Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Župkov 18
Adresa školyŽupkov 18, 966 71
Telefón+421 45 6866 130
E-mailskola@zszupkov.sk
WWW stránkahttps://www.zszupkov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Iveta Tomášová riaditel@zszupkov.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Ivana Betková betkova.ivana@zszupkov.sk
ZRŠ pre MŠAnna Šipikalová sipikalovaa@azet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaIng. Melišová, Monika  
pedagogickí zamestnanciMgr. Buchel, Anton  
 Mgr. Žabková, Jaroslava  
 Mgr. Kosťová, Patrícia  
ostatní zamestnanciBaniariová, Alena  
zástupcovia rodičovMgr. Jana Herková  
 Žiaková, Jana  
 Oslancová, Iveta  
zástupca zriaďovateľaMgr. Valentová, Eva  
 Repiský, Zdenko  
zástupca organizácie, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaníIng. Repiský, Rudolf  

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Eva Valentová

Zdenko Repiský

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Anton Buchel

Mgr. Jaroslava Žabková

Bc. Patrícia Kosťová

Zástupca ostatných zamestnancov školy:

Alena Baniariová

Zástupcovia rodičov:

Ing. Monika Melišová – predsedníčka rady školy

Mgr. Jana Herková

Iveta Oslancová

Jana Žiaková

Zástupca organizácie, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní:

Ing. Rudolf Repiský

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Župkov
SídloŽupkov 12
Telefón0456866122
E-mailobecnyurad@zupkov.sk

Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov

Telefónne číslo: 045/6866122

Adresa elektronickej pošty: obecnyurad@zupkov.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy v školskom roku 2020/2021 zasadala z dôvodu pandemickej situácie raz, a to v mesiaci september. Súčasťou

programu bolo prerokovanie a schvaľovanie dokumentov školy (Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021). Členovia rady školy boli informovaní o rozpočte a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2020, o realizovaných projektoch i aktivitách školy.

Metodické združenie a predmetová komisia pracovali podľa plánu práce na školský rok 2020/2021. Počas roka plnili svoju organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu.

Okrem pravidelných plánovaných zasadnutí operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy súvisiace s pandemickou situáciou. Vedúce PK a MZ spolupracovali s vedením školy.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 189

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov201420212420272122189
z toho v ŠKD171214982   62

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP22102210
DPP4   
Znížený úväzok2 1,15 
ZPS1   
Na dohodu 1 1

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01717
vychovávateľov033
asistentov učiteľa033
špeciálnych pedagógov011
sociálnych pedagógov011
spolu02626

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
IV. Avlastiveda2
V. Atechnika1
VI. Atechnika1
VII. Atechnika1
VIII. Atechnika1
IX. Atechnika1
VI. Afyzika2
VII. Afyzika1
VIII. Afyzika1
IX. Afyzika1
V. Ainformatika1
VI. Ainformatika1
VII. Ainformatika1
VIII. Ainformatika1
V. Adejepis1
VI. Adejepis2
VII. Adejepis1
VIII. Adejepis1
IX. Adejepis2

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Umelecké súťaže

Rozpoviem ti ja rozprávočku – výtvarná a literárna súťaž

Ema Adamíková

Marek Fischer

Lucia Jonášová

Lilien Ludvigová

Strieborné pásmo

Strieborné pásmo

Strieborné pásmo

Uč. VV

Moja trieda – školská výtvarná súťaž

Zuzana Šlosiariková

Katarína Oslancová

Veronika Tekeliová

1.

2.

3.

Uč. VV

Cesty za poznaním minulosti

Zuzana Šlosiariková

Alex Hudec

Veronika Tekeliová

Ema Adamíková

Juraj Michňa

Jaroslava Adamská

Lucia Boháčová

 

Uč. VV

Vesmír očami detí

Alžbeta Knutová

 

 

Júlia Kapráliková

Jaroslava Adamská

 

Lucia Boháčová

 

 

 

Diana Barosso

Jakub Škvarka

Petronela Matejová

Zuzana Šlosiariková

Júlia Majerčíková

Nela Kohanová

Tomáš Adamov

Barbora Jacková

Cena poroty a postup do celoslovenského kola

2. miesto

Postup do celoslovenského kola

Cena poroty a postup do celoslovenského kola

2. miesto

Uč. VV

Indické bájky očami detí

Jakub Škvarka

Zuzana Šlosiariková

Nela Kohanová

Júlia Majerčíková

Tomáš Adamov

Michaela Angletová

Lucas Pukan

Jaroslava Adamská

Tomáš Slaný

 

