• Rada rodičov
    • Pomáhame pri organizovaní rôznych aktivít na škole
   • Rada rodičov je poradný orgán školy. Hospodári s finančnými prostriedkami Rodičovského združenia. Vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu rodičov. Členovia Rady rodičov sú volení triedni dôverníci.

     

    ZLOŽENIE RADY RODIČOV

    predseda Rady rodičov:

    pani Jana Števková

    členovia:

    Mgr. Mária Tabernausová za 1. A

    Mgr. Jana Herková za 2. A

    pani Silvia Maslenová za 2. B

    Ing. Alena Slaná za 3. A

    Mgr. Lívia Adamová za 4. A

    pani Zuzana Mendelová za 5. A

    pani Katarína Martincová za 6. A

    pani Jana Števková za 7. A

    pani Michaela Danková za 8. A

    pani Michaela Sivoková za 9. A


     

    AKTIVITY RODIČOVSKEJ RADY

    • príprava mikulášskych balíčkov pre žiakov,
    • pomoc pri organizovaní plaveckého výcviku žiakov,
    • pomoc pri organizovaní lyžiarskeho výcviku žiakov,
    • pomoc pri rôznych súťažiach a projektoch,
    • podieľať sa na odmeňovaní žiakov za prospech a správanie,
    • príprava osláv Dňa detí,
    • v prípade záujmu zorganizovať rodičovský ples.