• Voľby do Rady školy - zástupcovia rodičov

    • Uverejnenie kandidátov na zástupcov rodičov v Rade školy

     • za ZŠ:

     1. p. Silvia Maslenová

     2. p. Anna Jágerská

     3. Ing. Monika Melišová

     4. p. Lenka Sitárová

     5. Mgr. Mária Repiská

     6. Mgr. Stanislava Uramová

     • za MŠ:

     1. p. Erika Tabernausová

      

     V Rade školy rodičov zastupujú štyria členovia, z toho traja za ZŠ a jeden za MŠ. Rodičia ZŠ si budú svojich zástupcov voliť dňa 17. 1. 2023 formou hlasovania cez edupage. Rodičia MŠ si zvolia svojho zástupcu na stretnutí rodičov. Ak sa prvého kola voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, voľby sa musia opakovať. V druhom kole už nadpolovičná väčšina voličov nie je potrebná. 

   • Fašiangová zábava - posledné voľné vstupenky
    • Fašiangová zábava - posledné voľné vstupenky

    • Vážení rodičia a priatelia školy, je možnosť zakúpiť si posledné voľné vstupenky na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa bude konať 11. februára 2023 o 19. 00 hod. v Spoločenskom dome v Župkove. Cena vstupenky je 30 eur. Do tanca vám zahrá KL-BAND. 
     Vstupenky je možné zakúpiť do 31. 01. 2023 u pani Šipikalovej a pani Fusatej v MŠ alebo na tel. číslach 0907 170 536, 0902 338 782.        

   • Oznam vedúcej ŠJ
    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Od 1. 1. 2023 sa menia poplatky za stravu podľa VZN 4/2022 (pozri VZN_42022.pdf) nasledovne:

     deti MŠ: desiata - 0,50 €; obed - 1,20 €; olovrant - 0,40 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,40 €/deň

     žiak ZŠ vo veku 6 – 11 rokov: obed - 1,70 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,00 €/deň

     žiak ZŠ vo veku 11 – 15 rokov: obed - 1,90 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,20 €/deň

     zamestnanci školy a obce: obed - 2,40 €; réžia - 0,30 €; spolu 2,70 €/deň

      

     Stravu za január 2023 prosím uhradiť od 3. 1. 2023 do 6. 1. 2023. Ďakujem.

   • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

    • V stredu 23. 11. 2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v dvoch kategóriách.

     Výsledky

     kategória 1A (4. - 7.ročník): 

                   1. miesto a postup do okresného kola - Lukáš Kopernický, VI. A

                    2. miesto - Júlia Kapráliková, V. A

                    3. miesto - Dávid Kokles, V. A 

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1A bez postupu:  Juraj Michňa, VII. A, Damián Struhár, VII. A.

     kategória 1B (8. - 9. ročník):

                   1. miesto a postup do okresného kola - Laura Mišková, IX. A

                   2. miesto - Sebastián Kučera, IX. A

                   3. miesto - Denisa Marušková, IX. A

     Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1B bez postupu: Marek Grega, VIII. A, Katarína Šurianska, VIII. A, Michaela Káčerová, VIII. A, Ronald Repiský, VIII. A, Lukáš Miškov, IX. A, Lucia Jonášová, IX. A.

     Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME a GRATULUJEME a víťazom držíme palce v okresnom kole!

                                                           PaedDr. Miroslava Mesiariková, Mgr. Jana Herková     

    • Relax v decembri

    • V decembri si deti z krúžku najskôr zašportovali v telocvični. Potom si v školskej kuchynke nacvičili pečenie lineckých koláčikov a neskôr aj jedenie. Zvládli obe činnosti na jednotku, tak pozor doma – máte hotových cukrárov, ale aj papkáčov. Navštívili sme knižnicu, kde si deti mohli popozerať knihy alebo si sadnúť za počítač a prejsť si rôznymi programami, no oni si radšej vybrali tie knihy a kreslenie – tiež dobrá voľba.

