• 1.4 Cestovná kancelária

    • Na začiatku aktivity sme u žiakov zistili úroveň čitateľskej gramotnosti prostredníctvom vstupného testu. V rámci aktivity sme so žiakmi čítali publikácie a encyklopédie o krásach národných parkov Slovenska. So žiakmi sme získavali informácie o národnom parku Malá Fatra. Hľadali sme informácie o možnostiach ubytovania v Malej Fatre. Študovali sme a triedili sme ponuky ubytovacích služieb prostredníctvom internetových zdrojov. Rozprávali sme sa o miestach, ktoré žiaci navštívili v tomto parku spolu s rodinou. Plánovali sme výlet, dovolenku v národnom parku Malá Fatra – žiaci zisťovali možnosti ubytovania a hľadali aktivity, ktoré sa dajú uskutočniť v národnom parku. Žiaci si navrhli vlastné logo národného parku, skladali puzzle, tvorili plagát o zaujímavých miestach v národnom parku Malá Fatra, vypracovávali rozličné pracovné listy. Na konci aktivity sme overovali čitateľskú gramotnosť výstupným testom.

     Mgr. Jana Herková

     Prostredníctvom cestovnej kancelárie žiaci spoznávali krásne miesta nášho rodného Slovenska. Postupne sa zoznamovali s jednotlivými národnými parkmi Slovenska cez rôzne publikácie a webové stránky. Po preštudovaní mnohých dokumentov si dokázali sami navrhnúť kompletnú dovolenku v týchto oblastiach, to znamená od ubytovania cez možnosti aktivít a turistických trás v danom národnom parku. Zoznámili sa s históriou, faunou a flórou konkrétnej oblasti. Z nadobudnutých znalostí vytvorili informačné letáky, ktoré môžu slúžiť ako učebná pomôcka.

     PaedDr. Miroslava Mesiariková

     V rámci tohto krúžku žiaci spoznávali krásy našich národných parkov. My sme prostredníctvom zakúpených encyklopédií a internetu „navštívili“ Národný park Veľká Fatra a Národný park Malá Fatra. Pracovali sme s pracovnými listami, skladali sme puzzle loga národných parkov, opisovali sme fotografie. Rozprávali sme sa o tom, ktoré miesta v týchto parkoch sme s rodinou navštívili. Plánovali sme rodinnú dovolenku, zisťovali sme možnosti ubytovania a trávenia voľného času. Pozreli sme si video o 10 top lokalitách v Malej Fatre i Veľkej Fatre. Navrhovali sme turistickú známku k vybranému miestu. Študovali sme publikácie a encyklopédie o Slovensku. 

     Mgr. Martina Gáborová 

     So žiakmi sme sa venovali študovaniu našich národných parkov. Na začiatku sme sa oboznámili s tým, čo budeme počas našich stretnutí robiť, následne sme si napísali test, aby sa zistila úroveň čitateľskej gramotnosti. Žiaci ďalej skúmali a zisťovali zaujímavosti o jednotlivých národných parkoch. Ďalej zisťovali, aké jednotlivé turistické trasy vedú jednotlivými parkmi. Žiaci zisťovali ich náročnosť, ale aj aké výhody v podobe výhľadov a zážitkov dané trasy ponúkajú. Čítali sme odborné publikácie o prírode Slovenska.

     Mgr. Anton Buchel 

     • žiaci získavali rôzne informácie z internetu a odbornej literatúry o prírodných krásach Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Vysoké Tatry a Slovenský Raj,
     • žiaci vytvárali návrhy dovoleniek  v týchto lokalitách,
     • vyhľadávali sme informácie o flóre a faune v národných parkoch,
     • navštívili sme Ranč Sv. Františka v obci Horné Hámre a vyhotovili reklamný plagát na jeho propagáciu.

     Ing. Dana Strihovská