• Ak sa chcete prihlásiť cez webové prostredie priamo do TEAMSu, môžete použiť adresu:

     https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/log-in

     Urýchlite tým prihlásenie, keďže sa neprihlasujete najprv do Office 365.


     Na jednom počítači/notebooku môže pracovať aj viacero súrodencov. U android/iOS zariadení (hlavne mobily) sa tak trochu očakáva, že vlastníkom zariadenia je jedna osoba, takže tam neodporúčam prihlasovanie a odhlasovanie viacerých detí (len v krajinej núdzi). Potrebné je, aby vždy došlo k odhláseniu a následne k prihláseniu ďalšieho člena rodiny.

     Ak si to zhrnieme, tak pre online vyučovanie môžete zvoliť jednu z nasledovných možností:

     1. Teams cez webový prehliadač (odporúčam Chrome/nový Edge)
     2. Teams cez desktop aplikáciu, nainštalovanú do operačného systému Windows
     3. Aplikáciu v mobilnom telefóne - najmenej vhodný spôsob, malý obraz, dosť zložito sa vypracováva úloha

     Technické vybavenie (zoradené podľa dôležitosti, odporúčam mať zabezpečené aspoň prvé 3 body):

     1. Nutnou podmienkou je mať k dispozícii jedno zo zariadení: Osobný počítač / notebook / tablet alebo mobilný telefón
     2. Nutnou podmienkou je taktiež pripojenie k internetu - ak máte len mobilné dáta odporúčam vypnúť kameru, pretože na mobilnom zariadení to sťahuje dosť veľa dát (mobilný operátori si to potom žiaľ naúčtujú)
     3. Odporúčam slúchadlá alebo reproduktory - aby ste počuli ostatných účastníkov videohovoru (hlavne vyučujúceho)
     4. Mikrofón umožní, aby vás ostatní účastníci videohovoru počuli - vhodné na preskúšanie žiaka ústne, komunikáciu medzi žiakmi triedy
     5. Webkamera umožní žiakovi posielať jeho obraz ostatným účastníkom videohovoru - ak ju nemáte, tak sa svet nezrúti

     PS: Mikrofón býva často súčasťou slúchadiel, takže stačí mať slúchadlá s mikrofónom. Niektoré kamery majú taktiež zabudovaný mikrofón.