• Európsky deň jazykov

    • ...rovesnícke učenie... siedmaci pre tretiakov... jazyková kaviareň... dobroty z rôznych kútov Európy... poznávame vlajky... učíme sa cudzie jazyky... spoznávame kultúru... spolupracujeme... siedmaci ako čašníci a animátori... pečieme s rodičmi - ĎAKUJEME...

    • September v ŠKD

    • ...pravidlá a poriadok v ŠKD... tvorivé dielne - aktivity s papierom, farbou - striháme, lepime, kreslime, odtláčame... futbalová rozcvička v ŠKD... čistenie levandule... pohyb vonku... starostlivosť o kvety... spoločné zdieľanie pocitov... hry v triede

    • Prevencia

    • ...prednáška... JUDr. Anna Holečková - preventistka OR PZ v Žiari nad Hronom... ôsmaci a deviataci... extrémizmus, hoax, predsudky, tolerancia... tretiaci a štvrtáci... bezpečnosť na železnici... ďakujeme

    • Biela pastelka

    • ...zbierka pre nevidiacich a slabozrakých... v škole aj v obci... učíme sa pomáhať... dievčatá - dobrovoľníčky... aktivity... 208 eur... ďakujeme všetkým darcom...

    • Učíme sa o vesmíre

    • ...piataci... hodina geografie... slnečná sústava... vzhľad a veľkosť planét... poradie planét... hra na planéty a  obeh okolo Slnka... planéty z ovocia... zdravá maškrta... 

    • Dar pre našu školu

    • ...firma Coller klima... Mgr. Daniel Orovnický... čistička vzduchu Daikin... sponzorský dar... škola bez vírusov a baktérií... ĎAKUJEME

    • Vandrovanie prvákov

    • ...návšteva vo všetkých triedach... u p. riaditeľa... spev prváckej hymny... akordeónový doprovod... stretnutie s blízkymi... nové tváre... prijatie

     Mgr. Emília Boháčová, triedna učiteľka prváčikov

    • Teoretická príprava v Novej Bani

    • ... VII.ročník... cesta autobusom... projekt s názvom Prevencia bezpečnosti očami detí - Kto je páchateľ?... prednášky... práca kriminalistického technika... balistika, praktická streľba... prvá pomoc... DHZ Nová Baňa... CO...

                                                                                                                                                Mgr. Jana Herková, tr.uč.

    • Kurz environmentálnej výchovy - 1. stupeň

    • ...pozorovanie zmien v prírode a všade okolo nás... vychádzka do lesa... zbieranie prírodného materiálu... tvorba obrázkov z prinesených prírodnín... prechod tunelom a hľadanie potravy pre krtka... ukladanie vajíčok do obalov... pravda a nepravda výrokov o prírode... hádanie hádaniek... učenie a zábava...

    • OŽZ - pochod a pobyt v prírode

    • ...slnečný deň... súťaž tried... hasičské hadice rozbaliť a pripojiť... streľba zo vzduchovky... prekážková dráha... stavanie stanu na čas... opekačka... súťaž o triedu s najväčším počtom zdravej desiaty... zábava s kamarátmi... :-)

    • OŽZ - teoretická príprava

    • ...osem stanovíšť... teória... úlohy... postaviť stan... urobiť ohnisko... odhadnúť vzdialenosť... odmerať vzdialenosť pomocou krokov či palice... ako sa správať v úkryte... evakuačná batožina... hasičské prístroje... ohrozenia v domácnosti... chránené rastliny... čo má obsahovať lekárnička a kde má byť umiestnená... zbrane hromadného ničenia... environmentálna výchova... záchrana ježka z jazierka... zbieranie odpadkov v okolí školy... veľa sme sa naučili... 

    • Tvorivé aktivity v VII.ročníku

    • ...prvý deň v škole... VII.ročník... kolektív... upevňovanie vzťahov... tvorivé aktivity... ERB môjho leta... PANTOMÍMA  a ZÁŽITOK... spomienky na prázdniny... zábava        

     Mgr. Jana Herková, tr.učiteľka

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

    • ...vitajte... znova spolu... príhovory riaditeľa a starostu... deviataci odprevadili prváčikov do triedy... slávnostný obed pre zamestnancov školy, obecného úradu, Sociálneho podniku v Horných Hámroch, ktorí pracujú pre školu i obec a našich hostí - starostov obcí Kľakovskej doliny a správcu hornohámorskej farnosti... veľa úspechov všetkým v novom školskom roku :-)

    • Vystúpenie kúzelníka

    • ...vystúpenie... kúzelník... 1. stupeň... materská škola... rozlúčka so školským rokom... radosť detí... balóny... smiech a zábava... hókus pókus... triky... šikovné ruky... postreh... ďakujeme sponzorom...

    • Návšteva

    • ...šport spája... štvrtáci zo ZŠ Štefana Moysesa v Žiari u nás... prehliadka drevenice... prechádzka k tetradymitu... sladká desiata... priateľský zápas... tešilo nás... 

    • Športový deň

    • Dňa 28. 6. 2023 si 1. stupeň spolu s pánom učiteľom Hlavačkom zorganizoval športovú olympiádu. Súťažilo sa v štyroch disciplínach - beh na 60 metrov, beh na 300 metrov, skok do diaľky z miesta a hod kriketovou loptičkou. Každá trieda súťažila samostatne. Deti sa snažili, čo im sily stačili a boli aj odmenené.  Najlepší špotovci v každej triede získali medailu. Počasie nám prialo a užili sme si príjemný deň.

     učiteľky 1. stupňa 

    • Mladý konštruktér

    • V predposledný deň školského roka nás v V. A triede navštívil mladý šikovný konštruktér Filip Zliechovec, ktorý je žiakom 7. A triedy ZŠ v Novej Bani. Predstavil nám svoje výtvory a zodpovedal naše zvedavé otázky. Zaujal hlavne chlapcov. Držíme mu palce pri jeho ďalšom mastrovaní. Ďakujeme.