• Na dobrom začiatku všetko záleží.
   • Ján Amos Komenský
   •           Naša materská škola MÚDRA SOVIČKA sa nachádza v príjemnom prostredí, je obklopená lesmi. Sme materská škola rodinného typu, čo sa prejavuje aj na veľmi dobrej spolupráci rodiny a MŠ. Naša MŠ je jednotriedna s deťmi vo veku od 3 r. do 6 r.

    Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
    1. Pestovať environmentálne návyky, aby deti už v útlom detstve poznali dôležitosť ochrany prírody, jej význam pre človeka.
    2. Viesť deti krok za krokom k poznaniu našich ľudových tradícií, ľudovej kultúry, slovesného a hudobného folklóru.
    3. Budovať národné povedomie, národnú hrdosť, vzťah k domovu.
    4. Hravou formou oboznamovať deti s novými poznatkami.
    5. Pracovať na rozvoji sociálnych i osobnostných zručnostiach detí.

     

    Ak mi niečo povieš, zabudnem to.
    Ak mi niečo ukážeš, možno si to zapamätám.
    Ale nechaj ma niečo urobiť a stane sa to mojou súčasťou!

  • Do MŠ dieťa potrebuje:

   - fotokópiu preukazu poistenca (len nové deti);

   6 ks WC papier;

   - 1 tekuté mydlo;

   - 2 balenia hygienických vreckoviek;

   1 balenie servítok;

   - pevnú obuv na prezutie (klasické papučky);

   - náhradné tepláky, tričko, spodnú bielizeň.

   Obuv a oblečenie, v ktorom sa môže hrať v piesku, sedieť v tráve, liezť na preliezačky, maľovať, modelovať,...

   Na všetko si prosíme napísať meno!