• Deti prichádzajú do školy ako otázniky a odchádzajú z nej ako bodky.
      • Neil Postman
      • Testovanie 9

      • Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční v riadnom termíne 20. marca 2024 a v náhradnom termíne 4. apríla 2024 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.