• Matematika v praxi

    • Žiaci 7. A v učive o percentách vyhodnotili prieskum konzumácie mlieka v našej škole. V triedach zisťovali, ako často žiaci pijú mlieko. Svoje zistenia percentuálne spracovali a vytvorili kruhový diagram.

     V prieskume zistili, že 41,4 % žiakov našej školy pije mlieko každý deň, 34,9% pije mlieko

     3-krát v týždni, 1-krát v týždni pije mlieko 15,8% žiakov.

     I keď mlieko je pre zdravý vývin človeka dôležité, 7,9% žiakov nepije vôbec mlieko.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková, učiteľka matematiky

    • Vysnívaný úspech našich futbalistiek

    • Dňa 23. 5. 2023 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku Radvaň krajský futbalový turnaj v malom futbale mladších žiačok. Zúčastnili sa ho 3 najlepšie tímy postupujúce z regiónov – ZŠ P. K. Hostinského Družstevná, Rim. Sobota, ZŠ M. Rázusa, Zvolen a naša škola. Hrací systém bol každý s každým. V prvom zápase sme vyhrali 5:1 nad ZŠ P. K. Hostinského Družstevná, Rim. Sobotav druhom 4:0 nad ZŠ M. Rázusa, Zvolen. Jasne sme skončili na 1. mieste a postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 13. – 14. 6. v Šamoríne.

     Reprezentovali nás: S. Števková, E. Adamíková, S. Beňová, D. Barroso, R. Supuková, M. Angletová, S. Repiská, E. Mišková, S. Gregová.

     Dievčatám gratulujeme k postupu, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole😊

     Mgr. Peter Hlavačka

    • Po stopách Slovanov

    • V pondelok 22. 5. 2023 sme sa so žiakmi 6. A vybrali preskúmať život našich predkov do obce Bojná, na území ktorej ležalo v období pred vznikom Veľkej Moravy hospodárske a politické centrum Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva. V obci sa  nachádza jedno z najmladších múzeí na Slovensku - Archeologické múzeum Veľkej Moravy.  Žiaci si tu mohli prezrieť  množstvo unikátnych predmetov nájdených na hradisku Valy, napr. zbrane, platidlá, oblečenie, ale aj  najstarší kresťanský zvon na Slovensku či unikátny súbor pozlátených oltárnych plakiet z Nitrianskeho kniežatstva. Po teoretických vedomostiach sme sa prešli na miesto, kde ožíva naša história –  Hradisko Valy. A tak žiaci videli, ako naši predkovia žili, kde si uchovávali potravu a ako sa chránili pred nepriateľom.

     Exkurzia bola obohacujúca nielen na nové vedomosti, ale aj na zaujímavé zážitky a dojmy.

     Mgr. Miroslava Plechlová

    • Činnosť v ŠKD

    • Deti a vychovávateľky ŠKD sa rozhodli vziať si pod "svoje ochranné krídla" školský fóliovník. Pripravili si pôdu a vysiali hrášok, špenát, ľadový šalát a cibuľku. Semienka výdatne poliali. Teraz sa budú o rastlinky vzorne starať a z úrody si možno niečo chutné pripravia.

    • Matematický klokan

    • Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže – Matematický klokan. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. V tomto školskom roku sa na Slovensku do súťaže zapojilo viac ako 70 000 žiakov.

     Našu školu v súťaži reprezentovalo 22 žiakov 1. stupňa25 žiakov 2. stupňa.

     Úlohy sú logické, s rôznymi stupňami náročnosti. Aby boli žiaci v tejto súťaži úspešní, museli sa v rebríčku svojej kategórie umiestniť medzi prvou pätinou najúspešnejších.

      

     Úspešní riešitelia:

     5. A – Júlia Kapráliková

     7. A – Tomáš Nguyen

      

     Všetkým odvážnym žiakom ďakujem za účasť a úspešným riešiteľom blahoželám.

     Mgr. Jaroslava Žabková

      

    • PYTAGORIÁDA

    • Na rozvíjanie predstavivosti, kombinačných schopností, tvorivého a abstraktného myslenia slúžia matematické súťaže. Jednou z takýchto súťaží je aj Pytagoriáda.

