• Prihlasovacie údaje obdrží každý žiak od svojho triedneho učiteľa. Prihlasovacie údaje sú v tvare:

     Prihlasovacie meno: priezviskoX@zszupkov.sk (X = poradové číslo)

     Heslo: 8 miestne heslo (4 číslice,2 malé a 2 veľké písmená)

      

     Na Edupage a do počítačov, notebookov a tabletov v škole sa žiak prihlasuje nasledovne:

     Prihlasovacie meno: priezviskoX

     Heslo: 8 miestne heslo (4 číslice,2 malé a 2 veľké písmená)

      

     V prípade, že žiak nemá prístupové údaje z dôvodu straty týchto údajov, kontaktujte: admin@zszupkov.sk. V správe uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka, pre ktorého chcete získať prístup.

      


      

     Pristupovať k produktom Microsoft Office 365 môžete:

     1. Pre notebooky a stolné počítače cez webovú lokalitu: www.office.com

     2. Pre mobilné telefóny: Obchod Play pre Android a App Store pre iOS

      

     Názov aplikácie pre Obchod Play/App Store je Microsoft Office a ikonka vyzerá nasledovne:


     Postup pre prihlásenie:

     1. Po otvorení stránky klikneme na tlačidlo Prihlásiť sa (Sign In):

      

     2. Teraz zadáme svoje prihlasovacie meno v tvare: priezvisko.meno@zszupkov.sk

     3. Systém overí, či užívateľ so zadaným prihlasovacím menom existuje. Podľa toho sa zobrazí jedno z nasledovných okien:

     4. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí úvodná obrazovka. Ak ste sa prihlásili úplne prvý krát, tak sa zobrazia tipy pre používanie aplikácie, stačí si ich prečítať a klikať na tlačidlo Ďalej. Po zobrazení všetkých úvodných nastavení by ste mali vidieť používateľské prostredie (obrázok nižšie), všetky potrebné programy nájdete v stĺpci vľavo. Ak si chcete zobraziť aj ich názvy, stačí v ľavom hornom rohu kliknúť na ikonku s 9 bodkami.

      

     5. Teraz môžete začať plnohodnotne používať produkty Office 365.

     Najčastejšie budú žiaci používať Word, Excel a Powerpoint.

     Onedrive je podobný USB kľúču, ktorý je umiestnený v cloude (na servery) - ak si sem žiak uloží dokumenty, vie sa k nim dostať z ľubovoľného miesta a zariadenia, ktoré má prístup na internet.

     Ak budeme musieť prejsť na dištančné vzdelávanie, nezaobídeme sa bez aplikácie Teams (Tímy). Umožňuje usporiadať videokonferencie (schôdze) medzi všetkými žiakmi triedy a učiteľom. Bližšie informácie o aplikácii Teams sú popísané v ďalšom návode.

     6. Ak sa chcete odhlásiť z Office 365, tak kliknite do pravého horného rohu na ikonku s iniciálami vášho mena a priezviska a zobrazí sa možnosť Odhlásiť sa.