• Musíte si prejsť pádom, aby ste sa naučili chodiť. Pomôže vám to uvedomiť si, že to prežijete.
        • Carol Burnett
      • Testovanie 5

      • V školskom roku 2022/2023 sa externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl neuskutoční.