• December v škôlke
     • December v škôlke

     • Deti v materskej škole sa usilovne pripravovali na príchod Mikuláša a Ježiška. Na školský dvor k nám do materskej školy zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Deti mu povedali krátke básničky, pesničky a on ich zato obdaroval pekným darčekom. Vyzdobovali sme si triedu, piekli medovníčky, linecké koláčiky,  písali list Ježiškovi. Už tretí rok sme potešili vianočnou poštou  dôchodcov v domovoch – tentokrát nám pridelili Domov dôchodcov Dolné Saliby. Naša materská škola sa už druhýkrát zapojila do výzvy Krabica plná lásky, spolu s nami sa zapojili aj tety predavačky v Župkove a tety upratovačky. Nazbierali sme 20 krabíc a veríme, že sme urobili radosť, potešili našich dôchodcov v tomto vianočnom čase.

       

      Veselé Vianoce a šťastný nový rok prichádzame priať, aby človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to stál. Prajú deti a pani učiteľky z materskej školy.

       

       

    • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu
     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • V mesiaci december prebiehala v našej škole súťaž žiackeho parlamentu „Najkrajšie vianočne vyzdobená trieda“. Žiaci si počas jej trvania zútulňovali svoje triedy a nasávali atmosféru blížiacich sa sviatkov. Prejavili svojho kolektívneho ducha a spolupracovali. Všetci sa veľmi snažili a každá trieda mala svoje čaro, preto bolo pre nás ťažké vybrať len jednu víťaznú. A tak sme sa rozhodli, že kupóny na neskúšanie a sladkú odmenu získavajú:

      1. A za najkrajšiu snehuliakovskú výzdobu

      1. B za najkrajšiu cencúľovú výzdobu

      2. A za najkrajšie ručne vyrobené ozdoby

      3. A za najkrajší betlehem

      4. A za najkrajšiu vianočnú nástenku

      5. A za najkrajšiu vianočnú ikebanu

      6. A za najkrajší adventný veniec

      7. A za najkrajší stromček

      8. A za najkrajší adventný kalendár

      9. A za najkrajšiu prírodnú výzdobu

      a pani učiteľka Matejová za nádhernú nástenku pani Zimy na dolnej chodbe.

       

      Víťazom blahoželáme, odmeny odovzdajú triedni učitelia (2. stupeň po návrate do školy).

      Žiacky parlament vám všetkým praje krásne sviatky plné rodinnej pohody.

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • Opätovne upozorňujeme všetkých stravníkov a ich rodičov, že stravné na mesiac január 2022 uhrádzajte až od 1. januára 2022.

      V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na telefónnych číslach 0903 019 660 alebo 0911 793 607, poprípade mailom jedalen@zszupkov.sk

      Ďakujeme za porozumenie

    • Školské kolo Dejepisnej olympiády
     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • V piatok 10. 12. sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Keďže 2. stupeň sa vzdelával dištančne, školské kolo sa konalo online. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa ročníkov. 

      VÝSLEDKY

      Kategória F (6. ročník) - 7 súťažiacich

      1. miesto - D. Struhár - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

      2. miesto - J. Jablonka - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

      3. miesto - S. V. Števková - úspešná riešiteľka

      Ďalší úspešní riešitelia - J. Kamody, E. Adamíková, L. Ludvigová

      Riešiteľka - V. Adamíková

      Kategória E (7. ročník) - 7 súťažiacich

      1. miesto - M. Grega - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

      2. miesto - R. Repiský - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

      3. miesto - M. Káčerová - úspešná riešiteľka

      Ďalší úspešní riešitelia - T. Slaný, T. M. Müller, K. Šurianska

      Riešiteľka - N. Hercegová

      Kategória D (8. ročník) - 4 súťažiaci

      1. miesto - S. Marušková - úspešná riešiteľka - postup do okresného kola

      2. miesto - F. Oslancová - úspešná riešiteľka - postup do okresného kola

      3. miesto - L. Miškov - úspešný riešiteľ

      Riešiteľka - L. Jonášová

      Kategória C (9. ročník) - 7 súťažiacich

      1. miesto - L. Valigurská - úspešná riešiteľka - postup do okresného kola

      2. miesto - M. Adamík - úspešný riešiteľ - postup do okresného kola

      3. miesto - K. Gáborová - úspešná riešiteľka

      Ďalší úspešní riešitelia - V. Fusatá, P. Kamody, M. Martinec, L. Barborová

       

      Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcim prajeme, nech sa im darí v ďalšom kole.

