• Snažíme sa variť pre Vás s láskou.
    • Kolektív kuchárok zo školskej jedálne.
   • Aktualizované náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa kategórií a režijné náklady:

     

    1. Stravovanie detí materskej školy:
      Desiata Obed Olovrant Réžia Dotácia Suma za 1 odobratý obed
    s dotáciou / bez dotáciou
    Deti MŠ 0,38 € 0,90 € 0,26 € 0,30 € 1,20 € 0,64 € / 1,84 €

     

     

    2. Stravovanie žiakov základnej školy:
    •   Obed Réžia Dotácia Suma za 1 odobratý obed
     s dotáciou / bez dotácie
     1. stupeň (6 - 11 rokov) 1,21 € 0,30 € 1,20 € 0,31 € / 1,51 €
     2. stupeň (11 - 15 rokov) 1,30 € 0,30 € 1,20 € 0,40 € / 1,6 €

      

     
    3. Stravovanie zamestnancov a iných fyzických osôb:
      Obed Réžia Suma za 1 odobratý obed
    Zamestnanci školy 1,41 € 0,30 € 1,71 €
    Cudzí stravníci 3,37 € 0,30 € 3,67 €