• Predvianočné kino

    • V pondelok 19. 12. sa nám podarilo obnoviť tradičnú druhostupniarsku predvianočnú akciu - návšteva filmového predstavenia. Tentokrát sme cestovali do Nitry, kde sme si pozreli film Kocúr v čižmách - posledné želanie. Film niesol peknú myšlienku o tom, čo je v živote podstatné a akí sú v našom živote dôležití priatelia. Po filme sme mali možnosť nakúpiť si darčeky pre seba či svojich blízkych. 

   • Chrípkové prázdniny - MŠ
    • Chrípkové prázdniny - MŠ

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v materskej škole od 21. 12. 2022 (streda) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (80%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok). 

     Zo stravy sú deti odhlásené. 

     Mgr. Ivana Betková

   • Chrípkové prázdniny - II. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - II. stupeň

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole – triedy II. stupňa a v školskom klube detí v dňoch od 21. 12. 2022 (streda) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (39,47%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach II. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

   • Chrípkové prázdniny - I. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - I. stupeň

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole – triedy I. stupňa a v školskom klube detí v dňoch od 20. 12. 2022 (utorok) do 22. 12. 2022 (štvrtok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (49,44%), prevádzka bude opäť obnovená dňa 9. januára 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach I. stupňa ZŠ a v školskom klube detí. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková

    • Školsky futbalový turnaj dievčat

    • Dňa 9. 12. 2022 sa uskutočnil v našej telocvični medzitriedny futbalový turnaj dievčat 2. stupňa. Zúčastnili sa ho 4 tímy, dievčatá 6. roč., 7. roč., 8. roč. a spolu 5. a 9. roč. Hrací systém bol každý s každým po 10 minút. Jasným víťazom sa stali dievčatá 7. roč., ktoré vyhrali všetky zápasy. Ale aj dievčatá z druhých ročníkov sa nedali zahanbiť a ukázali pekné futbalové akcie, hru a bojovnosť. Všetkým zúčastneným dievčatám ďakujem za účasť. Potvrdili, že nielen chlapci vedia hrať futbal😊

     Poradie:

     1. Dievčatá 7. roč. – 9b (S. Beňová, E. Adamíková, L. Ludvigová, D. Barroso)

     2. Dievčatá 8. roč. – 6b (N. Hercegová, A. Angletová, M. Káčerová, N. Magulová, M. M. Tekeliová)

     3. Dievčatá 6. roč. – 1b  (S. Šurianska, E. Mišková, S. Gregová, S. Repiská)

         Dievčatá 5. roč. + 9. roč.  – 1b (M. Angletová, E. Tekelyová, K. Trusková, D. Boháčová)

     Mgr. Peter Hlavačka

                                                                      

    • Školská Olympiáda ľudských práv

    • Dňa 9. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Aj my sme si takto chceli pripomenúť Svetový deň ľudských práv. Olympiády sa zúčastnili trojčlenné tímy žiakov 6. – 9. ročníka. V prvej časti absolvovali písomný test zložený z 25 otázok. Preverili si v ňom napr. ako sa delia ĽP, aké sú základné dokumenty ĽP, aké majú práva a povinnosti deti, ktorá organizácia je zameraná na dodržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti; dozvedeli sa, že „rovnosť nie je rovnakosť“, čo je Unicef, diskriminácia,... Druhá časť bola vedená formou diskusie. Žiaci sa pripravovali diskusné príspevky z materiálov v oblasti ľudských práv a slobôd. Tímy všetkých ročníkov zvládli súťaž na výbornú😊

     Mgr. Peter Hlavačka

      

