• Na dobrom začiatku všetko záleží.
    • Ján Amos Komenský
   •           Naša materská škola MÚDRA SOVIČKA sa nachádza v príjemnom prostredí, je obklopená lesmi. Sme materská škola rodinného typu, čo sa prejavuje aj na veľmi dobrej spolupráci rodiny a MŠ. Naša MŠ je jednotriedna s deťmi vo veku od 3 r. do 6 r.

    Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
    1. Pestovať environmentálne návyky, aby deti už v útlom detstve poznali dôležitosť ochrany prírody, jej význam pre človeka.
    2. Viesť deti krok za krokom k poznaniu našich ľudových tradícií, ľudovej kultúry, slovesného a hudobného folklóru.
    3. Budovať národné povedomie, národnú hrdosť, vzťah k domovu.
    4. Hravou formou oboznamovať deti s novými poznatkami.
    5. Pracovať na rozvoji sociálnych i osobnostných zručnostiach detí.

     

    Ak mi niečo povieš, zabudnem to.
    Ak mi niečo ukážeš, možno si to zapamätám.
    Ale nechaj ma niečo urobiť a stane sa to mojou súčasťou!