• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Zloženie rady školy

   • p. Jozef Belan delegovaný zriaďovateľom  
    Bc. Lucia Fusatá zvolená za pedagogických zamestnancov  
    Ing. Monika Melišová zvolená za rodičov ZŠ  
    Mgr. Mária Repiská zvolená za rodičov ZŠ  
    Ing. Rudolf Repiský delegovaný zriaďovateľom  
    p. Lenka Sitárová zvolená za rodičov ZŠ predsedníčka rady školy
    Mgr. Lenka Staňová zvolená za pedagogických zamestnancov podpredsedníčka rady školy
    Ing. Hana Šimpachová zvolená za nepedagogických zamestnancov zapisovateľka
    p. Rastislav Šipikal delegovaný zriaďovateľom  
    Ing. Peter Repiský zvolený za rodičov MŠ  
    Mgr. Eva Valentová delegovaná zriaďovateľom