• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 1/2019 Anténa+Modem ZTE WF 830A SK s DPH 28.11.2018 O2 Slovakia,s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 10.01.2019
  Zmluva 2/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 27.11.2018 O2 Slovakia,s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 10.01.2019
  Zmluva 010/2021 Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu v rátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku Zmluva s DPH 22.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 23.12.2021
  Zmluva dodatok č.1 k zmluve 16/2019 Vzdelávanie pedagógov. s DPH 12.11.2020 Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 13.11.2020
  Zmluva dodatok č.1 k zmluve 15/2019 Vzdelávanie pedagógov. s DPH 12.11.2020 Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 13.11.2020
  Zmluva 009/2021 Tovar do ŠJ ovocie. s DPH 22.12.2021 HORTI, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 23.12.2021
  Zmluva 008/2021 Dodatok k rámcovej zmluve č.23/2017. s DPH 17.12.2021 Ing. Miloš Foltán, prevádzka - pekáreň Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 17.12.2021
  Zmluva 007/2021 Združená dodávka elektriny. s DPH 08.12.2021 ZSE Energia, a. s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 09.12.2021
  Zmluva 009/2022 Dohoda o zabezpečení podmienk na vykonávanie dobr.činnosti s DPH 27.09.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov 29.09.2022
  Zmluva Dodatok č.3/2021 k zmluve 14/2016, dodatku1/2017 do datok 2/2018 č. Balík Biznis linka M. s DPH 08.03.2021 T- Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 08.03.2021
  Zmluva Dodatok č.1 /2020 Dodatok č.1/2020 ku kúpnej zmluve č. 1/2020 s DPH 27.02.2020 Monaster, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 27.02.2020
  Zmluva Dodatok č. 2/2020 Dodatok č. 2/2020 ku kúpnej zmluve č. 1/2020. s DPH 25.05.2020 Monaster, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 26.05.2020
  Zmluva 009/2020 Dodatok č. ZK01/VK/09/09/369 s DPH 26.06.2020 Komensky, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 13.07.2020
  Zmluva 005/2021 Mandátna zmluva verejné obstáravanie. s DPH 07.06.2021 CEVEO, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 16.06.2021
  Zmluva 7/2019 Zmluva o spolupráci "STROM ŽIVOTA". s DPH 19.03.2019 Strom života, o.z. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 22.03.2019
  Zmluva Dodatok č.2/2020 Dodatok č.2 k ZMLUVE VK/09/09/369 s DPH 25.09.2020 Komensky, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 22.10.2020
  Faktúra 169/2020 Finančný spravodajca rok 2021. s DPH 054/2020 10.09.2020 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 10.09.2020 11.09.2020
  Zmluva 011/2021 Dodatok č.1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE č. 20/2017. Potraviny ŠJ. s DPH 20.12.2021 Coop Jednota Žarnovica Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 04.01.2022
  Faktúra 189/2020 18,00 s DPH 1/2018 29.09.2020 Komensky, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Iveta Tomášová riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 29.09.2020 29.09.2020
  Zmluva 003/2023 Zmluva o poskyt.služieb výkonu činností zodpovednej osoby s DPH 22.03.2023 SN real, s.r.o. Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov Mgr. Ivana Betková poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 22.03.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2469