• Platby za stravné sa vyberajú vždy od 15. - 20. dňa v danom mesiaci.

    Na úhradu stravného môžete použiť jednu z nasledovných možností:

    • bankovým prevodom - ak ste klientom VÚB, tak sa platba pripíše na náš účet za pár minút, z inej banky treba počítať s oneskorením 1 deň;
    • online platbou VIAMO (VÚB a TB) - platba je pripísaná ihneď do modulu Platby;
    • online platbou PAYME (VÚB, TB, ČSOB, SLSP) - platba je pripísaná ihneď do modulu Platby;
    • online platbou cez platobnú bránu.

     

    Vysvetlenie:

    Ak sa napríklad rozhodnete pre platbu bankovým prevodom a uhradíte platbu ráno, tak nám xml výpis, ktorý potrebujeme nahrať do modulu Platby príde až nasledujúcu noc, čiže dieťa bude v daný deň bez stravy (toto platí pre VÚB). Ak máte inú banku, môže nastať aj situácia, že dieťa bude bez stravy až 2 dni!

    Ak sa rozhodnete využívať VIAMO, platba sa automaticky napáruje do modulu Platby a nemusíme čakať na žiadne výpisy z banky. Kredit sa dieťaťu pripíše ihneď a budete to v module Platby na Edupage vidieť. V tomto prípade si stiahnite do mobilného telefónu aplikáciu VIAMO vašej banky, zaregistrujte sa, pridajte bankový účet a aktivujte si VIAMO účet.

    Návod, ako zistíte výšku platby za stravu:

    Výšku stravného, číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol stravníka nájdete v záložke Platby - Moje platby na EduPage. V záložke - Moje platby - sa vám otvorí predpis na jednotlivé mesiace. Je potrebné kliknúť do štvorčeka príslušného mesiaca, za ktorý máte zrealizovať úhradu. Pod predpisom sa vám v zelenom okienku ukáže aktuálna suma, ktorú v daný deň treba uhradiť. Nasledujúci deň už suma nemusí byť rovnaká za predpokladu, ak sa stravník odhlásil z obeda - bude mať preplatok a platiť bude menej.

    Dôležité upozornenia pre platbu bankovým prevodom:

    1. Posielajte vždy presnú sumu akú máte zobrazenú v module Platby
    2. Nezabudnite vyplniť variabilný symbol
    3. Do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizujete. Uveďte aj triedu, do ktorej dieťa chodí, napríklad: Katarína Malá, VIII. A.
    4. Odporúčame posielať platby pre každé dieťa zvlášť, pretože pri platbe za viacero detí sa nepriradí správne variabilný symbol
    5. Ak sa rozhodnete poslať peniaze za viacero detí, spočítajte si spolu presnú sumu za všetky deti a do poznámky napíšte Janko Novák, V. A + Janka Nováková, VII. A, variabilný symbol buď neuvádzajte vôbec alebo ich napíšte v tvare: 0001 + 0002 alebo 0001, 0002

    Žiadame vás o dodržanie termínu platby.