• 1.2 Zrkadlo času pre žiakov

    • Mgr. Zuzana Valušková Kurková - 1. ročník

     Tajomný a zaujímavý názov krúžku. Taká bola aj naša bádateľská činnosť. Cez zaujímavosti o našich blízkych hradoch- Revištské Podzámčie a Levice, cez zámky- Bojnice a Nový zámok, sme sa prepracovali až k nedávnej smutnej histórii našej doliny.  Zisťovali sme, aký bol život v minulosti v našich obciach.  Listovali sme v kronikách obcí, prezerali staré fotografie u nás doma.

     Stihli sme aj malý výlet na hrad Revištské Podzámčie a urobili sme si aj malú výstavku vecí a predmetov, ktoré sa kedysi používali.

      V čase, keď sme boli na hrade, netušili sme, ako sa nám táto skúsenosť zíde neskôr. Zisťovať nové fakty o objekte, ktorý poznáme, bolo pre nás veľmi zaujímavé.

     Navštívili sme aj pamätné izby v Kľaku a Ostrom Grúni.  Neskôr sme na cintorínoch hľadali hroby neznámych hrdinov z čias I. a II. sv. vojny.

      

     Mgr. Eva Matejová - 2. ročník

     V rámci tohto krúžku žiaci spoznávali históriu a súčasnosť hradov Revište, Bojnického zámku, Nového zámku v Banskej Štiavnici. Žiaci čítali povesti o jednotlivých hradoch, čítali publikácie o hradoch. Pracovali na počítači, kde vyhľadávali ďalšie informácie o týchto hradoch, pozerali staré fotografie týchto hradov. Vypracovávali pracovné listy. Žiaci vyrábali puzzle, hrali spoločenské hry o hradoch. Kreslili hrady, pripravovali stránky do kalendára. Žiaci robili makety hradov. Bojnický zámok navštívili. Okrem hradov spoznávali aj históriu obce Župkov, navštívili Drevenicu v Župkove, vyrobili jej maketu.

      

     Mgr. Emília Boháčová - 3. ročník

     Žiaci v rámci tohto krúžku navštívili Drevenicu v Hornom Župkove, oboznámili sa s historickými predmetmi, peniazmi, listinami, oblečením, nábytkom, strojmi, náradím a porovnávali spôsob života v minulosti a  dnes. Žiaci sledovali činnosť vodného plyna na videu. Navštívili Vodný mlyn v Hrabičove, pozreli si vodný kanál, ktorý privádzal vodu na pohon mlyna, historické stroje, súčiastky a náradie využívané pri mletí zrna na múku. Žiaci si pripomenuli udalosti Krvavej nedele v Ostrom Grúni a v Kľaku, rozprávali spomienky svojich starých a prastarých rodičov, čítali svedectvá z knihy Život v Ostrom Grúni zvíťazil. Udalosti si priblížili aj cez fotografie a rozprávanie p. starostu v Pamätnej izbe v Kľaku a uctili si obete zapálením sviec a tichou spomienkou pri Pamätníkoch v Ostrom Grúni a v Kľaku. Žiaci vytvorili plagát Po stopách lesnej železnice. Navštívili Kostol sv. Martina v Horných Hámroch. Vytvorili maketu hradu Revište, jeho podobu v minulosti. Čítali sme si povesti o hrade Revište a o Bojnickom zámku, žiaci tvorili ilustrácie k textu. Maľovali Bojnický zámok podľa predlohy.

      

     Mgr. Lenka Jančoková - 4. ročník

     S deťmi som pracovala v rámci krúžku od 2. ročníka, uvádzam najzaujímavejšie činnosti:

     • Práca s knihou Hugo a Grétka v Kľakovskej doline – nenásilné sprevádzanie detí po svojom regióne spojené s nalepovaním nálepiek.
     • Vychádzka k pamätníku padlým vojakom v 2. svetovej vojne do Horných Hámrov – Brod; uctenie si pamiatky padlých vojakov zapálením kahancov.
     • Návšteva Pamätných izieb v Ostrom Grúni a Kľaku; výklad sprievodcu o vypálení obcí a vraždení obyvateľov.
     • Účel stavania hradov v minulosti – rozprávanie; porovnávanie zrúcanín hradu Revište na internete – minulosť, súčasnosť.
     • Návšteva Drevenice v Župkove.
     • Vyhľadávanie informácií o najstarších budovách v obecnej kronike Župkova.