• Nech rodičia neodkážu svojim deťom bohatstvo, ale ducha úcty.
   • Platón
   • Zloženie Rady rodičov

   • Mgr. Katarína Maslenová za I. A  
    Mgr. Mária Tabernausová za II. A  
    Mgr. Jana Herková za III. A  
    p. Silvia Maslenová za III. B  
    p. Alena Slaná za IV. A  
    Mgr. Lívia Adamová za V. A  
    p. Andrea Bieliková za VI. A  
    p. Katarína Martincová za VII. A  
    p. Jana Števková za VIII. A predsedníčka rady rodičov
    p. Michaela Danková za IX. A