• Deti prichádzajú do školy ako otázniky a odchádzajú z nej ako bodky.
      • Neil Postman
      • Testovanie 5

      • V školskom roku 2023/2024 sa externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl neuskutoční.