• Žiacky parlament
    • Hovoríme s našimi učiteľmi v mene všetkých žiakov
   • Členovia žiackeho parlamentu

   • Koordinátor: Mgr. Miroslava Plechlová

    Predseda: Emília Sýkorová

    Podpredseda: Lilien Ludvigová

     

    Zástupcovia tried:

    5. A: Marcel Hudeček, Simona Repiská

    6. A: Mária Žiaková, Lilien Ludvigová

    7. A: Nikola Hercegová, Marek Grega

    8. A: Emília Sýkorová, Michal Píš

    9. A: Katarína Gáborová, Matúš Martinec