• Deň povolaní v škole

    • ...vysnívaná profesia... lekárka... cukrár... futbalista... reper... podnikateľ... psychologička... cukrárka... kozmetička... lesník... režisér... vojak... zverolekárka... zmrzlinár... stolár... a pod... 9. A bodovala...

    • Jesenné rašenie

    • ...tvorenie detí, rodičov a starkovcov... dobrá nálada... voňavý čaj... spolupráca... čas strávený spoločne... krásne výtvory, ktoré zdobia školu... hrdí tvorcovia

    • Deň jablka v škôlke

    • Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené...

     ...Deň jablka... súťaženie... oberanie jabĺčok... počítanie jabĺk... lepenie a dotváranie jablka... pečenie muffiniek... varenie jablkovej výživy... ochutnávka jablkovej torty... rozprávka o jabĺčku... radosť detí...

    • Šarkaniáda

    • ...pestrosť šarkanov... bezstarostné deti... bezvetrie, ale o to rýchlejšie nohy... radosť aj smútok = šarkany do opravy... pestrá obloha... opekačka... super popoludnie

    • Deviataci na exkurzii

    • ...5 peňazí... Múzeum medailí a mincí... Kremnica... finančné vzdelávanie... pohoda... príjemne a zmysluplne strávený deň so spolužiakmi

    • Deň techniky

    • Deň techniky 2023... Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom... ôsmaci a deviataci... prezentácie praktického vyučovania a programovania... ukážky žiackych prác... odborný výcvik... prezentácia firiem a vysokých škôl... ďakujeme

    • Výstup na Sitno

    • ...turistika... slnečné počasie... zber odpadu... krásne výhľady... pomoc prírode... Štiavnické vrchy... 220 schodov... chladný vetrík... pekná a zdravá prechádzka... príjemné rozhovory... 

    • Modelujeme na geografii

    • ...plastelína... geografické útvary... modelovanie... zafarbené ruky... prieplav, záliv, ostrov... spolupráca... výstavka v triede... kreatívna aktivita...

    • Úcta k starším

    • ...básne... piesne... hra na hudobných nástrojoch... tance... divadielko Ako dedko ťahal repku... nádherná výzdoba... príjemné posedenie... občerstvenie pripravené našimi pani kuchárkami... spolupráca s obecným úradom... krásne nedeľné popoludnie... ďakujeme...

    • Ranné komunity v III. B

    • ...pravidelné krátke stretnutia... navodenie pohody rozprávaním... dodržiavanie pravidiel... odbúranie stresu loptou, cvičením... upevňovanie vzťahov - spoločný obrázok, kreslenie na chrbát... prežívanie šťastia, nepohody...

    • Darovanie krvi

    • ...10. 10. 2023... krv - život... musíme si pomáhať... skvelý pocit... krásny deň... ďakujeme...

    • Siedmaci na Zvoničke

    • ...súťaž Kriminalita očami detí...  Nová Baňa...  4-členný tím plus náhradníčka...  plnenie úloh...  ferraty... podpora celej triedy...  zábava... 

      

    • Druháci

    • ...jeseň... maľovanie... prechádzka... plán obce... učenie je zábava... čítanie v knižnici... počúvanie... sme super kolektív

    • Exkurzia ôsmakov

    • Múzeum mincí a medailí v Kremnici... 5 peňazí... finančná gramotnosť... zaujímavé aktivity... návšteva bane... hľadanie zlata... nové poznatky a zážitky...

    • Dejepis v VI. A

    • ...pravek - doba kamenná... život lovcov v mezolite... Moravianska venuša... Venuša z Nitrianskeho Hrádku... keramika... učivo sme zvládli...

    • Rovesnícke vyučovanie a pasovanie prvákov

    • ...deviataci a prváci spolu... čítanie príbehov... otázky k príbehu... výroba záložky do knihy... skladanie kociek podľa obrázka... maľované sudoku... počítanie kociek... sochy a cvičenie na stoličkách... slnko z rúk... reťaz kamarátstva... pozvanie rodičov a hostí... básne o písmenách a číslach... piesne... úlohy na interaktívnej tabuli... pasovanie prvákov... pohostenie od rodičov... vitajte v cechu školáckom... :-)