• "Naša škola - spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí."
   • Novinky
  • Ochrana života a zdravia
   • Ochrana života a zdravia
   • 20. 5. 2022
   • V utorok 17. 5. mali žiaci druhého stupňa teoretickú časť OŽZ. Rozdelili sme sa do skupín a plnili úlohy na stanovištiach. Opakovali a rozširovali sme si vedomosti aj zručnosti z dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, topografie, civilnej ochrany. V stredu sme absolvovali praktickú časť OŽZ. Vybrali sme sa do Horného Župkova. Naším cieľom bolo Koleso - župkovský prírodný amfiteáter. Tu sme si opekali, súťažili. Navštívil nás sokoliar, ktorý nám ukázal dravé vtáky a zaujímavo nám o nich rozprával. Videli sme aj ukážky výcviku dravcov.

   • Ochrana života a zdravia: Čítať viac
  • Po stopách peňazí
   • Po stopách peňazí
   • 19. 5. 2022
   • Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí v rámci projektu Od textov k činom navštevovali klub finančníkov, sa 18. mája zúčastnili exkurzie do Kremnice.

    V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí. Žiakov zaujala expozícia zameraná na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni.

   • Po stopách peňazí: Čítať viac
  • Didaktické hry v Hrabičove
   • Didaktické hry v Hrabičove
   • 19. 5. 2022
   • Zatiaľ, čo sa piataci „potili“ pri písaní testovania, s deťmi 1. stupňa sme si vyšli po dlhej coronovej pauze na didaktické hry do prírody. Ako cieľ sme si vybrali ihrisko v Hrabičove, ktoré je vzdialenostne zvládnuteľné aj pre malých prvákov. A veru nikto nereptal, všetky deti zvládli túto trasu bez ťažkostí. Po prestávke na občerstvenie žiaci po triedach plnili na stanovištiach rôzne cielené úlohy. Zakladali ohnisko, učili sa ako poskytnúť pomoc ranenému, spoznávali rastliny a živočíchy na obrázkoch. Svoju telesnú zdatnosť rozvíjali nielen peším pochodom, ale plnili aj úlohy z dopravnej výchovy, oboznámili sa s varovnými signálmi, ktoré ich majú vystríhať pred život ohrozujúcimi situáciami,... Po splnení všetkých úloh deti plne využili kapacitu ihriska a zahrali sa s loptami, naháňačku, schovávačku alebo si zasúťažili v behu. Potom sme sa znova presunuli pešo do Župkova. Tu sme didak

   • Didaktické hry v Hrabičove: Čítať viac
  • Dejepis inak – 8.ročník
   • Dejepis inak – 8.ročník
   • 17. 5. 2022
   • Slovenskje národňje novini

    Žiaci 8. ročníka sa stali na niekoľkých dejepisných hodinách novinármi v 19. storočí. V skupinách tvorili novinové príspevky z obdobia Slovenského národného hnutia. Prvá skupinka mala za úlohu vytvoriť titulnú stranu, druhá sa venovala 1.fáze SNH, tretia hľadala zaujímavosti z 2. fázy. Chlapci v štvrtej skupine sa venovali štúrovskej generácii, piata skupina opísala obdobie Matice slovenskej a posledná skupinka spravila poslednú stranu novín, na ktorej si môžete prečítať horoskop, inzeráty či počasie z roku 1863.

   • Dejepis inak – 8.ročník : Čítať viac
  • Deň bláznivých ponožiek
   • Deň bláznivých ponožiek
   • 16. 5. 2022
   • Nájdi doma bláznivý pár ponožiek a urob si s nami veselý deň :-)
    Dňa 11. 5. 2022 (v stredu) sme si užili v škole Deň bláznivých ponožiek. Žiaci prišli do školy v tradičných outfitoch, len ponožky boli celkom nezvyčajné. Cez prestávky zástupcovia Žiackeho parlamentu chodili po triedach a fotili žiakov s bláznivými ponožkami.

