• 31. august 2022
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky

      Vzdelávacia inštitúcia: OZ EDUSTEPS, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník

      Lektor: Mgr. Martin Kuľha

      Rozsah: 2 hodiny

      Počet OZ/PZ: 21

      Hodnotenie: z dotazníkov PZ/OZ vyplynulo, že vzdelávanie splnilo ich očakávania a lektor ponúkol to, čo sľúbil, cítili sa na ňom dobre a bol pre nich zmysluplne strávený čas, lektor bol pripravený, získané vedomosti a zručnosti môžu aplikovať do svojej praxe. Pozitívne hodnotili aktuálnosť a zaujímavosť témy, uvedenie poučných príkladov z praxe, odbornú pripravenosť lektora, dostatok podporných materálov, príklady z praxe. 

    • 11. október 2022
     • Pedagoickí a odborní zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému Inkluzívne vzdelávanie v praxi. 

      Vzdelávacia inštitúcia: OZ EDUSTEPS, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník

      Lektor: Mgr. Martin Kuľha, 

      Rozsah: 3 hodiny

      Počet PZ a OZ: 21

      Hodnotenie: z dotazníkov PZ/OZ vyplynulo, že vzdelávanie splnilo ich očakávania,cítili sa na ňom dobre, lektor bol pripravený, získané vedomosti a zručnosti môžu využiť vo svoje praxi. Pozitívne hodnotili uvedenie poučných príkladov z praxe, prehľadné spracovanie témy, odbornosť lektora.

       

       

       

       

       

    • november 2022
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali online školenie Hrdinovia internetu.

      Vzdelávacia inštitúcia: Hrdinovia internetu

      Lektori: Natália Babicová, Matúš Koprda

      Rozsah: 5,5 hodiny

      Počet OZ/PZ: 19

      Hodnotenie: OZ/PZ hodnotili školenie v online dotazníku

    • 5. január 2023
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému Čo by mal vedieť učiteľ zo zákona o PZ/OZ.

      Vzdelávacia inštitúcia: OZ EDUSTEPS, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník

      Lektor: Mgr. Martin Kuľha

      Rozsah: 3 hodiny

      Počet OZ/PZ: 21

      Hodnotenie: z dotazníkov PZ/OZ vyplynulo, že vzdelávanie splnilo ich očakávania a lektor ponúkol to, čo sľúbil, cítili sa na ňom dobre a bol pre nich zmysluplne strávený čas, lektor bol pripravený, získané vedomosti a zručnosti môžu aplikovať do svojej praxe. Pozitívne hodnotili prehľadnosť a zaujímavosť prezentácie, uvedenie poučných príkladov z praxe, odbornú pripravenosť lektora.

    • 5. 4. 2023 - 17. 5. 2023
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému Nové kurikulum. Inovatívne a personalizované vyučovanie.

      Vzdelávacia inštitúcia: INŠPIRÁCIA oz Stará Kremnička 26, 965 01, IČO 512 066 33

      Lektor: Mgr. Renáta Taligová

      Rozsah: 20 hodín

      Počet OZ/PZ: 21

      Hodnotenie: Hodnotiaci_dotaznik.pdf