• Deti prichádzajú do školy ako otázniky a odchádzajú z nej ako bodky.
   • Neil Postman
   • Linky pomoci

   • Milí žiaci, každý z nás má právo na to, aby:

    • bol šťastný,
    • mu bolo dobre v škole,
    • bol v pohode doma, keď sa hrá, keď je s rodičmi, kamarátmi alebo na internete.

     

    Prídu však chvíle, kedy môžeš mať pocit, že niečo nefunguje a tebe nie je dobre, lebo...

    • niekto ti ubližuje,
    • rodičia sa hádajú,
    • dostal/a si zlú známku,
    • nevieš sa poriadne naučiť,
    • pohádal/a si sa s kamarátmi/kamarátkami,...

     

    Čokoľvek, čo ťa trápi, je fajn niekomu povedať, napr.: mame alebo otcovi, sestre, bratovi, kamarátovi, pani učiteľke,...

     

    116 111 – je telefónne číslo, na ktoré môžeš hocikedy zavolať, keď ťa niečo trápi.

    Ak máš pocit, že sa nemáš komu zveriť, môžeš sa obrátiť na:

    www.pomoc.sk  je tu pre odpovede na to, ak sa ti deje niečo nepríjemné na internete alebo v mobile.

     

    Linka, ktorá má uši pre všetky deti: 055/234 72 72

    Linka detskej dôvery: https://www.linkadeti.sk/domov

    Linka dôvery Nezábudka: https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,

    Internetové linky dôvery: https://ipcko.sk,

                                          https://www.stalosato.sk

                                          http://nenormalne.sk/,

    Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk,

     

    Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na www.prevenciakriminality.sk,

    Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.