• p. Anna Gundová pomocná kuchárka  
    p. Mária Kosťová pomocná kuchárka  
    p. Jana Nguyenová upratovačka  
    p. Mária Puková hlavná kuchárka  
    p. Emília Repiská upratovačka  
    Ing. Hana Šimpachová ekonomická a hospodárska pracovníčka skola@zszupkov.sk
    p. Michaela Tökölyová upratovačka  
    p. Anežka Turošíková upratovačka  
    p. Jana Žiaková vedúca školskej jedálne jedalen@zszupkov.sk