• "Naša škola - spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí."
   • Novinky
   • Školské kolo Anglickej olympiády
   • 28. 11. 2021
   • V piatok 19.11.2021 sa v našej škole konalo školské kolo Anglickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov v dvoch kategóriách.

    Výsledky

    kategória 1A (4. - 7.ročník):

    1. miesto a postup do okresného kola - Lukáš Kopernický, V. A
    2. miesto - Katarína Šurianska, VII.A
    3. miesto - Ronald Repiský, VII.A

    Ďalší úspešní súťažiaci z kategórie 1A bez postupu: Michaela Káčerová, VII.A , Šimon Debnár, V.A , Lukáš Hafera, V.A.

   • Školské kolo Anglickej olympiády: Čítať viac
  • Školské kolo geografickej olympiády
   • Školské kolo geografickej olympiády
   • 28. 11. 2021
   • V stredu 24. 11. sa konalo online formou školské kolo Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v troch kategóriách.

    Výsledky

    kategória G (4. - 5. ročník): žiaden úspešný riešiteľ

    kategória F (6. - 7. ročník):

    1. miesto a postup do okresného kola - Ronald Repiský, VII. A

    2. miesto a postup do okresného kola - Ema Adamíková, VI. A

   • Školské kolo geografickej olympiády: Čítať viac
  • Okresné kolo Technickej olympiády
   • Okresné kolo Technickej olympiády
   • 26. 11. 2021
   • Ďalšie úspechy získali naši žiaci v okresnom kole Technickej olympiády. V kategórii B sa na 2. mieste umiestnila Lilien Ludvigová zo VI. A. V kategórii A sa na 1. mieste umiestnili Roman Hock a Martin Adamík z IX. A. Chlapci nás budú reprezentovať v krajskom kole.

    Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

   • Okresné kolo Technickej olympiády: Čítať viac
  • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest
   • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest
   • 25. 11. 2021
   • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky 262/2021 zo dňa 24. 11. 2021 platnej od 25. 11. 2021 majú žiaci základnej školy opäť povinnosť mať v škole prekryté horné dýchacie cesty (respirátor, rúško, šatka).

    Vyhláška

   • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest: Čítať viac
  • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní
   • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní
   • 24. 11. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. Prajem vám pevné zdravie a verím, že toto ťažké obdobie spoločne zvládneme v pohode.:-)

    Tomášová, rš

   • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní: Čítať viac
  • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
  • Súťaž iBobor
   • Súťaž iBobor
   • 24. 11. 2021
   • V týždni od 8. 11 do 12. 11. 2021 prebiehala aj v našej škole informatická súťaž iBobor. Súťaže sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo 46 žiakov.

    Úspešní riešitelia:

    1. kategória Drobec - Aleš Rajnoha, II. A

    2. kategória Bobrík - Samuel Debnár, IV. A; Simona Repiská, V. A; Lukáš Kopernický, V. A

   • Súťaž iBobor: Čítať viac
  • Učíme sa v teréne
   • Učíme sa v teréne
   • 10. 11. 2021
   • 4. 11. 2021 sme so žiakmi 6. A navštívili Novú Baňu. Ako prvé sme chceli vidieť Pohronské múzeum, v ktorom nás previedli históriou Novej Bane. Okrem toho je v múzeu momentálne výstava stavebníc Merkur, ktorá nás zaujala – kolotoče, vlaky, autá, mechanické stroje z tejto kovovej stavebnice boli naozaj originálne. Na konci pobytu v múzeu nám ukázali výstavu artefaktov z obdobia paleolitu až po stredovek. Videli sme nástroje, nádoby, zbrane, o ktorých sme sa učili na hodinách dejepisu.

   • Učíme sa v teréne: Čítať viac
  • Súťaž o najkrajšiu tekvičku
   • Súťaž o najkrajšiu tekvičku
   • 1. 11. 2021
   • V mesiaci október vyhlásil Žiacky parlament súťaž o najkrajšiu tekvičku. Zapojili sa žiaci od 1. až po 9. ročník. Tekvičky boli veľmi nápadité, originálne a bolo ich naozaj veľa. Preto aj rozhodovanie bolo naozaj náročné. Nakoniec sa členovia Žiackeho parlamentu zhodli, že vyberú 3 najkrajšie tekvičky, ktoré boli odmenené sladkou a vecnou cenou.

   • Súťaž o najkrajšiu tekvičku: Čítať viac
  • Školské kolo OSJL
   • Školské kolo OSJL
   • 31. 10. 2021
   • V piatok 15. októbra sa aj v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Táto súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Tentokrát si svoje vedomosti a zručnosti zmeralo 5 žiakov. Súťaž mala dve časti - písomnú (online test, transformácia textu) a ústnu (prednes prejavu). Po napísaní testu žiaci tvorili rozprávanie, inšpiráciou im bola báseň od Jána Smreka Babička. V ďalšej časti si pripravili a predniesli príhovor adresovaný spolužiakom pri príležitosti tematického vyučovania venovaného Dňu starých rodičov.

   • Školské kolo OSJL: Čítať viac
  • Október v škôlke
   • Október v škôlke
   • 27. 10. 2021
   • Lístok lístku hovorí, prišla jeseň do hory...

    Tento mesiac je mesiacom úcty k starším. Naši malí škôlkari pripravovali pre svojich starých rodičov malé prekvapenie v podobe darčeka, či krátkeho videa pre potešenie. V malom lesíku za škôlkou spoznávali stromy a kríky, nazbierali si prírodniny a z nich tvorili rôzne obrázky. Oboznamovali sa s niektorými druhmi ovocia a zeleniny. Nie iba na obrázkoch, ale počas ochutnávky spoznávali aj ich rôznorodé chute. Deti si samy pripravili pečené zemiaky s masielkom, ochutnali hrozno, jablká, pomaranče, kivi, maliny a iné. Keďže v tomto mesiaci máme aj Deň jablka, tak sme od rána tvorili jablká z papiera, piekli koláčik, ktorý sme s chuťou aj zjedli; na školskom dvore sme z listov vytvárali veľké jablko. Tento deň bol veselý, plný radosti a ochutnávania jablkových dobrôt. Celý mesiac v škôlke prebiehala súťaž o najkrajšiu tekvicu. Keďže všetky výrob

   • Október v škôlke : Čítať viac
  • Deň jablka v 1. B
   • Deň jablka v 1. B
   • 27. 10. 2021
   • Prváci mali v piatok 22.10. netypický deň. Integrovaným tematickým vyučovaním sme si pripomenuli Deň jablka. Čítali sme rozprávku o Drobčekovi a jablkách, vyrábali jablkovú knižku, vymaľovávali jabĺčka, ktoré následne lepili na plagát. Zaspievali si pesničky Červené jabĺčko a Bolo raz jabĺčko krásne. Nakrájali si jabĺčka na sušenie, aby ochutnali jablkové chipsy, no a napokon sme sa naučili postup ako pripraviť jablkovú výživu, ktorú sme napokon uvarili a aj zjedli.

   • Deň jablka v 1. B: Čítať viac