• Nové webové sídlo ZŠ s MŠ Župkov

   • Naše webové sídlo v týchto dňoch prechádza na nový CMS - pričom preklopenie z pôvodnej stránky nie je možné. Preto Vás všetkých žiadame o chvíľu trpezlivosti, keďže napĺňanie nových stránok istý čas potrvá.

    Pôvodný web je Vám stále k dispozícii na adrese: old.zszupkov.sk

    Najdôležitejšie a aktuálne informácie ohľadom fungovania školy nájdete na hlavnej stránke.

    Ďakujeme za porozumenie.
    • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Župkov 18, oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí prihlásili svoje dieťa na stravovanie v školskom roku 2019/2020, že v dňoch od 21. augusta 2019 do 27. augusta 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. sa platí za stravu na mesiac september 2019 u vedúcej školskej jedálni p. Žiakovej.
     • Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov v zastúpení Mgr. Ivetou Tomášovou, riaditeľkou školy, oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pozíciu vychovávateľ v ŠKD s nástupom od 1. 9. 2019. Žiadosti so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte do 28. augusta 2019 na adresu školy, prípadne na mail: skola@zszupkov.sk.
      • "Naša škola - spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí."
      • Novinky
     • Oznam - Školská jedáleň
      • Oznam - Školská jedáleň
      • 20. 8. 2019
      • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Župkov 18, oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí prihlásili svoje dieťa na stravovanie v školskom roku 2019/2020, že v dňoch od 21. augusta 2019 do 27. augusta 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. sa platí za stravu na mesiac september 2019 u vedúcej školskej jedálni p. Žiakovej.

      • Čítať viac
     • Voľné pracovné miesto - vychovávateľ v ŠKD
      • Voľné pracovné miesto - vychovávateľ v ŠKD
      • 20. 8. 2019
      • Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov v zastúpení Mgr. Ivetou Tomášovou, riaditeľkou školy, oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pozíciu vychovávateľ v ŠKD s nástupom od 1. 9. 2019. Žiadosti so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte do 28. augusta 2019 na adresu školy, prípadne na mail: skola@zszupkov.sk.

      • Čítať viac
     • 60. výročie školy