• Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.
   • François de La Rochefoucauld
   • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy sa realizuje pomocou systému EDUPAGE, do ktorého majú prístup všetci žiaci našej školy a ich rodičia. Ak ste rodič a nemáte prístup do tohto systému, kontaktujte triedneho učiteľa svojho dieťaťa. 

    PRIHLASOVANIE a ODHLASOVANIE z obedov

    Prihlasovanie na obedy nie je možné inak ako zaplatením stravného u vedúcej školskej jedálne/prevodom na účet. Ak ste odhlásili vaše dieťa alebo sa odhlásilo omylom samo, môžete ho opätovne prihlásiť telefonicky u vedúcej školskej jedálne, najneskôr do 7:30 hod. aktuálneho dňa. Odhlásiť sa zo stravy sa dá najneskôr do 7:30 hod. aktuálneho dňa, kedy je žiak prihlásený na obed.

    NOVÉ ČIPY PRE STRAVNÍKOV

    Každé dieťa prihlásené na obedy obdrží elektronický čip. Pomocou neho si vyzdvihne v školskej jedálni obedy počas celého školského roka. Záloha za 1 čip je 0,60 €. V prípade poškodenia si musí žiak zakúpiť nový čip v tejto sume. Odporúčame, aby žiaci čipy nenosili voľne na kľúčoch na krku a nedávali ich do blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú elektromagnetické vlnenie, pretože môžu poškodiť čip a stane sa nefunkčným.

    Stravovanie v materskej škole

    Do materskej školy sa desiata prináša o 9:00 hodine.

    Zastúpené sú pokrmy s rôznorodou chuťou, ale aj výživovou hodnotou, ako napríklad chlieb, pečivo, nátierky slané i sladké, ovocie, zelenina, cereálne výrobky, dezerty, múčniky,…

    Obed v školskej jedálni začína príchodom detí z materskej školy o 11:30 hodine.

    Žiaci prvého stupňa odoberajú stravu v čase od 11:30 do 12:00 hod.
    Žiaci druhého stupňa odoberajú stravu v čase od 12:20 do 12:50 hod.

    Obed trvá do 13:30.

    Našou snahou je, aby aj pri obede boli zachované zásady správnej výživy. V rámci toho pridávame k obedu zeleninové šaláty, oblohy, rôzne druhy ovocia, jogurtov či cereálnych tyčiniek.

    O 14:00 sa pripravený olovrant prinesie do materskej školy.

    Organizácia zamestnancov

    O prirodzený chod školskej jedálne, zostavovanie jedálneho lístka, prípravu pokrmov sa stará personál v tomto zložení:

    1. Jana Žiaková – vedúca školskej jedálne
    2. Mária Puková – hlavná kuchárka
    3. Anna Gundová – pomocná kuchárka
    4. Mária Kosťová – pomocná sila ŠJ
     

    Zásady školskej jedálne zo strany stravníkov

    1. Nový stravník je povinný pred začiatkom stravovania vypísať „Zápisný lístok stravníka“ a odovzdať ho vedúcej školskej jedálne, ktorá ho oboznámi s ďalším postupom. 
    2. Ak sa stravník chce odhlásiť z obeda:
     • musí s tým oboznámiť vedúcu ŠJ najneskôr do 7:30 hod. daného dňa;
     • poprípade telefonicky alebo e-mailom;
     • ak tak neurobí, obed mu bude započítaný.

     

    Jana Žiaková, vedúca ŠJ

     

    Kontaktné údaje:

    telefónne číslo: 0948 654 904

    e-mail: jedalen@zszupkov.sk