• "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie
    • "Talent, umenie, kumšt" - vyhodnotenie

    • Dňa 29. 4. 2022 sa Matúš Martinec, žiak 9. ročníka, zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Talent, umenie, kumšt“ v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. Získal 3. miesto v kategórii Výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu a čestné uznanie v 3. kategórii – Fotografia. V 3. kategórii – Fotografia získal čestné uznanie aj žiak 8. ročníka Sebastián Kučera. Blahoželáme obom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová

   • DEŇ NARCISOV 2022
    • DEŇ NARCISOV 2022

    • 28. apríla 2022 sme sa spolupodieľali na organizovaní najvzácnejšej zbierky, Dňa narcisov. Naši dobrovoľníci vyzbierali v škole a v obci 330,00€. Ďakujeme všetkým darcom. Mgr. Ivana Betková, poverená organizovaním zbierky

   • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE
    • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE

    • Zem je náš život, je náš domov, je našou láskou, je naším šťastím, našou radosťou,...
     A práve preto by sa sme mali zamyslieť nad tým, ako ju chrániť, ako sa o ňu starať, ako ju zveľaďovať a pomáhať jej. Aj v našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme, a to rôznymi hravými aktivitami na 15 stanoviskách, ktoré pre nás pripravili starší žiaci pod vedením pani učiteľky Valuškovej Kurkovej. Deti si vyskúšali hmatové a čuchové pexeso, určovali názvy liečivých byliniek a drevín, vyrobili si kazeínový plast, hľadali a pomenovávali divé zvieratá, ukázali, či vedia správne separovať a či by vedeli založiť ohnisko, vyskúšali si hod polenom a svoju kreativitu prejavili v tvorbe obrazov z prírodných materiálov a tvorbe plagátu. Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka viedli svojich mladších spolužiakov k správnym odpovediam, ukazovali im ako zvládnuť úlohu a v neposlednom rade žiakov pochválili za ich úspechy. Po zvládnutí všetkých úloh sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozpŕchli do okolia školy a zbierali odpadky.

     Rovesnícke učenie a pobyt v prírode mali medzi žiakmi veľký úspech, všetci odišli domov spokojní. V tento deň sme sa naučili niečo nové, ale pomohli sme aj našej Zemi.

      

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková, koordinátor enviromentálnej výchovy
     Žiacky parlament

      

   • Týždeň logických úloh
    • Týždeň logických úloh

    • Týždeň od 25. 4. do 28. 4. 2022 bol Žiackym parlamentom vyhlásený za Týždeň logických úloh. Každé ráno žiaci všetkých tried dostali od zástupcov ŽP logickú úlohu, ktorú mali spolu v priebehu dňa zvládnuť vyriešiť. Žiaci nielenže rozvíjali svoje logické a matematické zručnosti, ale učili sa aj spolupracovať v skupinách. Tie triedy, ktoré správne vyriešili všetky svoje zadané úlohy, dostali sladkú odmenu.
     Úspešnými riešiteľmi boli žiaci 1. A a 1. B, 2. A, 3. A, 4. A a 6. A. Odmeneným blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.

     členovia Žiackeho parlamentu

   • Apríl v škôlke
    • Apríl v škôlke

    • Mesiac apríl začal v našej materskej škole veselo, lebo chlapci pripravili šibačku. Dievčatá vyšibali a dostali ako odmenu maľované, čokoládové vajíčka. Škôlkari pripravili pre rodičov takú malú veľkonočnú tržnicu, kde si vyskúšali aj prácu predavačov. Zasiali si žeruchu a pozorovali ako semienko vyklíči. Na chlebíku si mohli žeruchu potom vychutnať. Spoznávali domáce zvieratká a na chvíľu si vyskúšali starostlivosť o malého zajka. Keďže celý mesiac patrí lesom, deti navštívili lesnú škôlku na Brode. Deň Zeme sa v škôlke niesol v znamení súťaží a tvorení.

      

      

   • Zápis detí do materskej školy
    • Zápis detí do materskej školy

    • Vážení rodičia,

     zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa koná od 23. mája 2022 do 27. mája 2022, ktoré k 31. augustu 2022 majú alebo budú mať 3 roky.  Prednostne budú prijaté deti, ktoré musia plniť povinné predškolské vzdelávanie.

