Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 1/2019 Anténa+Modem ZTE WF 830A SK 0,00 s DPH 28.11.2018 O2 Slovakia,s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Faktúra 252/2020 Čističe vzduchu. 2 340,00 bez DPH 086/2020 02.12.2020 Hogner s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 02.12.2020
Objednávka 082/2020 Prehliadka a odstránenie zistených závad v telocvični. 140,00 bez DPH 23.11.2020 Roman Mesiarik - REVTECH Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Objednávka 083/2020 Darčekové poukážky 5 ks knižiek. 348,00 s DPH 24.11.2020 Up Slovensko, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Objednávka 084/2020 Produkty k výpočtovej technike. 532,38 s DPH 26.11.2020 PARTNER Retail s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Objednávka 085/2020 Predplatné na online vzdelávanie. 499,00 bez DPH 27.11.2020 Skillrs s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Objednávka 086/2020 Čističe vzduchu. 2 340,00 bez DPH 27.11.2020 Hogner s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Faktúra 241/2020 Synonycký slovník SJ a Krátky slovníki SJ. 211,93 s DPH 081/2020 23.11.2020 Internet- Handel, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 24.11.2020
Faktúra 242/2020 Matematika 5.r. ŠZP 1.časť,2.časť PZ SJ . 30,50 s DPH 036/2020 24.11.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 24.11.2020
Faktúra 245/2020 Kalibrácia váh v ŠJ. 30,00 s DPH 051/2020 26.11.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 26.11.2020
Faktúra 246/2020 Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí. 136,25 s DPH 082/2020 26.11.2020 Roman Mesiarik - REVTECH Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 26.11.2020
Faktúra 247/2020 Výpočtová technika. 532,38 s DPH 084/2020 27.11.2020 PARTNER Retail s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 27.11.2020
Faktúra 249/2020 Predplatné na online vzdelávanie. 499,00 bez DPH 085/2020 27.11.2020 Skillrs s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 27.11.2020
Faktúra 250/2020 Darčekové poukážky 5 ks knižiek. 343,54 s DPH 083/2020 30.11.2020 Up Slovensko, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 30.11.2020
Faktúra 251/2020 dochádzka aktualizácia číp. 40,00 s DPH 049/2020 01.12.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 01.12.2020
Faktúra 260/2020 Spotrebný materiál. 25,03 s DPH 002/2020 08.12.2020 Aquakor Stavebniny s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 08.12.2020
Objednávka 081/2020 Knihy Synonymický slovník slovenčiny 6 ks, Krátky slovník slovenského jazyka 6ks. 211,93 s DPH 23.11.2020 Internet- nHandel, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Faktúra 261/2020 Potraviny SF vianoce. 619,68 s DPH 080/2020 08.12.2020 Coop Jednota Žarnovica Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 08.12.2020
Zmluva dodatok č.1 k zmluve 1/2020 Nájom. 2 500,00 bez DPH 01.12.2020 Obe Župkov Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
Zmluva dodatok č.1 k zmluve 2/2020 Nájom. 512,32 bez DPH 01.12.2020 Obec Župkov Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1315