• Slávnostné ukončenie školského roka

    • ...príhovory... udelených 19 pochvál riaditeľom školy... 45 pochvál od triednych učiteľov... 22 kníh od Rodičovského združenia... titul žiak roka - deviatak Tomáš Slaný... rozlúčka deviatakov... 

    • Navštívil nás zahraničný študent

    • 26.jún... návšteva z USA... Dominik Teo Urbanek... žiak 7. ročníka v americkej ZŠ... členky Žiackeho parlamentu... pripravené otázky v anglickom a slovenskom jazyku... anglické otázky pripravil Lukáš Kopernický, žiak VII. ročníka...  ďakujeme za dvojjazyčný rozhovor...

      

     1. otázka

     ŽP: Hello Dominik, how are You? What are You doing in our school?

     Ahoj Dominik, ako sa máš a čo robíš v  našej škole?

     Dominik: Hi, I'm fine. I'm here, because I have a family in Horné Hámre and I am going to spend my vacation with my family in Slovakia.

     Ahojte, mám sa veľmi dobre. Som tu, pretože mám rodinu v Horných Hámrach a idem stráviť svoje prázdniny s nimi tu na Slovensku.

     2. otázka

     ŽP: How many hours did You fly to Slovakia from the USA? How long do You want to stay in Slovakia?

     Koľko hodín trval let z Ameriky na Slovensko a ako dlho chceš ostať na Slovensku?

     Dominik: My flight took 11 hours and I would like to stay here till 30th of July.

     Môj let trval 11 hodín a zostanem tu do 30. júla.

     3. otázka

     ŽP: What is the difference You noticed between American and Slovak school?

     Aký je rozdiel medzi americkou a slovenskou ZŠ?

     Dominik: Our school year takes 9 months. We finished on 22nd of May and again we will start on 8th of August. We have 7 different teachers for each subject. We don´t have any small break for eating, going to toilet. We have only one break for lunch. We start lesson at 8:30 and finish at 15:30. We don't have any class, where we can stay all day long. Each lesson is in different classroom.

     Náš školský rok trvá 9 mesiacov. Skončili sme 22. mája a späť do školy sa vraciame 8. augusta. Máme 7 rozličných učiteľov na každý predmet. Nemáme malé prestávky na jedenie a návštevu toalety. Máme len jednu veľkú prestávku na obed. Prvú hodinu začíname o 8:30 a s vyučovaním končíme o 15:30. Nemáme ani svoju vlastnú triedu, kde môžeme byť celý deň. Každý predmet chodíme do inej učebne. 

     4. otázka

     ŽP: Aký je tvoj najobľúbenejší predmet a akým športom sa venuje tvoja škola?

     Dominik: Môj najobľúbenejší predmet je matematika. Nemám rád čítanie v angličtine. Musíme prečítať nejakú knihu a následne z toho napísať esej. Nemám to rád. Moja škola sa venuje viacerým športom, basketbalu alebo americkému futbalu. Na škole sú rôzne športové kluby.

     5.otázka:

     ŽP: Ako sa volá tvoja škola?

     Dominik: Navštevujem Woodmont Middle school in Greenville SC.

     6.otázka:

     ŽP: Je nejaké pravidlo, ktoré u vás na škole platí a dodržiava sa?

     Dominik: Áno, máme viacej pravidiel. Najviac sa v škole využíva pravidlo, keď sa s niekým pobiješ alebo dostanes do konfliktu, riaditeľ ťa vylúči zo školy na 3 dni. Po 3 dňoch sa môžeš vrátiť naspäť.

     7. otázka:

     ŽP: What do You think about the people You have met in our school?

     Čo si myslíš o ľuďoch, ktorých si tu v škole stretol?

     Dominik: Táto škola pôsobí rodinne. Deti sú tu oveľa srdečnejšie, milšie, ochotnejšie. Prostredie školy sa mi veľmi páči. Hoci som nemal možnosť zažiť priamo vyučovaciu hodinu, ale rád by som si to vyskúšal. V Amerike sú deti dosť namyslené, nezaujímajú sa o druhých, riešia len samých seba. Prostredie máme síce takisto pekné, ale škola v Župkove sa mi veľmi páči.

      

    • Ochrana života a zdravia na II. stupni

    • ...cvičný požiarny poplach pod dohľadom bezpečnostného technika ...teoretická časť - outdoorová výuka... plnenie úloh v skupinách... praktická časť - amfiteáter Koleso... súťaže medzi triednymi kolektívmi... opekačka... užili sme si príjemný deň...

    • Didaktické hry na 1. stupni

    • ...príroda a my... dopravná výchova... zakladanie ohňa a požiare... zdravotná výchova... civilná ochrana... plnenie úloh... spolupráca v skupinách... pekný deň...