       

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V piatok 26. 11. 2021 sa žiaci našej školy zapojili do školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili v kategórii 1B. Najskôr absolvovali písomný online test a následne potom ústnu časť.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto - Katarína Gáborová, 9. A, 69 bodov – postup do okresného kola

      2. miesto - Lea Valigurská, 9. A, 59 bodov – postup do okresného kola

      3. miesto - Samuel Laurov , 8. A, 58 bodov

      4. miesto - Hana Danišová, 8. A, 46 bodov

      5. miesto - Frederika Oslancová, 8. A, 44 bodov

      6. miesto - Martin Adamík, 9. A, 40 bodov

       

      Ďakujeme všetkým žiakom za ich účasť a postupujúcim držíme palce v okresnom kole.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Svätý Mikuláš na nás ani tento rok nezabudol. Aj napriek pandemickým opatreniam a zatvoreným triedam navštívil žiakov v prvom a treťom ročníku. Spoločnosť mu robili čert s anjelikom. Za zaspievanie pesničky alebo zarecitovanie básničky boli deti odmenené balíčkom.

      Svätý Mikuláš, čert a anjelik - ďakujeme za návštevu!

    • Aktualizácia Microsoft Teams
     • Aktualizácia Microsoft Teams

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia,
      vzhľadom na to, že väčšina žiakov našej školy sa bude od zajtra učiť dištančne, odporúčam všetkým používateľom aktualizovať desktopovú aplikáciu Microsoft Teams. Ak používate webový prehliadač pre prácu s Teams-om, nič aktualizovať nemusíte. Desktopová aplikácia je stabilnejšia, odporúčam ju používať.
      Jednoduchý návod nájdete na stránke školy: Aktualizácia Microsoft Teams (desktopová aplikácia)

      Taktiež si skontrolujte, či vám fungujú reproduktory/slúchadlá, mikrofón a webkamera. Ďalšie návody, ktoré vám môžu pomôcť nájdete na stránke školy v sekcii Dokumenty > Návody > Microsoft Office 365.

      V prípade nejasností píšte na admin@zszupkov.sk.
      Ďakujem za porozumenie a prajem všetkým pevné nervy.

      S pozdravom
      Admin
       

    • 2. stupeň dištančne
     • 2. stupeň dištančne

     • Vážení rodičia, 

      oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ Žiar nad Hronom, prechádzajú žiaci 5. - 9. ročníka na dištančnú výučbu s platnosťou od 6. 12. 2021 (pondelok). 

      Vaše deti boli o tejto skutočnosti informované počas dnešného dňa, 3. 12. 2021, dostali rozvrhy a pokyny. Zo svojich tried si zobrali učebnice, pracovné zošity, prípadne iné pomôcky potrebné na dištančné vzdelávanie. Zdvorilo vás žiadam, aby ste svoje deti kontrolovali, či sa online pripájajú na hodiny alebo, či sa zapájajú do dištančného vzdelávania. V prípade neúčasti žiaka na dištančnom vyučovaní alebo nepripojení sa na online hodiny, vopred informujte triedneho učiteľa o dôvode neúčasti.

      Milí žiaci,

      verím, že túto situáciu spoločne zvládneme, že nepoľavíte a budete sa pravidelne pripravovať na vyučovacie hodiny. Ak Vám vznikne problém, týkajúci sa vzdelávania, kontaktujte vyučujúcich cez EduPage, prípadne iným, možno už aj dohodnutým spôsobom (sms, mobil, telefón, messenger,...).                                   

      Mgr. Tomášová, rš

      Vyhláška RÚVZ Žiar nad Hronom

    • Čo sme robili v novembri
     • Čo sme robili v novembri

     • 1. Žiaci štvrtého až siedmeho ročníka si zahrali turnaj vo vybíjanej. Blahoželáme víťazom, žiakom siedmeho ročníka.

      2. Piataci a šiestaci besedovali s p. Malatincovou, pracovníčkou  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom  o škodlivosti fajčenia.

      3. Žiaci deviateho ročníka boli na Kečke, najvyššom vrchu prírodnej pamiatky Bralce, ktorá sa nachádza v katastri obce Hliník nad Hronom.

