• Mgr. Lenka Staňová – triedna učiteľka 1. A

    lenka-stanova@centrum.sk

    Mgr. Zuzana Valušková Kurková - triedna učiteľka 2. A, koordinátorka environmentálnej výchovy

    zuzanakurkova@zoznam.sk

    Mgr. Lenka Jančoková – triedna učiteľka 2. B

    lenka.jancokova@gmail.com

    Mgr. Eva Matejová - triedna učiteľka - 3. A, členka koordinačného tímu

    e.matejova@gmail.com

    Mgr. Emília Boháčová – triedna učiteľka 4. A

    bohacova.emilia@gmail.com

    Ing. Iveta Miziová – triedna učiteľka 5. A

    Mgr. Jana Herková – triedna učiteľka 6. A

    jtomasova24@gmail.com

    Mgr. Miroslava Plechlová – triedna učiteľka 7. A, koordinátorka žiackeho parlamentu

    Mgr. Martina Gáborová – triedna učiteľka 8. A, členka koordinačného tímu

    Mgr. Anton Buchel – triedny učiteľ 9. A

    tonol.buchel@gmail.com

    Mgr. Peter Hlavačka, učiteľ II. stupňa, koordinátor protidrogovej prevencie

    totti127@azet.sk

    PaedDr. Miroslava Mesiariková – učiteľka II. stupňa

    Mgr. Jaroslava Žabková – učiteľka II. stupňa, koordinátorka pre finančné vzdelávanie

    jarka.zabkova@szm.sk

    p. Ivana Danihelováá vychovávateľka ŠKD

    Mgr. Mária Tabernausová vychovávateľka ŠKD
     
    Mgr. Mária Kováčová – asistentka učiteľa, výchovný a kariérový poradca
     
     
    p. Andrea Zliechovcová - pedagogický asistent
     
    p. Zdenka Hercegová pedagogický asistent
     

    Mgr. Marianna Repiská odborný zamestnanec - sociálny pedagóg - členka koordinačného tímu

    Mgr. Rudolf Vallo pedagogický zamestnanec - školský špeciálny pedagóg

     

    Bc. Lucia Fusatá  triedna učiteľka MŠ

    Bc. Patrícia Kosťová – učiteľka MŠ – rodičovská dovolenka