                                                                                                                                          Mgr. Lenka Jančoková

    • Školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko

    • Dňa 16. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti. Zapojilo sa 9 žiakov z 1. stupňa. V 1. kategórii súťažilo 7 žiakov 2. a 3. ročníka.

     1. miesto – Zdenka Repiská, 2. A (postup do okresného kola)
     2. miesto – Tamara Mesiariková, 2. A
     3. miesto – Hana Šurianska, 2. B

     V 2.kategórii súťažili 2 žiačky 4. ročníka.

     1. miesto – Martina Melišová, 4. A (postup do okresného kola)
     2. miesto – Emily Copp, 4. A

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a dievčatám, ktoré postupujú, držíme palce.

      

                                                                                                              Mgr. Miroslava Plechlová

    • December v škôlke

    • Kto nemá Vianoce vo svojom srdci, nikdy ich nenájde pod stromčekom.

     December v našej materskej škole bol plný očakávaní, radosti, žiarivých detských očiek a zážitkov. Do MŠ zavítal Mikuláš, ktorý deti obdaroval za pekné básničky a pesničky sladkou odmenou. Oboznamovali sme sa s pranostikami na Barboru, Luciu. Čítali sme si vianočné príbehy, z ktorých sa deti mohli dozvedieť, prečo oslavujeme Vianoce. Deti písali list Ježiškovi, na ktorý dostali aj  odpoveď. Postavili stromček v triede a vypekali sa dobroty ako linecké koláčiky či medovníčky. Celý mesiac sme tvorili na tému Vianoce. Keďže deti všetko pripravili v predstihu, do materskej školy zavítal Ježiško o čosi skôr. Spolu s deťmi sme si pripravili aj malé vianočné posedenie s opekancami a oblátkami.

     Vianoce čisté a krásne ako sneh,

     na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

     Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

     všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

     Nielen na Vianoce a Nový rok,

     ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.

      

      

      

    • Predvianočné kino

    • V pondelok 19. 12. sa nám podarilo obnoviť tradičnú druhostupniarsku predvianočnú akciu - návšteva filmového predstavenia. Tentokrát sme cestovali do Nitry, kde sme si pozreli film Kocúr v čižmách - posledné želanie. Film niesol peknú myšlienku o tom, čo je v živote podstatné a akí sú v našom živote dôležití priatelia. Po filme sme mali možnosť nakúpiť si darčeky pre seba či svojich blízkych. 

   • Chrípkové prázdniny - MŠ
    • Chrípkové prázdniny - MŠ

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v materskej škole od 21. 12. 2022 (streda) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (80%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok). 

     Zo stravy sú deti odhlásené. 

     Mgr. Ivana Betková

   • Chrípkové prázdniny - II. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - II. stupeň

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole – triedy II. stupňa a v školskom klube detí v dňoch od 21. 12. 2022 (streda) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (39,47%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach II. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

   • Chrípkové prázdniny - I. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - I. stupeň

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole – triedy I. stupňa a v školskom klube detí v dňoch od 20. 12. 2022 (utorok) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (49,44%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach I. stupňa ZŠ a v školskom klube detí. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

    • Školsky futbalový turnaj dievčat

    • Dňa 9. 12. 2022 sa uskutočnil v našej telocvični medzitriedny futbalový turnaj dievčat 2. stupňa. Zúčastnili sa ho 4 tímy, dievčatá 6. roč., 7. roč., 8. roč. a spolu 5. a 9. roč. Hrací systém bol každý s každým po 10 minút. Jasným víťazom sa stali dievčatá 7. roč., ktoré vyhrali všetky zápasy. Ale aj dievčatá z druhých ročníkov sa nedali zahanbiť a ukázali pekné futbalové akcie, hru a bojovnosť. Všetkým zúčastneným dievčatám ďakujem za účasť. Potvrdili, že nielen chlapci vedia hrať futbal😊

     Poradie:

