• Ten, čo hovorí, že sa to nedá, by nemal zavadzať v ceste tým, ktorí sa o to pokúšajú.
   • Tricia Cunningham
   • Občianske združenie Vtáčnik bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 5. apríla 2004. Je združením otvoreným pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnosť, sociálny pôvod, náboženské vyznanie a iné. Hlási sa k princípom demokracie, plurality a humanizmu. Hlavným cieľom OZ Vtáčnik je mimoškolská práca s deťmi, mládežou a dospelými občanmi pre deti, mládež a širokú verejnosť Kľakovskej doliny.

    Hlavnými zameraniami OZ Vtáčnik sú:

    • všestranný a harmonický rozvoj osobnosti,
    • organizovanie verejných stretnutí mladých ľudí,
    • podpora neformálneho vzdelávania so zameraním na pohyb a pobyt v prírode, hry a šport, výchova k prírode, skrášľovanie životného prostredia v obciach,
    • výchova ku kultúrnym tradíciám Kľakovskej doliny,
    • realizácia protidrogových programov pre deti a mládež s vytváraním možností aktívneho zapájania sa širokej verejnosti,
    • viesť deti a mládež k túžbe po poznaní a k jedinečnému zážitku.

     

    Občianske združenie VTÁČNIK je od svojho vzniku hlavným grantom okresnej speváckej súťaže ľudových a zľudovelých piesní DOLINA, DOLINA, ktorú organizuje v spolupráci so ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov.