• Mgr. Ivana Betková učiteľka I. stupňa poverená riaditeľka
    Mgr. Emília Boháčová učiteľka I. stupňa  
    Mgr. Anton Buchel učiteľ II. stupňa  
    p. Ivana Danihelová vychovávateľka ŠKD  
    Bc. Lucia Fusatá učiteľka MŠ  
    Mgr. Martina Gáborová učiteľka II. stupňa  
    p. Zdenka Hercegová pedagogická asistentka  
    Mgr. Jana Herková učiteľka II. stupňa  
    Mgr. Peter Hlavačka učiteľ II. stupňa koordinátor protidrogovej prevencie
    Mgr. Lenka Jančoková učiteľka I. stupňa  
    Mgr. Patrícia Kosťová učiteľka MŠ  
    Mgr. Mária Kováčová pedagogická asistentka výchovný a kariérový poradca
    Mgr. Eva Matejová učiteľka I. stupňa  
    Ing. Iveta Miziová učiteľka II. stupňa  
    PaedDr. Miroslava Mesiariková učiteľka II. stupňa  
    p. Petra Pánová pedagogická asistentka (CPP)  
    Mgr. Miroslava Plechlová učiteľka II. stupňa koordinátor žiackeho parlamentu
    Mgr. Marianna Repiská sociálna pedagogička  
    Mgr. Lenka Staňová učiteľka I. stupňa  
    p. Anna Šipikalová učiteľka MŠ zástupkyňa pre MŠ
    Mgr. Mária Tabernausová vychovávateľka ŠKD  
    Mgr. Rudolf Vallo špeciálny pedagóg  
    Mgr. Zuzana Valušková Kurková učiteľka I. stupňa koordinátor environmentálnej výchovy
    p. Andrea Zliechovcová pedagogická asistentka  
    Mgr. Jaroslava Žabková učiteľka II. stupňa koordinátor finančnej gramotnosti