     Spolu 26 žiakov 3. až 8. ročníka sa zapojilo v tomto školskom roku do PYTAGORIÁDY.

     Do okresného kola postúpili Lucas Karpluk a Aleš Rajnoha – 3. A, Patrik Debnár – 4. A, Lukáš Kopernický – 6. A, Diana Barroso – 7. A, Tobias Marek Müller, Mikita Piatosin a Ronald Repiský – 8. A.

     Úspešný riešiteľ v okresnom kole bol Lukáš Kopernický, ktorý sa umiestnil na 4. mieste.

     Všetkým zúčastneným patrí vďaka za reprezentáciu školy.

      

           Mgr. Jaroslava Žabková, učiteľka matematiky

      

    • Vzdelávanie zamestnancov

    • Keď v piatok naši žiaci odišli víkendovať, zasadli do ich lavíc zamestnanci školy. Zúčastnili sa vzdelávania o GDPR. Lektor p. Slavomír Novák, ktorý je konateľom SN real, s.r.o. a zároveň zodpovednou osobou pre GDPR v našej škole, nám vysvetlil všetko, čo súvisí s ochranou osobných údajov v našej práci. Ďakujeme. 

    • Slávik Slovenska - okresné kolo

    • Dnes sa v Žarnovici uskutočnilo okresné kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2023. Našu školu reprezentovali tri dievčatá, v každej kategórii jedna. V prvej kategórii to bola Tamara Mesiariková, ktorá získala 3. miesto, v druhej kategórii Júlia Kapráliková, ktorá získala 3. miesto a v tretej kategórii to bola Lilien Ludvigová, ktorá získala 2. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

     Mgr. Lenka Staňová

    • Dobroty zo školskej kuchynky

    • V jedno popoludnie sa celou školou šírila príjemná vôňa. To "družinári" pripravovali lokše. Spoločnými silami si zamiesili cesto, vyvaľkali ho a upiekli. Hotové lokše dochutili maslom a soľou.

     Všetci si na nich pochutili.

     Ivana Danihelová, vychovávateľka ŠKD

    • Deň mlieka

    • 16. 5. 2023 sa hrdí prívlastkom MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA. Pripomenuli sme si ho aj v našej škole. Plnili sme niekoľko zábavných, ale aj vedomostných úloh. Kŕmili sme hospodárske zvieratá, zavracali sme ovce do košiara pomocou florbalovej hokejky, skúšali sme zapletať chutné korbáčiky, dojili sme kravy, skladali puzzle. V školskej kuchynke sme videli názornú ukážku, ako sa dá vyrobiť doma tvaroh z kyslého mlieka. Dozvedeli sme sa o tom, aká je srvátka zdravá, ako urobíme maslo z kyslej smotany a tiež, ako pri tom vzniká cmar. Na nástenke sme si prečítali, čo všetko mlieko obsahuje, aké je zdravé a v akých podobách si ho môžeme kúpiť v obchodoch. 

     Prišli sme na to, že mlieko by sa malo stať každodennou súčasťou nášho jedálnička.

     Mgr. Z. Valušková Kurková, Mgr. M. Repiská

    • Úspech našich futbalistiek

    • Dňa 15. 5. 2023 sa uskutočnil na umelom ihrisku ZŠ Žarnovica regionálny turnaj v malom futbale mladších žiačok. Zúčastnili sa ho iba 2 tímy – Základná škola Dr. Jánskeho 2, Žiar nad Hronom a naša škola, keďže škola z banskoštiavnického okresu sa odhlásila. Zápas sme vyhrali jasne 8:1 a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v utorok 23. 5. v Radvani.

     Reprezentovali nás: S. Števková, E. Adamíková, S. Beňová, D. Barroso, R. Supuková, M. Žiaková, S. Repiská, E. Mišková, S. Gregová.

