• 1.7 Cestujeme vo svete literárnych hrdinov

    • Tento krúžok si vybrali žiaci, ktorí radi „cestujú“ vo svete literárnych príbehov. Na začiatku sme sa zoznámili s knihami, ktoré budeme čítať. Boli to knihy Mio, môj Mio a Narodená v pondelok. Na internete sme si našli informácie o autoroch týchto kníh. O príbehoch sme sa rozprávali prostredníctvom úloh v čitateľských vreckách. Najskôr sme plnili úlohy z vrecka Pred čítaním. Následne tie, ktoré sme si vyberali z vrecka Počas čítania. Tieto úlohy sa týkali deja, postáv, prostredia z príbehu. Posledné vrecko obsahovalo zadania Po čítaní. Okrem toho sme vypĺňali a rozoberali cvičenia a úlohy v pracovných listoch. Nezabudli sme ani na rozvoj fantázie a tvorivosti. Kreslili sme naše predstavy o postavách z knihy, miest z príbehu a pod. Tvorili sme básne, písali sme list či pohľadnicu hlavnej postave.

     Mgr. Martina Gáborová 

     Venovali sme sa v rámci projektu Cestujeme vo svete literárnych hrdinov knihe od Astrid Lingrenovej Mio, môj Mio. Prostredníctvom internetu sme sa zoznámili s autorkou a jej životom. Pracovali sme s našou fantáziou, predstavovali sme si, o čom asi kniha bude, kto je hlavný hrdina, pracovali sme s ilustráciami a zapájali svoju predstavivosť pri výtvarnej tvorbe. Pomocou čitateľských vrecúšok sme sa spoločne dostávali k deju knihy. Už sa veľmi tešíme na nový školský rok a prácu v krúžku.

     Mgr. Miroslava Plechlová 

     Cieľom aktivity je zlepšiť čitateľské zručnosti žiakov 8. a 9. ročníka prostredníctvom čítania príbehov, analýzy textov, tvorivých úloh a vyhotovení propagačných materiálov  o prečítanej knihe. Žiaci 8. ročníka čítajú knihu od Jennie K. Brownovej – Poppy Mayberryová – Narodená v pondelok. Žiaci 9. ročníka čítajú 2 diely knihy od Thomasa C. Brezinu – Diví šialení anjeli. Prvá časť má názov Pobozkať anjela je nebezpečné a druhá časť má názov Anjeli sa vždy smejú dlhšie. Na začiatku aktivity sme si zistili úroveň čitateľskej gramotnosti. Počas spoločných stretnutí postupne čítame úryvky, ktoré si analyzujeme prostredníctvom čitateľských vrecúšok z pohľadu prostredia, deja a postáv. Vhodné úryvky vyjadrovali žiaci kresbou, pantomímou, dramatizáciou. Vypracovávali pracovné listy na jednotlivé kapitoly. Predpokladané ukončenie aktivity je máj 2022. V máji si žiaci overia získanú úroveň čitateľskej gramotnosti výstupným testom.

     Mgr. Iveta Tomášová