     Doplňujúce informácie získate u p. Šipikalovej, zástupkyni riaditeľky školy pre materskú školu, na telefónnom čísle 0904 589 220.

     S úctou

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Exkurzia šiestakov a siedmakov do Bojnej
    • Exkurzia šiestakov a siedmakov do Bojnej

    • Dnes 26. 4. 2022 sa šiestaci a siedmaci vybrali po stopách našich slovanských predkov. Najskôr si prezreli expozíciu v Archeologickom múzeu v Bojnej. Tu sú vystavené predmety, ktoré boli nájdené v miestnom slovanskom hradisku. Vypočuli si veľmi zaujímavý výklad pána sprievodcu. Mali možnosť vyskúšať si oblečenie, aké nosili naši predkovia a vyskúšať si napísať svoje meno v hlaholike. Potom sa vydali na hradisko Valy. Dovnútra vošli cez hlavnú bránu. Pozreli si slovanské obydlia - polozemnice a prešli sa po ochrannom vale. To, čo sa učia z učebníc, si mohli zažiť a pozrieť osobne. Okrem toho to bola príjemná prechádzka lesom počas krásneho slnečného dňa. 

     Mgr. Miroslava Plechlová, triedna učiteľka VI. A
     Mgr. Martina Gáborová, triedna učiteľka VII. A

   • Exkurzia žiakov 2. a 3. ročníka v Banskej Bystrici
    • Exkurzia žiakov 2. a 3. ročníka v Banskej Bystrici

    • Dňa 25. 4. 2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici. Navštívili Stredoslovenské múzeum – Matejov dom, kde mali pripravené vzdelávacie programy k expozícii. Tretiaci si obliekli historické kostýmy a „cestovali v čase“. Zažili, ako sa žilo v slovanskom domčeku, na šľachtickom dvore či na bojovom poli. Druháci počas programu zisťovali, ako žili rytieri, vyskúšali si rytiersku helmu, plnili rôzne rytierske úlohy a napokon ich „kráľovná“ pasovala za rytierov. Okrem prehliadky múzea sa žiaci prešli námestím, posilnili sa zmrzlinou a prezreli si vystavenú vojenskú techniku pred Múzeom SNP. Cestou do školy sme sa zastavili v Revištskom Podzámčí a odtiaľ žiaci vyšli na zrúcaninu hradu Revište. 

     Mgr. Eva Matejová, triedna učiteľka II. A
     Mgr. Emília Boháčová, triedna učiteľka III. A

   • Vybíjaná dievčat - okresné kolo
    • Vybíjaná dievčat - okresné kolo

    • Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa družstvo našich dievčat (5. - 7. ročník) zúčastnilo okresného kola vo vybíjanej. Dievčatá všetky zápasy vyhrali a získali krásne 1. miesto. Našu školu a okres Źarnovica budú reprezentovať v krajskom kole.

     K víťazstvu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Mgr. Peter Hlavačka, učiteľ telesnej a športovej výchovy

   • Matematický klokan
    • Matematický klokan

    • Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan.

     11. apríla sa klokanilo v 80tich krajinách sveta. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 48 žiakov.

     Úlohy v teste boli zaujímavé, na ich riešenie bol potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Testové úlohy žiakom ukázali, že aj matematika môže byť zaujímavá.

     Pri každej úlohe si žiaci vyberali správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností. Keďže za nesprávne označenú odpoveď sa žiakom strhávali body, žiaci neriskovali a svoje odpovede netipovali.

     Žiaci počas súťaže podávajú výkon v určenom čase, majú možnosť pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach. Aby žiaci boli v tejto súťaži úspešní, musia byť v rebríčku svojej kategórie medzi prvou pätinou najlepších. Verím, že sa im to podarí.

     Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

     1. A, B – Matúš Glezgo, Jakub Herko, Zdenka Repiská, Philip Repiský, Tomáš Škopec, Nina Chladná, Hana Šurianska, Matúš Tomáš

     2. A – Maxim Cvanga,Petronela Matejová, Aleš Rajnoha, Zuzana Šlosiariková

     3. A – Tomáš Adamov, Patrik Debnár, Barbora Jacková, Emily Copp, Júlia Majerčíková, Martina Melišová

     4. A – Lucia Bieliková, Milan Borgula, Júlia Kapráliková, Adam Zúbek

     5. A – Lukáš Hafera, Lukáš Kopernický, Ivana Marušková, Ema Mišková, Simona Repiská

     6. A – Ema Adamíková, Jeremiáš Jablonka, Lilien Ludvigová, Tomáš Nguyen, Adrián Zurian

     7. A – Adam Barroso, Tobias Műller, Ronald Repiský, Tomáš Slaný, Katarína Šurianska

     8. A – Nicolas Beťko, Hana Danišová, Simona Marušková, Laura Mišková, Frederika Oslancová

     9. A – Martin Adamík, Lea Barborová, Roman Hock, Katarína Gáborová, Pavel Kamody, Lea Valigurská  

      

     Všetkým odvážnym žiakom ďakujem za účasť.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková

   • Uvoľnenie opatrení
    • Uvoľnenie opatrení

    • Milí rodičia, zamestnanci, žiaci,

     oznamujem Vám, že s účinnosťou od 21. 4. 2022 už nemusia byť povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou v priestoroch školy.

     Mgr. Iveta Tomášová, rš

   • Veľkonočné prianie
    • Veľkonočné prianie

    • Vážení rodičia, milý pedagogický a nepedagogický zbor, milí žiaci,

     prajem Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov, nech Váš dom je plný pokoja, stoly hýria hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

     Tomášová, rš

   • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII
    • ŠTVRTÁCI NA EXKURZII

    • „Vesmír je nekonečný.“

     Aj táto veta odznela z úst sprievodcu, ktorý nás sprevádzal záhadami vesmíru v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Začali sme motivačnou animovanou rozprávkou v sále pod premietacou kupolou s priemerom 10 metrov. Tam sme potom videli aj súhvezdia, Mliečnu dráhu, Polárku. V Ufo sále sme sa po vzhliadnutí prezentácie o Slnku, planétach, mohli pýtať rôzne otázky. Vedeli ste napríklad, že do Slnka by sa vraj zmestilo milión planét Zem? Vidíte, ani my nie. Ale už sme múdrejší. Mnoho informácií nás vyčerpalo, tak sme sa občerstvili a pokračovali ďalej. Kvôli pandemickým opatreniam sme nemohli ešte navštíviť astronomickú pozorovateľňu a pozrieť sa do ďalekohľadu. Reálny stav na oblohe a Slnko sme si však pozreli z pohodlia kresiel v ďalšej sále. Ďalekohľad z pozorovateľne bol technicky napojený cez tabuľu, tak sme trocha zamračenú oblohu predsa len videli. Naša posledná zastávka bola vzadu v areáli planetária, kde sme si prezreli meteorologickú stanicu, rôzne teplomery, zrážkomery a iné zaujímavosti. Deti boli spokojné a ešte spokojnejšie, keď si mohli kúpiť v hale planetária drobné vesmírne suveníry. Myslím, že exkurzia deti obohatila o nové poznatky a páčila sa im. 

     Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka

      

   • Plenárne a triedne RZ
    • Plenárne a triedne RZ

    • Vážení rodičia,

     dňa 11. 4. 2022 (pondelok) o 15.15 hod. Vás pozývame na krátke plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské združenia. Vzhľadom na to, že to bude hromadná akcia, zdvorilo Vás žiadame vstúpiť do budovy školy s prekrytými hornými dýchacími cestami. Od 16.00 hod. bude p. Baniariová, ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník školy, vyplácať cestovné.

     Tešíme sa na Vás.   

