• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 007/2019 Autobusovú prepravu žiakov dňa 01.03.2019 o 8.00 hod. na trase Župkov-Partizánske a späť. 140,00 bez DPH 20.02.2019 Obec Župkov Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová 20.02.2019
  Objednávka 037/2020 Čítanku, Prvouku, Prírodovedu, Vlastivedu a SJ. Podľa vlastného výberu. 882,75 s DPH 02.07.2020 AITEC, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová 07.07.2020
  Faktúra 24/2020 BOZP PO za mesia január 2020. 60,00 s DPH 4/2016 03.02.2020 Garania Peter Bakoš Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 05.02.2020 10.02.2020
  Faktúra 17/2020 Workshop 24.01.2020. 30,00 bez DPH 007/2020 23.01.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 24.01.2020 29.01.2020
  Faktúra 18/2020 Morčacie prsia ŠJ. 99,73 s DPH 21/2017 27.01.2020 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 27.01.2020 29.01.2020
  Faktúra 19/2020 Chlieb a pečivo pre ŠJ. 36,22 s DPH 23/2017, dodatok č.1 23/2019 28.01.2020 Ing. Miloš Foltán, prevádzka - pekáreň Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 28.01.2020 29.01.2020
  Faktúra 20/2020 Ovocie zelenina pre ŠJ. 605,33 s DPH 22/2017 29.01.2020 Emília Minárová NINA Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 29.01.2020 29.01.2020
  Objednávka 008/2020 Časopis ŠKOLA 2020. 25,00 bez DPH 22.01.2020 Mgr.Martin Medlen -JurisDat Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 30.01.2020
  Faktúra 21/2020 Časopis ŠKOLA 2020. 25,00 bez DPH 008/2020 29.01.2020 Mgr.Martin Medlen -JurisDat Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 30.01.2020 30.01.2020
  Faktúra 22/2020 Mäso pre ŠJ. 515,10 s DPH 24/2017 29.01.2020 Romanec Pavol, Mäso - Údeniny Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 30.01.2020 30.01.2020
  Faktúra 23/2020 Školské dokumenty. 47,10 s DPH 30.01.2020 Dr.Josef RAABE Slovensko, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 30.01.2020 30.01.2020
  Faktúra 13/2020 Služby mobilnej siete a internet. 37,71 s DPH 008/2012,009/2012,1/2019,2/2019 20.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 21.01.2020 29.01.2020
  Objednávka 069/2019 Preprava žiakov na 28.11.2019 o 7,00 hod. Župkov - Poltár a späť. 170,00 bez DPH 14.11.2019 Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 19.11.2019
  Faktúra 25/2020 Kontrola haciacich prístrojov a hydrantov. 199,86 s DPH 006/2020 04.02.2020 Kováčik, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 05.02.2020 10.02.2020
  Faktúra 26/2020 Chlieb a pečivo pre ŠJ. 77,39 s DPH 23/2017, dodatok č.1 23/2019 04.02.2020 Ing. Miloš Foltán, prevádzka - pekáreň Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 04.02.2020 10.02.2020
  Faktúra 27/2020 Elektrina. 792,00 s DPH 2/2013 04.02.2020 SSE Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 05.02.2020 10.02.2020
  Faktúra 28/2020 Elektrina. 891,00 s DPH 2/2013 05.02.2020 SSE Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 05.02.2020 10.02.2020
  Faktúra 29/2020 Prenájom a pranie rohoží. 48,00 s DPH 11/2018 05.02.2020 Lindstrom, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 07.02.2020 10.02.2020
  Faktúra 30/2020 Polplatok za služby pevnej siete telefón. 19,99 s DPH 14/2016, 1/2017 dodatok.č.2/2018 05.02.2020 T Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 07.02.2020 10.02.2020
  Faktúra 31/2020 Plyn 1 127,40 s DPH 17/2016 06.02.2020 innogy Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Mgr. Iveta Tomášová Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 07.02.2020 10.02.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2469