• Deti prichádzajú do školy ako otázniky a odchádzajú z nej ako bodky.
      • Neil Postman