Uč. VV

Vojaci očami detí

Zuzana Šlosiariková

Sofia Slaná

Sára Slaná

Patrik Debnár

Matias Valenta

Martina Melišová

Adam Zúbek

Lucas Pukan

Júlia Kapráliková

Ema Adamíková

 

Uč. VV

Ekoposter

Jaroslava Adamská

Lucia Boháčová

Martina Fischerová

Liliana Kapráliková

 

 

Talent, umenie, kumšt

Jakub Michňa

Čestné uznanie

p. Matejová

 

Vedomostné súťaže

Olympiáda v SJL – okresné kolo

Katarína Gáborová

 

1. miesto

p. Tomášová

Olympiáda v SJL – krajské kolo

Katarína Gáborová

1. miesto

p. Tomášová

Olympiáda v SJL – celoslovenské kolo

Katarína Gáborová

3. miesto

p. Tomášová

Olympiáda v AJ – okresné kolo

Sebastian Kučera

Lukáš Meliš

1.-2. miesto

3. miesto

p. Mesiariková

Olympiáda v AJ – krajské kolo

Sebastian Kučera

Úspešný riešiteľ

p. Mesiariková

Olympiáda v NJ – okresné kolo

Lucia Boháčová

Katarína Gáborová

Postup do krajského kola

p. Plechlová

Olympiáda v NJ – krajské kolo

Lucia Boháčová

Katarína Gáborová

Účasť

účasť

p. Plechlová

Biologická olympiáda – okresné kolo

Martin Adamík

Vanessa Adamcová

Alex Lupták

Matúš Martinec

1. miesto

Úspešná riešiteľka

Úspešný riešiteľ

2. miesto

p. Strihovská

Biologická olympiáda – krajské kolo

Martin Adamík

Matúš Martinec

5. miesto

2. miesto

p. Strihovská

Biologická olympiáda – celoslovenské kolo

Matúš Martinec

Úspešný riešiteľ

p. Strihovská

Matematická olympiáda – okresné kolo

Lea Valigurská

účasť

Uč. M

Pytagoriáda P4

Lukáš Hafera Repiská, Simona Gregová Marcel Hudeček Simona Marušková Lukáš Kopernický

Úspešný riešiteľ

Uč. M

Pytagoriáda P5, P6, P7, P8

Martin Adamík

Šimon Angleta

Diana Barosso

Marek Grega

Jeremiáš Jablonka

Pavel Kamody

Jakub Kamody

Samuel Laurov

Matúš Martinec

Tobias Marek Muller Tomáš Nguyen

Frederika Oslancová Michal Píš

Ronald Repiský

Patrik Sivok

Katarína Šurianska

Lea Valigurská

Adrian Zurian

 

Uč. M

Všetkovedko

 

Tomáš Adamov

Emily Copp

Patrik Debnár

Lucas Pukan

Adam Zúbek

David Kokles

Milan Borgula

Júlia Kapráliková

Eliška Laurová

Simona Repiská

Lukáš Kopernický

Simona Gregová

Šimon Debnár

Ivana Marušková

L. Bieliková

Účasť

 

Čo vieš o hviezdach – okresné kolo

Martin Adamík

1. miesto

 

Čo vieš o hviezdach – krajské kolo

Martin Adamík

5. miesto

 

Matematický klokan

Lucas Karpluk

Petronela Matejová

Martina Melišová

Emily Copp

Eliška Laurová

Lucia Bieliková

Lilien Šipikalová

Diana Barroso

Damián Struhár

Lea Valigurská

Martin Adamík

Matúš Martinec

Katarína Gáborová

Lucia Boháčová

 

Uč. M

Expert Geniality Show

Veronika Adamíková

Jeremiáš Jablonka

Adrián Zurian

Diana Barroso

Damián Struhár

Tobias Muller

Tomáš Slaný

Ronald Repiský

Katarína Šurianska

Marek Grega

Alexandra Angletová

Simona Marušková

Frederika Oslancová

Hana Danišová

Lucia Jonášová

Laura Mišková

Lukáš Miškov

Martin Adamík

Lea Barborová

Katarína Gáborová

Matúš Martinec

Lea Valigurská

Pavel Kamody

Vanessa Adamcová

Lucia Boháčová

Alex Lupták

Samuel Janovič

 

