• Mgr. Ivana Betková

    učiteľka I. stupňa

    zástupkyňa pre ZŠ

    Mgr. Emília Boháčová

    učiteľka I. stupňa  

    Mgr. Anton Buchel

    učiteľ II. stupňa     koordinátor environmentálnej výchovy

    p. Ivana Danihelová

    vychovávateľka ŠKD  

    Bc. Lucia Fusatá

    učiteľka MŠ  

    Mgr. Martina Gáborová

    učiteľka II. stupňa koordinátor kultúrnych podujatí, člen koordinačného tímu

    p. Zdenka Hercegová

    pedagogická asistentka  

    Mgr. Jana Herková

    učiteľka II. stupňa  

    Mgr. Peter Hlavačka

    učiteľ II. stupňa koordinátor protidrogovej prevencie

    Mgr. Lenka Jančoková

    učiteľka I. stupňa  

    Mgr. Patrícia Kosťová

    učiteľka MŠ - rodičovská dovolenka  

    Mgr. Mária Kováčová

    školská špeciálna pedagogička výchovný a kariérový poradca

    Mgr. Veronika Lenartová

    pedagogická asistentka  
    Ing. Veronika Majsniarová pedagogická asistentka  

    Mgr. Eva Matejová

    učiteľka I. stupňa člen koordinačného tímu

    Ing. Iveta Miziová

    učiteľka II. stupňa  
    PaedDr. Miroslava Mesiariková učiteľka II. stupňa  

    p. Petra Pánová

    pedagogická asistentka  

    Mgr. Miroslava Plechlová

    učiteľka II. stupňa koordinátor Žiackej školskej rady
    Mgr. Marianna Repiská sociálna pracovníčka, vychovávateľka ŠKD člen koordinačného tímu

    Mgr. Anna Segetová

    pedagogická asistentka  

    Mgr. Lenka Staňová

    učiteľka I. stupňa  

    p. Anna Šipikalová

    učiteľka MŠ zástupkyňa pre MŠ
    Mgr. Mária Tabernausová vychovávaeľka ŠKD - rodičovská dovolenka  

    Mgr. Rudolf Vallo

    učiteľ II. stupňa riaditeľ ZŠ s MŠ
    Mgr. Zuzana Valušková Kurková učiteľka I. stupňa