• Práca v programe ALF je veľmi jednoduchá. Učiteľ nahrá žiakom test, ktorí si ho môžu z pohodlia domova vypracovať. Po každej zodpovedanej otázke sa odpovede automaticky ukladajú a učiteľ vidí, na ktoré otázky žiak odpovedal/neodpovedal. Učiteľ samozrejme vidí, či žiak vôbec začal trest vypracovávať.

    Pomocou ALFA pracujete teda interaktívne, učiteľ žiakom neposiela žiadny dokumenty typu word, pdf a podobne.

    Môžete navštíviť webovú stránku ALFBOOK, ktorá obsahuje množstvo testov rozdelených do kategórií podľa ročníkov a predmetov. Zopakujete si tak učivo a možno sa aj niečo nové naučíte.

    Pre prihlásenie musíte urobiť nasledovné kroky:

    1. Otvoriť webovú stránku:
    2. Zadať kód školy: zszupkov a kliknúť na tlačidlo ŠTART
    3. V ľavom stĺpci si vyberiete najprv triedu, ktorú dieťa navštevuje, potom jeho meno a následne zadáte heslo

     

    Heslo obdržali deti od triednych učiteliek na začiatku školského roka. Heslo je spoločné pre celú triedu. Ak neviete heslo, treba postupovať nasledovne:

    1. Spýtať sa svojho spolužiaka, či si helso pamätá a možno ho má niekde zapísané
    2. Kontaktovať svoju triednu učiteľku
    3. Kontaktovať administrátora (nezabudnite uviesť ročník, ktorý dieťa navštevuje): admin@zszupkov.sk

    PS: Počas prerušenia vyučovania sa dá do programu prihlásiť aj pomocou kódu: UCIMESADOMA.

    V tomto prípade nevykonávate krok 3 pri prihlasovaní a výsledky sa deťom neukladajú pod ich menom. Tento spôsob nepoužívajte, ak ste dostali domácu úlohu v ALFovi od Vášho učiteľa.

    Dočasný kód (UCIMESADOMA) platí aj pre program ALFIK, ktorý je určený pre materské školy a dostanete sa k nemu pomocou webovej stránky: https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk