• p. Anna Gondová upratovačka  
    p. Anna Gundová pomocná kuchárka  
    p. Miroslav Hóss školník (Sociálny podnik Horné Hámre)  
    p. Mária Kosťová pomocná kuchárka  
    p. Jana Nguyenová upratovačka  
    p. Mária Puková hlavná kuchárka  
    Ing. Hana Šimpachová ekonomická a hospodárska pracovníčka skola@zszupkov.sk
    p. Michaela Tökölyová upratovačka  
    p. Anežka Turošíková upratovačka  
    p. Jana Žiaková vedúca školskej jedálne jedalen@zszupkov.sk