• Doktor Faust

    • Vo štvrtok 16. marca navštívili siedmaci a ôsmaci Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Pozreli si predstavenie Doktor Faust v réžii Mareka Zákosteleckého. Prostredníctvom príbehu, ktorý im vyrozprával principál kočovných bábkarov, spoznali človeka túžiaceho po "bohatstve, sláve, poznaní". A tak sa úradník Dr. Čierny zamotáva do sietí vplyvných a zapredá svoju dušu Mefistofelesovi. Súčasťou predstavenia boli herci v nadrozmerných hlavových maskách a zaujímavé barokové kulisy. Žiaci mali príjemný kultúrny zážitok. 

     Mgr. Plechlová, Mgr. Gáborová

    • Oznam

    • Poverená riaditeľka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika v Župkove v súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 22. marca 2023 (streda) udeľuje  žiakom  1. - 8. ročníka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika v Župkove riaditeľské voľno z organizačných  dôvodov – Testovanie 9.

     V tento deň sú žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno, odhlásení z obeda v školskej jedálni.

    • Návšteva knižnice v Žarnovici

    • Dnes sme sa s prváčikmi pri príležitosti MAREC - mesiac knihy, vybrali navštíviť Mestskú knižnicu v Žarnovici. Knihovníčka Veronika nás privítala a pripravila nám krásny program. Najprv nám poukazovala knižnicu a porozprávala sa s deťmi o tom, čo všetko sa v knižnici nachádza, čo je jej úlohou a ako si deti knihy môžu požičať. Potom mali deti čas si pripravené knižky prečítať a prelistovať. Následne sme sa presunuli do kinosály, kde si žiaci vyskúšali aj pódium, čo sa im veľmi páčilo. Po krátkom občerstvení sme išli do parku ku knižnej búdke a zahrali sme sa rôzne hry. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná a darčeky v podobe zošitkov, omaľovánok a malej pochúťky deťom ešte zlepšili náladu. Cestou domov sme sa zastavili na ihrisku pri škole a spokojní sme sa vrátili späť. Ďakujeme knihovníčke Veronike za pekné dopoludnie.

     Mgr. Lenka Staňová

    • Súťaž o najbláznivejší účes

    • V piatok 10. 3. 2023 bol v našej škole Deň bláznivých účesov. Zapojili sa niektorí žiaci 1. aj 2. stupňa, všetci sa pokúsili vytvoriť čo najšialenejší účes. Každý bol niečím originálny a bláznivý, a preto bolo pre nás ťažké vybrať iba jeden. Vybrali sme štyri najbláznivejšie a najoriginálnejšie.

     1.  Chobotnička
     2.  Muffinková paráda
     3.  Cukríky
     4.  Pastelková princezná

     Všetci, ktorí sa zapojili, dostali sladkú odmenu. Aktívnym žiakom ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu výzvu.

      

     Lilien Ludvigová, členka Žiackeho parlamentu

   • OZNAM ŠKD
    • OZNAM ŠKD

    • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe VZN Obce Župkov 2/2023 je od 1. marca 2023 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD vo výške 10 €. Príspevok žiadame uhrádzať mesačne od 1. do 10. daného mesiaca. 

    • Druháci – výskumníci

    • Druháci na prvouke skúmali pôdu. Nielen pohľadom, no aj lupou pozorovali, ako sa líši pôda zo staveniska od pôdy z lesa a zo záhrady. Rozpúšťali cukor, soľ, olej, múku vo vode a sledovali, či sú tieto látky rozpustné. Tiež zisťovali, ako sa dajú látky z vody oddeliť. Odparia sa? Alebo ich treba prefiltrovať cez niečo? Napríklad cez textil, noviny, filtračný papier? Na niektoré otázky zistia odpovede na ďalších hodinách prvouky.

                                                                                                                               Mgr. Lenka Jančoková

    • Relax tvorivo

    • Deti z krúžku Relax svoju fantáziu, tvorivosť a kreativitu uplatnili na niekoľkých stertnutiach. Kartónové škatule zmenili napr. na dom, akváriá, bojové vozidlo. Nešlo len o samotnú kreativitu, ale keďže pracovali v skupinách, museli dokázať aj spolupracovať, dohodnúť sa, rozdeliť si prácu a to sa im aj podarilo.

