• Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.
        • Albert Einstein