Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 331/2022 Potraviny pre ŠJ. 989,10 s DPH 20/2017 dodatok č.1 011/2021 30.09.2022 Coop Jednota Žarnovica Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 30.09.2022
Faktúra 330/2022 odpadové nádoby 181,00 s DPH 127/2022 30.09.2022 AB COM CZECH, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 30.09.2022
Faktúra 329/2022 toner 389,20 s DPH 126/2022 30.09.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 30.09.2022
Faktúra 328/2022 Mäso ŠJ. 179,91 s DPH 004/2022 29.09.2022 Majster mäsiar, s. r. o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 29.09.2022
Faktúra 327/2022 Mäso ŠJ. 234,75 s DPH 004/2022 29.09.2022 Majster mäsiar, s. r. o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 29.09.2022
Faktúra 326/2022 Vodné. 325,12 s DPH 13/2016 29.09.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 29.09.2022
Objednávka 127/2022 odpadová nádoba 200,00 s DPH 28.09.2022 AB COM CZECH, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov
Objednávka 126/2022 toner 400,00 s DPH 28.09.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov
Faktúra 325/2022 kuchynské pomôcky 431,11 s DPH 092/2022 28.09.2022 Anton Kukla - KLM Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 28.09.2022
Objednávka 125/2022 učebný a výtvarný materiál ŠKD 160,00 s DPH 27.09.2022 Baribal s. r. o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov
Zmluva 009/2022 Dohoda o zabezpečení podmienk na vykonávanie dobr.činnosti s DPH 27.09.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov
Faktúra 324/2022 čítanka,pracovné zošity 34,70 s DPH 124/2022 26.09.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 27.09.2022
Faktúra 323/2022 chleb pečivo 52,02 s DPH 23/2017, dodatok č.2-008/2021 23.09.2022 Ing. Miloš Foltán, prevádzka - pekáreň, Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 23.09.2022
Faktúra 322/2022 Ovocie zelenina pre ŠJ. 282,87 s DPH 009/2021 21.09.2022 HORTI, s. r. o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 21.09.2022
Faktúra 321/2022 Ovocie zelenina pre ŠJ. 193,21 s DPH 009/2021 20.09.2022 HORTI, s. r. o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 21.09.2022
Faktúra 320/2022 Služby mobilnej siete a internet. 39,33 s DPH 008/2012,009/2012, 1/2019, 2/2019 20.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 21.09.2022
Objednávka 124/2022 učebnice 40,00 s DPH 20.09.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov
Faktúra 319/2022 kuracie prsia, kurča 75,67 s DPH 002/2022 20.09.2022 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 20.09.2022
Faktúra 318/2022 kábel 205,32 s DPH 123/2022 19.09.2022 SORTEC EUROPE s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 19.09.2022
Faktúra 317/2022 stravné lístky 1 075,39 s DPH 119/2022 19.09.2022 Up Déjeuner, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 19.09.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1767