     Dievčatám gratulujeme k postupu, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole😊

     Mgr. Peter Hlavačka

      

    • Činnosti v ŠKD

    • ...upratovali sme si sklad športových pomôcok a hračiek, ktoré používame vonku... vyčistili sme si ihrisko... robili sme kvíz o hmyze... cvičili sme na posilňovacích strojoch... kreslili sme kriedami na asfalt... športovali sme...

     vychovávateľky ŠKD

    • Vlk a sedem kozliatok v ŠKD

    • Deti v ŠKD dramatizovali rozprávku Vlk a sedem kozliatok. Najskôr pani vychovávateľka prečítala rozprávku. Chvíľu sa o príbehu rozprávali. Potom navrhla deťom, že by si ju mohli zahrať ako herci v divadle. Vybrala dobrovoľníkov, ktorí sa naučili krátke texty a pripravili si scénku. Keď bolo všetko nacvičené, zahrali rozprávku ostatným žiakom. Deti sa vcítili do svojich rolí, presvedčivo stvárnili vlka, mamu kozu, kozliatka a uja kováča. Tí, ktorí čakali na vystúpenie, prečítaný príbeh výtvarne stvárnili.

     Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila. 

     p. Ivana Danihelová, vychovávateľka ŠKD

    • Zápis do MŠ - oznam

    • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona od troch rokov vekuvýnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinnéTýka sa to detí, ktoré dovŕšili k 31. 8. 2023 fyzický vek 5 rokov a majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

     Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

     Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

     Podľa § 144a školského zákona  sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

     → jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

     → ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

     → ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

     → jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu),

     → vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx),

     Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi/riaditeľke ZŠ s MŠ (Pisomne_vyhlasenie.docx).

     Zápis do materskej školy v Župkove sa uskutoční 

     od 15. 5. 2023 do 19. 5. 2023 

     v čase od 12.00 do 15.30 v budove MŠ

     PRIHLÁŠKU môžete vyplniť elektronicky na   https://zszupkov.edupage.org/register/

     alebo priamo počas zápisu v MŠ

      

     TEŠÍME SA NA VÁS!

      

    • Prevencia

    • Siedmaci a ôsmaci absolvovali 15. mája prednášku na tému Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Prednášku viedla JUDr. Anna Holečková, preventistka OR PZ Žiar nad Hronom a jej hosťom bola JUDr. Alexandra Tužinská, okresná prokurátorka v Žiari nad Hronom. 

    • Popoludnie s mamičkou

    • Matka - najkrajšie slovo na perách ľudstva.

     Kahil Gibran

     Druhá májová nedeľa je venovaná našim mamkám. Naša škola v spolupráci s obecným úradom zorganizovala akciu Popoludnie s mamičkou. Počasie nám veľmi neprialo, preto sa program odohrával v telocvični a v budove školy. To nám však nezabránilo prežiť príjemný deň. Všetko začalo príhovorom starostu obce Mgr. Medlena. Pokračovali sme krátkym vystúpením, v ktorom sme videli šikovné tanečnice a recitátorky z materskej školy aj dievčatá zo základnej školy. Potom sa deti so svojimi mamkami alebo starými mamkami vydali splniť 5 úloh. Aby v nich boli úspešní, museli spolupracovať. Ak všetky disciplíny zvládli, mohli si vymeniť opečiatkované srdiečko za lístok do tomboly. V nej čakalo mamičky 26 cien, napr. poukážky do reštaurácií, poukážka ku kozmetičke, poukážka na wellness, poukážka na výrobu darčekov, rodinný vstup do Zveroparku, ikebany, balíčky sladkostí, sada servisu pre deti, kozmetické balíčky, balíček vitamínov, tvorba obrazu na plátno, víno a poháre na víno,... Deti a aj mamičky si mohli zaskákať na trampolínach s trénerom Miňom. Najviac rozpohyboval deti a aj ich mamky, dokonca aj niektorých ockov ujo Ľubo junior. Mamičky si mohli na účet starostu obce v kávomate vybrať nápoj podľa vlastnej chuti. Deti sa mohli zapojiť do súťaže - portrét mojej mamy a vyhrať peknú cenu (sadu výtvarných pomôcok) od OZ Vtáčnik. Pri odchode každá mamička dostala kvietok.

     Dúfame, že sa spoločné popoludnie všetkým páčilo a mamičky prežili so svojimi ratolesťami príjemné chvíle. 

     Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sa nám podarilo zorganizovať podujatie.

     p. Milan Borgula, p. Vladimír Cvanga, p. Miroslav Laurov a neznámy darca - koncert uja Ľuba juniora

     kvetinárstvo LINDA - kvety pre mamičky

     KLM - Anton Kukla, Lekáreň Aqua, Moment Café, Kozmetika - Andrea Zrebená, Neuman Aluminium, Zveropark Revištské Podzámčie, Pub u raka, Vodný raj Vyhne, Reštaurácia eSko, Miruška dekorácie - p. Mesiariková, p. Betková, p. Medlen, Obchodík zdravia, Ateliér Manka - p. Vallová, Čas na víno, Furmanská koliba Bzenica, Horst biznis s. r. o. - ceny do tomboly

    • Zaujímavá hodina informatiky

    • Naši siedmaci a ôsmaci sa v stredu 10. mája zúčastnili hodiny informatiky trochu inak. Navštívili nás majster odborného výcviku Peter Čákovský a traja študenti zo SOŠ Žarnovica, ktorí študujú odbor grafik digitálnych médií. Ukázali nám, ako sa fotografuje a nakrúca s dronom. Potom sme sa pozreli, ako sa video upravuje a dostali sme niekoľko dobrých rád o tvorbe videa. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

    • Víťazstvo našich futbalistiek

    • Dňa 10. 5. 2023 sa uskutočnil na umelom ihrisku ZŠ Žarnovica okresný turnaj v malom futbale mladších žiačok. Zúčastnilo sa ho 7 tímov - ZŠ Žarnovica, ZŠ H. Hámre, ZŠ Jána Zemana N. Baňa, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa, ZŠ Brehy, ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica a naša škola. Hrací systém bol taký, že sa žrebom rozdelili družstvá do 2 skupín. Naša škola bola v B skupine. Vyhrali sme so ZŠ Jána Zemana N. Baňa 3:0 a ZŠ Žarnovica 3:1. Obsadili sme 1. miesto v skupine. V semifinále sme vyhrali 3:1 so ZŠ H. Hámre. Vo finále sme sa opäť stretli so ZŠ Žarnovica a po remíze 0:0 sme vyhrali na jedenástky 2:0. Náš tím obsadil 1. miesto a postúpil do regionálneho kola.

     Reprezentovali nás: Sara Števková, Ema Adamíková, Simona Beňová, Diana Barroso, Radka Supuková, Mária Žiaková, Simona Repiská, Ema Mišková, Simona Gregová.

     Dievčatám gratulujeme k postupu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy 😊

     Mgr. Peter Hlavačka

    • Pozvánka

    • Milé mamy, staré mamy, krstné mamy,...

     obec Župkov, Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika a OZ Vtáčnik 

     Vás srdečne pozývaju 14. mája 2023 o 14. 00 hod. do obecného športového areálu 

     na podujatie pri príležitosti Dňa matiek

      

     POPOLUDNIE S MAMIČKOU

      

     PROGRAM:

     14. 00 - vystúpenie detí a žiakov ZŠ s MŠ Miroslava Bielika

                - tvorivé dielne - vyrob si darček pre mamičku

                - hry a súťaže s mamičkou - získajte tombolový lístok

     15. 30 - žrebovanie tomboly

                - vystúpenie "uja Ľuba juniora"

     Sprievodný program: cvičenie na trampolínach, súťaž - portrét mamy (dones ho so sebou a budeš zaradený/á do žrebovania o peknú cenu).

     V tombole Vás, milé mamičky, čakajú hodnotné ceny, napr. poukážka na posedenie vo Furmanskej kolibe Bzenica, vstup do wellness Vodný raj Vyhne, poukážka na posedenie v Moment Café, poukážka na ošetrenie pleti, darčekový balíček z Obchodíka zdravia, balíček vitamínov z lekárne Aqua, víno z Čas na víno, poukážka do Pubu u raka, prekvapenie z obchodu KLM - Anton Kukla,...

     Pre každú mamičku máme pripravené malé prekvapenie.

      

     TEŠÍME SA NA VÁS!

      

     Z akcie budú vyhotovené fotografie.

     V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v priestoroch budovy ZŠ s MŠ.