• Ten, čo hovorí, že sa to nedá, by nemal zavadzať v ceste tým, ktorí sa o to pokúšajú.
   • Tricia Cunningham
   • Vážení rodičia a priatelia školy!

    Každý rok máte právo sami rozhodnúť o tom, na aký účel budú využité 2% z Vašich daní. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o tom môžu rozhodnúť právnické aj fyzické osoby.

    Občianske združenie Vtáčnik je tiež subjektom, ktorý môže prijímať 2% z dane, ktorú odovzdávate štátu. Prosíme Vás, využite aj túto možnosť, ako pomôcť škole. 

    Peniaze získané z 2% Vašich daní budú využité na:

    • zakúpenie odmien pre deti, ktoré budú úspešne reprezentovať našu školu,
    • zakúpenie nových pomôcok,
    • organizovanie speváckej súťaže Dolina, dolina,
    • financovanie rôznych súťaží a podujatí pre našich žiakov,
    • financovanie Behu mieru.
     

    V prípade záujmu o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov podľa č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za daný rok môžete túto sumu poukázať na:

    Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Vtáčnik pri Základnej škole Župkov
    Sídlo: Základná škola č. 18, 966 71 Župkov
    Právna forma: občianske združenie
    Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37953273

    Tlačivo: Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_(OZ_Vtacnik)_2023.pdf

     

    Ďakujeme Vám.