• Občianske združenie Vtáčnik
    • Pomôžte našej škole pri organizovaní a financovaní školských aktivít.
   • Občianske združenie Vtáčnik bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 5. apríla 2004. Je združením otvoreným pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnosť, sociálny pôvod, náboženské vyznanie a iné. Hlási sa k princípom demokracie, plurality a humanizmu. Hlavným cieľom OZ Vtáčnik je mimoškolská práca s deťmi, mládežou a dospelými občanmi pre deti, mládež a širokú verejnosť Kľakovskej doliny.

    Hlavnými zameraniami OZ Vtáčnik sú:

    • všestranný a harmonický rozvoj osobnosti,
    • organizovanie verejných stretnutí mladých ľudí,
    • podpora neformálneho vzdelávania so zameraním na pohyb a pobyt v prírode, hry a šport, výchova k prírode, skrášľovanie životného prostredia v obciach,
    • výchova ku kultúrnym tradíciám Kľakovskej doliny,
    • realizácia protidrogových programov pre deti a mládež s vytváraním možností aktívneho zapájania sa širokej verejnosti,
    • viesť deti a mládež k túžbe po poznaní a k jedinečnému zážitku.

    Občianske združenie VTÁČNIK je od svojho vzniku hlavným grantom okresnej speváckej súťaže ľudových a zľudovelých piesní DOLINA, DOLINA, ktorú organizuje v spolupráci so ZŠ s MŠ Župkov.

     

    Vážení rodičia a priatelia školy!

    Každý rok máte právo sami rozhodnúť o tom, na aký účel budú využité 2% z Vašich daní. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o tom môžu rozhodnúť právnické aj fyzické osoby.

    Občianske združenie Vtáčnik je tiež subjektom, ktorý môže v roku 2011 prijímať 2% z dane, ktorú odovzdávate štátu.

    Prosíme Vás, využite aj túto možnosť, ako pomôcť škole. Môžete požiadať o pomoc aj svojich príbuzných a známych, aby nenechali 2% zo svojich daní v rukách štátnych úradníkov, ale nech ich radšej venujú na rozvoj školy, do ktorej chodí Vaše dieťa.

    Peniaze získané z 2% Vašich daní budú využité na:

    • zakúpenie odmien pre deti, ktoré budú úspešne reprezentovať našu školu,
    • zakúpenie nových pomôcok,
    • organizovanie speváckej súťaže Dolina, dolina,
    • financovanie rôznych súťaží a podujatí pre našich žiakov.

    V prípade záujmu o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov podľa č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011 môžete túto sumu poukázať na:

    Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Vtáčnik pri Základnej škole Župkov
    Sídlo: Základná škola č. 18, 966 71 Župkov
    Právna forma: občianske združenie
    Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37953273

     

    Ďakujeme Vám.