• Neverte všetkému, čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.
        • Jan Amos Komenský
      • Testovanie 9

      • Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční v riadnom termíne 22. marca 2023 a v náhradnom termíne 4. apríla 2023 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.