    • Koncoročný výlet 7. A - Bounce park BB

    • ...19. jún... prehliadka historického centra mesta BB so sprievodkyňou... najväčší zábavný park... Jump aréna... 2 hodiny skákania a šantenia... saltá... nákupy... smiech a zábava... kolektív spolu... poďakovanie p. Šurianskemu za autobus a prehliadku mesta... ďakujeme...

    • Čo šepká les

    • ...lesnícka súťaž v Svätom Antone... spoznávanie rastlín... stopy zvierat... hlasy a zvuky lesa... zvieratá a poľovné psy... rekord - vtáčia búdka za 6 minút... streľba na laserovej strelnici... sadenie stromčeka... rekordy slovenskej prírody... reprezentovali nás - Emily Copp, Lucas Pukan, Matej Michňa... ďakujeme...

    • Rozlúčka predškolákov

    • ...predškoláci sa lúčili so škôlkou a kamarátmi... básne, tance, piesne... dekorovanie na školáka od pána riaditeľa... sladká torta... radosť a úsmev v očiach detí i rodičov... podpis do kroniky... bodka na záver - zmrzlina... prajeme veľa úspechov v škole... ďakujeme...

    • Zábavná prvouka u druhákov

    • ...skúmanie zložiek pôdy... overovanie tvrdení o prítomnosti vzduchu a vody v pôde... rozpúšťanie látok vo vode... filtrácia... kryštáliky soli... nové vedomosti... zábava...

    • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. 9. 2024

    • Vážení rodičia,

     od 1. septembra 2024 pokračuje dotácia na stravu – „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“. 

     O dotáciu na stravu je potrebné požiadať prostredníctvom Edupage:

     • pre žiakov ZŠ  zápisný lístok na stravovanie s Návratkou - obedy,
     • pre deti MŠ (predškoláci) – zápisný lístok na stravovanie s Návratkou - MŠ. 

     Tlačivo je potrebné vyplniť do 28. 06. 2024. Ak o dotáciu nepožiadate do tohto termínu, na stravu môžete dieťa prihlásiť kedykoľvek, ale bez dotácie. Na dotáciu budete mať nárok až od nasledujúceho mesiaca po prihlásení.

     Poplatky: 

     • ZŠ - 6 €/mesačne - režijné náklady; 10 € - na celý školský rok/na jedno dieťa - zábezpeka za nevyhlásený alebo neodobratý obed (po prečerpaní sa musí obnoviť),
     • MŠ - 6 €/mesačne - režijné náklady + 0,70 € za jeden odobratý obed. 

     Nedotované obedy sú:

     • ak sa žiak nezúčastnil vyučovania a nebol zo stravy odhlásený zákonným zástupcom,
     • ak žiak obed neodobral.

     Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia lekára špecialistu /napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ,/ vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje takéto jedlo. Podmienkou však je, že zákonný zástupca požiada o stravu a dieťa bude zaradené do zoznamu o dotáciu. 

     Návod, ako vyplniť zápisný lístok s návratkou - https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u623

     Prvá fotografia - ako vyplniť zápisný lístok s návratkou pre žiaka ZŠ.

     Druhá fotografia - ako vyplniť zápisný lístok s návratkou pre dieťa MŠ - predškolák alebo dieťa v hmotnej núdzi. Rodičia ostatných detí vyplnia zápisný listok a v časti návratka odkliknú možnosť so slovom nežiadam. 

    • Koncoročný výlet do Panthera Parku

    • ...prváci a druháci... Turá... šelmy a iné zvieratká... nové vedomosti... kŕmenie zebry, kapybary, kozičiek... zábava... smiech... radosť detí... skákacie hrady... detské ihrisko... suveníry... sladká zmrzlinová bodka... 

    • Človeče, nehnevaj sa

    • ...Žarnovica... turnaj v spoločenskej hre Človeče, nehnevaj sa... zábava... sladké odmeny... Alžbetka a Lukášďakujeme za reprezentáciu...

    • Rozklad odpadu

    • ...začiatok 14. 6. 2024... experiment... environmentálne dopady odpadu... čo tu po nás zostane... 6 druhov odpadu... pozorovanie, ako dlho sa odpad bude rozkladať... 

    • Volejbalový turnaj žiakov a žiačok

    • ...11. 6. 2024... štyri tímy... ZŠ Žarnovica, ZŠ Hodruša Hámre, ZŠ N. Baňa a MY... kategórie dievčat a chlapcov... systém hry každý s každým... kolektívny výkon... veľká bojovnosť... reprezentovali nás - Tomáš Slaný, Marek Grega, Ronald Repiský, Adam Barroso, Lukáš Fusatý, Vladimír Daniš, Štefan Tomáš, Róbert Martinec, Mária Žiaková, Michaela Káčerová, Simona Šurianska, Simona Gregová, Simona Repiská, Ema Mišková, Lilien Šipikalová... radosť z hry a krásne akcie... 2. miesto dievčat a 3. miesto chlapcov... DIEVČATÁM a CHLAPCOM GRATULUJEME... ďakujeme za reprezentáciu...