• Varíme zdravo v novembri
     • Varíme zdravo v novembri

     • V mesiaci november sme sa na krúžku VARÍME ZDRAVO opäť venovali zdravým potravinám a vyčarovali sme sladké a slané jedlá. Na začiatku mesiaca sme si pripravili cestovinový šalát so zeleninou a bielym jogurtom. O týždeň sme školu rozvoňali citrónovými sušienkami. Potom sme si vyskúšali prácu so sladkými zemiakmi (batátové šúľance) a na konci mesiaca sme si pochutili na kváskovej pizzi.

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • Dejepisná olympiáda - školské kolo
     • Dejepisná olympiáda - školské kolo

     • Dňa 2. 12. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády v 4 kategóriách. 20 žiaci zo 6. – 9. ročníka sa popasovali s učivami predchádzajúcich ročníkov a v monotematickej časti si preverili vedomosti z oblasti vedy a techniky, ktorá tvorí prienik medzi dejepisom a inými predmetmi.

      Výsledky súťaže:

      Kategória F  

      1. miesto –  Lukáš Kopernický, úspešný riešiteľ, postup do OK

      2. miesto – Ivana Marušková, úspešná riešiteľka, postup do OK

      Kategória E  

      1. miesto – Damián Struhár, úspešný riešiteľ, postup do OK

      2. miesto – Jeremiáš Jablonka, úspešný riešiteľ, postup do OK

      3. miesto – Ema Adamíková, úspešná riešiteľka

      Sarah Vivien Števková, Lilien Ludvigová – úspešné riešiteľky

      Kategória D  

      1. miesto – Marek Grega, úspešný riešiteľ, postup do OK

      2. miesto – Ronald Repiský, úspešný riešiteľ, postup do OK

      3. miesto – Tomáš Slaný, úspešný riešiteľ

      Ester Bedruňová – úspešná riešiteľka

      Kategória C  

      1. miesto – Simona Marušková, úspešná riešiteľka, postup do OK

      2. miesto – Lucia Jonášová, úspešná riešiteľka, postup do OK

      3. miesto – Lukáš Miškov, úspešný riešiteľ

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v reprezentovaní školy v okresnom kole.

       

      Mgr. Martina Gáborová, Mgr. Miroslava Plechlová

    • Jeseň u prvákov
     • Jeseň u prvákov

     • Prváčikovia mali september najťažsí, pretože sa museli prispôsobiť novým priestorom, spolužiakom, učiteľom,... Zvládli to však na výbornú! Počas jesenných mesiacov sme zažili veľa nových dobrodružstiev a robili sme veľa nových vecí. Na výtvarnej výchove sme tvorili zvieratká z gaštanov, vytvorili sme krásnych šarkanov, bacilkov či jesenné listy.  Na prvouke deti spoločne so svojimi rodičmi vyrábali úžasné rodostromy, ktorými sme si spoločne vyzdobili triedu. Zažili sme farebný týždeň, pyžamový deň, deň bez školských tašiek, výchovný koncert či LEGÁREŇ. Stihli sme dokonca aj exkurziu do Bábkového divadla. A čo je najdôležitejšie, naučili sme sa počítať do 7 a čítať a písať niektoré písmená. Neostáva mi nič iné, ako im popriať aj do zvyšných mesiacov v školskom roku veľa síl, úspechov a radosti zo školy.

      Mgr. Lenka Staňová, triedna učiteľka

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • 30. novembra 2022 si 26 žiakov 5. – 9. ročníka našej školy zasúťažilo v celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW. Je to súťaž, na ktorú sa žiaci tešia, zvedavosť a túžba po poznaní im pomáha v inteligenčnom rozvoji. Piataci a šiestaci mali zodpovedať na otázky z oblasti Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si spomedzi ponúkaných tém mali vybrať dve. Svoje vedomosti mohli využiť v témach Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English; Góly, body sekundy.

       

      Mgr. Jaroslava Žabková
      koordinátorka súťaže

    • November v škôlke
     • November v škôlke

     • November začal slávnostne, lebo materské školy oslavovali svoj deň - pripravili sme krátke video v spolupráci s MŠ Kľakovskej doliny. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa deti oboznamovali so zdravou výživou. Pripravovali si rôzne nátierky, smoothie, piekli si zdravé cookies. Všetko potom s veľkou chuťou aj zjedli. Vďaka Legárni sme spoznali lego interaktívnejšie. Spolu s lektorkou sme vytvárali kameru, mixér a iné zaujímavé veci. O ošetrovaní malých rán alebo zranení nás prišli poinformovať školáci, ktorí do deja zapojili aj našich škôlkarov. Spoznali sme, ako ošetriť malé popáleniny či drobnú odreninu. Ďakujeme pani učiteľke Ing. Míziovej a školáčkam M. Žiakovej, E. Adamíkovej a L. Ludvigovej. V závere mesiaca sa deti oboznamovali s dôležitosťou separovania a navštívili separovací dvor v Župkove.

      Dobré zdravie sa nedá kúpiť, ale môže nám ušetriť veľa peňazí.

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

     • V pondelok dňa 21. 11. 2022 sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy na výstavu COSMOS DISCOVERY zameraná na históriu a vývoj kozmonautiky vo svete aj na Slovensku. Zúčastnili sa jej žiaci 5. a 9. ročníka. Boli na nej originálne historické exponáty z vesmírnych programov USA a RUSKA. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila.

      Mgr. Iveta Miziová, Mgr. Anton Buchel

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • V týždni od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022 sa v škole uskutočnili aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti.

      Žiaci 1. stupňa sa prostredníctvom rovesníckeho učenia dozvedeli, ako fungoval výmenný obchod a prečo sa zaviedli rôzne platidlá. Pozreli si video o výrobe mincí v Kremnici, zahrali sa na obchod, vyplnili pracovné listy.

      Žiaci druhého stupňa riešili príklady z finančnej gramotnosti, mohli sa zapojiť do kvízu, ktorý bol zameraný na zistenie informácií o symboloch eurobankoviek, motívoch mincí a hodnote bankoviek.

      Aktivity v 9. A uskutočnili študentky Súkromnej obchodnej akadémie DSA Žiar nad Hronom. Pripravili si pre nich prezentáciu, rozprávali sa na tému peňazí, hovorili o produktoch banky, boli poučení ako riešiť reklamáciu. Spoločne si vyriešili problémové úlohy – úrok a výpočet mzdy.

      Žiaci 8. ročníka absolvovali aktivitu pod odborným dohľadom p. Radovana Černáka, spolupracovníka OVB Allfinanz Slovensko a. s. Zahrali si stolovú hru Finančná sloboda, v ktorej každý hráč pri rozhodovaní mohol použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráč bude vedieť aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po skončení hry.

      Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny, ktorými sú:

      • nadobudnúť vlastnú nehnuteľnosť na bývanie,
      • dosiahnuť veľký cieľ rodiny, napr. zaplatiť vzdelanie detí, dopriať si krásnu dovolenku, kúpiť si chatu, resp. druhú nehnuteľnosť, …,
      • dosiahnuť cieľ najväčší a najpodstatnejší – finančnú nezávislosť rodiny do veku 60 rokov rodičov.

      Hra každému účastníkovi priniesla cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

      Mgr. Jaroslava Žabková

      koordinátorka pre finančné vzdelávanie

    • Bábkové divadlo na Rázcestí
     • Bábkové divadlo na Rázcestí

     • Prváci a druháci  sa v utorok 22. 11. vybrali do Bábkového divadla v Banskej Bystrici. Čakalo ich predstavenie o Chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu. Bola to poučná rozprávka o klamstve, zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých palacinkách, ktoré sme na konci predstavenia mohli aj ochutnať 😊 Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, cesta tam aj späť bola príjemná, takže exkurziu hodnotíme na výbornú.

                                                          Mgr. Lenka Staňová, triedna učiteľka I. A

                                                          Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka II.B

    • Legáreň
     • Legáreň

     • 15. 11. 2022 sme mali spestrený deň vďaka pracovníkom z Legárne. V tomto dni sa prelínalo vzdelávanie so zábavou. Prišli k nám s interaktívnym LEGOM, ktoré si žiaci vo dvojiciach poskladali. Lego nebolo hocijaké, aj sa pohybovalo! V prvom ročníku deti skladali model kolotoča, v druhom ročníku model  auta a v treťom ročníku si vyskúšali poskladať gorilu. Zlepšili si jemnú motoriku, predstavivosť a aj technické zručnosti. Deťom sa deň veľmi páčil!

                                                                                                                                              Mgr. Lenka Staňová

    • Deň bez školských tašiek
     • Deň bez školských tašiek

     • Už ste počuli o tom, aby si žiaci doniesli školské pomôcky v košíku, v prilbe, v tenisovej taške, v kufríku na náradie či v puzdre na gitaru? To všetko sa stalo realitou v našej škole v stredu 23. 11. 2022 vďaka nápadu žiakov Žiackeho parlamentu. „Day without schoolbag“ je celosvetová výzva projektu Hrdá škola, ktorá vyzýva žiakov škôl k rozveseleniu triednych kolektívov a oživeniu veselej atmosféry v triedach.

      Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie výzvy.

      Žiacky parlament

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • AJ tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala v piatok 18. 11. 2022. Zapojili sa 7 žiaci z 9. A. Zručnosti v nemeckom jazyku si vyskúšali v gramatickom teste, počúvaní s porozumením a čítaní s porozumením, dialógu a opise obrázku.

      Vyhodnotenie

      1. miesto – Laura Mišková

      2. miesto – Simona Marušková

      3. miesto – Denisa Marušková

      Prvé dve dievčatá nás budú reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Laure a Simone držíme palce v okresnom kole.

