• Systém BEZ KRIEDY (ZBOROVŇA) Vám podobne ako aj EDUPAGE umožňuje prijímať úlohy od učiteľov. Ak komunikujete s učiteľmi aj pomocou tohto systému, tak sa do neho môžete prihlásiť 2 spôsobmi:

    1. Pocou triedneho hesla (heslo je rovnaké pre celú triedu)
    1. Registráciou - musíte dieťa zaregistrovať pomocou registračného kódu (viď nižšie)
    • Registráciou navyše získate prístup k portálom: mozgozrut, bezkriedy a digitalnaucebnica
    • Ak by ste mali záujem o tieto portály a nepodarilo by sa Vám zaregistrovať svoje dieťa, kontaktujte svojho triedneho učiteľa, poprípade mi napíšte na: admin@zszupkov.sk


    •  

    TRIEDNE HESLÁ A REGISTRAČNÉ KÓDY

    I. A

    Triedne meno:  zupkov

    Triedne heslo:   kapusta51

    Registračný kód: HLefUZn


    II. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   pravitko17

    Registračný kód: 64r8V2q


    III. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   citron53

    Registračný kód: wgdMktu


    IV. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   jahoda42

    Registračný kód: GmgHYo2


    V. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   brunovsky67

    Registračný kód: YSNpTcB


    VI. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   tajovsky26

    Registračný kód: Hg3pb7V


    VI. B

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   fandly95

    Registračný kód: CFd4puR


    VII. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   razus75

    Registračný kód: EMf6eQX


    VIII. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   razus59

    Registračný kód: SNsd2GX


    IX. A

    Triedne meno: zupkov

    Triedne heslo:   konstantin14

    Registračný kód: cWBFN4S