• Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy sa realizuje pomocou systému EDUPAGE, do ktorého majú prístup všetci žiaci našej školy a ich rodičia. Ak ste rodič a nemáte prístup do tohto systému, kontaktujte triedneho učiteľa svojho dieťaťa. 

    PRIHLASOVANIE a ODHLASOVANIE z obedov

    Prihlásenie na obed je možné len zaplatením stravného u vedúcej školskej jedálne/prevodom na účet. Každý nový stravník je povinný vyplniť zápisný lístok. Odhlásiť sa zo stravy sa dá najneskôr do 7:30 hod. aktuálneho dňa, kedy je žiak prihlásený na obed.

    ČIPY PRE STRAVNÍKOV

    Každé dieťa prihlásené na obedy obdrží elektronický čip. Pomocou neho si vyzdvihne v školskej jedálni obedy počas celého školského roka. Záloha za 1 čip je 0,60 €. V prípade poškodenia si musí žiak zakúpiť nový čip v tejto sume. 

    REŽIM STRAVOVANIA

    Desiata v MŠ: o 9:00 hodine. Zastúpené sú pokrmy s rôznorodou chuťou, ale aj výživovou hodnotou, ako napríklad chlieb, pečivo, nátierky slané i sladké, ovocie, zelenina, cereálne výrobky, dezerty, múčniky,…

    Obed MŠ: o 11:50 hod.
    Obed ZŠ - 1. stupeň: od 11:20 do 11:50 hod.
    Obed ZŠ - 2. stupeň: od 12:10 do 12:40 hod.

    Obed sa vydáva do 13:30. Našou snahou je, aby aj pri obede boli zachované zásady správnej výživy. V rámci toho pridávame k obedu zeleninové šaláty, oblohy, rôzne druhy ovocia, jogurtov či cereálnych tyčiniek.

    Olovrant v MŠ: o 14:00 hod.

    ZAMESTNANCI ŠJ

    O prirodzený chod školskej jedálne, zostavovanie jedálneho lístka, prípravu pokrmov sa stará personál v tomto zložení:

    1. Jana Žiaková – vedúca školskej jedálne
    2. Mária Puková – hlavná kuchárka
    3. Anna Gundová – pomocná kuchárka
    4. Mária Kosťová – pomocná sila ŠJ

     

    Jana Žiaková, vedúca ŠJ

     

    telefónne číslo: 0903 019 660

    e-mail: jedalen@zszupkov.sk