• Úspešný projekt

    • ...rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Čítame pre radosť... posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu... zriadenie alebo doplnenie triednych knižníc... naša škola získala 750 €... tešíme sa :-) ...

    • Dejepis u deviatakov

    • ...zločiny komunizmu... texty... tvorba plagátov... práca v skupine... prezentovanie udalostí... kritické myslenie... šikovní deviataci...

    • Lampiónový sprievod škôlkarov

    • ...pripomenutie starodávneho zvyku... zapálenie svetlonosa... lampiónový sprievod... rodičia a deti... nápadité lampióny... prechádzka... malé občerstvenie... nápoj a veselé medovníčky, lízanka... ďakujeme a tešíme sa o rok...

    • Október v ŠKD

    • ...spoločná hra... kamarátstvo... budovanie vzťahov... zážitkové učenie... šarkaniáda... diskotéka... vzájomné zdieľanie pocitov... pobyt vonku... divadlo Oskar... kreativita... spolupratričnosť...

    • Návšteva v škole

    • ...piatok... netradičné vyučovanie... pozvanie riaditeľa školy prijali... starosta obce Župkov Mgr. Ľubomír Medlen a poslanec Obecného zastupiteľstva v Župkove p. Peter Betko... interview s Lili, podpredsedníčkou Žiackeho parlamentu (prepis nahrávky z diktafónu)

     Prečo ste sa rozhodli navštíviť našu školu?

     p. Medlen: Odpoveď nájdete vo Vašej otázke. Je to úplne jednoduché, je to „naša“ škola – škola nás všetkých a kto by mal mať väčší záujem o našu školu, ak nie starosta obce. Obec je zriaďovateľom školy a najdôležitejšou povinnosťou obce je vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. A teraz menej vážne. Bol som pozvaný vaším pánom riaditeľom, ktorý mňa osobne a poslancov obecného zastupiteľstva informoval, že dnes bude v našej škole prebiehať blokové vyučovanie. Keďže som fanúšikom inovatívnych postupov vo vyučovaní, každej takejto aktivite fandím, s radosťou som jeho pozvanie prijal a neľutujem.

     p. Betko: Na poslednom zastupiteľstve Obecného úradu v Župkove som bol pozvaný pánom riaditeľom  a som aj rodák z tejto obce, a poslanec a okrem toho som aj ja vyrastal v tejto škole, takže ma ťahali sem aj srdiečko, aj zvedavosť, ako pokročila doba, aké máte pekné zariadenie. 

     Ako sa vám u nás páči ?

     p. Medlen: Páči, lepšie povedané už dlhšiu dobu som nadšený zo všetkých ľudí, ktorí v tejto budove pracujú, študujú, pripravujú stravu v školskej jedálni, starajú sa o údržbu a čistotu priestorov v škole. S dovolením sa považujem za jedného z vás. Škola, myslím tým budovu školy, je peknou dominantou našej obce Župkov. Samotná budova by však bez života, ktorý v nej prebieha, nebola ničím. Ako telo bez duše. Teda to, čo sa mi páči u nás najviac, je vnútorný život školy. Páčia sa mi usilovní žiaci, priateľskí, aj keď prísni učitelia. Páči sa mi nové zvonenie, ktoré vás upozorňuje na začiatok a koniec vyučovacej hodiny. A páči sa mi toho ešte oveľa viac, ale to by sme tu museli byť dlho, kým by som to vymenoval 😊

     p. Betko: Veľmi sa mi tu páči, je tu pekné prostredie, máte tu zaujímavé učebné osnovy, zveľadené priestory, či už exteriér alebo interiér, detičky milé, pani učiteľky a páni učitelia tiež. Pán riaditeľ ma sprevádzal celý čas, takže som nad mieru spokojný.