    • Netradičná hodina techniky u šiestačiek
     • Netradičná hodina techniky u šiestačiek

     • V utorok na piatu hodinu k nám prišla návšteva. Lilina starká, ktorá nám prišla ukázať umenie svojich šikovných rúk. Čarovné výrobky z bavlny, vlny, kartóna, prírodných materiálov nám vyrazili dych. Pokúšala sa nás naučiť háčkovať. Niektoré z nás sa celkom chytili. Prichádzajúce sviatky - najkrajšie v roku, krásne dekoračné predmety, ktoré sme mali možnosť vidieť, v nás prebudili chuť tvoriť.

      Ďakujeme za plno nápadov a námetov a tiež aj za milú návštevu.

      Mgr. Zuzana Valušková Kurková

       

    • Informatická súťaž I-Bobor
     • Informatická súťaž I-Bobor

     • V dňoch 7. 11. - 11. 11. 2022 sa aj v našej škole konala informatická súťaž I-Bobor. Do súťaže sa prihlásilo 55 žiakov. Boli rozdelení podľa ročníkov do štyroch kategórií.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      Jakub Herko, II. A; Patrik Debnár, IV. A; Lukáš Kopernický, VI. A; Diana Barroso, VII. A; Adam Barroso, VIII. A; Michaela Káčerová, VIII. A; Denisa Marušková, IX. A; Simona Marušková, IX. A

      Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • RELAX
     • RELAX

     • To je názov krúžku, do ktorého sa prihlásili niektoré deti z 1. stupňa našej školy. Začali sme pracovať od októbra, kedy bolo ešte pekné počasie. Využili sme to na hry, vychádzky do prírody. Keďže v čase nášho krúžku býva voľná telocvičňa, deti si užili hry a zábavu aj v nej. Na začiatku novembra si deti spoločne zhotovili šarkana a zdravie sme si išli utužiť do kuchynky na ochutnávku bylinkového čaju.

                                                                                                                                       Mgr. Lenka Jančoková

    • Pyžamový deň
     • Pyžamový deň

     • Stráviť celý deň v pyžame je niekedy fajn nápad. Tak prečo nie v škole? Žiacky parlament vyhlásil v našej škole 8. november 2022 za Pyžamový deň. Žiaci mohli prísť do školy vo svojich obľúbených pyžamkách a priniesť si plyšových kamarátov. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili do naše výzvy a snívali s otvorenými očami, ďakujeme.

      Žiacky parlament

       

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18 oznamuje, že prijme do pracovného pomeru ekonomicko-mzdového a hospodárskeho pracovníka školy.

      Kvalifikačné predpoklady:

      Minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie ekonomického zamerania, odborná prax v školstve vítaná, ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva.

      Rámcová náplň práce:

      • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
      • Spracovávanie a rozpis rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu.
      • Účtovníctvo.
      • Mzdy.
      • Odberateľské vzťahy.
      • Spracovanie výkazov v oblasti financovania.
      • Styk s bankou, bankové operácie.
      • Evidencia majetku školy.
      • Iné administratívne práce podľa pokynov riaditeľa školy.

      Výkon funkcie: hlavný pracovný pomer – 100% úväzok.

      Iné požiadavky:

      • Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe.
      • Bezúhonnosť.
      • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma.
      • Zdravotná spôsobilosť.
      • Práca s PC (Windows, Office – Word, Excel).
      • Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, zodpovednosť, flexibilita.

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Žiadosť do zamestnania.
      • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
      • Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi.
      • Overený doklad o požadovanom vzdelaní.
      • Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

       

      Dátum podania žiadosti: do 15. 11. 2022 (vrátane)

      Žiadosť s priloženými dokladmi je možné zaslať na email školy: skola@zszupkov.sk, prípadne poslať poštou – obálku označiť „Výberové konanie“.

      Platobné podmienky:

      Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Nástup do zamestnania: 01. 12. 2022

       

    • Október v škôlke
     • Október v škôlke

     •  Jeseň je obdobie, pre ktoré je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných hrejivých lúčov slnka a postupnej prípravy na zimu. Aj naša materská škola sa pripravovala do jesenného šatu. S deťmi sme vyrábali, strihali, maľovali a tvorili rôzne jesenné veci. V škôlke počas mesiaca október prebiehala súťaž o Naj strom. Stromy zdobili našu chodbu. Deti sa oboznamovali s ovocím, zeleninou. Pre lepšie spoznanie si vyskúšali sterilizovať hrušky, tlačili kapustu do suda. Deň jablka oslávili ako sa na poriadnu oslavu patrí: súťažili, tancovali a upiekli si jablkový koláč, jablkové muffiny, ktoré s chuťou aj zjedli. V tomto mesiaci k nám zavítali staré mamy, ktoré deťom prečítali rozprávky pred spaním. Ďakujeme starkej Supukovej, Repiskej, Žiakovej a Borgulovej, že si našli chvíľku aj pre naše deti v materskej škole. Záver mesiaca patril tradične našim starým rodičom. K ich sviatku sme pre nich uvili kyticu básní, piesní, tančekov, ale i malé prekvapenie v podobe darčeka.

      Láska je najväčší dar, ktorý môže jedna generácia zanechať druhej.