     S úctou                                                                                                                                Mgr. Iveta Tomášová, rš 

    • Zápis do I. ročníka

    • Po dvojročnej prestávke spôsobenej opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 sa naše brány otvorili budúcim prváčikom. Prišlo 25 odvážnych detí, ktoré statočne splnili všetky pripravené úlohy v Počítacej, Geometrickej, Výtvarnej a Športovej krajinke. Pri plnení úloh ich sprevádzali rozprávkové bytosti vodník Tomáš a víly Lucka, Maťka, Emily a Julka. Po úspešnom absolvovaní všetkých úloh boli deti odmenené darčekmi, ktoré pre ne pripravili naši žiaci. Splnili všetky podmienky, aby boli slávnostne zapísané do I. ročníka. Tešíme sa na ne v septembri v I. triede.

   • Marec v škôlke
    • Marec v škôlke

    • Počas mesiaca marec sa naši škôlkari oboznamovali so svojou obcou - poznávali erb, významné budovy ai. Aby sme privolali jar, deti si vyrobili Morenu, ktorú boli zapáliť a hodiť do vody. Celý tento mesiac sa niesol v znamení kníh, a preto deti spoznávali výrobu knihy, navštívili knižnicu, vyrábali rôzne záložky a mali v škôlke putovnú knihu. Spolu sme si pripomenuli aj Svetový deň vody, ku ktorému si deti vytvorili plagát, kreslili a rozprávali sa o význame vody. Ku koncu mesiaca spoznávali tajomstvá vesmíru.

   • Tematický deň finančnej gramotnosti
    • Tematický deň finančnej gramotnosti

    • V utorok 29. 3. sme mali v našej škole tematický deň finančnej gramotnosti. Počas dňa sme napr. hľadali odpovede na otázky Sú peniaze dôležité? Prečo treba sporiť? Aké výhody a nevýhody majú pôžičky a úvery? Na čo si požičať peniaze? 

     Žiaci na druhom stupni robili rôzne aktivity, napr.:
     1. Vyhral som 100 000 € - navrhovali, čo urobiť s takou veľkou sumou peňazí. Cieľom bolo, aby si uvedomili, že nie je dobré peniaze minúť naraz, je rozumné investovať.
     2. Exekúcia - rozmýšľali, čo by zo svojich vecí mohli predať, aby zabránili exekúcii, pretož nedokázali splatiť dlh 1000 €.
     3. Príbeh o peniazoch - rozprávali si príbehy zo svojho života, ktoré súviseli s peniazmi.
     4. Nakresli text o úveroch - rozdelili sa na skupiny, každá si prečítala text a musela ho znázorniť kresbou. Následne druhá skupina zisťovala, o čom bol text.
     5. Pojmy z klobúka - skladali formou pexesa pojem s jeho vysvetlením.
     6. Hrali sa na obchod.
     7. Hrali spoločenské hry, ako Monopoly či Dostihy a stávky.
     8. Na čo si požičať? - na obrázkoch boli predmety a žiaci si vyberali, na čo by si požičali peniaze, na čo nie a vysvetľovali svoje rozhodnutie. Prišli na to, že by sme mali zvažovať, či niektoré veci naozaj potrebujeme alebo iba chceme.
     9. Navrhni plat - navrhovali plat pre vybrané profesie a debatovali o svojich návrhoch. Učitelia ich viedli k tomu, aby rozmýšľali o tom, koľko sa treba na povolanie pripravovať, akú majú jednotlivé pozície zodpovednosť, náročnosť či bezpečnosť práce a pod. 

     Žiaci na prvom stupni si svoje zručnosti vylepšovali aj prostredníctvom takýchto aktivít:
     1. Prváci pracovali s pracovným listom, hrali pexeso, navrhli podľa letákov nákup do domácnosti a vypočítali jeho cenu; počas celého dňa sa hrali na zamestnancov, mzdou za splnené úlohy im boli cukríky, na konci zmeny zistili, kto bol najúspešnejší.
     2. Druháci si čítali príbeh O bankách z knihy Zlatý poklad. Potom sa o prečítanom rozprávali. Potom si museli spočítať, koľko si ušetrili počas mesiaca marec. Toľko "peňazí" dostali od pani učiteľky. Za tieto "peniaze" si mohli niečo kúpiť v triednom obchode. 
     3. Tretiaci sa zamerali na rodinný rozpočet. Vo fiktívnej rodine počítali príjem rodičov a výdavky domácnosti. Rozhodovanie a hospodárenie si žiaci vyskúšali v aktivite Čo môžem kúpiť za 5 eur. Z letákov si vybrali tovar aj s cenou, zisťovali, koľko za nákup zaplatia a koľko peňazí im zostane.
     4. Štvrtáci pracovali v skupinách. Okrem iného sa skúšali „zmestiť“ do rodinného rozpočtu s 500 € a rozdeliť peniaze tak, aby v žiadnej položke rodiny nechýbalo. V ďalšej aktivite sa mali rozhodnúť, ktoré potraviny by nemali doma chýbať, nalepiť obrázok z letáku a vypočítať, koľko by stál ich nákup. Počítali aj tabuľkové úlohy, v ktorých mali zistiť rôzne údaje z rodinného veľkého nákupu.

