• Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest
     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky 262/2021 zo dňa 24. 11. 2021 platnej od 25. 11. 2021 majú žiaci základnej školy opäť povinnosť mať v škole prekryté horné dýchacie cesty (respirátor, rúško, šatka). 

      Vyhláška

    • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní
     • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. Prajem vám pevné zdravie a verím, že toto ťažké obdobie spoločne zvládneme v pohode.:-)

      Tomášová, rš

    • Súťaž iBobor
     • Súťaž iBobor

     • V týždni od 8. 11 do 12. 11. 2021 prebiehala aj v našej škole informatická súťaž iBobor. Súťaže sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo 46 žiakov. 

      Úspešní riešitelia:

      1. kategória Drobec - Aleš Rajnoha, II. A

      2. kategória Bobrík - Samuel Debnár, IV. A; Simona Repiská, V. A; Lukáš Kopernický, V. A

      3. kategória Benjamín - Ronald Repiský, VIII. A

      4. kategória Kadet - Frederika Oslancová, VIII. A; Martin Adamík, IX. A; Lea Valigurská, IX. A

       

      Najúspešnejšia žiačka našej školy je Frederika Oslancová, ktorá sa umiestnila na 1. - 46. mieste, získala plný počet bodov a percentil 99,73. Blahoželáme!

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. 

    • Učíme sa v teréne
     • Učíme sa v teréne

     • 4. 11. 2021 sme so žiakmi 6. A navštívili Novú Baňu. Ako prvé sme chceli vidieť Pohronské múzeum, v ktorom nás previedli históriou Novej Bane. Okrem toho je v múzeu momentálne výstava stavebníc Merkur, ktorá nás zaujala – kolotoče, vlaky, autá, mechanické stroje z tejto kovovej stavebnice boli naozaj originálne. Na konci pobytu v múzeu nám ukázali výstavu artefaktov z obdobia paleolitu až po stredovek. Videli sme nástroje, nádoby, zbrane, o ktorých sme sa učili na hodinách dejepisu.

      Po návšteve múzea sme sa išli prejsť po náučných chodníkoch v Novej Bani, povenovali sme sa biológii a sledovali lesnú záhradu. Na Zvoničke sme sa občerstvili, oddýchli si a po ďalšom chodníku sme sa vybrali späť k autobusu.

      Exkurzia sa nám páčila, naučili sme sa a zažili nové veci, už sa tešíme na ďalšiu.

       

      Žiaci 6. A, Mgr. Plechlová

    • Súťaž o najkrajšiu tekvičku
     • Súťaž o najkrajšiu tekvičku

     • V mesiaci október vyhlásil Žiacky parlament súťaž o najkrajšiu tekvičku. Zapojili sa žiaci od 1. až po 9. ročník. Tekvičky boli veľmi nápadité, originálne a bolo ich naozaj veľa. Preto aj rozhodovanie bolo naozaj náročné. Nakoniec sa členovia Žiackeho parlamentu zhodli, že vyberú 3 najkrajšie tekvičky, ktoré boli odmenené sladkou a vecnou cenou.

      Ocenení žiaci:

      Dominika Maslenová z 1. B za leviu tekvicu,

      Samko Debnár zo 4. A za sovičku,

      Lea Valigurská z IX. A za krásnu labuť.

       

      Všetci ostatní, ktorí sa zapojili, dostali tiež sladkú odmenu.   

       

      Žiacky parlament

    • Školské kolo OSJL
     • Školské kolo OSJL

     • V piatok 15. októbra sa aj v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Táto súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Tentokrát si svoje vedomosti a zručnosti zmeralo 5 žiakov. Súťaž mala dve časti - písomnú (online test, transformácia textu) a ústnu (prednes prejavu). Po napísaní testu žiaci tvorili rozprávanie, inšpiráciou im bola báseň od Jána Smreka Babička. V ďalšej časti si pripravili a predniesli príhovor adresovaný spolužiakom pri príležitosti tematického vyučovania venovaného Dňu starých rodičov. 