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia známa – neznáma

    • Dňa 8. 12. 2022 sme sa zúčastnili vyhodnotenia regionálnej výtvarnej súťaže Polícia známa – neznáma, do ktorej sa ako každoročne zapojili aj žiaci I. stupňa našej školy. Vyhodnotenie sa konalo  na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Žiari nad Hronom. Deti privítali pracovníci POS a JUDr. Anna Holečková, ktorá odovzdávala ceny. Prišli i policajti, ktorí ukázali deťom, ako sa zisťuje prítomnosť alkoholu, deti si mohli vyskúšať „fúkať“, obliekli ich do zásahových oblekov, ukázali používanie pút a obuškov. Zo zapojených detí našej školy získala Zuzana Šlosiariková, žiačka 3. ročníka 1. miesto v kategórii I. stupeň ZŠ a žiačka Lara Šebeňová Cenu policajnej kynológie. Oceneným žiačkam blahoželáme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Eva Matejová

    • V Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene

    • Dňa 5. 12. 2022 zavítal medzi tretiakov a štvrtákov najprv Mikuláš a potom  už cestovali do Zvolena. Tešili sa na divadelné predstavenie. Na javisku sa predstavil namyslený králik Eduard, ktorý je obľúbenou porcelánovou hračkou malej Alice. Dievča ho neustále rozmaznáva a zahŕňa nekonečnou láskou a pozornosťou. Malý králik si užíva radosti života v domácnosti rodiny. Svoje šťastie si však veľmi neváži a všetko okolo seba považuje za absolútnu samozrejmosť. Až dokým mu nevinný výlet na zaoceánskej lodi neobráti život celkom hore nohami.

     Mnohé útrapy a lúčenia, ale najmä bytostne ľudskí priatelia menia jeho porcelánové srdiečko a Eduard začína lepšie chápať, čo je pre neho skutočne dôležité a čo znamená mať niekoho úprimne rád.

     Žiakom sa predstavenie páčilo, pozorne sledovali dobrodružnú cestu králika a hercom zatlieskali. Dúfame, že si z divadla odniesli nielen umelecký zážitok, ale aj poučenie, čo je v živote podstatné. 

     Mgr. Eva Matejová, Mgr. Emília Boháčová, triedne učiteľky

      

    • Varíme zdravo v novembri

    • V mesiaci november sme sa na krúžku VARÍME ZDRAVO opäť venovali zdravým potravinám a vyčarovali sme sladké a slané jedlá. Na začiatku mesiaca sme si pripravili cestovinový šalát so zeleninou a bielym jogurtom. O týždeň sme školu rozvoňali citrónovými sušienkami. Potom sme si vyskúšali prácu so sladkými zemiakmi (batátové šúľance) a na konci mesiaca sme si pochutili na kváskovej pizzi.

     Mgr. Miroslava Plechlová

    • Dejepisná olympiáda - školské kolo

    • Dňa 2. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády v 4 kategóriách. 20 žiaci zo 6. – 9. ročníka sa popasovali s učivami predchádzajúcich ročníkov a v monotematickej časti si preverili vedomosti z oblasti vedy a techniky, ktorá tvorí prienik medzi dejepisom a inými predmetmi.

     Výsledky súťaže:

     Kategória F  

     1. miesto –  Lukáš Kopernický, úspešný riešiteľ, postup do OK

     2. miesto – Ivana Marušková, úspešná riešiteľka, postup do OK

     Kategória E  

     1. miesto – Damián Struhár, úspešný riešiteľ, postup do OK

     2. miesto – Jeremiáš Jablonka, úspešný riešiteľ, postup do OK

     3. miesto – Ema Adamíková, úspešná riešiteľka

     Sarah Vivien Števková, Lilien Ludvigová – úspešné riešiteľky

     Kategória D  

     1. miesto – Marek Grega, úspešný riešiteľ, postup do OK

     2. miesto – Ronald Repiský, úspešný riešiteľ, postup do OK

     3. miesto – Tomáš Slaný, úspešný riešiteľ

     Ester Bedruňová – úspešná riešiteľka

     Kategória C  

     1. miesto – Simona Marušková, úspešná riešiteľka, postup do OK

     2. miesto – Lucia Jonášová, úspešná riešiteľka, postup do OK

     3. miesto – Lukáš Miškov, úspešný riešiteľ

     Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v reprezentovaní školy v okresnom kole.

      

     Mgr. Martina Gáborová, Mgr. Miroslava Plechlová

    • Jeseň u prvákov

    • Prváčikovia mali september najťažsí, pretože sa museli prispôsobiť novým priestorom, spolužiakom, učiteľom,... Zvládli to však na výbornú! Počas jesenných mesiacov sme zažili veľa nových dobrodružstiev a robili sme veľa nových vecí. Na výtvarnej výchove sme tvorili zvieratká z gaštanov, vytvorili sme krásnych šarkanov, bacilkov či jesenné listy.  Na prvouke deti spoločne so svojimi rodičmi vyrábali úžasné rodostromy, ktorými sme si spoločne vyzdobili triedu. Zažili sme farebný týždeň, pyžamový deň, deň bez školských tašiek, výchovný koncert či LEGÁREŇ. Stihli sme dokonca aj exkurziu do Bábkového divadla. A čo je najdôležitejšie, naučili sme sa počítať do 7 a čítať a písať niektoré písmená. Neostáva mi nič iné, ako im popriať aj do zvyšných mesiacov v školskom roku veľa síl, úspechov a radosti zo školy.

     Mgr. Lenka Staňová, triedna učiteľka

    • EXPERT GENIALITY SHOW

    • 30. novembra 2022 si 26 žiakov 5. – 9. ročníka našej školy zasúťažilo v celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW. Je to súťaž, na ktorú sa žiaci tešia, zvedavosť a túžba po poznaní im pomáha v inteligenčnom rozvoji. Piataci a šiestaci mali zodpovedať na otázky z oblasti Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si spomedzi ponúkaných tém mali vybrať dve. Svoje vedomosti mohli využiť v témach Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English; Góly, body sekundy.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková
     koordinátorka súťaže

    • November v škôlke

    • November začal slávnostne, lebo materské školy oslavovali svoj deň - pripravili sme krátke video v spolupráci s MŠ Kľakovskej doliny. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa deti oboznamovali so zdravou výživou. Pripravovali si rôzne nátierky, smoothie, piekli si zdravé cookies. Všetko potom s veľkou chuťou aj zjedli. Vďaka Legárni sme spoznali lego interaktívnejšie. Spolu s lektorkou sme vytvárali kameru, mixér a iné zaujímavé veci. O ošetrovaní malých rán alebo zranení nás prišli poinformovať školáci, ktorí do deja zapojili aj našich škôlkarov. Spoznali sme, ako ošetriť malé popáleniny či drobnú odreninu. Ďakujeme pani učiteľke Ing. Míziovej a školáčkam M. Žiakovej, E. Adamíkovej a L. Ludvigovej. V závere mesiaca sa deti oboznamovali s dôležitosťou separovania a navštívili separovací dvor v Župkove.

     Dobré zdravie sa nedá kúpiť, ale môže nám ušetriť veľa peňazí.

    • Exkurzia do Bratislavy

    • V pondelok dňa 21. 11. 2022 sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy na výstavu COSMOS DISCOVERY zameraná na históriu a vývoj kozmonautiky vo svete aj na Slovensku. Zúčastnili sa jej žiaci 5. a 9. ročníka. Boli na nej originálne historické exponáty z vesmírnych programov USA a RUSKA. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila.

     Mgr. Iveta Miziová, Mgr. Anton Buchel

    • Finančná gramotnosť

    • V týždni od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022 sa v škole uskutočnili aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti.

     Žiaci 1. stupňa sa prostredníctvom rovesníckeho učenia dozvedeli, ako fungoval výmenný obchod a prečo sa zaviedli rôzne platidlá. Pozreli si video o výrobe mincí v Kremnici, zahrali sa na obchod, vyplnili pracovné listy.