     Dúfame, že žiaci počas dňa získali a aj rozvíjali zručnosti potrebné do života; pochopili, že peniaze by nemali byť cieľom života, ale prostriedkom pre život. Sú zároveň hodnotou, s ktorou treba narábať rozumne

   • Marcová burza kníh
    • Marcová burza kníh

    • „Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“
     (Dr. Seuss)

     Každý z nás už držal v ruke knihu, mnohí z nás čítajú, viacerí sa k dobrým knihám vracajú. Niektoré knihy nás vedia očariť viac, iné menej. Ich obsah a slová v nás vyvolávajú smiech, plač, dojatie,... A práve tie knihy, o ktorých vieme, že sa k nim už nevrátime, pretože rastieme, vyvíjame sa, je dobré posunúť ďalej – nezahodiť, ale dať možnosť ďalším, aby ich očarili. Preto sme sa so Žiackym parlamentom rozhodli usporiadať burzu kníh.  Každý, kto mal záujem, mohol doniesť knihy, určiť si sumu a čakať, či sa jeho kniha zapáči niekomu inému. Burza prebiehala v dňoch 23. 3. 2022 – 25. 3. 2022 a bola veľmi úspešná. Takmer všetky knihy sa predali a ich majitelia si odniesli slušný zárobok, za ktorý si môžu kúpiť nové knihy.

     Za úžasnú organizáciu, atmosféru a obchodného ducha ďakujem všetkým členom Žiackeho parlamentu a už teraz sa teším na nasledujúci rok. 

     koordinátorka ŽP a členovia ŽP

      

   • Čo sa udialo v marci
    • Čo sa udialo v marci

    • 1. Zber odpadu – pokračovali sme vo vyčistení jarkov popri hlavnej ceste v obci Horné Hámre, tentokrát od
     budovy obecného úradu až po Žarnovicu, časť Huta.

     2. Turistický výlet k sekvojovcom mamutím v katastri obce Rudno nad Hronom.

     3. Florbalový turnaj – blahoželáme žiakom 9. ročníka k víťazstvu.

     4. Krajské kolo biologickej olympiády 

     Kategória C 

     Projektová časť:

     Matúš Martinec – 4. miesto;
     Martin Adamík – 7. miesto;

     Teoreticko-praktická časť:

     Martin Adamík – úspešný riešiteľ.

     5. Okresné kolo chemickej olympiády

     Matúš Martinec  1. miesto, postup do krajského kola;
     Martin Adamík a Lea Valigurská – úspešní riešitelia.

     6. Školské kolo biologickej olympiády

     Kategória D

     Teoreticko-praktická časť:

     Ronald Repiský – 1 miesto;
     Marek Grega – 2. miesto; 
     Lucia Repiská – 3. miesto; 
     Katarína Šurianska, Tomáš Debnár, Adam Barosso – úspešní riešitelia; 
     Nikola Hercegová – riešiteľka.

     Projektová časť:

     Ema Adamíková  – 1. miesto;
     Veronika  Adamíková  – 2. miesto.

     7. Na hodine chémie v 7. triede sme vytvorili farebnú lentilkovú dúhu.

      

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa na olympiádach zúčastnili za vzornú reprezentáciu školy.

     koordinátor protidrogovej prevencie, učiteľ chémie a biológie