      Výsledky: 

      1. miesto - Katarína Gáborová, 46 bodov, úspešná riešiteľka, postup do okresného kola

      2. miesto - Lea Valigurská, 40 bodov, úspešná riešiteľka

      3. miesto - Frederika Oslancová, 35 bodov

      4. miesto - Lea Barborová, 32 bodov

      5. miesto - Martin Adamík, 26 bodov

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme.

    • Október v škôlke
     • Október v škôlke

     • Lístok lístku hovorí, prišla jeseň do hory...

      Tento mesiac je mesiacom úcty k starším. Naši malí škôlkari pripravovali pre svojich starých rodičov malé prekvapenie v podobe darčeka, či krátkeho videa pre potešenie. V malom lesíku za škôlkou spoznávali stromy a kríky, nazbierali si prírodniny a z nich tvorili rôzne obrázky. Oboznamovali sa s niektorými druhmi ovocia a zeleniny. Nie iba na obrázkoch, ale počas ochutnávky spoznávali aj ich rôznorodé chute. Deti si samy pripravili pečené zemiaky s masielkom, ochutnali hrozno, jablká, pomaranče, kivi, maliny a iné. Keďže v tomto mesiaci máme aj Deň jablka, tak sme od rána tvorili jablká z papiera, piekli koláčik, ktorý sme s chuťou aj zjedli; na školskom dvore sme z listov vytvárali veľké jablko. Tento deň bol veselý, plný radosti a ochutnávania jablkových dobrôt. Celý mesiac v škôlke prebiehala súťaž o najkrajšiu tekvicu. Keďže všetky výrobky boli krásne, odmenení boli všetci. V tomto mesiaci deti tvorili na tému JESEŇ, aby naša materská škola bola pekne jesenne vyzdobená

       

       

    • Deň jablka v 1. B
     • Deň jablka v 1. B

     • Prváci mali v piatok 22.10. netypický deň. Integrovaným tematickým vyučovaním sme si pripomenuli Deň jablka. Čítali sme rozprávku o Drobčekovi a jablkách, vyrábali jablkovú knižku, vymaľovávali jabĺčka, ktoré následne lepili na plagát. Zaspievali si pesničky Červené jabĺčko a Bolo raz jabĺčko krásne. Nakrájali si jabĺčka na sušenie, aby ochutnali jablkové chipsy, no a napokon sme sa naučili postup ako pripraviť jablkovú výživu, ktorú sme napokon uvarili a aj zjedli.

    • Zaujímavé aktivity v októbri
     • Zaujímavé aktivity v októbri

     • 1. Žiaci siedmeho ročníka v rámci hodiny chémie navštívili Zberný dvor v Žarnovici, kde sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie o triedení odpadu.

      2. Žiaci deviateho ročníka spoznávali prírodné krásy nášho okolia, vybrali sa na Kerling v katastri obce Hodruša Hámre.

      3. Žiaci druhého stupňa si zahrali medzitriedny turnaj vo futbale. Blahoželáme víťazom, žiakom ôsmeho ročníka.

      4. Nadšenci pobytu v prírode absolvovali turistiku na Biely vrch v Župkove.

      5. Na hodinách chémie si žiaci vyrobili sviečky z mandarínky. Presvedčili sme sa, že pokus sa nie vždy vydarí. O to viac sme sa tešili, keď nám takáto sviečka aj horela.

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • V pekný jesenný utorok sa zaplnilo ihrisko vysmiatymi deťmi, ktoré naháňali vietor svojimi šarkanmi. Alebo to bolo opačne? Vietor naháňal šarkany? Aj také chvíle boli. Keď si štvrtáci a pár tretiačok zalietali, išli sa osviežiť čajom. Aby si šarkany trocha oddýchli, lebo niektoré sa už začali trhať, tak si deti zasúťažili. V prvej súťaži bolo treba ukradnúť šarkaní chvost a v druhej naviazať zo špagátu čo najdlhší šarkaní chvost. Viazači  si vyskúšali šikovnosť svojich prstov a behači otestovali  rýchle nohy. 

      Po súťažiach boli deti odmenené šarkaním koláčikom a drobnou sladkosťou. S "oddýchnutými" šarkanmi mohli ďalej pokračovať v lietaní po ihrisku.

