• 1.6 Aktívny život do vysokého veku

    • Žiaci vypracovali vstupný test na overenie úrovne čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Následne analyzovali vstupný test – klady a nedostatky. Prostredníctvom internetu získavali  informácie o druhoch éčok v potravinách a ich vplyve na ľudské zdravie. O získaných poznatkoch spoločne diskutovali a získané výsledky prezentovali žiakom druhého stupňa. Vyhľadávali recepty na výrobu potravín bez éčok a následne vyrábali pokrmy (ovocná šťava, ovocná zmrzlina, želatínové cukríky). Vyhľadávali firmy, kamenné obchody, e-shopy, ktoré ponúkajú bezéčkové potraviny. Žiaci ďalej porovnávali etikety produtkov, ktoré obsahujú éčka a prímesy s produktami, ktoré ich neobsahujú (pečivo, džús, čokoláda jogurty). Vyrábali etikety pre vlastný produkt (želé cukríky, výživa). Žiaci zostavovali zoznamy plodín, ktoré chceli pestovať. Čítali odborné texty o bioplodinách, ich pestovaní, založení parenísk, záhonov a besedovali so záhradkárom na základe pripravených otázok na tému pestovanie rastlín, škodcovia a ochrana rastlín pred  nimi. Pripravovali kalkulácie na nákup semien, sadeníc, fóliovníka. Žiaci vybrali miesto a pôdu, naštudovali plán, stavali a montovali fóliovník. Ryľovali vo fóliovníku, vyberali kamene a pleli, pripravovali pôdu na vysádzanie. Čítali odborné texty k sadeniu, hľadali na internete informácie k vysádzaniu a vysievaniu. Vysievali a vysádzali rastliny, semená, okopávali, polievali /paradajky, šalát, hrach, mrkva.../ Žiaci vyhľadávali informácie k téme fajčenie. Vypracovali dotazník o zdraví, vyhodnocovali a diskutovali. Získavali informácií o netradičných múkach v našej kuchyni, o ich význame v stravovaní a vplyve na ľudské zdravie, spoločná diskutovali. Vytvorili prezentácie zo získaných informácií. Pripravovali proces  pečenia (vyhľadávali recepty, nakúpili suroviny, rozdelili si úlohy), piekli koláč zo špaldovej a pšeničnej múky, porovnávali pečivo z rôznych druhov múky. (konzistencia, chuť, farba). Spracovávali recepty a fotografie z internetu (tvorili brožúru). Pracovali s pracovným listom – využívanie špaldovej múky, diskutovali piekli bábovku zo špaldovej múky.

     Mgr. Peter Hlavačka 

     Tak ako napovedá samotný názov krúžku, venujeme sa v ňom aktivitám, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom a to hlavne v oblasti stravovania. Žiaci počas krúžku zisťovali informácie o netradičných múkach v našej kuchyni a následne vyrobili na túto tému plagáty. Študovali recepty slaných a sladkých jedál, v ktorých sa používa špaldová múka. Veľkú časť krúžku sme venovali praktickej príprave jedál zo špaldovej múky. Žiaci si vyhľadávali recepty, nakupovali, vážili suroviny a následne varili/piekli rôzne jedlá ako napríklad lievance, cuketové placky, bryndzové koláčiky či acidkovú bábovku. Recepty žiaci postupne spracovávali do receptáru. Taktiež si žiaci cez internet zisťovali informácie o potravinovej pyramíde. Zistené informácie využili pri výrobe jej drevenej podoby. Žiaci taktiež besedovali s výživovou poradkyňou a lekárkou o zdravom stravovaní.

     Mgr. Mária Kováčová

     Pred začatím samotných aktivít sme overili úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom testu. Študovali sme informácie o špaldovej múke, recepty slaných a sladkých jedál zo špaldovej múky, pracovali sme s odbornými textami o špaldovej múke. Besedovali sme s výživovým poradcom o netradičných múkach v našich kuchyniach. Pripravovali sme pokrmy podľa vyhľadaných receptov. Ich prípravu sme spracovali do brožúry overených receptov.

     Mgr. Ivana Betková 

     Aktivity:

     • žiaci získavali informácie o netradičných múkach v našej kuchyny,
     • pripravovali sme rôzne jedlá zo špaldovej múky,
     • vyhotovili sme receptár pripravených jedál,
     • diskutovali sme s pracovníčkou RÚVZ na tému Zdravá výživa a zdravý životný štýl,
     • v priestoroch areálu školy sme osadili fóliovník, v ktorom sme vypestovali rôzne druhy zeleniny.

     Ing. Dana Strihovská