     1. Dievčatá 7. roč. – 9b (S. Beňová, E. Adamíková, L. Ludvigová, D. Barroso)

     2. Dievčatá 8. roč. – 6b (N. Hercegová, A. Angletová, M. Káčerová, N. Magulová, M. M. Tekeliová)

     3. Dievčatá 6. roč. – 1b  (S. Šurianska, E. Mišková, S. Gregová, S. Repiská)

         Dievčatá 5. roč. + 9. roč.  – 1b (M. Angletová, E. Tekelyová, K. Trusková, D. Boháčová)

     Mgr. Peter Hlavačka

                                                                      

    • Školská Olympiáda ľudských práv

    • Dňa 9. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Aj my sme si takto chceli pripomenúť Svetový deň ľudských práv. Olympiády sa zúčastnili trojčlenné tímy žiakov 6. – 9. ročníka. V prvej časti absolvovali písomný test zložený z 25 otázok. Preverili si v ňom napr. ako sa delia ĽP, aké sú základné dokumenty ĽP, aké majú práva a povinnosti deti, ktorá organizácia je zameraná na dodržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti; dozvedeli sa, že „rovnosť nie je rovnakosť“, čo je Unicef, diskriminácia,... Druhá časť bola vedená formou diskusie. Žiaci sa pripravovali diskusné príspevky z materiálov v oblasti ľudských práv a slobôd. Tímy všetkých ročníkov zvládli súťaž na výbornú😊

     Mgr. Peter Hlavačka

      

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia známa – neznáma

    • Dňa 8. 12. 2022 sme sa zúčastnili vyhodnotenia regionálnej výtvarnej súťaže Polícia známa – neznáma, do ktorej sa ako každoročne zapojili aj žiaci I. stupňa našej školy. Vyhodnotenie sa konalo  na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Žiari nad Hronom. Deti privítali pracovníci POS a JUDr. Anna Holečková, ktorá odovzdávala ceny. Prišli i policajti, ktorí ukázali deťom, ako sa zisťuje prítomnosť alkoholu, deti si mohli vyskúšať „fúkať“, obliekli ich do zásahových oblekov, ukázali používanie pút a obuškov. Zo zapojených detí našej školy získala Zuzana Šlosiariková, žiačka 3. ročníka 1. miesto v kategórii I. stupeň ZŠ a žiačka Lara Šebeňová Cenu policajnej kynológie. Oceneným žiačkam blahoželáme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová

    • V Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene

    • Dňa 5. 12. 2022 zavítal medzi tretiakov a štvrtákov najprv Mikuláš a potom  už cestovali do Zvolena. Tešili sa na divadelné predstavenie. Na javisku sa predstavil namyslený králik Eduard, ktorý je obľúbenou porcelánovou hračkou malej Alice. Dievča ho neustále rozmaznáva a zahŕňa nekonečnou láskou a pozornosťou. Malý králik si užíva radosti života v domácnosti rodiny. Svoje šťastie si však veľmi neváži a všetko okolo seba považuje za absolútnu samozrejmosť. Až dokým mu nevinný výlet na zaoceánskej lodi neobráti život celkom hore nohami.

     Mnohé útrapy a lúčenia, ale najmä bytostne ľudskí priatelia menia jeho porcelánové srdiečko a Eduard začína lepšie chápať, čo je pre neho skutočne dôležité a čo znamená mať niekoho úprimne rád.

     Žiakom sa predstavenie páčilo, pozorne sledovali dobrodružnú cestu králika a hercom zatlieskali. Dúfame, že si z divadla odniesli nielen umelecký zážitok, ale aj poučenie, čo je v živote podstatné. 

     Mgr. Eva Matejová, Mgr. Emília Boháčová, triedne učiteľky

      

    • Varíme zdravo v novembri

    • V mesiaci november sme sa na krúžku VARÍME ZDRAVO opäť venovali zdravým potravinám a vyčarovali sme sladké a slané jedlá. Na začiatku mesiaca sme si pripravili cestovinový šalát so zeleninou a bielym jogurtom. O týždeň sme školu rozvoňali citrónovými sušienkami. Potom sme si vyskúšali prácu so sladkými zemiakmi (batátové šúľance) a na konci mesiaca sme si pochutili na kváskovej pizzi.

     Mgr. Miroslava Plechlová