      Sme radi, že počasie sa udržalo a deti boli spokojné a "vylietané".

      Lenka Jančoková

    • Európsky deň jazykov – netradičné vyučovanie
     • Európsky deň jazykov – netradičné vyučovanie

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      Aj my sme si v našej škole pripomenuli tento deň, a to formou blokového vyučovania. Celý deň sa žiaci druhého stupňa vzdelávali v krátkych blokoch, ktoré boli zamerané práve na európske krajiny, ich zvyky, kultúru, no najmä na jazyky.

      Žiaci sa zoznamovali so základnými slovami „ahoj“, „prosím“, „ďakujem“ v 10 európskych jazykoch, vytvorili si strom jazykov, napísali pohľadnicu svojmu zahraničnému kamarátovi v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Okrem jazykových zručností sme rozvíjali aj finančnú  a matematickú gramotnosť, a to vytvorením plánu a rozpočtu na letnú dovolenku. Žiaci si zahrali športové pexeso, zoznámili sa s hymnami európskych krajín, kultúrnymi a prírodnými pamiatkami a zopakovali európske vlajky.   

      Veríme, že si žiaci odniesli čo najviac nových vedomostí a tešíme sa na ďalší ročník. 

    • Žiaci v triedach nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty
     • Žiaci v triedach nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 4. 10. 2021 nadobúda účinnosť Vyhláška č. 250 Úradu verejného zdravotníctva SR, v ktorej sa píše, okrem iného, že žiaci počas výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej triede nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. Ak niektorý žiak zváži, že naďalej chce mať prekryté horné dýchacie cesty, nevylučuje sa to s platnou vyhláškou. 

      Keď budú žiaci vychádzať z triedy, napr. na WC, pri presune do inej miestnosti školy, do telocvične alebo do školskej jedálne, naďalej platí, že musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • September v škôlke
     • September v škôlke

     •  

      Vitaj v škôlke, malý drobček, spoznaj náš čarovný domček. Tu sa deti cez deň hrajú, učia, cvičia, počítajú...

      Začal sa školský rok a do našej materskej školy nastúpili noví kamaráti. V očkách sa zračil strach, aj slzičky vyšli, no pomaly si zvykajú na nové prostredie, pani učiteľky, kamarátov. Na školskom dvore sme spolu zozbierali z našej bylinkovej záhrady trošku mäty a šalvie na zimné obdobie. Dozreli nám černice, ktoré deti obrali a s chuťou zjedli. V závere mesiaca si mohli priniesť do materskej školy svoju najobľúbenejšiu hračku, ktorú predstavili svojim kamarátom.   

      Tešíme sa už teraz na ďalší mesiac.

    • Obnovenie vyučovania
     • Obnovenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom žiakom 3., 5., 7., 8. a 9. ročníka končí nariadená karanténa dňa 1. 10. 2021.

      Rozhodnutie_RUVZ_pre_7._a_8._rocnik.pdf

      Rozhodnutie_RUVZ_pre_3.__5._a_9._rocnik.pdf

      Žiaci daných ročníkov, ktorí nemajú COVID-19 ani príznaky ochorenia, pokračujú prezenčne vo vzdelávaní od pondelka, t. j. 4. 10. 2021, podľa riadneho rozvrhu. Žiaci, ktorí majú príznaky ochorenia COVID-1,9 sa doma liečia do termínu, ktorý im určil ich všeobecný lekár pre deti a dorast. Do školy prídu až po vyliečení.

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na to, že žiaci boli doma viac ako 3 dni, musia v pondelok 4. 10. 2021 priniesť do školy Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie môžete naďalej posielať aj cez EduPage. Ak počas víkendu zrealizujete deťom samotestovanie antigénovým testom, žiadam vás informovať školu o vykonaní testu. Pozitivitu dieťaťa nahlásiť škole, vášmu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast a RÚVZ v Žiari nad Hronom. Pozitívne dieťa na koronavírus do školy neposielajte.

      Vedúcej školskej jedálne bude hromadne nahlásený príchod žiakov do školy od 4. 10. 2021. Ak vaše stravujúce sa dieťa do školy nepríde, je potrebné ho odhlásiť z obedov.