     Je vyučovanie, ktoré ste videli iné ako to, ktoré ste zažívali v detstve vy?

     p. Medlen: Ja som svoju návštevu základnej školy ukončil v roku 1981, v tej dobe bolo všetko iné. Na chodbe sme sa cez prestávku museli prechádzať do kruhu, nesmeli sme sa nahlas smiať. Cez hodinu sme museli sedieť s rukami za chrbtom a väčšinu vecí sme sa museli učiť naspamäť. Pred učiteľmi sme mali prirodzený rešpekt. V podstate strach. Myslím si, že to bolo úplne iné vyučovanie, aké som dnes zažil vo vašich triedach. Chýbala možnosť slobodnej diskusie či vzájomného rozhovoru počas vyučovania medzi žiakmi a už vôbec nie medzi žiakom a učiteľom. Dnes som v našej škole videl deti, ktoré sa učili navzájom ako rovesníci, pracovali v tímoch, vzájomne sa rešpektovali a mám pocit, že ich to veľmi bavilo a nové poznatky prijímali s nadšením. Zároveň som si však uvedomil, že pre učiteľov bol dnešný deň určite náročnejší.

     p. Betko: Áno, takýto deň sme v živote nemali v škole. Mali sme slovenský jazyk, matematiku, dejepis, zemepis a ďalšie predmety, ale sedeli sme v laviciach a učili sme sa, písali sme, ale takéto vyučovanie som nezažil. Myslím si, že je to zaujímavé. Zažil som teraz v každej triede chvíľku, mám dobré pocity z toho vyučovania. Už len na základe toho, že deti boli šťastné a odreagované. Jednoducho super. 

     Čo by ste odkázali žiakom našej školy?

     p. Medlen: Všetkým žiakom našej školy odkazujem, že som na vás hrdý. Tým, že navštevujete našu základnú školu, stávate sa súčasťou obce Župkov, aj keď tu nebývate. Som hrdý na vaše výsledky v športových súťažiach, v ktorých reprezentujete našu obec. Som hrdý na výsledky, ktoré dosahujete v súťažiach a predmetových olympiádach. Máte perfektných učiteľov, ktorí vás aj dnes učili ako rešpektovať jeden druhého, vzájomne sa počúvať a pomáhať si. Počas mojej dnešnej návštevy v jednotlivých triedach som bol príjemne prekvapený z vašej kreativity, vašich vedomostí a otázok, na ktoré som vám dúfam vedel zodpovedať. Prajem vám radosť zo života a veľa pekných zážitkov zo školy. Tak, aby ste mali na čo spomínať.

     p. Betko: Nech sa učia, nech poslúchajú pani učiteľky a pánov učiteľov, hlavne nech poslúchajú doma. Pani učiteľky a páni učitelia vám určite nechcú zle ako deťom. Chcel by som popriať deťom, nech sú zdravé a úspešné v živote a táto škola nech im dá čo najviac, čo môže dať. Nech sa dostanú tam, kam sa chcú dostať a nech sú dobrými ľuďmi.

     Obaja páni na konci interview poďakovali za pozvanie a popriali našej škole veľa úspechov.

      

    • Blokové vyučovanie v I. A

    • ...klbko priateľstva na nádvorí... rozprávka o princeznej Krasave... hľadanie stratených písmen v hradnej knižnici... hlásnik... vlastný erb... oblečenie pre princa, princeznú... kráľovská koruna... hrad z geometrických tvarov... možnosť výberu... aktivita a radosť detí

    • Blokové vyučovanie v II. A

    • ...téma Psíček a mačička... hľadanie správneho receptu... počítanie ceny a množstva surovín... nákup surovín... pečenie tortičiek... triedenie vlastností... zábava... spolupráca... učenie hrou...

    • Blokové vyučovanie v III. A

    • ...téma Mravenisko... kolónia... život v mravenisku... chránime kráľovnú... cintorín mravcov... spolupráca... pomoc... cesta za potravou... poznám ťa rukami... nástenka vďaky...

