• Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.
   • John Wooden
   • Koordinátor ŽP

    Mgr. Miroslava Plechlová

     

    ČLENOVIA ŽP

    Predseda: Nikola Hercegová

    Podpredseda: Lilien Ludvigová

     

    Zástupcovia tried

    V. A: Emily Copp, Martina Melišová

    VI. A: Matej Michňa, Klára Mesiariková

    VII. A: Ivana Marušková, Simona Repiská

    VIII. A: Lilien Ludvigová, Mária Žiaková

    IX. A: Nikola Hercegová, Marek Grega