• Mgr. Lenka Staňová – triedna učiteľka 1. A
    lenka-stanova@centrum.sk

     

    Mgr. Zuzana Valušková Kurková – triedna učiteľka 2. A, koordinátorka environmentálnej výchovy
    zuzanakurkova@zoznam.sk

    Mgr. Lenka Jančoková – triedna učiteľka 2. B
    lenka.jancokova@gmail.com

     

    Mgr. Eva Matejová – triedna učiteľka 3. A, vedúca MZ
    e.matejova@gmail.com

    Mgr. Emília Boháčová – triedna učiteľka 4. A
    bohacova.emilia@gmail.com

    Ing. Iveta Miziová – triedna učiteľka 5. A

    Mgr. Jana Herková – triedna učiteľka 6. A
    jtomasova24@gmail.com

    Mgr. Miroslava Plechlová – triedna učiteľka 7. A, koordinátorka žiackej školskej rady

    Mgr. Martina Gáborová – triedna učiteľka 8. A,  vedúca PK
    martina.gaborova@zoznam.sk

    Mgr. Anton Buchel – triedny učiteľ 9. A
    tonol.buchel@gmail.com

     

     

    Mgr. Peter Hlavačka – učiteľ II. stupňa
    totti127@azet.sk

    PaedDr. Miroslava Mesiariková – učiteľka II. stupňa

    Mgr. Jaroslava Žabková – učiteľka II. stupňa, koordinátorka pre finančné vzdelávanie
    jarka.zabkova@szm.sk

     

    p. Ivana Danihelová – zástupkyňa a vychovávateľka v ŠKD

    Mgr. Mária Tabernausová vychovávateľka ŠKD
     
    Mgr. Mária Kováčová – asistentka učiteľa, výchovný poradca
     
     
     
    Andrea Zliechovcová - pedagogický asistent
     
    Zdenka Hercegová pedagogický asistent
     

    Mgr. Marianna Repiská odborný zamestnanec - sociálny pedagóg

    Mgr. Rudolf Vallo pedagogický zamestnanec - školský špeciálny pedagóg

     

    Bc. Lucia Gundová triedna učiteľka MŠ

    Bc. Patrícia Kosťová – triedna učiteľka MŠ – rodičovská dovolenka