      Dňa 1. 10. 2021 spustíme cez EduPage prieskum záujmu rodičov o ďalšie antigénové testy na samotestovanie svojich detí.


      Ďakujem za porozumenie.                                                                Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Koronavírus aj v našej škole
     • Koronavírus aj v našej škole

     • Vážení rodičia, vzhľadom na to, že nám niektorí rodičia oznamujú pozitivitu na koronavírus u svojich detí, dovoľte mi informovať vás o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia koronavírusu v našej škole.

      V prvom rade vás chcem poprosiť o lojalitu a pochopenie našich opatrení a rozhodnutí, hoci som si vedomá, že podľa Ústavy SR má vaše dieťa právo na vzdelávanie. Rozhodnutie okresného súdu SR hovorí, že ak sa stretne právo na vzdelanie a právo na život a zdravie, nemožno uprednostniť právo jednotlivca nad právom ostatných žiakov (pozri spis. zn. 63C/41/2021). Právo na vzdelávanie vašim deťom neberieme, lebo vzdelávanie bude pokračovať, len sa mení forma vzdelávania žiakov - z prezenčnej výučby prechádzame na dištančnú výučbu. 

      Dovoľte mi informovať vás o prijatých opatreniach:

      1. Žiaci 1. - 4. ročníka a 6. ročníka pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Ak by sa situácia zmenila, budem vás informovať o prijatých opatreniach.

      2. Žiaci ročníkov 5. A, 7. A, 8. A a 9. A idú do karantény na 10 dní odkedy rodičia vykonali antigénový test s pozitívnym výsledkom. Triedy môžu mať karanténu rôzne. Rodičov dotknutých tried som už informovala.

      3. Ak je vaše dieťa vyššie uvedených ročníkov zaočkované alebo prekonalo COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami, môžete si uplatniť Výnimku z karantény (tlačivo sa nachádza na EduPage), môžete ho poslať cez EduPage alebo ho vytlačíte, vyplníte a podpíšete a vaše dieťa ho prinesie v pondelok (27. 9. 2021) ráno do školy.

      4. Ak je vaše dieťa zaočkované alebo prekonalo COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami, a nechcete ho dať do školy na prezenčé vzdelávanie, máte na to právo, vaše dieťa sa bude vzdelávať dištančne.

      5. Ak sa koronavírus objavil vo vašej rodine, všetky vaše deti zostáva doma v karanténe. Nezabudnite to, prosím, oznámiť triednym učiteľom. 

      6. Ak je vaše dieťa v karanténe pre výskyt koronavírusu spolužiakov v jeho triede, ale vaše druhé dieťa v inej triede je negatívne, ide toto druhé dieťa do školy (kontakt kontaktu). Napr. máte siedmaka bez príznakov, ktorý ide do karantény kvôli pozitívnemu spolužiakovi/pozitívnej spolužiačke. Máte však aj tretiačku, ktorá nemá žiadne príznaky, tak ona ide do školy.

      7. V pondelok sa žiaci, ktorí zostávajú doma v karanténe, budú učiť podľa platného rozvrhu. Počas pondelka vás budeme informovať, či rozvrh zostáva aj od utorka, alebo ho upravíme v závislosti od toho, koľko žiakov príde do školy, lebo si uplatnili Výniku z karantény. Dnes, v nedeľu, sa to ešte nedá rozhodnúť, lebo nemáme informácie od všetkých rodičov.

      8. Dávam vám do pozornosti odhlásenie svojich detí v karanténe z obedov, aby ste zbytočne neplatili za neodobratý a neodhlásený obed. 

      9. Prosím vás, aby vaše deti dodržiavali karanténu a minimalizovali stretávanie sa s inými ľuďmi, so žiakmi.

      10. Ak má vaše dieťa nejaké príznaky, vykonajte mu, prosím,  antigénový test (ak ešte máte) a informujte nás o vykonaní testu cez EduPage. Pozitívny výsledok nahláste triednej učiteľke /triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy.