                                                                                                    Mgr. Lenka Jančoková

    • Február v škôlke

    • Február začal sladko - deti si upiekli tradičné fašiangové fánky. A keďže fašiangy sú o veselosti a hudbe, tak spoznávali hudobné nástroje a ich využitie. Naučili sa veselú pieseň. Vyskúšali si svet magnetu a rôzne pokusy s vodou. Spoznávali pomocou zážitkového učenia povolania. Navštívili Kolibu Riečky, kde si vyskúšali upiecť vlastnú pizzu, ktorú s chuťou zjedli. Deti si vyskúšali aj prácu pekára a upiekli si vlastný zemiakový chlebík, ktorý im veľmi chutil. Zavítali do dielne automechanika, ktorý im poukazoval, čo všetko k svojej práci potrebuje. Ďakujeme Kolibe Riečky a p. Fusatému - automechanikovi za ich čas, ktorý nám venovali.

     Najdôležitejším úspechom učiteľa je povedať: "Deti teraz pracujú, akoby som neexistoval."

    • Hurá, jarné prázdniny :-)

    • Prajeme všetkým príjemné prežitie prázdnin!

      

      Užite si ich s rodinou, kamarátmi,... doma,

     na výletoch, pri športe či knihe, hlavne v zdraví.  

      

      Tešíme sa na Vás 6. 3. 2023 opäť v škole! 

   • 2% z dane pre OZ Vtáčnik
    • 2% z dane pre OZ Vtáčnik

    • Vážení rodičia, milí priatelia našej školy!

     Chceme poďakovať za Vaše 2% zo zaplatenej dane, ktoré ste poukázali v minulom roku OZ Vtáčnik. Vďaka nim sa nám podarilo napr. zakúpiť ocenenia pre žiakov na koniec školského roka; zaplatiť štartovné na rôzne súťaže (Všetkovedko, Matematický klokan, Expert Geniality Show a pod.); spolupodieľať sa na financovaní MDD v škole; zaplatiť výlet žiakov, ktorí reprezentovali školu; zabezpečiť Beh mieru; spolufinancovať kultúrno-vzdelávacie aktivity.

     Aj v tomto roku sa na Vás OZ Vtáčnik obracia s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na jeho činnosť a podporili našu školu a aktivity, ktoré organizuje. ĎAKUJEME!

     Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://zszupkov.edupage.org/a/obcianske-zdruzenie-vtacnik?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNCZzdWJwYWdlPTE%3D

   • Chrípkové prázdniny - I. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - I. stupeň

    • Poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole - triedy I. stupňa  a ŠKD dňa 24. 2. 2023 (piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (41,57%). Prevádzka bude opäť obnovená dňa 6. 3. 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach I. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Mgr. Ivana Betková

    • Výberové konanie

    • Obec Župkov

     v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

     v y h l a s u j e

     výberové konanie na obsadenie funkcie:

     RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

     MIROSLAVA BIELIKA ,

     Župkov 18, 966 71 ŽUPKOV

     Vyberove_konanie_Obec_Zupkov_Riaditel_Zakladnej_skoly_s_materskou_skolou_Miroslava_Bielika_v_Zup.pdf

   • Chrípkové prázdniny - II. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - II. stupeň

    • Poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole - triedy II. stupňa v dňoch od 21. 2. 2023 (utorok) do 24. 2. 2023 (piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (28,95%) a zamestnancov školy. Prevádzka bude opäť obnovená dňa 6. 3. 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach II. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

    • Vyhodnotenie súťaže Čaro Pohronia

    • Dňa 9. 2. 2023 sa žiačka 7. ročníka Ema Adamíková zúčastnila vyhodnotenia umeleckej súťaže Čaro Pohronia. Vo fotografickej kategórii získala 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                                                           Mgr. Eva Matejová

    • Objavili sme EXPERTOV geniality show

    • Do celoslovenskej súťaže, ktorá ponúkla žiakom prejaviť svoje vedomosti, sa z našej školy zapojilo 26 žiakov z 5. – 9. ročníka.

     Najlepšie sa darilo našim ôsmakom, ktorí získali nasledovné tituly:

     Ronald Repiský – TOP EXPERT v téme Od Dunaja k Tatrám, TOP EXPERT v téme Góly, body, sekundy

     Tomáš Slaný – TOP EXPERT v téme Mozgolamy

     Tobias Marek Mūller – EXPERT v téme Tajomstvá prírody

      

     Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková, koordinátorka súťaže

    • "Dospievam…" - doplňujúce vzdelávanie pre žiakov ZŠ

    • Dnes (16. 2. 2023) mali niektoré triedy klasický školský deň obohatený o prednášku s kvalifikovanou lektorkou Mgr. Vierou Holecovou. Tento výchovno-vzdelávací program je realizovaný MP Education s. r. o. Prednášky sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vychádzajú z Koncepcie sexuálnej výchovy pre žiakov základných škôl. Na tvorbe prednášok sa spolupodielajú odborníci z oblasti psychológie, urológie, gynekológie a zdravej výživy.

