• Realizácia projektu

    1. Vybudovanie dažďového rezervoára s nízkou fontánou.
    2. Osadenie podzemného zásobníka o objeme 13 m3, kde sa bude zachytená voda používať na splachovanie WC v jedálni.
    3. Osadenie nadzemných nádrží na dažďovú vodu, ktoré budú zachytávať vodu z jednotlivých žľabov a následne sa voda bude používať na polievanie výsadieb a popínavých rastlín.
    4. Vybudovanie dažďovej záhrady.
    5. Vytvorenie vegetačnej steny z betónovej plochy pri školskej jedálni a pred telocvičňou.
    6. Vysadenie 16 ks javorov v okolí „suchej nohy“.
    7. Nainštalovanie meteorologickej stanice za účelom praktickej výučby – spracúvame fotky.