      11. Prosím vás o sledovanie EduPage, emailov, budeme vám podávať aktuálne informácie.

      Milí rodičia, verím, že sa koronavírus v našej škole nerozšíri a že sa vaše deti budú môcť opäť prezenčne vzdelávať. Buďme naďalej zodpovední. S pozdravom Iveta Tomášová, rš.

    • Zbieranie odpadu
     • Zbieranie odpadu

     • V stredu 22.9.2021 sa traja ôsmaci po skončení vyučovania rozhodli, že budú o environmentálnej výchove nielen rozprávať, ale aj tak konať. Filip Žiak, Nikolas Beťko a Lukáš Miškov sa rozhodli, že vyzbierajú odpad popri ceste od COOP Jednoty v Župkove až po Brod v Horných Hámroch. Smutné je, že pri ceste naspäť museli zbierať odpad, ktorý tam práve v tom čase niekto odhodil. Vyzývame aj ostatných, aby spojili príjemné s užitočným, spojili pobyt v prírode s vyzbieraním toho, čo tam nepatrí. Možno vás bude pri tom niekto taký, kto ten odpad zahodil vidieť, a začne sa hanbiť sám pred sebou a viackrát tak už neurobí.

    • Čo sme od začiatku školského roku už stihli
     • Čo sme od začiatku školského roku už stihli

     • 1. Beseda s pracovníčkou PZ SR zo Žiaru nad  Hronom npor. JUDr. Annou Holečkovou – 5. a 6. ročník, téma  „Dopravná výchova“

      2. Beseda s pracovníčkou RÚVZ zo Žiaru nad Hronom p. Miroslavou Malatincovou – 5. a 6. ročník, téma „Zdravá výživa“

      3. Darovanie krvi – krv prišlo darovať 18 darcov. Patrí im naše veľké ĎAKUJEME. Pár slov pre tých, ktorí s darovaním stále váhajú: Nebojte sa toho. Nie je to nič hrozné. Sedíte si v kresle a rozprávate sa s príjemnou sestričkou, ktorá je tam počas odberu iba pre vás.

      4. Športové dopoludnie – cezpoľný beh, streľba na kôš, streľba na bránu, skok z miesta a hod plnou loptou. Diplomy za cezpoľný beh dostali najlepší chlapec a najlepšie dievča z triedy. Celkovými víťazmi sa stali Sebastián Matejov a Lucia Jonášová, žiaci 8. A triedy.  Gratulujeme každému, ktorý sa behu zúčastnil a možno prekonal sám seba.

      Naše poďakovanie patrí p. riaditeľke, ktorá sa nebála poskytnúť k darovaniu krvi priestory našej školy; pani kuchárkam a pani upratovačkám, ktoré pripravili pre darcov pohostenie a zabezpečili  hygienicky bezpečné prostredie.

       

                                                                                          pedagógovia a inkluzívny tím ZŠ s MŠ Župkov

    • Samotestovanie žiakov antigénovými testami
     • Samotestovanie žiakov antigénovými testami

     • Milí rodičia, 

      s prosbou sa obraciam na  tých rodičov, ktorí prejavili záujem o samotestovanie svojich detí a do 17. 9. 2021 (piatok) prevezmú od triednych učiteľov balíček s 10 ks antigénových testov na domáce testovanie. S cieľom predísť výskytu, prípadne šíreniu koronavírusu v našej škole, ktorý by bol dôvodom na zatvorenie triedy, viacerých tried alebo celej školy a z dôvodu ochrany žiakov a zamestnancov školy, vás zdvorilo žiadam, aby ste prvé testovanie svojich detí vykonali v nedeľu 19. 9. 2021 alebo v pondelok ráno 20. 9. 2021. V prípade, že vaše dieťa bude pozitívne na koronavírus, oznámte túto skutočnosť riaditeľke školy na telefónnom čísle 0911 230 560 a kontaktujte svojho lekára pre deti a dorast a RÚVZ v Žiari nad Hronom. Ak výsledok bude negatívny, informáciu nemusíte oznamovať. Ďalších 9 testov môžete použiť v prípade, že vaše dieťa bude mať príznaky ochorenia COVID-19. V prípade nejasností ma môžete kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

