• Školské kolo Dejepisnej olympiády

    • ...tri časti testu - monotematická časť (hrady a zámky Slovenska), časť z aktuálneho učiva, regionálne dejiny... kategória C - 6 súťažiacich... kategória D - 4 súťažiaci... kategória E - 1 súťažiaci... 3 úspešní riešitelia - Marek Grega, Ronald Repiský, Damián Struhár... postup do okresného kola - Ronald a Damián... držíme palce... všetkým ďakujeme...

    • Noc v škole

    • ...spanie v škole za odmenu... súťaže... turnaj vo vybíjanej... vianočný film... zábava... ďakujeme všetkým zamestnancom za pomoc pri organizácii... Žiacky parlament... 

    • Darčeky odovzdané

    • ...Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok... vystúpenie... potešenie pre dedkov a babky... radosť v očiach... piesne, básne, tance... heligónka... potlesk... úsmev...  odovzdanie darčekov... ďakujeme...

    • J ako jablko

    • ...prváci... hádanky... práca s textom... zoraďujeme... rozprávame podľa obrázkov... varíme podľa receptu... maľujeme... píšeme... ochutnávame :-) 

    • Dejepis v 6. A

    • ...kultúra v starovekom Egypte... písanie slov pomocou hieroglyfov... vyhľadávanie a spracovanie informácií o vynálezoch v starovekom Egypte... zaujímavé objavy... tvorivosť žiakov... prezentácia prác...

    • Matematika v 6. A trochu inak

    • ...rovinné útvary... plocha... skladačka Tangram... rozvoj logického myslenia... predstavivosť... niektorí sa potrápili... radosť z poskladaných obrázkov... úspech...

    • Strom aktivít

    • ...eko-výzva... nástenka... druhé poschodie... lístočky s úlohami... eko-aktivity... môže sa zapojiť každý žiak...

    • Mikuláš v obci

    • ...príchod Mikuláša... rozsvietenie stromčeka a výzdoby... piesne... básne... tance... súťaže... anjelik na koníkovi... čert... rozdávanie sladkostí... spolupráca s obcou... radosť v detských očiach...

    • Svätý Mikuláš v škole

    • ...nájdi Mikuláša... splň všetky úlohy... dostaneš indíciu... logické hádanky... anglický jazyk hravo... báseň pre sv. Mikuláša... športové hry... puzzle... mikulášske balíčky... aktivity pripravené Žiackym parlamentom...  

    • Mikuláš v MŠ

    • ...Mikuláš, anjel a čert v MŠ... básničky a pesničky od detí... balíček plný sladkostí... ďakujeme a tešíme sa na budúci rok...

    • Druháci na informatike

    • ...obratnosť prstov... premýšľanie nad ďalším krokom... prvé skúsenosti s klávesnicou... používanie grafických programov Skicár, RNA... kreslenie rôzne hrubých čiar... používanie tvarov - zväčšovanie, zmenšovanie... výplň farbou... prvé obrázky - rozvíjanie fantázie... uloženie súboru

    • Predvianočný čas v škôlke

    • ... v piatok 1.12. -  v MŠ predvianočná nálada... zneli vianočné koledy... voňala vanilka... ihličie... tvorenie z papiera... pečenie koláčov - medovníky... tvorba ikebany... ozdobovanie sadrovej postavičky... výroba oplátok... ďakujeme všetkým zúčastneným a za pomoc pri tvorivých dielňach p. Gondovej a M. Repiskej...

    • Prevencia

    • ...1. december... Svetový deň boja proti AIDS... prednáška... p. Malatincová z RUVZ v Žiari nad Hronom... žiaci ôsmeho a deviateho ročníka... nové informácie... otázky žiakov... ďakujeme... 

    • Počítačová bezpečnosť

    • ...Deň počítačovej bezpečnosti... 30. november... týždeň aktivít... na hodinách informatiky a mediálnej výchovy... I. stupeň... príbehy pre deti prerozprávané zvieratkami... tajomstvá nepatria na internet... závislosť od elektronických médií – určenie hraníc... kybernetické prenasledovanie... II. stupeň... cyberstalking... ochrana údajov na internete...

    • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

    • ...vianočná výzva... Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok... darček pre osamelých seniorov... žiaci a zasmestanci našej školy s VEĽKÝM SRDCOM... spolu 34 darčekov... ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM...

    • November v ŠKD

    • ...krásny slnečný november... sme radi vonku... čerstvý vzduch... radosť z pohybu... spoločná hra... tvoríme... pečieme sladké dobroty... spoločne si ich vychutnávame... prvý sneh a naša radosť z neho... je nám spolu fajn...

    • Zdravý a nezdravý štýl života v MŠ

    • ...zdravá výživa... príprava smoothie... bylinkové čaje... športovanie... dôležitosť stravovania... pohyb na čerstvom vzduchu... nezdravá výživa... časté pozeranie televízie... málo pohybu...