a hodinárskej šikovnosti prekoná mnohé nástrahy a zachráni tak svoju milovanú Lauru.

      Sledovali sme napínavý príbeh s dostatkom   humoru, ale predovšetkým veľkým   morálnym  posolstvom, že dobrotou srdca a láskou sa dá zvíťaziť nad ľudskou zlobou.                                        

                 Ing. Dana Strihovská, Mgr. Jarmila Bištuťová