 

 

 

 

 

Expert

 

 

 

 

 

Expert

 

 

 

 

Expert

 

Expert

 

Celoslovenská súťaž Ypsilon – slovina je hra

Júlia Kapráliková

Lucia Bieliková

Tomáš Adamov

Martina Melišová

Jakub Škvarka

Júlia Majerčíková

Simona Repiská

Ivana Marušková

Lukáš Kopernický

Lucas Pukan

Lukáš Hafera

Michaela Káčerová

Ema Adamíková

Jeremiáš Jablonka

Tomáš Slaný

Ronald Repiský

Frederika Oslancová

Hana Danišová

Laura Mišková

Martin Adamík

Katarína Gáborová

Roman Hock

Vanessa Adamcová

Lucia Boháčová

Alex Lupták

Katarína Gáborová

Roman Hock

 

Uč. SJL

IQ olympiáda

Martin Adamík

Matúš Martinec

 

 

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Pedagógovia pravidelne prezentovali výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti na školskom webe. Školské akadémie ani športové a kultúrne akcie sa kvôli opatreniam proti šíreniu Covid-19 nemohli organizovať.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2020/2021 sme pokračovali v realizácii projektu OPLZ-P01/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole s názvom Od textov k činom. Projekt je zameraný na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v záujmových útvaroch. Z dôvodu opatrení proti šíreniu Covid-19 bola v októbri 2020 pozastavená činnosť záujmových útvarov. Obnovená bola v mesiaci jún 2021. Realizácia projektu bola presunutá na nový školský rok.

V projekte Zriadenie odborných učební sa realizovalo dobudovanie odborných učební a ich vybavenie učebnými pomôckami.

V rámci realizácie projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov sme v škole zriadili inkluzívny tím pozostávajúci zo špeciálneho pedagóga, sociálneho pedadóga a 2 pedagogických asistentov.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 nebola v škole vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V rámci koncepcie rozvoja školy bola v školskom roku 2020/2021 venovaná pozornosť modernizácii tried a odborných učební:

• pravidelným nákupom výukových programov,

• priebežným dopĺňaním knižného fondu,

• zakúpením okrasných rastlín a kríkov do areálu školy,

• revitalizáciou ďalšej počítačovej učebne.

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne.

Pravidelne sa využívala PC miestnosť, a to na vyučovanie informatiky, informatickej výchovy, cudzích jazykov, ale aj v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť žiakov v rámci krúžkovej činnosti, až kým nebola činnosť krúžkov pozastavená. Na uplatňovanie moderných foriem a metód práce slúžila aj audiovizuálna učebňa. Miestnosť chémie, fyziky a biológie a dielňa sa nemohly využívať z dôvodu jej zariaďovania. Na vyučovanie cudzích jazykov slúžilo jazykové laboratórium.

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej prípravy v zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli. Z dôvodu opatrení proti šíreniu Covid-19 sa nemohla na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a pohybovej prípravy používať telocvičňa. Počas prezenčnej výučby sa telesná a športová výchova a pohybová príprava vyučovali v areáli školy. I keď realizácia projektu ACC 03028 (Modrá škola) bola ukončená, naďalej sa zveľaďoval areál školy.

Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné učebné pomôcky a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ interiéru tried a chodieb školy. Počas prezenčnej výučby boli na chodbáchi aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť bola venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním stromov a kríkov a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Školský rok 2020/2021 bol výrazne poznačený pandemickou situáciou a opatreniami z nej vyplývajúcimi. Vyučovanie prebiehalo neštandardne. Na to sa museli pripraviť a adaptovať učitelia, rodičia aj žiaci. Zúročili skúsenosti získané počas prerušeného vyučovania v školskom roku 2019/2020, keď bolo vyučovanie prerušené od 16. marca. Naučili sa využívať výpočtovú techniku, metódy a formy práce vhodné počas dištančného vzdelávania. Túto úlohu zvládli aj napriek sťaženým podmienkam výborne, takže škola dosiahla najlepšie výsledky, aké sa dali dosiahnuť v náročných podmienkach dištančnej výučby. 100% vyučovacích hodín z upraveného rozvrhu bolo odučených dištančne. Všetci žiaci, ktorí mali prístup k internetu či už cez mobil alebo PC, sa zúčastňovali on-line hodín. Za úspech považujeme aj zapojenosť našich žiakov do súťaží a olympiád, ktoré sa tiež realizovali on-line. Prehľad účasti a výsledkov je v tabuľke v časti Prehľad výsledkov súťaží a olympiád. Žiaci IX. ročníka boli úspešne prijatí na stredné školy, ktoré si vybrali.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Pedagogická prax v školskom roku 2020/2021 ukázala potrebu zvýšiť intervenciu vo výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Väčšina týchto žiakov sa vyhýbala školským povinnostiam, nedokázala si v domácich podmienkach samostatne osvojovať učivo, nevyužila možnosť prezenčného vzdelávania formou 5+1. Distribúciu vzdelávacích materiálov, informácií týkajúcich sa vzdelávania počas pandémie zastrešovala sociálna pedagogička.

Návrh opatrení:

Skúsenosti z tohto obdobia ukázali ďalšie možnosti, ako pracovať s rodinami žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V nasledujúcom školskom roku bude sociálna pedagogička ešte intenzívnejšie komunikovať s rodinami žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, navrhovať a realizovať riešenia na zlepšenie školskej dochádzky a prípravy na vyučovanie, zintenzívni spoluprácu s ÚPSVaR, zriaďovateľom a Obcami, v ktorých majú títo žiaci trvalé bydlisko.

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00617    
prijatí00617    
% úspešnosti  100100    

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 33

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 22/ 10

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 21 / 10

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

K 30. 6. 2021 ukončilo školskú dochádzku spolu 24 žiakov, z toho 22 v deviatom ročníku a 2 v siedmom ročníku.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Gymnáziá

 

spolu

dievčatá

 

Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom                         

4

2

 

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

2

1

Ekonomické, obchodné, hotelové SOŠ

 

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa                                         

6

4

Zdravotnícke SŠ

 

 

 

 

SZŠ Skalica

1

0

ostatné SOŠ

                                

 

 

 

SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica

1

0

    

SOŠ Žarnovica                             

1

0

 

Súkromná SOŠ, Hliník nad Hronom

2

0

 

Súkromná SOŠ pedagogická EBG, ZH

1

1

 

SOŠ pedagogická, LV

1

1

 

SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra

1

1

 

Spojená škola (OU pre žiakov s TP), NB

1

0

 

SPŠ dopravná, ZV

2

1

 

SOŠ informačných technológií, BB

1

0

 

                             Spolu

24

11

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Gymnáziá

 

spolu

dievčatá

 

Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom                         

4

2

 

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

2

1

Ekonomické, obchodné, hotelové SOŠ

 

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa                                         

6

4

Zdravotnícke SŠ

 

 

 

 

SZŠ Skalica

1

0

ostatné SOŠ

                                

 

 

 

SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica

1

0

    

SOŠ Žarnovica                             

1

0

 

Súkromná SOŠ, Hliník nad Hronom

2

0

 

Súkromná SOŠ pedagogická EBG, ZH

1

1

 

SOŠ pedagogická, LV

1

1

 

SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra

1

1

 

Spojená škola (OU pre žiakov s TP), NB

1

0

 

SPŠ dopravná, ZV

2

1

 

SOŠ informačných technológií, BB

1

0

 

                             Spolu

24

11

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBČGDEVFGHVCHIVIMGMMVNV
III. A1,8   1  1  1 2,45 1
IV. A1,65   1  1  1,19 2,05 1
V. A2,261,43 1,331 1,651  1,87 1,96 1
VI. A1,751,7 1,811,751,951,05  2,3 2,1 1
VII. A2,041,5921,8511,891,371,071,35 2,04 2,07 1
VIII. A2,051,382,221,7611,711,6711,57 2,58 2,19 1
IX. A1,651,271,81,6811,321,5511,23   1,82 1
I. A            5  
II. A1,43      1  1,07 1,57 1