      4. Na hodinách chémie sme vyrábali sliz.

      5. V rámci projektu z fyziky Jeremiáš Jablonka, žiak 6. ročníka, s využitím lega skonštruoval funkčný hydraulický výťah.

      6. Varili sme šípkový lekvár.

      7. Boli sme na turistickej vychádzke v okolí Župkova, v časti Žiare.

       

    • November v škôlke
     • November v škôlke

     • Vitamíny to sú veci, ktoré máme radi všetci...

      V mesiaci november škôlkari spoznávali pravidlá cestnej premávky, ako správne chodiť po ceste, správanie v autobuse a na zastávke. Z našej bylinkovej záhrady si uvarili spoločne s pani učiteľkou  zdravý bylinkový čajík, v rámci zdravej výživy deti ochutnávali rôzne ovocie – tvorili si ovocné špízy, pripravili si chutnú nátierku a skúsili aj chuť pečeného hokaida. Deti sa oboznámili s ľudským telom v základných anatomických kategóriách, vnímali a pozorovali základné životné prejavy človeka - zmyslové vnímanie, identifikovali typické znaky ochorenia a zdravia. Školáci nás naučili, ako podať prvú pomoc pri malom poranení. Za to ďakujeme aj pani učiteľke Ing. Strihovskej. V rámci spoznávania si deti rozprávali o význame separovania odpadu. Tvorili z odpadového materiálu.

    • Deň digitálnej gramotnosti
     • Deň digitálnej gramotnosti

     • V pondelok 29. 11. sme tradičné vyučovanie vymenili za tematický deň. Cieľom bolo rozvíjať u našich žiakov digitálnu gramotnosť. Pripravených bolo množstvo aktivít (Napíš spolužiakovi sms; Čo sa stane s mojou fotografiou na internete; Ja som skvelá/skvelý; Čo deti vidia, to deti opakujú; Od koho som sa to naučil/a; Čo by sa dalo spraviť?; Dokonči príbeh), z ktorých si triedni učitelia zostavili program pre svoju triedu. Počas dňa si žiaci vyskúšali, ako sa môže cítiť niekto, komu príde zosmiešňujúca či urážajúca sms alebo niekto, komu iní zmenia, zničia obrázok. Hľadali v sebe svoju jedinečnosť, niečo pekné a cenné. Rozmýšľali, od koho sa učia, napr. dodržať slovo, nadávať, objavovať neznáme, pomáhať, kričať a pod. Mali si predstaviť, že v ich triede sa objavilo kyberšikanovanie, formou brainstormingu navrhovali riešenie alebo pomoc pre obeť, ale aj to, čo by bolo  potrebné urobiť s agresorom. 

      Okrem toho sme si k niektorým aktivitám pozreli filmy z www.kybersikanovanie.sk a www.ovce.sk

     • Školské kolo Anglickej olympiády

     • V piatok 19.11.2021 sa v našej škole konalo školské kolo Anglickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov v dvoch kategóriách.

      Výsledky

      kategória 1A (4. - 7.ročník):

      1. miesto a postup do okresného kola - Lukáš Kopernický, V. A
      2. miesto - Katarína Šurianska, VII.A
      3. miesto - Ronald Repiský, VII.A

      Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1A bez postupu: Michaela Káčerová, VII.A , Šimon Debnár, V.A , Lukáš Hafera, V.A.

      kategória 1B (8. - 9.ročník):

      1. miesto a postup do okresného kola - Sebastián Kučera, VIII.A
      2. miesto - Frederika Oslancová, VIII.A
      3. miesto - Matúš Martinec, IX.A

      Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1B bez postupu: Lea Valigurská, IX.A , Katarína Gáborová, IX.A , Pavel Kamody, IX.A , Laura Mišková, VIII.A.

      Všetkým ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole!

      Mgr. Jana Herková, uč. AJ

       

    • Školské kolo geografickej olympiády
     • Školské kolo geografickej olympiády

     • V stredu 24. 11. sa konalo online formou školské kolo Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v troch kategóriách. 

