• Návody zahŕňajú nasledovné nastavenia a inštaláciu:

     • Office 365 (body 1-5) - minimálne tieto kroky vykonajte, ak chcete nainštalovať kancelársky balík
     • Nastavenie OneDrive (bod 6) - online úložisko
     • Prepojenie a samoinštalácia s Teamsom, vypnutie spúšťania po štarte (bod 7)
     • Ukážka Office aplikácií cez ponuku Štart a vysvetlivky (bod 8)

      

     Dôležité: Microsoft Office 365 sa nedá nainštalovať do zariadenia, pokiaľ je v ňom nainštalovaná verzia Microsoft Office 2019, musíte ju najprv odinštalovať. Staršie verzie nemám odksúšané, nakoľko ich v škole už nepoužívame. Skôr to bude závisieť od toho, aký typ inštalácie ste použili pri instalácii vášho kancelárskeho balíka (msi, Click-to-Run) a architektúre (32bit alebo 64 bit).

     Ak máte zakúpenú, nainštalovanú a funknčú inú verziu kancelárskeho balíka Microsoft Office, môžete prvých 5 bodov preskočiť, poprípade si ju môžete vyskúšať nainštalovať, možno vás to pustí.

     Keďže sa všetko tlačí do Cloudu, tak aj my sme zakúpili takýto typ licencií, aby ich mohli žiaci školy využívať aj z domu, čo je v čase dištančného vzdelávania výhodné.


     1. Najprv sa musí žiak školy prihlásiť pod svojim menom a heslom na stránke www.office.com. Návod na prihlásenie do Office 365 (online).

     2. Na úvodnej obrazovke vyberte možnosť Nainštalujte si Office, roztvorí sa menu, v ktorom treba vybrať možnosť Aplikácie služieb Office 365. Automaticky sa stiahne inštalačný súbor s názvom OfficeSetup.exe o veľkosti približne 6MB.

     3. Spustite súbor a nainštalujte aplikáciu do počítača (inštalácia je závislá od rýchlosti internetového pripojenia)

     4. Po dokončení inštalácie kliknite na Štart - Nastavenia - Kontá a v ľavom stĺpci vyberte možnosť: Prístup k pracovisku alebo ku škole. Kliknite na možnosť Pripojiť

     Zadajte prihlasovacie údaje dieťaťa: email a následne heslo, pričom pri možnosti zvoliť typ konta vyberte vždy Pracovné alebo školské konto.

     Ak ste sa úspešne prihlásili, zobrazí sa pridané konto v zozname kont.

     Tento postup použite pre všetky deti, ktoré navštevujú našu školu a pracujú na jednom notebooku/počítači.

     5. Spustite niektorý program z balíka office 365, napríklad Word. Vpravo hore by ste mali vidieť napárované konto dieťaťa s balíkom Office 365. Po kliknutí na meno sa zobrazia informácie o konte a je tu sa nachádza aj možnosť odhlásiť alebo prepnúť používateľa v prípade, ak sa na jeden počítač prihlasuje viacero detí/súrodencov.

     Kliknite v aplikácii Word (alebo inej, podľa toho, ktorú ste si otvorili) vľavo dole na Konto a zobrazia sa podrobné informácie o konte a licencii. Vpravo musíte vidieť Produkt s predplatným, vľavo dole pripojenú službu OneDrive.

     6. Vyhľadajte cez ponuku štart program OneDrive a spustite ho alebo otvorte Windows prieskumníka (Tento počítač) a v ľavom stĺpci kliknite na OneDrive. Ak sa vám nenapáruje konto automaticky, zadajte znovu prihlasovacie údaje a vyberte možnosť: Pracovné alebo školské konto.

     Ak sa vám podarí prihlásiť, tak by ste mali v Oblasti oznámení na Panely úloh systému Windows vidieť modrú ikonku s obláčikom. Taktiež by ste mali vidieť cez Windows prieskumníka pripojený priečinok:

     7. Reštartujte počítač, mal by sa automaticky nainštalovať Microsoft Teams (pravdepodobne ho už máte nainštalovaný). Teams by sa mal automaticky pripojiť na žiaka, ktorý bol naposledy prihlásený v Office 365. Môžete si prečítať krátky návod k Microsoft Teams.

     Ak chcete vypnúť automatické zapínanie Teams po štarte systému Windows, postupujte nasledovne: Kliknite pravým tlačidlom myši na Panel úloh systému Windows a vyberte možnosť Správca úloh (alebo vyhľadajte cez Štart). Vľavo dole zobrazte Viac podrobností - v hornom menu vyberte záložku Spustenie. Teraz označte aplikáciu Teams a vpravo dole kliknite na Zakázať.

     8. Cez ponuku Štart by ste mali v zozname programov vidieť:

     • nainštalované produkty Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, ... ), nachádzajú sa v ľavom stĺpci medzi programami
     • medzi dlaždicami sa zvyknú nachádzať ikony, ktoré tam boli aj pred inštaláciou:
      • online odkazy zgrupené do jednej dlaždice - odkazujú na online produkty Microsoft Office, pomocou nich môžete otvárať dokumenty online cez webový prehliadač - automaticky sa online aplikácia napárauje s kontom dieťaťa, ak už bolo prihlásené cez web
      • ikonku Office - slúži na zakúpenie produktov Microsoft Office, kľudne ju môžete odinštalvoať, keďže máte verziu pre vzdelávanie zadarmo.