• "Naša škola - spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí."
   • Novinky
  • Nástup do školy po vianočných prázdninách
   • Nástup do školy po vianočných prázdninách
   • 5. 1. 2022
   • Vážení rodičia,

    dňa 10. januára 2022 nastupujú všetci žiaci do školy. Z uvedeného dôvodu mi dovoľte pripomenúť Vám pár dôležitých informácií:

    1. Deti od 3 - 6 rokov, ktoré navštevujú materskú školu, nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

    2. Žiaci základnej školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty, a to respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

   • Nástup do školy po vianočných prázdninách: Čítať viac
  • Vianočné prianie
   • Vianočné prianie
   • 22. 12. 2021
   • Vianoce krásne a čisté ako sneh,

    na stole nech vám nechýba oblátka a med.

    Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

    všetkých vás nech láska a dobro naplní.

    Nielen na Vianoce a Nový rok,

    ale počas všetkých dní želáme vám úspešný a šťastný nový rok.

    Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

   • Vianočné prianie: Čítať viac
  • Pracovná ponuka
   • Pracovná ponuka
   • 22. 12. 2021
   • Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka ZŠ s MŠ, Župkov 18, 966 71 Župkov, prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta/pedagogickú asistentku s nástupom od 7. januára 2022.

    Kvalifikačné predpoklady

    Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – učiteľstvo a pedagogické vedy alebo úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo a vychovávateľstvo - podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov – príloha č. 6.

   • Pracovná ponuka: Čítať viac
  • December v škôlke
   • December v škôlke
   • 20. 12. 2021
   • Deti v materskej škole sa usilovne pripravovali na príchod Mikuláša a Ježiška. Na školský dvor k nám do materskej školy zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Deti mu povedali krátke básničky, pesničky a on ich zato obdaroval pekným darčekom. Vyzdobovali sme si triedu, piekli medovníčky, linecké koláčiky, písali list Ježiškovi. Už tretí rok sme potešili vianočnou poštou dôchodcov v domovoch – tentokrát nám pridelili Domov dôchodcov Dolné Saliby. Naša materská škola sa už druhýkrát zapojila do výzvy Krabica plná lásky, spolu s nami sa zapojili aj tety predavačky v Župkove a tety upratovačky. Nazbierali sme 20 krabíc a veríme, že sme urobili radosť, potešili našich dôchodcov v tomto vianočnom čase.

   • December v škôlke : Čítať viac
  • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu
   • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu
   • 16. 12. 2021
   • V mesiaci december prebiehala v našej škole súťaž žiackeho parlamentu „Najkrajšie vianočne vyzdobená trieda“. Žiaci si počas jej trvania zútulňovali svoje triedy a nasávali atmosféru blížiacich sa sviatkov. Prejavili svojho kolektívneho ducha a spolupracovali. Všetci sa veľmi snažili a každá trieda mala svoje čaro, preto bolo pre nás ťažké vybrať len jednu víťaznú. A tak sme sa rozhodli, že kupóny na neskúšanie a sladkú odmenu získavajú:

   • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu: Čítať viac
  • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
   • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
   • 14. 12. 2021
   • Opätovne upozorňujeme všetkých stravníkov a ich rodičov, že stravné na mesiac január 2022 uhrádzajte až od 1. januára 2022.

    V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na telefónnych číslach 0903 019 660 alebo 0911 793 607, poprípade mailom jedalen@zszupkov.sk

    Ďakujeme za porozumenie

   • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ: Čítať viac
  • Školské kolo Dejepisnej olympiády
   • Školské kolo Dejepisnej olympiády
   • 13. 12. 2021
   • V piatok 10. 12. sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Keďže 2. stupeň sa vzdelával dištančne, školské kolo sa konalo online. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa ročníkov.

    VÝSLEDKY

    Kategória F (6. ročník) - 7 súťažiacich

    1. miesto - D. Struhár - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

   • Školské kolo Dejepisnej olympiády: Čítať viac
  • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   • 10. 12. 2021
   • V piatok 26. 11. 2021 sa žiaci našej školy zapojili do školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili v kategórii 1B. Najskôr absolvovali písomný online test a následne potom ústnu časť.

    Výsledky súťaže:

    1. miesto - Katarína Gáborová, 9. A, 69 bodov – postup do okresného kola

    2. miesto - Lea Valigurská, 9. A, 59 bodov – postup do okresného kola

   • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
  • Mikuláš
   • Mikuláš
   • 10. 12. 2021
   • Svätý Mikuláš na nás ani tento rok nezabudol. Aj napriek pandemickým opatreniam a zatvoreným triedam navštívil žiakov v prvom a treťom ročníku. Spoločnosť mu robili čert s anjelikom. Za zaspievanie pesničky alebo zarecitovanie básničky boli deti odmenené balíčkom.

    Svätý Mikuláš, čert a anjelik - ďakujeme za návštevu!

   • Mikuláš: Čítať viac
  • Aktualizácia Microsoft Teams
   • Aktualizácia Microsoft Teams
   • 5. 12. 2021
   • Milí žiaci, učitelia a rodičia,
    vzhľadom na to, že väčšina žiakov našej školy sa bude od zajtra učiť dištančne, odporúčam všetkým používateľom aktualizovať desktopovú aplikáciu Microsoft Teams. Ak používate webový prehliadač pre prácu s Teams-om, nič aktualizovať nemusíte. Desktopová aplikácia je stabilnejšia, odporúčam ju používať.
    Jednoduchý návod nájdete na stránke školy: Aktualizácia Microsoft Teams (desktopová aplikácia)

   • Aktualizácia Microsoft Teams: Čítať viac
  • 2. stupeň dištančne
   • 2. stupeň dištančne
   • 3. 12. 2021
   • Vážení rodičia,

    oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ Žiar nad Hronom, prechádzajú žiaci 5. - 9. ročníka na dištančnú výučbu s platnosťou od 6. 12. 2021 (pondelok).

    Vaše deti boli o tejto skutočnosti informované počas dnešného dňa, 3. 12. 2021, dostali rozvrhy a pokyny. Zo svojich tried si zobrali učebnice, pracovné zošity, prípadne iné pomôcky potrebné na dištančné vzdelávanie. Zdvorilo vás žiadam, aby ste svoje deti kontrolovali, či sa online pripájajú na hodiny alebo, či sa zapájajú do dištančného vzdelávania. V prípade neúčasti žiaka na dištančnom vyučovaní alebo nepripojení sa na online hodiny, vopred informujte triedneho učiteľa o dôvode neúčasti.

   • 2. stupeň dištančne: Čítať viac
  • Čo sme robili v novembri
   • Čo sme robili v novembri
   • 1. 12. 2021
   • 1. Žiaci štvrtého až siedmeho ročníka si zahrali turnaj vo vybíjanej. Blahoželáme víťazom, žiakom siedmeho ročníka.

    2. Piataci a šiestaci besedovali s p. Malatincovou, pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom o škodlivosti fajčenia.

    3. Žiaci deviateho ročníka boli na Kečke, najvyššom vrchu prírodnej pamiatky Bralce, ktorá sa nachádza v katastri obce Hliník nad Hronom.

   • Čo sme robili v novembri: Čítať viac