• 1.8 Od železnej hrivny po súčasné euro

    • Na začiatku aktivity som dala žiakom overiť úroveň čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti prostredníctvom vstupného testu. Prostredníctvom tejto aktivity si žiaci obohatili obzor z histórie vývoja platidiel až po súčasné euro. Vyskúšali si rôzne spôsoby a formy platenia za tovar. Vyhľadávali a získavali informácie o charakteristických znakoch na bankovkách a minciach. Zahrali sme si hru na obchod, kde si vyskúšali nákup a predaj, používanie eura. Prostredníctvom internetových stránok a letákov z rôznych obchodných reťazcov, žiaci porovnávali ceny rovnakého alebo podobného výrobku, tovaru. Zostavovali porovnávaciu tabuľku s vybranými tovarmi a ich cenami. Žiaci si zahrali hry Dostihy a sázky, Investor, prostredníctvom ktorých si zlepšili finančnú gramotnosť. Na konci aktivity si žiaci overovali úroveň získanej finančnej, matematickej gramotnosti prostredníctvom výstupného testu.

     Mgr. Jana Herková 

     Krúžok je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V rámci krúžku žiaci vyhľadávali informácie o vývoji platidiel, dozvedeli sa o histórií vývoja peňazí na územní Slovenska. Na základe zistených informácií vyrobili časovú os. Z modelovacej hmoty žiaci vyrobili mince BIATEC. Z látky a koráliek si vyrobili rozličné drobnosti, pomocou ktorých si ukázali ako funguje výmenný obchod. Ako to funguje v obchode si ukázali prostredníctvom hry na obchod, ktorou si zároveň precvičili používanie peňazí. Počas krúžku sa spoločne zahrali hry Investor a Dostihy a sázky. Svoje vedomosti a zručnosti si precvičovali aj pomocou pracovných listov.

     Mgr. Mária Kováčová 

     Cieľom podaktivity bolo zlepšiť matematickú a finančnú gramotnosť žiakov.
     Žiaci:
     - vyhľadávali informácie o vývine platidiel na internete, vytvorili „rodomenu“,
     - získali informácie o charakteristických znakoch na bankovkách a minciach, nájdené informácie triedili a spracovávali, vytvorili prezentácie ku Dňu finančnej gramotnosti v škole,
     - si rozvíjali matematickú a finančnú gramotnosť prostredníctvom hier Investor a Dostihy, zahrali si hru Milionár,
     - vytvorili tabuľky s vybranými tovarmi a ich cenami a ceny porovnávali,
     - vytvorili fiktívne banky - vyhľadávali a spracovávali informácie o bankových produktoch, porovnávali ponuky bánk matematickým výpočtom, vytvorili plagát,
     - 8. a 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie do Kremnice. V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni. Žiaci mali možnosť vidieť unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, ale aj vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, rôzne nástroje a raziace stroje.

     Mgr. Jaroslava Žabková/Mgr. Gabrila Debnárová