      Výsledky

      kategória G (4. - 5. ročník): žiaden úspešný riešiteľ

      kategória F (6. - 7. ročník):

      1. miesto a postup do okresného kola - Ronald Repiský, VII. A

      2. miesto a postup do okresného kola - Ema Adamíková, VI. A

      kategória E (8. - 9. ročník):

      1. miesto a postup do okresného kola - Katarína Gáborová, IX. A

      2. miesto a postup do okresného kola - Frederika Oslancová, VIII. A

      3. miesto a postup do okresného kola - Martin Adamík, IX. A

      Poradie ďalších úspešných riešiteľov bez postupu: Matúš Martinec, IX. A; Lea Barborová, IX. A; Pavel Kamody, IX. A; Lea Valigurská, IX. A; Lukáš Miškov, VIII. A     

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!                         

    • Okresné kolo Technickej olympiády
     • Okresné kolo Technickej olympiády

     • Ďalšie úspechy získali naši žiaci v okresnom kole Technickej olympiády. V kategórii B sa na 2. mieste umiestnila Lilien Ludvigová zo VI. A. V kategórii A sa na 1. mieste umiestnili Roman Hock a Martin Adamík z IX. A. Chlapci nás budú reprezentovať v krajskom kole. 

      Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!  

    • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest
     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky 262/2021 zo dňa 24. 11. 2021 platnej od 25. 11. 2021 majú žiaci základnej školy opäť povinnosť mať v škole prekryté horné dýchacie cesty (respirátor, rúško, šatka). 

      Vyhláška

    • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní
     • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. Prajem vám pevné zdravie a verím, že toto ťažké obdobie spoločne zvládneme v pohode.:-)

      Tomášová, rš

    • Súťaž iBobor
     • Súťaž iBobor

     • V týždni od 8. 11 do 12. 11. 2021 prebiehala aj v našej škole informatická súťaž iBobor. Súťaže sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo 46 žiakov. 

      Úspešní riešitelia:

      1. kategória Drobec - Aleš Rajnoha, II. A

      2. kategória Bobrík - Samuel Debnár, IV. A; Simona Repiská, V. A; Lukáš Kopernický, V. A

      3. kategória Benjamín - Ronald Repiský, VIII. A

      4. kategória Kadet - Frederika Oslancová, VIII. A; Martin Adamík, IX. A; Lea Valigurská, IX. A

       

      Najúspešnejšia žiačka našej školy je Frederika Oslancová, ktorá sa umiestnila na 1. - 46. mieste, získala plný počet bodov a percentil 99,73. Blahoželáme!

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. 

    • Učíme sa v teréne
     • Učíme sa v teréne

     • 4. 11. 2021 sme so žiakmi 6. A navštívili Novú Baňu. Ako prvé sme chceli vidieť Pohronské múzeum, v ktorom nás previedli históriou Novej Bane. Okrem toho je v múzeu momentálne výstava stavebníc Merkur, ktorá nás zaujala – kolotoče, vlaky, autá, mechanické stroje z tejto kovovej stavebnice boli naozaj originálne. Na konci pobytu v múzeu nám ukázali výstavu artefaktov z obdobia paleolitu až po stredovek. Videli sme nástroje, nádoby, zbrane, o ktorých sme sa učili na hodinách dejepisu.

      Po návšteve múzea sme sa išli prejsť po náučných chodníkoch v Novej Bani, povenovali sme sa biológii a sledovali lesnú záhradu. Na Zvoničke sme sa občerstvili, oddýchli si a po ďalšom chodníku sme sa vybrali späť k autobusu.

      Exkurzia sa nám páčila, naučili sme sa a zažili nové veci, už sa tešíme na ďalšiu.

       

      Žiaci 6. A, Mgr. Plechlová

    • Súťaž o najkrajšiu tekvičku
     • Súťaž o najkrajšiu tekvičku

     • V mesiaci október vyhlásil Žiacky parlament súťaž o najkrajšiu tekvičku. Zapojili sa žiaci od 1. až po 9. ročník. Tekvičky boli veľmi nápadité, originálne a bolo ich naozaj veľa. Preto aj rozhodovanie bolo naozaj náročné. Nakoniec sa členovia Žiackeho parlamentu zhodli, že vyberú 3 najkrajšie tekvičky, ktoré boli odmenené sladkou a vecnou cenou.

      Ocenení žiaci:

      Dominika Maslenová z 1. B za leviu tekvicu,

      Samko Debnár zo 4. A za sovičku,

      Lea Valigurská z IX. A za krásnu labuť.

       

      Všetci ostatní, ktorí sa zapojili, dostali tiež sladkú odmenu.   

       

      Žiacky parlament