• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • "Naša škola - spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí."
    • Novinky
   • Spevácka súťaž POPHRONIE 2019
    • Spevácka súťaž POPHRONIE 2019
    • 21. 10. 2019
    • Vo štvrtok 17. 10. sa v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom konala súťaž POPHRONIE. Súťaže sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy. Katarína Gáborová sa s piesňami Izabel a Unikát umiestnila v striebornom pásme. Tímea Píšová zaspievala piesne Dancing on my own, Poslednýkrát a skončila v bronzovom pásme. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa speváckych úspechov.

    • Čítať viac
   • Akcie počas mesiaca september
    • Akcie počas mesiaca september
    • 11. 10. 2019
    • Prvou akciou v tomto školskom roku bola ,,Kvapka krvi“. Uskutočnila sa v stredu 11. 9. 2019. Odberu sa zúčastnilo 25 ľudí. Týmto spôsobom prispeli k záchrane tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Medzi darcami sa objavili aj bývalí žiaci našej školy, čo nás veľmi teší.

     V rámci svetového týždňa športu sme dňa 13. 9. 2019 vymenili klasické vyučovanie za pobyt vonku. Počas dňa žiaci absolvovali cezpoľný beh, zacvičili si aerobik a vystriedali sa pri jednotlivých stanovištiach.

    • Čítať viac
   • Technická olympiáda
    • Technická olympiáda
    • 10. 10. 2019
    • Technická olympiáda je súťaž, prostredníctvom ktorej sú žiaci motivovaní k tvorivej činnosti, rozvíja u žiakov záujem o sebavzdelávanie, prispieva k uvedomelej voľbe povolania.

     V školskom kole sa do tejto súťaže v kategórii A zapojili 2 žiaci, v kategórii B 9 žiakov.

     Mgr. Jaroslava Žabková

    • Čítať viac
   • Kultúrne vystúpenie našich žiačok
    • Kultúrne vystúpenie našich žiačok
    • 4. 10. 2019
    • 4. 10. naše žiačky Jaroslava Adamská, Lucia Boháčová a Katarína Gáborová vystúpili na 18. ročníku konferencie Žiarsky sesterský deň. Toto odborné a spoločenské podujatie obohatili básňou Človek v ľudoch, inštrumentálnou skladbou zahratou na akordeóne a piesňou Izabel.

    • Čítať viac
   • Výchovný koncert
    • Výchovný koncert
    • 4. 10. 2019
    • Vo štvrtok 26. septembra do našej školy zavítalo folklórne duo Fidlikanti. Žiakom našej školy predstavili rôzne hudobné nástroje, napr. cimbal, husle, fujaru. Zaspievali nám ľudové piesne, ale aj piesne z ich repertoáru. Naučili nás tancovať čapáše. V telocvični vládla počas koncertu veselá atmosféra.

    • Čítať viac
   • September v škôlke
    • September v škôlke
    • 27. 9. 2019
    • Začiatok školského roka sa niesol v znamení spoznávania nových kamarátov a našej škôlky. Okrem svojej značky sme spoznali aj tety, ktoré sa o nás v škôlke starajú: pani učiteľky, tety kuchárky, tety upratovačky. Už ráno neplačeme za maminkou a ockom, pretože vieme, že nás čakajú doma. Spoznali sme okolie škôlky. Kreslili sme cestičky a budovy, ktoré vidíme po ceste do škôlky. Bábiky, autíčka, kocky, lego,... prinášajú nám radosť a úsmev na tváre. Posledný septembrový týždeň však bolo v škôlke oveľa viac hračiek ako zvyčajne. Doniesli sme aj svoje najobľúbenejšie hračky a predstavili ich svojim kamarátom. Učili sme sa o tom, prečo sú hračky na svete a komu sú určené. Naučili sme sa, že hračky sú z rôznych materiálov. Nezabudli sme ani na starostlivosť o hračky. Získali sme policajný odznak strážcu hračiek. Za odmenu sme boli na hudobno-výchovnom koncerte Fidlikanti. Spoznali sme ľudové hu

    • Čítať viac
   • Ochrana života a zdravia - praktická i teoretická časť
    • Ochrana života a zdravia - praktická i teoretická časť
    • 13. 9. 2019
    • V dňoch 5. 9. - 6. 9. sa konali na 2. stupni našej školy praktická i teoretická časť OŽZ. Vo štvrtok sme sa vydali na túru na Koleso do Horného Župkova. Založili sme si oheň a následne opiekli špekačky. Boli pre nás prichystané rôzne súťaže, v ktorých sme ako triedy proti sebe “bojovali“. V piatok sme v triedach školy plnili rôzne úlohy. Učili sme sa obväzovať zranenia rozličnými technikami, rozoznávali sme zvuky a stopy zvierat a dozvedeli sme sa, ako sa správať pri nepriaznivom počasí a búrke v prírode.

    • Čítať viac
   • Brány župkovskej školy sú opäť otvorené
    • Brány župkovskej školy sú opäť otvorené
    • 2. 9. 2019
    • Už tradične sa brány našich škôl otvárajú prvý septembrový pondelok. Tentokrát to vyšlo na 2. septembra 2019. O slávnostný príhovor a otvorenie školského roka sa postarala naša pani riaditeľka Mgr. Iveta Tomášová, za účasti hostí, zamestnancov, žiakov a rodičov.

     Našim novým prváčikom želáme rýchlu aklimatizáciu, všetkým žiakom veľa úspechov počas nového školského roka a učiteľom pevné nervy.

    • Čítať viac