TriedaNJONOŽZPPPVPCMPPRVRGZPSJLSPRSPTTSVTAP
III. A   11,1 1,9  2,31  1 
IV. A   11 1,71  21,1  1 
V. A  111 2  2,041 1,041 
VI. A 1,21,051     1,851 1,11 
VII. A1,621,37  1    2,071,41 1,041 
VIII. A1,331,33       2,621 11 
IX. A1,61,09  1    2,141 1,091 
I. A         51    
II. A   1   1,5 1,571  1 

TriedaVVV
III. A1,851
IV. A1,671
V. A21
VI. A 1
VII. A 1
VIII. A 1
IX. A 1
I. A  
II. A 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A201640
II. A141400
III. A201910
IV. A212100
V. A242400
VI. A202000
VII. A272600
VIII. A212020
IX. A222200

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne financie: 524 736,00€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,00€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5 875,00€:

Dohody + odvody 1 779,66€

Hygienické potreby a prostriedky 2 504,79€

Energie (plyn, voda, elektrina) 1 245,55€

Preprava žiakov 345,00€

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

0,00€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Nenormatívne financie:

Dopravné žiaci 5 971,34€

Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ 1 221,00€

SZP 2 000,00€

Učebnice 5 152,00€

Odchodné 3031,00€

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2020/2021 boli okrem záujmových krúžkov zriadených v rámci realizácie projektu Od textov k činom zriadené aj krúžky v rámci vzdelávacích poukazov. Kružková činnosť bola pozastavená na obdobie od októbra 2020 do mája 2021 z dôvodu opatrení proti šíreniu Covid-19. Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli podľa nariadenia MŠVVaŠ použité na nákup dezinfekcie a ďalších prostriedkov na ochranu pred ochorením Covid-19.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi v školskom roku 2020/2021 bola zameraná hlavne na zvládnutie pandemickej situácie vyvolanej šírením ochorenia Covid-19. Spolupracovali sme najmä pri organizácii dištančného vzdelávania. Rodičia boli nápomocní pri zabezpečení účasti svojich detí na on-line vzdelávaní, na technickom zabezpečení vzdelávania cez TEAMS. Škola zapožičala výpočtovú techniku rodinám, ktoré to potrebovali.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Školský rok 2020/2021 bol poznamenaný pandémiou ochorenia Covid 19. Od 26. 10. 2021 prešiel II. stupeň ZŠ na dištančnú formu vzdelávania. V decembri 2020 boli v karanténe dve triedy I. stupňa ZŠ. Nariadením MŠVVaŠ boli predĺžené jesenné aj vianočné prázdniny. Po skončení vianočných prázdnin bolo nariadené dištančné vzdelávanie aj I. stupňu ZŠ. 8. februára 2021 sa mohli vrátiť na prezenčné vyučovanie žiaci I. stupňa. Po jarných prázdninách sa pandemická situácia na Slovensku výrazne zhoršila, preto bolo opäť nariadené dištančné vzdelávanie na 2 týždne žiakom I. stupňa. Prezenčné vyučovanie bolo obnovené 15. marca 2021. Návrat žiakov na prezenčnú formu vyučovania bol postupný v zmysle nariadení MŠVVaŠ. Už počas dištančného vyučovania mali možnosť vzdelávať sa prezenčne žiaci bez prístupu k internetu, teda bez možnosti on-line vzdelávania. Túto možnosť nevyužil ani jeden žiak. 19. apríla 2021 sa začalo prezenčné vyučovanie žiakov VIII. a IX. ročníka. 26. apríla 2021 sa obnovilo prezenčné vyučovanie v plnom rozsahu. Obmedzenia sa naďalej týkali vyučovania telesnej a športovej výchovy a pohybovej prípravy, tieto boli postupne zmierňované (zákaz používania telocvične, odstupy, neodporúčané miešanie žiakov rôznych ročníkov).

Počas celého školského roka 2020/2021 sme sa riadili metodickými pokynmi MŠVVaŠ zverejňovanými na webe ministerstva a na špeciálne vytvorenom portáli www.ucimenadialku.sk. Dôsledne sme dodržiavali všetky pokyny. Vďaka plnému nasadeniu všetkých zamestnancov i drvivej väčšiny zákonných zástupcov našich žiakov sme tento náročný školský rok úspešne zvládli.

Záver

Vypracoval: Mgr. Iveta Tomášová

V Župkove, 22. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 9. 2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy schvaľuje Záverečnú správu o podmienkach a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2020/2021.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ schválil na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 13. 10. 2021 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.