      Ďakujem za pochopenie. Buďte zdraví.                                                                              

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Platba za stravu na mesiac október 2021
     • Platba za stravu na mesiac október 2021

     • Vážení rodičia žiakov základnej školy/stravníkov,

      oznamujeme vám, že meníme termín platieb za stravu. Stravné na mesiac október 2021 je nutné uhradiť od 15. 9. 2021 – 20. 9. 2021:

      a) bankovým prevodom - ak ste klientom VÚB, tak sa platba pripíše na náš účet za pár minút, z inej banky treba počítať s oneskorením 1 deň

      b) online platbou VIAMO (iba VÚB a Tatra banka) - platba je pripísaná ihneď do modulu Platby

      b) osobne u vedúcej ŠJ (platí pre tých, ktorí nemajú internetbanking) - platba je pripísaná po pridaní platby vedúcou ŠJ do modulu Platby, čiže prakticky ihneď

      Dátum od 15. do 20. kalendárneho dňa je záväzný pre všetky budúce úhrady.

      Vysvetlenie:

      Ak sa napríklad rozhodnete pre platbu bankovým prevodom a uhradíte platbu ráno, tak nám xml výpis, ktorý potrebujeme nahrať do modulu Platby príde až nasledujúcu noc, čiže dieťa bude v daný deň bez stravy (toto platí pre VÚB). Ak máte inú banku, môže nastať aj situácia, že dieťa bude bez stravy až 2 dni!

      Ak sa rozhodnete využívať VIAMO, platba sa automaticky napáruje do modulu Platby a nemusíme čakať na žiadne výpisy z banky. Kredit sa dieťaťu pripíše ihneď a budete to v module Platby na Edupage vidieť. V tomto prípade si stiahnite do mobilného telefónu aplikáciu VIAMO vašej banky, zaregistrujte sa, pridajte bankový účet a aktivujte si VIAMO účet.

      Návod, ako zistíte výšku platby za stravu:

      Výšku stravného, číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol stravníka nájdete v záložke Platby - Moje platby na EduPage. V záložke - Moje platby - sa vám otvorí predpis na jednotlivé mesiace. Je potrebné kliknúť do štvorčeka príslušného mesiaca, za ktorý máte zrealizovať úhradu. Pod predpisom sa vám v zelenom okienku ukáže aktuálna suma, ktorú v daný deň treba uhradiť. Nasledujúci deň už suma nemusí byť rovnaká za predpokladu, ak sa stravník odhlásil z obeda - bude mať preplatok a platiť bude menej.

      Dôležité upozornenia pre platbu bankovým prevodom:

      1. Posielajte vždy presnú sumu akú máte zobrazenú v module Platby

      2. Nezabudnite vyplniť variabilný symbol

      3. Do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizujete, poprípade aj mesiac, za ktorý uhrádzate stravné, napríklad: Katarína Malá, 10/2021

      4. Odporúčame posielať platby pre každé dieťa zvlášť, pretože pri platbe za viacero detí sa nepriradí správne variabilný symbol

      5. Ak sa rozhodnete poslať peniaze za viacero detí, spočítajte si spolu presnú sumu za všetky deti a do poznámky napíšte: Janko a Ferko Novákovci, 10/2021 alebo Janko Novák, 10/2021 + Janka Nováková, 10/2021, variabilný symbol buď neuvádzajte vôbec alebo ich napíšte v tvare: 0001 + 0002 alebo 0001, 0002

       

      Rodičia, ktorí  nemajú možnosť uhrádzať stravu bankovým prevodom, môžu v tom istom termíne, čiže od 15. – 20. kalendárneho dňa, prísť v pracovných dňoch osobne uhradiť stravu do školskej jedálne v čase od 8.00 – 16.00 hod.

      Zvolená forma úhrady za stravné počas školského roka 2021/2022 je záväzná.

      Termín úhrady za stravu sa mení z dôvodu ďalšieho spracovania finančných prostriedkov.

      Žiadame vás o dodržanie termínu platby.

      V prípade otázok a nejasností ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 560.

      Za porozumenie ďakujeme.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš