• Systém EDUPAGE využívajú všetci naši učitelia na komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi. Ide o najviac používanú aplikáciu, pomocou ktorej budú Vaše deti dostávať úlohy od svojich učiteľov. Postup je jednoduchý:

    1. Učiteľ zadá do systému svojim žiakom domácu úlohu so všetkými potrebnými prílohami
    2. Žiak si prečíta zadanie, stiahne si prílohy a vypracuje ich
    3. Žiak cez svoje konto odošle učiteľovi vypracovanú domácu úlohu

     

    V prípade, ak potrebujete pre vypracovanie domácej úlohy kancelársky balík Microsoft Office a nemáte zakúpenú licenciiu, môžete použiť aj bezplatné produkty: https://sk.libreoffice.org/ alebo https://www.openoffice.org/sk/download/index.html

    V prípade problémov, ktoré neviete vyriešiť ma prosím kontaktujte na: admin@zszupkov.sk

    Nižšie nájdete dva návody, ktoré Vám môžu pomôcť vyriešiť problém.


    Postup spätného odoslania vypracovanej úlohy žiakom učiteľovi

     

    Po tom ako žiak dostane dennú úlohu od učiteľa (formou správy na edupage) a vypracuje si zadanie

    (štandardne v prílohe tejto správy), musí túto úlohu zaslspäť učiteľovi .

     

    Postup je nasledovný :

    • žiak sa prihlási svojimi údajmi na EDUPAGE,
    • v ľavom hornom rohu klikne na odkaz notifikácie,
    • následne v pravom dolnom rohu klikne na červený krúžok s bielym symbolom + (nový prvok),
    • tým sa dostane k tvorbe novej správy, v ktorej klikne na odkaz posls právu,
    • následne klikne na prehľadávať adresátov, tu zvolí možnosť učitelia a zo zoznamu si vyberie konkrétneho pedagóga,
    • do obsahu správy môže napísať sprievodný text učiteľovi,
    • je dôlité, aby do správy vložil prílohu obsahujúcu vypracovanú úlohu,
    • vypracovanú úlohu vloží pomocou kliknutia na symbol spinky v ľavom dolnom rohupripojiť prílohu,
    • následne správu odošle zeleným tlačidlom ďalej a po zobrazení upozornenia o odoslaní správy, jej odoslanie potvrdí zeleným tlačidlom posl s právu.

     

    Postup vygenerovania nového hesla na edupage pre žiaka cez konto rodiča

    V prípade, že žiak nemá prístup na svoj EDDUPAGE z dôvodu straty hesla, môže rodič vygenerovať nové. Postup je nasledovný :

    • rodič sa prihlási pomocou svojich údajov na EDUPAGE,
    • v pravom hornom rohu klikne na svoje meno,
    • po zobrazení rolovacieho okna zvolí položku môj profil,
    • v okne Vaše školské Edupage konto zobrazené mená Vašich detí a pod nimi je  možnosť resetovania ich hesla,
    • v ďalšom okne sa Vám zobrazí možnosť odoslania hesla na Váš e-mail,
    • následne obdržíte e-mail, ktorý bude obsahovať pokyny, podľa ktorých vygenerujete nové heslo.