    • Blokové vyučovanie v III.B

    • ...téma V zdravom tele zdravý duch... pocvičme si v rytme... sloboda výberu úloh... zdravé raňajky... príprava šalátov – mňam, mňam... pátrame v texte... plastelínová tržnica... vylúštim hádanky, osemsmerovky, prešmyčky?... zaváraniny na matematický spôsob... spolupráca... spoločné hodnotenie... palec hore na celé vyučovanie

     ...ani my sa nestratíme... ochrana života a zdravia... osobnostný a sociálny rozvoj... dopravná výchova... environmentálna výchova

    • Blokové vyučovanie v IV. A

    • ...téma Vesmír... stavba rakety... rysovanie planét... vesmírna báseň... mapa vesmíru... hviezda sľubov... vesmír v angličtine... bolo SUPER

    • Blokové vyučovanie v V. A

    • ...téma Milujem Slovensko... šifra... výpočet trasy... welcome to Slovakia... druhy zvierat... óda na Slovensko... krásy Slovenska z modelovacej hmoty... Slovensko v písmenách... môj erb... spolupráca... zábava... tešíme sa na ďalšiu blokovku 

    • Blokové vyučovanie v VI. A

    • ...POVINNÉ ÚLOHY - digitálna stopa - garant Mgr. Jana Hurtová CPP Žarnovica... matematická stopa - od lakťa cez stopu k metru... slovenská stopa na mesiaci... uhlíková stopa... NEPOVINNÉ ÚLOHY - stopa k mojim predkom - rodostrom... ekostopa - stopy zvierat... spolupráca... žiakom sa páčilo, vyrobili si krásne aranžmániky...

    • Blokové vyučovanie v VII. A

    • ...téma Halloween... masky... povinné a nepovinné úlohy... spoločný tanec na pesničku Thriller... Halloween výzdoba... práca v skupinách... anglický jazyk... Halloween občerstvenie... napečené orechové prsty... prepájanie predmetov... zaujímavé učenie... pokojná a uvoľnená atmosféra... zábava... spätná väzba od žiakov.

    • Blokové vyučovanie v VIII. A

    • ...téma Som výnimočný/á... moja osobnosť... vymyslená krajina... demokratické voľby... pracujem s financiami... my school... maska... medzinárodné športové hry... spolupracujem... bavím sa... učím sa nové veci...

    • Blokové vyučovanie v IX. A

    • ...téma Sloboda... motivácia piesňou... reflexia o obrázku alebo citáte... päťveršie... scénka s rekvizitami... symbol slobody... nepovinné úlohy... relax... 

    • Október v škôlke

    • ...október v duchu farieb jesene... odšťavovanie hrozna... ochutnávka ovocia a zeleniny... pečenie zemiakov a ovocného koláča... súťaž v tvorení šarkanov... besiedka pre starých rodičov... projekt Ponožkový október...  vyzbierané ponožky do Domu Núdznych (charita v BB)... ďakujeme...

     Keby bol rok vložený do hodín, jeseň by bola zlatou hodinou. 

      

    • Finančná gramotnosť

    • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ pre našich mladších žiakov... rovesnícke učenie... ceny v obchode... návrhy peňazí... pracovné listy... hra na obchod... učebný materiál na nete... výroba pokladničiek... VEĽA SME SA NAUČILI...

     ...1.st grade... financial literacy... numbers... euros... repeated colors... Halloween Spy... fun...

    • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v 7. A a 8. A

    • ...odborná garancia p. Radovan Černák a p. Ján Galko - spolupracovníci OVB Allfinanz Slovensko a.s.... stolová hra FINANČNÁ SLOBODA... finančná nezávislosť rodiny... správne investície... cenné skúsenosti vo finančnom plánovaní... ĎAKUJEME...

    • Sviatok všetkých svätých

    • ...plagát o svätcovi... náboženská výchova...  prezliekanie sa za svojho svätca/patróna... život viery... príklad nábožnosti... sv. Ema... sv. Lucia... sv. Tomáš... sv. Martin... sv. Barbora...