     Žiaci druhého stupňa riešili príklady z finančnej gramotnosti, mohli sa zapojiť do kvízu, ktorý bol zameraný na zistenie informácií o symboloch eurobankoviek, motívoch mincí a hodnote bankoviek.

     Aktivity v 9. A uskutočnili študentky Súkromnej obchodnej akadémie DSA Žiar nad Hronom. Pripravili si pre nich prezentáciu, rozprávali sa na tému peňazí, hovorili o produktoch banky, boli poučení ako riešiť reklamáciu. Spoločne si vyriešili problémové úlohy – úrok a výpočet mzdy.

     Žiaci 8. ročníka absolvovali aktivitu pod odborným dohľadom p. Radovana Černáka, spolupracovníka OVB Allfinanz Slovensko a. s. Zahrali si stolovú hru Finančná sloboda, v ktorej každý hráč pri rozhodovaní mohol použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráč bude vedieť aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po skončení hry.

     Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny, ktorými sú:

     • nadobudnúť vlastnú nehnuteľnosť na bývanie,
     • dosiahnuť veľký cieľ rodiny, napr. zaplatiť vzdelanie detí, dopriať si krásnu dovolenku, kúpiť si chatu, resp. druhú nehnuteľnosť, …,
     • dosiahnuť cieľ najväčší a najpodstatnejší – finančnú nezávislosť rodiny do veku 60 rokov rodičov.

     Hra každému účastníkovi priniesla cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

     Mgr. Jaroslava Žabková

     koordinátorka pre finančné vzdelávanie

    • Bábkové divadlo na Rázcestí

    • Prváci a druháci  sa v utorok 22. 11. vybrali do Bábkového divadla v Banskej Bystrici. Čakalo ich predstavenie o Chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu. Bola to poučná rozprávka o klamstve, zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých palacinkách, ktoré sme na konci predstavenia mohli aj ochutnať 😊 Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, cesta tam aj späť bola príjemná, takže exkurziu hodnotíme na výbornú.

                                                         Mgr. Lenka Staňová, triedna učiteľka I. A

                                                         Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka II.B

    • Legáreň

    • 15. 11. 2022 sme mali spestrený deň vďaka pracovníkom z Legárne. V tomto dni sa prelínalo vzdelávanie so zábavou. Prišli k nám s interaktívnym LEGOM, ktoré si žiaci vo dvojiciach poskladali. Lego nebolo hocijaké, aj sa pohybovalo! V prvom ročníku deti skladali model kolotoča, v druhom ročníku model  auta a v treťom ročníku si vyskúšali poskladať gorilu. Zlepšili si jemnú motoriku, predstavivosť a aj technické zručnosti. Deťom sa deň veľmi páčil!

                                                                                                                                             Mgr. Lenka Staňová

    • Deň bez školských tašiek

    • Už ste počuli o tom, aby si žiaci doniesli školské pomôcky v košíku, v prilbe, v tenisovej taške, v kufríku na náradie či v puzdre na gitaru? To všetko sa stalo realitou v našej škole v stredu 23. 11. 2022 vďaka nápadu žiakov Žiackeho parlamentu. „Day without schoolbag“ je celosvetová výzva projektu Hrdá škola, ktorá vyzýva žiakov škôl k rozveseleniu triednych kolektívov a oživeniu veselej atmosféry v triedach.

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie výzvy.

     Žiacky parlament

    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • AJ tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala v piatok 18. 11. 2022. Zapojili sa 7 žiaci z 9. A. Zručnosti v nemeckom jazyku si vyskúšali v gramatickom teste, počúvaní s porozumením a čítaní s porozumením, dialógu a opise obrázku.

     Vyhodnotenie

     1. miesto – Laura Mišková

     2. miesto – Simona Marušková

     3. miesto – Denisa Marušková

     Prvé dve dievčatá nás budú reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Laure a Simone držíme palce v okresnom kole.