     Témy prednášok:

     4. ročník - Vymyslená krása

     7. ročník - Adam a Eva alebo nie sme rovnakí

     8. ročník - Kľúč ku vzťahom

     9. ročník - Nestresuj sa stresom

      

     Dúfame, že žiaci si v prednáškach našli niečo, čo ich obohatí alebo usmerní. Naším cieľom je do budúcnosti zabezpečiť prednášky na veku primerané a aktuálne témy aj pre ďalšie ročníky. 

     Pre viac info: https://mpedu.cz/sk/

      

    • Biologická olympiáda - okresné kolo

    • V utorok 14. 2. 2023 sa v CVČ Nová Baňa konalo okresné kolo Biologickej olympiády. Reprezentovali nás dvaja žiaci, a to Sofia Košíková, žiačka IX. A a Marek Grega, žiak VIII. A. Obaja boli úspešní riešitelia. Marekovi blahoželáme k získaniu 3. miesta. Sofia sa umiestnila na 6. mieste. Obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Lyžiarsky výcvik deviatakov

    • V uplynulom týždni od 6. 2. do 10. 2. 2023 absolvovali naši deviataci lyžiarsky kurz v neďalekom lyžiarskom stredisku Drozdovo. Počas celého týždňa nám bolo dopriate nádherné počasie. Zrána bolo síce mrazivo, no slnečné lúče a adrenalín sa postarali o naše zahriatie. Každý deň na nás čakali veľmi dobre upravená lyžiarska trať, hot-dog a teplý čaj v bufete a samozrejme náš trpezlivý inštruktor Juraj, ktorý nám spoločne s pánom učiteľom Hlavačkom postupne odovzdali všetky svoje lyžiarske skúsenosti a zručnosti.

     Tohoročný lyžiarsky výcvik mal vysokú úroveň. Mnohí žiaci prišli s minimálnymi lyžiarskymi skúsenosťami, no vďaka ich snahe a vedeniu inštruktorov sa každým dňom zlepšovali. Veľmi rýchlo zvládli aj jazdu na vleku. Tí, ktorí prišli už s nejakými skúsenosťami, pracovali na zlepšení techniky a skúšali nové prvky a naberali na odvahe. Tí smelší zdolávali aj ťažšie prekážky a dokonca zvládli aj pumptrackovú dráhu.

     V posledný deň mohli žiaci ukázať svoje nadobudnuté či zlepšené lyžiarske zručnosti v súťaži na slalomovej dráhe. Po absolvovaní pretekov nasledovalo záverečné vyhodnotenie. V kategórii chlapci zvíťazil Sebastián Matejov, na druhom mieste sa umiestnil Šimon Angleta a tretí skončil Peter Gontko. Medzi dievčatami dominovala Hana Danišová, druhá najrýchlejšia bola Simona Marušková a tretia v poradí zajazdila Martina Vicianová. Všetci získali sladkú odmenu. Zároveň bol vyhlásený žiak, ktorý urobil v rámci lyžovania najväčší pokrok. Po porade inštruktorov boli nominovaní traja žiaci, a to Emília Sýkorová, Michal Píš a Nicolas Beťko. Spoločne so žiakmi sa nakoniec inštruktori rozhodli, že ocenená bude Emília Sýkorová. Zároveň všetci zúčastnení obdržali osvedčenie o absolvovaní lyžiarskeho výcviku.

     Naše poďakovanie patrí najmä inštruktorom, Obecnému úradu Župkov za poskytnutie autobusu, šoférovi za bezpečnú jazdu a aj celému tímu lyžiarskeho strediska Drozdovo.

     Tešíme sa už teraz na budúci rok. Pevne veríme, že bude dostatok snehu a naši terajší siedmaci a ôsmaci zažijú svoje lyžiarske dobrodružstvo.

    • Šaliansky Maťko – okresné kolo

    • Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala ...

     Dňa 6. 2. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresné kolo sa konalo v Centre voľného času v Žarnovici a zúčastnili sa ho 3 školy z okresu.
     Našu školu reprezentovali dve recitátorky:

     Zdenka Repiská, II. A – získala 2. miesto v I. kategórii

     Martina Melišová, IV. A – získala 2. miesto v II. kategórii

      
     Obom žiačkam gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.