   • Deň bláznivých ponožiek: Čítať viac
  • Vynález, ktorý by nám uľahčil život
   • Vynález, ktorý by nám uľahčil život
   • 11. 5. 2022
   • Žiaci 5. ročníka v rámci tematického celku Človek premýšľajúci a vynachádzavý pracovali na projektoch s názvom VYNÁLEZ, KTORÝ BY NÁM UĽAHČIL ŽIVOT. Najskôr sa žiaci rozdelili do skupín, spoločne si premysleli a načrtli na výkres, čo budú robiť. Žiaci si rozdelili úlohy, zohnali materiál a 2 hodiny pracovali na výrobe svojich prác. Vznikli veľmi zaujímavé výrobky. Prvá skupinka vytvorila posteľ na kolieskach, ktorá ma v sebe zabudovanú televíziu. Druhá skupinka pracovala na chladničke, ktorá sama vyrába jedlo podľa nášho želania. Žiaci tretej skupiny vyrobili samotriediaci eko-kontajner, štvrtá skupina navrhla lietajúce auto a piata 3D okuliare. Žiaci pracovali veľmi tvorivo a možno niekedy v budúcnosti sa stretneme s ich vynálezmi v bežnom živote.

   • Vynález, ktorý by nám uľahčil život: Čítať viac
  • DEŇ BLÁZNIVÝCH PONOŽIEK
  • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
   • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
   • 6. 5. 2022
   • Dňa 29. 4. 2022 sa Matúš Martinec, žiak 9. ročníka, zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Talent, umenie, kumšt“ v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. Získal 3. miesto v kategórii Výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu a čestné uznanie v 3. kategórii – Fotografia. V 3. kategórii – Fotografia získal čestné uznanie aj žiak 8. ročníka Sebastián Kučera. Blahoželáme obom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie: Čítať viac
  • DEŇ NARCISOV 2022
   • DEŇ NARCISOV 2022
   • 2. 5. 2022
   • 28. apríla 2022 sme sa spolupodieľali na organizovaní najvzácnejšej zbierky, Dňa narcisov. Naši dobrovoľníci vyzbierali v škole a v obci 330,00€. Ďakujeme všetkým darcom. Mgr. Ivana Betková, poverená organizovaním zbierky

   • DEŇ NARCISOV 2022: Čítať viac
  • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE
   • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE
   • 30. 4. 2022
   • Zem je náš život, je náš domov, je našou láskou, je naším šťastím, našou radosťou,...
    A práve preto by sa sme mali zamyslieť nad tým, ako ju chrániť, ako sa o ňu starať, ako ju zveľaďovať a pomáhať jej. Aj v našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme, a to rôznymi hravými aktivitami na 15 stanoviskách, ktoré pre nás pripravili starší žiaci pod vedením pani učiteľky Valuškovej Kurkovej. Deti si vyskúšali hmatové a čuchové pexeso, určovali názvy liečivých byliniek a drevín, vyrobili si kazeínový plast, hľadali a pomenovávali divé zvieratá, ukázali, či vedia správne separovať a či by vedeli založiť ohnisko, vyskúšali si hod polenom a svoju kreativitu prejavili v tvorbe obrazov z prírodných materiálov a tvorbe plagátu. Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka viedli svojich mladších spolužiakov k správnym odpovediam, ukazovali im ako zvládnuť úlohu a v neposlednom rade žiakov pochválili za ich úspechy. Po

   • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE: Čítať viac
  • Týždeň logických úloh
   • Týždeň logických úloh
   • 30. 4. 2022
   • Týždeň od 25. 4. do 28. 4. 2022 bol Žiackym parlamentom vyhlásený za Týždeň logických úloh. Každé ráno žiaci všetkých tried dostali od zástupcov ŽP logickú úlohu, ktorú mali spolu v priebehu dňa zvládnuť vyriešiť. Žiaci nielenže rozvíjali svoje logické a matematické zručnosti, ale učili sa aj spolupracovať v skupinách. Tie triedy, ktoré správne vyriešili všetky svoje zadané úlohy, dostali sladkú odmenu.
    Úspešnými riešiteľmi boli žiaci 1. A a 1. B, 2. A, 3. A, 4. A a 6. A. Odmeneným blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.

   • Týždeň logických úloh: Čítať viac
  • Apríl v škôlke
   • Apríl v škôlke
   • 29. 4. 2022
   • Mesiac apríl začal v našej materskej škole veselo, lebo chlapci pripravili šibačku. Dievčatá vyšibali a dostali ako odmenu maľované, čokoládové vajíčka. Škôlkari pripravili pre rodičov takú malú veľkonočnú tržnicu, kde si vyskúšali aj prácu predavačov. Zasiali si žeruchu a pozorovali ako semienko vyklíči. Na chlebíku si mohli žeruchu potom vychutnať. Spoznávali domáce zvieratká a na chvíľu si vyskúšali starostlivosť o malého zajka. Keďže celý mesiac patrí lesom, deti navštívili lesnú škôlku na Brode. Deň Zeme sa v škôlke niesol v znamení súťaží a tvorení.

   • Apríl v škôlke : Čítať viac