• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • "Naša škola - spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí."
    • Novinky
   • Ochrana života a zdravia - praktická i teoretická časť
    • Ochrana života a zdravia - praktická i teoretická časť
    • 13. 9. 2019
    • V dňoch 5. 9. - 6. 9. sa konali na 2. stupni našej školy praktická i teoretická časť OŽZ. Vo štvrtok sme sa vydali na túru na Koleso do Horného Župkova. Založili sme si oheň a následne opiekli špekačky. Boli pre nás prichystané rôzne súťaže, v ktorých sme ako triedy proti sebe “bojovali“. V piatok sme v triedach školy plnili rôzne úlohy. Učili sme sa obväzovať zranenia rozličnými technikami, rozoznávali sme zvuky a stopy zvierat a dozvedeli sme sa, ako sa správať pri nepriaznivom počasí a búrke v prírode.

    • Čítať viac
   • Brány župkovskej školy sú opäť otvorené
    • Brány župkovskej školy sú opäť otvorené
    • 2. 9. 2019
    • Už tradične sa brány našich škôl otvárajú prvý septembrový pondelok. Tentokrát to vyšlo na 2. septembra 2019. O slávnostný príhovor a otvorenie školského roka sa postarala naša pani riaditeľka Mgr. Iveta Tomášová, za účasti hostí, zamestnancov, žiakov a rodičov.

     Našim novým prváčikom želáme rýchlu aklimatizáciu, všetkým žiakom veľa úspechov počas nového školského roka a učiteľom pevné nervy.

    • Čítať viac
   • Oznam - Školská jedáleň
    • Oznam - Školská jedáleň
    • 20. 8. 2019
    • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Župkov 18, oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí prihlásili svoje dieťa na stravovanie v školskom roku 2019/2020, že v dňoch od 21. augusta 2019 do 27. augusta 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. sa platí za stravu na mesiac september 2019 u vedúcej školskej jedálni p. Žiakovej.

    • Čítať viac
   • 60. výročie školy