• 1.1 Kľakovská dolina očami mladých prírodovedcov

    • V tomto krúžku sme spoznávali okolie našej školy a potom aj celej Kľakovskej doliny. Deti boli výskumníci, učili sa robiť herbár, spoznávali rastliny, živočíchy a neskôr aj nerasty. Svoje poznatky a zistenia zverejnili na nástenke, ktorú umiestnili na školskú  chodbu, aby  si ich mohli prezrieť aj ostatní žiaci. Neskôr žiaci zisťovali, ktoré prírodné zaujímavosti môžu objaviť v pohorí Vtáčnik. To, že žiakov príroda zaujíma a majú ju radi, je jasné. Svedčí o tom aj to, že sa starajú o čistotu okolia našej školy.

     Mgr. Zuzana Valušková Kurková 

     V rámci tohto krúžku žiaci chodili na vychádzky do okolia školy aj okolia Kľakovského potoka a monitorovali výskyt rastlín a živočíchov. Robili fotografie monitorovaných rastlín a živočíchov. Na počítači o nich vyhľadávali informácie. Navštevovali knižnicu, kde čítali encyklopédie. Vypracovávali pracovné listy o rastlinách a živočíchoch. Kreslili obrázky a vyrábali plagáty. Žiaci pripravovali texty do publikácie. Žiaci mapovali čierne skládky, diskutovali o tejto problematike so starostom obce Ing. Jánom Tomášom.

     Mgr. Eva Matejová 

     V priebehu krúžku žiaci mapovali rastliny a živočíchy v Kľakovskej doline. So záujmom vyhľadávali informácií z publikácií v školskej knižnici a na internete. Z náučných tabúľ počas turistickej vychádzky na vrch Ostrovica sa dozvedeli o vzácnych druhoch rastlín a živočíchov v tejto oblasti. Skladali puzzle, riešili tajničky a kvízy, hrali pexeso, maľovali a modelovali zvieratá, prepájali ríšu zvierat s rozprávkovým svetom, spievali piesne spojené s pohybom zvierat. Vyhľadávali, zapisovali a vysvetľovali význam prísloví, prirovnaní a hádaniek o zvieratách. Na mape Slovenska vyznačovali výskyt zvierat. Žiaci tvorili plagáty na témy Vtáky zimujúce u nás, Lipa malolistá. Počas vychádzky v okolí školy pozorovali a fotografovali byliny, kry a dreviny, spoznávali liečivé rastliny a ich účinky, oboznamovali sa s medonosnými rastlinami. Žiaci objavovali prírodné úkazy v Kľakovskej doline.

     Mgr. Emília Boháčová 

     Najzaujímavejšie činnosti:

     • boli sme na vychádzke v časti Kamenica, vyhľadávali sme stopy živočíchov,
     • vytvorili smer PEXESO so stopami a obrázkami živočíchov,
     • vytvorili sme plagát stromu a žiaci vlepovali obrázky živočíchov podľa toho, či svoj úkryt majú na strome, pod stromom, v zemi, pod lístím,...
     • vyrobili sme si Puzzle z rozstrihaných obrázkov živočíchov,
     • v okolí školy sme si natrhali byliny, dali sme ich vylisovať a urobili z nich herbár,
     • deti ochutnávali liečivé byliny, jednou z nich bola aj žihľava, z ktorej sme pripravili odvar.

     Mgr. Lenka Jančoková